105 kiitosta – syrjimättömään Suomeen silti vielä pitkä matka

Seta ry:n edustajakokous kiittää sydämellisesti eduskuntaa sen myönteisestä kannasta kansalaisaloitteelle tasa-arvoisesta avioliittolaista. Seta haluaa erityisesti kiittää myös Tahdon2013-kampanjaa valtavan hienosta työstä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä Suomessa.

Suomi on liittymässä 20. valtiona maailmassa niiden maiden joukkoon, joissa entistä useammat ihmiset ovat tasavertaisia avioliittolain edessä. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema paranee merkittävästi lain toimeenpanon kautta. Se on kuitenkin vasta yksi askel kohti yhdenvertaisempaa Suomea.

“Iloa on ilmassa, mutta meillä on vielä paljon tehtävää. Vetoamme nyt päättäjiin, jotta translain muutos viedään loppuun tämän hallituskauden aikana. Lain on taattava yhtäläiset ihmisoikeudet myös transsukupuolisille. Etenkin laissa mainittu sterilisaatiopakko on ihmisarvoa loukkaava ja se tulee poistaa”, linjaa Setan vastavalittu puheenjohtaja Panu Mäenpää.

Avioliittolain toimeenpanon lisäksi tulevassa hallitusohjelmassa tulee panostaa sateenkaarinuorten hyvinvointiin. Suomeen on saatava yksi vanhemmuuslaki päällekkäisten isyys- ja äitiyslakien sijaan. Kansainvälisessä ihmisoikeustyössä on edistettävä määrätietoisesti hlbtiq-ihmisten asemaa sekä puututtava välittömästi ihmisoikeusrikkomuksiin ja vähemmistöjen jatkuvaan vainoamiseen maailmanlaajuisesti ja erityisesti lähialueillamme.

Tasa-arvolain tullessa voimaan ensi vuonna sukupuolen moninaisuus on huomioitava sekä syrjinnän ehkäisyssä että tasa-arvon edistämisessä. Suomen hallituksen ihmisoikeusselonteossaan esiin tuoman hlbti-toimintaohjelman tekemiseen tulee varata riittävästi resursseja, ja siinä on esitettävä konkreettisia toimia ja mittareita hlbtiq-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi.

“Nykyisten ja tulevien päättäjien on edistettävä ihmisoikeuksia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden kunnioittaminen on arvo, jota tulee vahvistaa laaja-alaisesti ja normikriittisesti. Näillä toimenpiteillä saavutamme vielä syrjimättömän Suomen”, jatkaa Setan tuore varapuheenjohtaja Sara Sundell.

Lisätietoja:

varapuheenjohtaja 2014–2015 Katriina Rosavaara, 040 562 2314, katariina.rosavaara@gmail.com
puheenjohtaja 2015–2016 Panu Mäenpää, 050 301 1332, panu.maenpaa@gmail.com
varapuheenjohtaja 2015–2016 Sara Sundell, 041 548 5610, sundell.sara@gmail.com

 

Setan ry:n edustajakokous kokoontui Kauniaisissa 29.–30.11.2014. Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa. Henkilövalintojen lisäksi Kauniaisissa kokoontunut edustajakokouksen päätti sääntömääräisistä asioista sekä keskusteli muun muassa keväällä koittavista eduskuntavaaleista. Seta ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design