Lausunto OM:lle koskien lakia parisuhteen rekisteröimisestä

Helsinki 17.9.2007

Seta ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi valtioneuvoston asetuksessa koskien rekisteröidystä parisuhteesta 21.2.2002 annetun asetuksen 1§:n muuttamista. Muutos liittyy Suomen kansalaisuuteen rinnastettaviin kansalaisuuksiin lain kohdassa 10§.

Seta toteaa, että on muutosehdotus on hyvä ja että on ilahduttavaa, että lainsäätäjä seuraa aktiivisesti kansainvälistä kehitystä ja samaa sukupuolta parien oikeuksien toteutumista eri maissa.

Samassa yhteydessä Seta ry haluaa muistuttaa, että toisin kuin monissa muissa maissa, Suomessa säädettäessä lakia rekisteröidystä parisuhteesta jätettiin tietoisesti ratkaisematta lapsiperheiden oikeudelliset kysymykset. Seta katsoo, että niiden lasten, joilla on kaksi tosiasiallista samaa sukupuolta olevaa vanhempaa, asema olisi välittömästi ratkaista, sillä nykytilanne on lapsen edun kannalta kestämätön. Niin kutsutun perheen sisäisen adoption avaamisen lisäksi rekisteröidyille pareille tulisi antaa myös mahdollisuus yhteiseen lapseksiottamiseen Suomesta ja ulkomailta. Koska lapseksiottaminen yksin on näille samoille henkilöille mahdollista, yhdessä adoptoimisen eväämiseen ei ole esitettävissä riittäviä perusteita.

Lapsen edun tulisi toteutua riippumatta perhemuodosta tai vanhempien siviilisäädystä. Tämän vuoksi jatkossa tulisi selvittää myös, miten turvataan lapsen edun toteutuminen lapsiperheissä, joissa samaa sukupuolta olevat elämänkumppanit eivät ole rekisteröineet parisuhdettaan sekä niissä lapsiperheissä, joissa tosiasiallisena vanhempana toimii useampia kuin kaksi aikuista. Olisi myös huomioitava, että myös samaa sukupuolta olevien parien perheiden joukkoon lukeutuu uusperheitä, joilla on samoja vanhemmuuteen liittyviä ratkaistavia tilanteita kuin muilla uusperheillä.

Johanna Pakkanen
vs. pääsihteeri
Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design