Yhteiskannanotto: THL:n hiv/aids-asiantuntijatoiminnan ja -laboratoriotyön resurssit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pekka Puska
Juhani Eskola
Markku Kuusi

KANNANOTTO
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tartuntatautien torjuntayksikön hiv/aids-asiantuntijatoiminta ja -laboratoriotyö

Kun THL aloitti toimintansa vuoden alussa toivat uudistukset ja muutokset tullessaan paitsi odotuksia niin myös huolta toimintojen jatkuvuudesta. Ennen organisaatiouudistusta KTL:n HIV-yksikön ja suomalaisten hiv/aids-kansalaisjärjestötoimijoiden yhteistyö oli aktiivista ja yksikön rooli hiv/aids-asioihin keskittyneenä viranomaistoimijana ja puolestapuhujana oli kansalaisjärjestöjen näkökulmasta merkittävä.

Toivoimme, että asiantuntemus säilyy ja yhteistyö jatkuu myös uudistetussa organisaatiossa siten, että hiv/aids-työn erityisyys on osana Tartuntatautien yksikön linjauksissa. Alkuvuodesta 2009 viestitimme pääjohtaja Pekka Puskalle huolemme ja saimme rauhoittavan vastauksen, että uudessa THL:ssä hiv/aids-torjuntatyö tulee jatkumaan ja saa tarvitsemansa huomion.

Valitettavasti huolemme ei ole kuitenkaan hälventynyt, sillä kuluneen vuoden aikana hiv/aids-torjuntatyöhön suunnatut resurssit näyttävät ainakin järjestökentän näkökulmasta katsottuna vähentyneen huolestuttavalle tasolle. Liian vähäisten henkilöresurssien vuoksi hiv/aids-asioiden koordinointi ja toiminnan suunnittelu/toteuttaminen on ollut hajanaista ja määrältään vähäisempää kuin aikaisemmin.

THL tiedotti 1.10.2009, että se käynnistää yt-neuvottelut kuluvalla viikolla. Tiedotteen mukaan THL:n tuotannollisista ja taloudellisista syistä käytävät neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja yt-menettelyn aikana tarkentuu vähennettävien tehtävien lukumäärä.

Toivomme että supistukset eivät kohdistu Tartuntatautien torjuntayksikön hiv/aids-asiantuntijatoimintaan ja -laboratoriotoimintaan. Tartuntatautien torjuntayksikkö on ainoa paikka Suomessa, jossa mm. tehdään HIV-resistenssitutkimuksia ja koulutetaan terveydenhuollon ammattilaisia HIV-pikatestien käyttöön. Lisäksi Tartuntatautien torjuntayksiköllä on merkittävä rooli hiv/aids-asioiden kansallisena puolestapuhujana ja tiedon välittäjänä medialle. Asiantuntemus ja toiminnan jatkuvuus on mielestämme turvattava.

Kunnioittavasti,

HIV-säätiö / Aids-tukikeskus
Rosa Meriläinen
Hallituksen puheenjohtaja
Corinne Björkenheim
Toiminnanjohtaja

A-klinikkasäätiö
Lasse Murto
Toimitusjohtaja

Helsingin Diakonissalaitos
Pekka Tuomola
Huume- ja mielenterveystyön johtaja

Positiiviset ry
Sini Pasanen
Järjestöpäällikkö

Pro-tukipiste ry
Jaana Kauppinen
Toiminnanjohtaja

Seksialan Liitto SALLI ry
Johanna Sirkiä
Jäsensihteeri

Seta ry
Aija Salo
Pääsihteeri

Sexpo-säätiö
Jussi Nissinen
Toiminnanjohtaja

Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry
Birgitta Rantakari
Suomen HIV-verkoston puheenjohtaja

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design