Yhdenvertaisuus on kaikkien etu

Yhdenvertaisuus on kaikkien etu

Yhdenvertaisuuslain uudistaminen on lähtenyt toden teolla käyntiin. Uusi laki parantaisi syrjinnän kohteeksi joutuneiden mahdollisuuksia hakea oikeutta.Yhdenvertaisuusvaltuutettu olisi tarpeellinen resurssi syrjintään puuttumiseksi. Syrjinnän kielto laajenisi palveluihin, ja syrjintäsuoja olisi yhtä vahva syrjintäperusteesta riippumatta.

Lakiesitys asettaa kaikki kielletyt syrjintäperusteet, joita ovat ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy, samantasoisen syrjinnän suojan piiriin.

Esimerkkejä seksuaalivähemmistöjen syrjinnästä tulee esiin jatkuvasti. Samaa sukupuolta olevat rakastavaiset päätyivät ravintolasta kadulle pidettyään toisiaan kädestä. Asuntoa ei haluttu antaa avoimesti yhdessä elävälle miesparille. Tuore Opettaja-lehden selvitys paljastaa, että yli 70 prosenttia opettajista pitää opettajien ja oppilaiden seksuaalista suuntautumista koulumaailman tabuna.

On tärkeää saada laki valmiiksi ennen vaalikauden loppua. Myös tasa-arvolakiin ehdotetut sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskevat muutokset on toteutettava nopeasti. Epäreilu kohtelu sulkee ihmisiä ulkopuolelle; heidän työpanoksensa, ostovoimansa, lahjakkuutensa ja luovuutensa jäävät puuttumaan yhteiskunnan eri sektoreilta. Yhdenvertaisuus on kaikkien etu.

Outi Hannula
Puheenjohtaja
Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design