Yritykset yhdenvertaisuuden asialla

Yritykset yhdenvertaisuuden asialla

Kannattaako yhtäläisten oikeuksien edistäminen taloudellisesti? Näin tuntuvat nyt ajattelevan kansainväliset yritykset.

Davosin Kansainvälisessä talousfoorumissa esiteltiin kaksi viikkoa sitten Open for Business -projekti, johon osallistuu useita kansainvälisiä yrityksiä. Tarkoituksena on parantaa lhbti-vähemmistöjen asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa laajemminkin. Projektia on oman yhdistyksensä kautta ollut aloittamassa Yhdysvaltojen entinen presidentti Bill Clinton.

Lhbti-vähemmistöt ja heidän asemansa työelämässä ja yrityksissä olivat ensimmäistä kertaa foorumin agendalla.

Open for Business -projektin ensimmäinen vuosittainen raportti julkistettiin. Raporttiin on kerätty pääteemoja, miksi lhbti-oikeudet ja niiden toteutuminen niin yhteiskunnallisella kuin yksittäisen yrityksenkin tasolla pitäisi kiinnostaa myös yksityisen elinkeinoelämän sektoria. Taloudellisesti yritykset hyötyvät siitä, että yhteiskunnat ovat suvaitsevaisempia, yrityksen työntekijät voivat elää rauhassa ilman pelkoa ja keskittyä työhönsä ja yksilön koko potentiaalia voidaan käyttää. Ristiriidat kansainvälisen yrityksen arvojen ja yksittäisen maan (syrjivien) lakien kanssa aiheuttavat myös ongelmia.

Raportin lisäksi useat akateemikot käsittelivät aihetta Davosissa. Sylvia Anna Hewlett ja Kenji Yoshino olivat listanneet syitä, miksi yritysten kannattaa panostaa arvoissaan yhdenvertaisuuteen lhbti-vähemmistöjen suhteen:

  1. Yritys mahdollistaa huippuosaamisen rekrytoinnin myös lhbti-segmentistä. Pyrkiessään tulemaan tunnetuksi yhdenvertaisena työnantaja yritys mahdollistaa itselleen huippuosaamisen hankkimisen myös vähemmistöistä.
  1. Kuluttajien uskollisuuden varmistaminen. Yrityksen imagolle tuleva lisäarvo lhbti-myönteisyydestä varmistaa myös kuluttujien uskollisuuden brändille. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan 71% vähemmistöön kuuluvista ja 82% enemmistöön kuuluvista suosivat lhbti-myönteistä brändia ostosvalinnoissaan.
  1. Yrityksen saama hyöty siitä, että lhbti-vähemmistöön kuuluva työntekijä voi antaa yritykselle olennaista tietoa omasta viitekehyksestään kuluttajana. Tutkimusten mukaan työnantaja hyötyy eri taustoista tulevista työntekijöistä, jotka voivat osaltaan antaa yritykselle tietoa omista viitekehyksistään ja täten laajentaa yrityksen markkina-aluetta.

Kansainväliset yritykset voivat myös vaikuttaa paikalliseen asenneilmapiiriin, tuomalla esiin hyväksyvämpää asennetta lhbti-vähemmistöihin ja heidän oikeuksiinsa. Omalla viestillään yritys voi avata keskustelua tasa-arvosta suuntaan alueilla, jossa lhbti-vähemmistöt joutuvat vielä vahvasti toimimaan perusoikeuksien saamiseksi.

Britanniassa on alettu toimimaan myös aktiivisesti liike-elämän esikuvien esiinnostamiseksi. OUTstanding-niminen organisaatio kerää yhteen lhbti-vähemmistöön kuuluvia johtajia mentoroimaan tulevia johtajia. Sen lisäksi yhdenvertaisuuden asialla olevat yritykset ja yritysjohtajat saavat tilaisuuden osoittaa tukensa, samaisen kampanjan yhteydessä.

Kun yritysmaailma saadaan mukaan ajamaan yhdenvertaisuuden asiaa, tiedämme, että olemme ottamassa isoja askelia eteenpäin yhdenvertaista yhteiskuntaa kohti. On erittäin tärkeää, että voimme osoittaa, että ihmisoikeudet ovat ennen kaikkea arvokkaita immateriaalisina arvoina, mutta ne ovat merkittäviä myös taloudellisellisesti.

Talousmaailman tuki on meille tärkeää, jotta poliittiset tavoitteemme toteutuvat. Tämä huomattiin jo Tahdon 2013 -kampanjassa, jonka taakse asettuivat monet suomalaiset yritykset osoittaakseen tukensa kampanjalle ja tasa-arvoiselle avioliitolle.

Suomessa yritysten ja yleishyödyllisten yhdistysten tulisi useammin löytää yhteinen sävel. Molemmilla on paljon opittavaa ja hyödyttävää toisistaan. Me voimme yhdistyksinä saada tukea toiminnan organisointiin ja antaa apua yrityksille arvojen kirkastamisessa ja niiden julkituomisessa. Yritysten vastuullinen viestintä on erinomainen tuki meille järjestöille.

Vaikka se joskus tuntuisikin itsestäänselvältä yrityksessä, että kyllähän meillä nämä asiat huomioidaan, on se kuitenkin tärkeää, että yhdenvertaisuuteen sitoutuminen tuodaan julki, niin sanoissa kuin teoissakin, aika ajoin.

Yritykset, ottakaa yhteys allekirjoittaneeseen ja haastakaa itsenne pohtimaan, miten teemme Suomesta entistäkin paremman.

Panu Mäenpää
puheenjohtaja, Seta ry

 

Katso artikkelit osoitteessa:
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/lgbt-inclusive-companies-are-better-at-3-big-things/dm3sQfNT?ref=linkedin:220a
http://www.open-for-business.org/the-report/
https://www.out-standing.org/

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design