Hjälp och service

Telefonjouren av Regnbågsankan rf 

Har du tankar, frågor eller grubblerier men ingen att tala med? Ring oss om du vill prata! Ingen fråga är för liten eller för stor, och alla samtal är viktiga! Vi lyssnar på dig och guidar dig vid behov vidare. Vi har absolut tystnadsplikt och du får självklart vara anonym.

Verksamhetskoordinatorn nås per telefon 044 297 5476 eller mail regnbagsankan@regnbagsankan.fi. Vill du skriva personliga frågor anonymt eller med namn går det bra att kontakta vår jourmail regnbagsjour@gmail.com. Vi svarar inom en vecka under terminerna. Du kan även be oss ringa upp dig om du hellre vill tala med någon än skriva.

För föräldrar till hbt barn

Föräldrar till HBT barn rf är en riksomfattande svenskspråkig förening i Finland som riktar sig till föräldrar, släkt och vänner samt alla andra medborgare i samhället i frågor som berör hbt. Kontakta hbt.fi.marianne@gmail.fi. Diskussion är konfidentiell.

Transstödcentrum

Setas Transstödcentrum erbjuder stöd och rådgivning till transpersoner, interkönade personer och andra personer tillhörande könsminoriteter, samt deras nära och kära och andra som funderar på mångfalden av kön. Transstödcentrum utbildar även professionella och studerande.

För att kontakta Transstödcentrumet behöver du ingen remiss eller diagnos. Servicen är avgiftsfri. Mottagningen är på Setas kontor, i Västra Böle. Ta kontakt genom att ringa under våra telefontider eller per e-post: sasu.mattila@seta.fi. Du kan använda det namn på dig själv som känns bäst.

Annan service

Pojkarnas telefon är Väestöliittos samtalstjänst. Den är till för alla som identifierar sig som pojkar eller unga män under 20 år. Det är gratis att ringa. Du kan ta kontakt i vilken fråga som helst. Svenskspråkig service tisdagar 15.30-18 och torsdagar 13-15.30 på 0800 94884.

Decibel.fi är Österbottens egen tvåspråkiga ungdomswebbportal med information, rådgivning och möjlighet att påverka. Alla frågor besvaras oavsett varifrån de kommer.

UngInfo är en svenskspråkig informations- och rådgivningstjänst för unga.

Helsingforsmissions Krisjouren för unga erbjuder samtalshjälp för 12–29-åriga ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Servicen kostar inget och samtalen är konfidentiella.

SOS-kriscentret hjälper människor i olika krissituationer. SOS-centret erbjuder psykosocial förstahjälp i nödfall. Centret erbjuder hjälp genom personliga samtal och tar emot klienter för kortvarig rådgivning.

Rikunet är en personlig tjänst för brottsoffer, deras närmaste eller vittnen i brottsärenden. Rikunet är en konfidentiell och datasäker nättjänst där du kan ställa frågor anonymt.

Arbetarskyddsförvaltningen

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design