Yli 70 000 sanoi tänään Tahdon2013!

Yli 70 000 sanoi tänään Tahdon2013!

Tämä on juhlapäivä meille kaikille. Uskomaton allekirjoitusvyöry teki tästä tasa-arvon päivästä unohtumattoman. Suuri kiitos kaikille teille, jotka olette jo allekirjoittaneet kansalaisaloitteen avioliittolain muuttamiseksi ja olette mukana toteuttamassa kampanjaa!

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Suomessa kansallisia ylpeydenaiheita. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole pysyvä tila tai tilanne, vaan ne vaativat jatkuvaa kehittämistä ja soveltamista ajan ja lakien muuttuessa. Yhdenvertaisen lainsäädännön kehittäminen on kaikkien suomalaisten yhteinen etu. Parhaat tulokset syntyvät yhteistyöllä. Nyt meillä kaikilla on mahdollisuus olla mukana edistämässä tasa-arvoa ja demokratiaa allekirjoittamalla Tahdon2013- kansalaisaloitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista.

Kun lakialoite tulee eduskunnan suuren salin käsittelyyn, kansanedustajat äänestävät lain läpimenosta. Ota jo nyt yhteyttä oman alueesi kansanedustajiin ja kerro, että tasa-arvoinen avioliittolaki on meidän kaikkien yhteinen asia. Ihmisoikeudet eivät saa juuttua politiikan pelinappuloiksi.

Oikeus perustaa perhe ja valita aviopuolisonsa sisältyy YK:n Ihmisoikeuksien julistukseen ja perusoikeuksiin. Myös Suomen perustuslaissa määritellään, että kansalaisten tulee olla tasavertaisessa asemassa lain edessä. Avioliittolaki ei nykymuodossaan toteuta tätä, vaan asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan puolison sukupuolen perusteella. Se ei ole oikein. Tämä ei ole vähemmistöjen asia, sillä enemmistö suomalaisista (57%) on valmis sanomaan ’Tahdon’ samaa sukupuolta olevien parien avioliitoille.

Nuoret, tulevat aikuiset, odottavat meiltä kestäviä ratkaisuja. Valintoja, jotka edistävät hyvinvointia, ehkäisevät syrjäytymistä ja yhteiskunnan eriarvoistumista. Vahva ja yhdenvertainen lainsäädäntö on tässä avainasemassa. Nyt on kysymys meistä kaikista – tavallisista ihmisistä, naapureista, työkavereista ja ystävistä. Kansalaisaloite keräsi vaaditut 50 000 allekirjoitusta muutamassa tunnissa. Se tarkoittaa, että lakiehdotus käsitellään eduskunnassa. Demokratia voittaa.

Katriina Rosavaara

Kirjoittaja on Setan hallituksen varajäsen

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design