6. Tukimateriaalia

6. Tukimateriaalia

Tästä artikkelista löydät Haluaisin pystä kertomaan -videon, tukimateriaalia aiheen käsittelyyn sekä muuta tarpeellista lisätietoa, kuten projektin aikana toteutettuja kyselyjä ja kartoituksia sekä hlbti-vanhuuteen liittyvää kirjallisuutta.

Tukimateriaali-artikkeli pdf-versiona

 

Haluaisin pystyä kertomaan

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ajatuksia vanhuudesta ja vanhuspalveluista

Setan Haluaisin pystyä kertomaan -video voi herättää erilaisia ajatuksia, joista on hyvä keskustella yhdessä videon katsomisen jälkeen. Videolla Bengt, Sinikka, Umma, pariskunta Jaana ja Leena, Eveliina, Risto sekä pariskunta Thea ja Gitta tuovat esiin, millaista on ollut olla nuori, kun homoseksuaalisuus oli rikos, lääketieteessä seksuaalivähemmistöön kuuluvat luokiteltiin sairaaksi ja sukupuolen moninaisuudesta ei ole ollut asiallista tietoa saatavilla. He kertovat myös toiveistaan liittyen vanhuuteen sekä vanhuspalveluihin ja terveydenhoitoon.

Video ja tukimateriaali toimivat hyvin esimerkiksi vanhuspalvelujen uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalina tai kehittämispäivien ohjelmana. Vanhustyön ammattilainen voi käyttää videota ja tukimateriaalia keskustelunherättäjänä päiväkeskuksessa tai omaisten illassa. Video soveltuu myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden itseopiskelumateriaaliksi tai luentomateriaaliksi käsiteltäessä vanhuutta, palveluja tai hoitotyön eettisiä periaatteita.

Kesto 20 minuuttia. Tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vain epäkaupalliseen käyttöön. Saatavilla myös dvd:llä Setalta. 

 

kansikuva_yvv_videoVideolla esiintyvien osuudet järjestyksessä:

Bengt
Sinikka
Umma
Leena ja Jaana
Eveliina
Risto
Thea ja Gitta
Tukimateriaali Haluaisin pystyä kertomaan -videon käsittelyyn
Setan Haluaisin pystyä kertomaan -video voi herättää erilaisia ajatuksia, joista on hyvä keskustella yhdessä videon katsomisen jälkeen.

Video ja tukimateriaali toimii hyvin esimerkiksi vanhuspalvelujen uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalina tai kehittämispäivien ohjelmana. Vanhustyön ammattilainen voi käyttää videota ja tukimateriaalia keskustelunherättäjänä päiväkeskuksessa tai omaisten illassa.

Video soveltuu myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden itseopiskelumateriaaliksi tai luentomateriaaliksi käsiteltäessä vanhuutta, palveluja tai hoitotyön eettisiä periaatteita.

Tukimateriaali videon käsittelemiseen työpaikoilla ja koulutuksessa [pdf]Pekan ja Einon tarina

Suomalaisen miesparin elämästä kertova animaatio (3 min) on toteutettu yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuuden kanssa. Eloisa ikä -avustusohjelmaa koordinoi Vanhustyön keskusliitto.Piirrosvideon toteutti viestintätoimisto Deski Oy.


 

haluaisinpystyäkertomaankansiHaluaisin pystyä kertomaan – Sateenkaariseniorit ikääntyneille suunnattujen palveluiden asiakkaina

Onko asiakkaasi homopappa, lesbomummu, bi- tai transvaari, inter- tai muunsukupuolinen? Miten edistät sateenkaarisenioreiden yhdenvertaisuutta ja otat huomioon sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ikääntyneiden palveluissa? Kuinka puutut palveluympäristössä tapahtuvaan syrjintään?

Haluaisin pystyä kertomaan -julkaisu (Saini Valtonen ja Salla-Maija Hakola, 2014) antaa vastauksia askarruttaviin kysymyksiin ja tarjoaa keinoja edistää yhdenvertaisen, arvokkaan ja itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioittavan vanhuuden toteutumista.


Selvityksiä ja kartoituksia

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien vanhusten kohtaaminen pitkäaikaisessa laitoshoidossa – hoitajien näkökulma
Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologia
Saini Valtonen, 2014

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, vanheneminen ja palveluntarpeet [pdf]
Tutkimustietoon perustuva katsaus käsittelee sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen vanhenemiseen liittyviä kysymyksiä. Teos on päivitetty kesällä 2013.
Sari  Irni & Jan Wickman2011

Ikääntyvät sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, vanhuspalveluiden kehittämisen näkökulma
Outi Tjurin, 2014
Opinnäytetyö, Metropolia ammattikorkeakoulu.

Jenni Jalava, 2013
Opinnäytetyö, Satakunnan amk

Raportti_vanhustyöntekijöille suunnatun kyselyn tuloksista [pdf]
Saini Valtonen, 2012
Yhdenvertainen vanhuus -projekti

Tiivistelmä vanhustyöntekijöille suunnatun kyselyn tuloksista [docx]
Saini Valtonen, 2012
Yhdenvertainen vanhuus -projekti

Kansainvälistä tutkimusta ja kirjallisuutta

LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv
Bromseth, J. & Siverskog, A. (toim.) 2013.
Lund: Studentlitteratur.

Lesbian, Gay, Bisexual and Trangender Ageing. Biographical Approaches for Inclusive Care and Support.
Ward, R., Rivers, I. & Sutherland, M. 2012.
London: Jessica Kingley Publishers.

Equality for older lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Europe [pdf sivuilla]
Setan kattojärjestö ILGA-Europe ja ikääntyvien etujärjestö AGE julkaisivat syksyllä 2012 yhteisen asiakirjan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien asemasta ja heidän kokemastaan moniperustaisesta syrjinnästä.
ILGA Europe, 2012

Muita selvityksiä

Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi! Selvitys vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden kokemasta syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluissa
Törmä, S., Huotari, K., Tuokkola, K. & Pitkänen, S.
Sisäministeriön julkaisuja 14/2014.

Arvokas vanhuus: moninaisuus näkyväksi -seminaari 5.11. 2014
Alla Frederic Lauscherin seminaarissa pitämä esitys suomeksi ja englanniksi.
Frédéric Laucher, Director of the Board, Association for Elderly and Disabled Citizens of Frankfurt
DIVERSITY: A KEY FACTOR FOR EXCELLENT QUALITY IN CARE AND WELFARE
Moninaisuus – avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

 

Seta / Yhdenvertainen vanhuus -projekti | Pasilanraitio 5 | 00240 Helsinki