Otimme kantaa ikäihmisiä koskevaan kärkihankkeeseen

Otimme kantaa ikäihmisiä koskevaan kärkihankkeeseen
Setan Yhdenvertainen vanhuus -projekti osallistui Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen aloitusseminaariin 21.3. Otimme kantaa hankkeen hankesuunnitelman luonnokseen Otakantaa.fi -palvelussa. Alla kannanotto.
Yhdenvertainen vanhuus on Seta ry:n projekti, jonka tavoitteena on tuoda sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus osaksi vanhustyön ammattiosaamista ja palveluja. Haluamme nostaa esiin seuraavat moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmat Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeeseen:
 
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen perusluontoiseksi lähtökohdaksi on otettu näkemys siitä että, ikäihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä. Tämä on erinomainen lähtökohta kärkihankkeelle. Yhdenvertainen vanhuus -projektissa olemme kuitenkin huomanneet, että vanhustyönkentällä on tiedontarve liittyen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen.
 
Yhdenvertainen vanhuus -projekti teki kartoituksen vanhustyön ammattilaisille syksyllä 2012. Vastaajista 75 % (N=92) ei ollut saanut koulutuksessaan tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ikääntymiseen ja palveluntarpeisiin liittyvistä kysymyksistä. Toisessa Yhdenvertainen vanhuus -projektin vuonna 2012 tekemässä kartoituksessa kysyttiin yli 50-vuotiailta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvilta ihmisiltä heidän ikääntymiseensä liittyvistä kysymyksistä ja palveluntarpeista. Kartoituksen mukaan 30 % vastaajista, (N=103) oli jättänyt käyttämättä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja epäasiallisen kohtelun pelossa.
 
Projektissa tuotetun tiedon pohjalta Seta ry ehdottaa, että Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke ottaisi huomioon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden. Ihmisen sukupuolen ilmaisu, sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen ovat elämänkaaren mittaisia asioita, jotka tulee huomioida myös vanhuspalveluissa. Moninaisuuden huomioon ottaminen vanhustyön ammattilaisten koulutuksessa edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista vanhustyön kentällä. Tämä mahdollistaa ikäihmisten itsemäärittelyn, itsemääräämisoikeuden ja toimijuuden entistä paremman huomioon ottamisen palveluissa ja lisää potilasturvallisuutta, palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja yhdenvertaisuuden toteutumista.
 
Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus -projekti on mielellään mukana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeessa. Tarjoamme tietoa ja koulutusta ikääntyneille suunnatuissa palveluissa toimiville ammattilaisille ja vanhustyön opiskelijoille.
 
Yhdenvertainen vanhuus -projekti on osa RAY:n Eloisa ikä-ohjelmaa, jota toteutetaan yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa.
 

Seta / Yhdenvertainen vanhuus -projekti | Pasilanraitio 5 | 00240 Helsinki