Selvitys: intersukupuolisten itsemääräämisoikeus ei toteudu

Selvityksen sisältämät intersukupuolisten kokemukset hoitotoimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta heidän elämäänsä tarjoavat tärkeää tietoa hoitokäytäntöjen uudistamiseen ja intersukupuolisten perus- ja ihmisoikeuksien parempaan turvaamiseen.