Hbtiq-rättigheter

Seta arbetar på bred front för ett samhälle där mänslikga rättigheter och likabehandling förverkligas oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Våra målsättningar framgår tydligast i den färska politiska strategin som delegationsmötet godkände den 1 december 2013. Strategin på finska här.

Exempel på aktuella hbtiq-frågor där Seta är aktiv är jämlik äktenskapslag, heltäckande likabehandlings- och jämställdhetslagar som bland annat ska bekämpa diskriminering i arbetslivet, transpersoners rättigheter till kroppslig integritet och självbestämmande, trygg skola, familjerättigheter för alla oavsett familjeform (bland annat faderskapslag, adoption, familjeförmåner vid barnets födsel), service för våldsoffer, likabehandling i åldringsvård samt hbtiq-personers situation i Finlands närområden och annanstans utomlands.

Om hbtiq-rättigheter i världen hittas information bland annat på sidan Soginews (nyheter som sexuell läggning och könsidentitet) som RFSL upprätthåller.

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design