Kysely ammattilaisille: kehonpiirteiden synnynnäisen variaation ymmärtäminen vaatii lisäkoulutusta ja yhteistyötä

TIKA-hankkeessa toteutettiin 10.–31.3.2020 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille suunnattu verkkokysely. Kysely käsitteli tuki- ja neuvontapalveluita sekä ihmisille, joilla on sukupuolitettuihin kehonpiirteisiin liittyviä synnynnäisiä variaatioita, että heidän vanhemmilleen ja muille läheisilleen.