För ungdomsarbetare

Seta stöder utvecklandet av ungdomsaktiviteter och kamratgrupper i medlemsföreningarna samt erbjuder information om hbtiq-frågor och likabehandling bland såväl ungdomar som vuxna som arbetar bland unga.

Genom samarbete med andra aktörer inom det finländska ungdomsarbetet verkar vi för hbtiq-ungdomars möjligheter att vara sig själva och delta på lika villkor såväl i skolan som på fritiden.

Material för ungdomsarbetare hittas på här sidan.

Beställ et skolbesök!

Regnbågsankan (Svenskfinland): verksamhetskoordinator Fredrika Biström, regnbagsankan@regnbagsankan.fi tel. 044 297 5476

Regnbågsfyren (Åland): projektledare Hanna Alava, info@regnbagsfyren.ax, tel. 040 146 1888
http://regnbagsfyren.wordpress.com/skolinformation/

Kontaktupgifter

Lotte Heikkinen
koordinator för ungdomsarbetet
p. 044 301 3020
lotte.heikkinen[at]seta.fi

Utbildningförfrågningar:
Marita Karvinen

utbildningsplanerare
p. 040 570 4328
marita.karvinen[at]seta.fi

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design