På svenska

Vad går projektet ut på?

Utreda och kartlägga

Projektet Likabehandling på ålderns höst kartlägger olika aspekter på homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och interkönade personers åldrande: frågor kring förberedelserna för ålderdomen, vård och omsorg samt boendeservice. Bland personer som arbetar och studerar inom social- och hälsovården samlar vi information om de utmaningar som mångfaldsaspekten medför för personalen inom äldreomsorgen. Projektet tilhör RAY:s Livfullt liv program (2012–2017).

Utbilda och producera material

Vi tar fram kurser, läromedel och god praxis till stöd för alla som arbetar och studerar inom äldreomsorgen. Utbildning hjälper personalen att identifiera, förstå och möta behov hos åldrande hbti- personer.

Sammanföra

Vi anordnar seminarier och utbildningar för att föra samman experter inom social- och hälsovården samt äldreomsorgen med hbti-organisationernas sakkunniga. Tillsammans kan vi förankra kunskapen om mångfalden av kön och sexuell läggning i det vardagliga arbetet inom äldreomsorgen och ta fram god praxis.

Informera

Du kan följa projektet och dess undersökningsresultat på vår webbplats och Facebooksida, på våra evenemang såsom föreläsningar och seminarier, i olika publikationer inom social- och hälsovården samt i andra media.

Häng med!

Delta i evenemang, diskussioner och seminarier om hbtl-personens åldrande som anordnas inom projektet.

Diskutera ämnet och dela ut material på din arbetsplats.
Säkerställ att mångfalden beaktas i blanketter, broschyrbilder och övrigt material som din organisation ger ut.

Föreslå att din organisation beställer utbildning om mångfalden av kön och sexuell läggning.

Studerande, berätta för oss och för din läroanstalt om du är intresserad av att avlägga ett lärdomsprov eller praktik eller starta ett eget projekt i samarbete med oss!

Främja likabehandling!

Studera material om servicebehoven hos äldre hbti- personer. Börja med att besöka webbplatsen för vårt projekt!
Identifiera och bekräfta var och ens närrelationer så som personen själv definierar dem.

När du hanterar frågor som berör kön och sexuell läggning, såsom familjerelationer, klädsel eller intima vårdåtgärder, till exempel med kollegor, patienter eller boende i ett servicehus – kom ihåg att beakta mångfaldsaspekten på ett öppet och naturligt sätt i ditt språkbruk.

Din klient eller patient har rätt att berätta eller låta bli att berätta om sig själv och sitt liv efter eget behag. Alla har rätt bli bemötta i en positiv och respekterande atmosfär.

Du kan aldrig bedöma en persons könsidentitet eller sexuella läggning på basis av personens utseende. Anta inte utan låt var och en definiera sig själv.

Tilltala din klient med det namn klienten önskar.

Organisationer

Seta rf

Seta är en nationell organisation som verkar inom människorätts- och den sociala sektorn. Seta grundades 1974 och har idag 21 medlemsföreningar runtom i Finland, samt specialenheten Transstödcentrum. Setas målsättning är ett samhälle där alla kan leva som jämlika oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. www.seta.fi

Gummedalen rf

Målet med föreningens verksamhet är att erbjuda information och skapa sociala nätverk till stöd och glädje för lesbiska och bisexuella kvinnor i livets olika skeden. Gummedalen anordnar rekreationsverksamhet för lesbiska och bisexuella kvinnor, såsom utfärder, läger samt kaffekvällar och danser. Föreningen grundades år 1994.
www.mummolaakso.fi

Suomen Karhut Fin-Bears rf

Föreningen vill främja framför allt äldre homo- och bisexuella mäns ställning i samhället och bland de sexuella minoriteterna. Föreningen anordnar möten, informerar och erbjuder ett diskussions- och kontaktforum för sina medlemmar. Suomen Karhut Fin-Bears fungerar som kontaktkanal mellan inhemska och utländska samarbetspartner. Föreningen grundades år 2002s. www.fin-bears.org

Kontaktuppgifter

Seta rf
Böletået 5, (andra våningen)
00240 Helsingfors

Salla-Maija Hakola
Projektchef för projektet Likabehandling på ålderns höst
p. +358 44 218 0676
salla-maija.hakola[at]seta.fi

Outi Tjurin
Coordinator för projektet Likabehandling på ålderns höst
p.+358 50 462 4212
outi.tjurin[at]seta.fi

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Seta / Yhdenvertainen vanhuus -projekti | Pasilanraitio 5 | 00240 Helsinki