Tilaa kouluvierailu

Setan jäsenjärjestöt toteuttavat kouluvierailuja koko maassa. Paikallisesta jäsenjärjestöstä voi tilata vapaaehtoiskouluttajan vierailulle peruskouluun, lukioon tai ammattioppilaitokseen. Kouluttajamme käsittelevät oppitunneilla sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta, sateenkaariperheitä sekä yhteiskunnassa vallitsevia sukupuoli- ja heteronormeja. Kaikki kouluttajamme ovat Setan peruskoulutuksen suorittaneita kouluttajia, jotka päivittävät tietotaitoaan täydennyskoulutuksissa.

Setan jäsenjärjestöjen vierailut sopivat hyvin muun muassa ympäristö- ja yhteiskuntaopin, historian, uskonnon, elämänkatsomustiedon, psykologian ja terveystiedon oppitunneille. Vierailut tukevat osaltaan opetussuunnitelmien mukaisia tavoitteita sekä aihekokonaisuuksien että eri oppiaineiden osalta.

Kouluvierailut ovat vuorovaikutuksellisia oppitunteja, joissa oppilaat saavat perustiedot sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta omalle ikäryhmälle sopivalla tavalla. Oppilaita herätellään kriittiseen ajatteluun muun muassa toiminnallisten harjoitustehtävien avulla. Lisäksi vierailulla tuodaan esiin omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi homona tai transnuorena kasvamisesta ja sukupuoli- ja heteronormatiivisuudesta. Oppilailla on tunnin aikana mahdollisuus kysyä lisää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä.

Setan ja sen jäsenjärjestöjen vapaaehtoiskouluttajat vierailevat myös nuorisotaloilla erityyppisissä tilaisuuksissa. Vapaaehtoiskouluttajat tapaavat nuoria kesäisin Prometheus- ja rippileireillä ja muilla nuorisoleireillä. Seta ja sen jäsenjärjestöt osallistuvat monenlaisiin teemapäiviin ja toteuttavat esimerkiksi työpajoja. Koululuokat ja muut ryhmät ovat myös tervetulleita vierailulle valtakunnallisen Setan toimistolle Helsingissä.

Nuorten vanhemmille ja koulun henkilökunnalle voidaan tarjota tietoa nuorista ja sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta esimerkiksi vanhempainilloissa, joissa keskitytään siihen, miten tukea sateenkaarevia nuoria heidän kasvussaan kohti aikuisuutta.

Voit räätälöidä yhdessä jäsenjärjestön koulutusvastaavan kanssa juuri teille sopivan vierailun! Setan vierailut ovat pääsääntöisesti maksullisia. Tiedustele hintaa jäsenjärjestöltä.

Ota yhteyttä oman alueesi jäsenjärjestöön!

Saimaan Seta: Tommi Kiukas, saimaanseta[at]gmail.com
Lahden Seta: palveluohjaaja Mikko Ahtila, palveluohjaaja[at]lahdenseta.fi
Pirkanmaan Seta: mikko.vaisanen[at]pirkanmaanseta.fi
Oulun Seta: Koulutusvastaava Heini Kärkkäinen, koulutus[at]oulunseta.fi tai info[at]oulunseta.fi
Turun seudun Seta: koulutussihteeri Erkki Lietzen, tuseta[at]tuseta.fi
Regnbåsankan: verksamhetskoordinator Fredrika Biström, regnbagsankan[at]regnbagsankan.fi, p. 044 297 5476
Regnbågsfyren: projektledare Sofia Enros, info[at]regnbagsfyren.ax, p. 040 146 1888

Muut alueet: Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen, marita.karvinen@seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design