Voltti-lehden ilmestyminen loppuu toistaiseksi

Kesäkuussa ilmestynyt Voltti jää ainakin toistaiseksi lehden viimeiseksi numeroksi. Näin päättyy merkittävä aikakausi Suomen mediahistoriassa, kun maamme ainoa hlbt-lehti lopettaa toimintansa.

Voltti-lehteä kustantava Akilles-kustannus Oy päätti eilen sunnuntaina 13. syyskuuta pitämässään yhtiökokouksessa keskeyttää toistaiseksi Voltin toiminnan taloudellisista syistä.

”Tämä on varmaan työurani synkin päivä”, totesi Voltin päätoimittaja Sari Virtanen kokouksen jälkeen. ”Nyt alkaa ensimmäistä kertaa 40 vuoteen aikakausi, jolloin suomalaisella homo-, lesbo-, bi-, ja transkansalla ei ole omaa äänenkannattajaa.”

Viime vuonna pahaan ahdinkoon ajautunut maailmantalous näkyi myös Voltin ilmoitustulojen vähentymisenä, mikä yhdessä pienen tilaajamäärän kanssa teki kustannusyhtiön toiminnan jatkamisen nykytilanteessa mahdottomaksi. Yhtiö ei kuitenkaan ajautunut konkurssiin, vaan sen toiminta keskeytettiin toistaiseksi.

”Yritimme viimeiseen asti kerätä riittävää määrää uusia tilaajia, jotta saisimme jatkettua Voltin ilmestymistä”, Virtanen kuvaa tilannetta ja esittää kiitoksen: ”Vaikka saimme satoja uusia tilaajia, joita haluan kiittää, jäimme silti puoleen tarvittavasta määrästä. Uuden tilauksen tehneille ei luonnollisestikaan lähetetä laskua, ja vanhat tilaajat saavat nykytilauksesta puuttuvat lehdet, mikäli Voltti saadaan tulevaisuudessa jatkamaan toimintaansa.”

Suomalaisen homolehden historia yltää neljänkymmenen vuoden taa vuoteen 1969, jolloin tuolloinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajamaan perustettu yhdistys Psyke alkoi julkaista 96-nimistä homo- ja lesbolehteä. Vuonna 1975 edellisvuonna perustettu Seksuaalinen tasavertaisuus (Seta) ry lanseerasi oman SETA-lehtensä, jossa kaikki kirjoittajat muutamia kolumnisteja lukuun ottamatta esiintyivät omilla nimillään. Tätä perinnettä on vaalittu sittemmin vuonna 1995 nimensä Z-lehdeksi vaihtaneessa sateenkaarikansan äänenkannattajassa.

Seta ry joutui luopuman Z-lehden kustantamisesta taloudellisista syistä vuonna 2007. Päätoimittaja perusti parin muun kirjoittajan kanssa Akilles kustannus Oy:n jatkamaan lehden toimintaa. Vakinaista henkilökuntaa karsittiin kahdesta yhteen kulujen vähentämiseksi. Vuonna 2008 ulkoasua ja sisältöä uudistettiin, ja lehden nimi vaihtui Voltiksi.

”Oman nimen esiin tulo on yhä hankalaa osalle hlbt-vähemmistöön kuuluvista, vaikka haastateltavia on viime vuosina saanut helpommin mukaan lehteen. Puolet Volteista on edelleen lähetetty kirjekuorissa tilaajille”, Virtanen kuvaa nykytilannetta.

Suomen Aikakauslehtitoimittajain Liitto (SAL ry) myönsi Voltin toimitukselle vuoden 2009 Salli-journalistipalkinnon ”tunnustuksena tasokkaan lehtikonseptin suunnittelusta ja toteutuksesta”.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design