VIHDOINKIN!

VIHDOINKIN!

Tai ainakin melkein: vihdoinkin Raha-automaattiyhdistys myönsi rahoituksen Setan ja sen jäsenjärjestöjen Yhdenvertainen vanhuus -projektille.

Jo vuosia sitten Mummolaakso ry kehitti ajatuksen hankkia vanhainkodin ikääntyville lesboille. Vaikka muualla Euroopassa seksuaalivähemmistöille suunnattuja vanhainkoteja on perustettu onnistuneesti, Suomessa kohderyhmä on pieni ja hajallaan ympäri maata, joten tavoite on vaikea saavuttaa.

Muutama vuosi sitten Mummolaakso ry:n ja Suomen Karhut – Fin-Bears ry:n edustajat ehdottivat Setalle, että käynnistettäisiin projekti ikääntyvien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olojen parantamiseksi. Tavoitteen puitteissa järjestöt pitivät kokouksia, joista yhteen kutsuttiin myös vanhustyön parissa toimivia tahoja. Tuolloin todettiin, että erillisen vanhainkodin perustaminen ei tulisi kyseeseen, vaan kannattaa keskittyä palveluntarjoajien tiedon lisäämiseen.

Tavoitteita ideoitiin ja silloin päädyttiin siihen, että vanhuspalveluiden henkilöstön koulutuksella päästäisiin todennäköisesti kohtuulliseen tulokseen. Mietittiin myös joidenkin pilottikohteiden perustamista. Rahoitusta ei heti kuitenkaan saatu ja projekti siirtyi. Projektia kuitenkin käynnistettiin alustavasti tilaamalla kooste aihetta koskevasta tutkimuksesta, kun suomalaista tutkimusta ei ole. Se julkaistiin nimellä Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, vanheneminen ja palveluntarpeet (Sari Irni ja Jan Wickman, Seta-julkaisut 20, 2010).

Tällä hetkellä vanhenevat vähemmistöihmiset ovat joutuneet nuoruudessaan salaamaan taustansa, pahimmillaan ”rikollisina”. Siksi avoimuus voi olla joillekin vielä arka paikka. Siitä ei välttämättä haluta puhua. Myöskään terveydenhoidossa ja vanhuspalveluissa ei vielä ole totuttu siihen, että potilaan tai laitoshoidossa olevan vanhuksen puoliso ja samalla lähiomainen onkin samaa sukupuolta tämän kanssa. Vielä harvinaisempaa on sukupuolivähemmistöön kuuluvan vanhuksen kohtaaminen, varsinkin jos hoitotoimenpiteissä pitää huomioida fyysisiä poikkeavuuksia. Esimerkiksi transvestiitti voi kokea henkisesti raskaaksi, jos laitoshoidossa ei voi pukeutua toisen sukupuolen mukaisesti, kun sitä haluaa. Mikäli henkilökunta ei ole tietoinen näistä asioista, kohtaaminen voi olla kummallekin osapuolelle kiusallista tai hoitohenkilökunnan taholta jopa syrjivää.

Tätä pyritään tulevassa projektissa korjaamaan mm. henkilöstön koulutuksilla ja yleisellä tiedottamisella. Yhdenvertainen vanhuus -projekti on juuri käynnistymässä ja projektille rekrytoidaan koordinaattoria (hakuilmoitus löytyy näiltä sivuilta). Toivottavasti tämän kolmivuotisen projektin avulla saadaan tilannetta parannettua ja myös vanhustyön eri tahot lähtevät aktiivisesti mukaan. Tulevaisuus näyttää valoisammalta.

Johanna Pihlajamäki

Kirjoittaja on Setan hallituksen jäsen.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design