Viharikoksia tutkitaan

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen ilmaisuun liittyvästä viharikollisuudesta on ollut Suomessa vaikea saada tietoa. Merkittävä osa tästä rikollisuudesta jää ilmoittamatta poliisille, joten viranomaislähteet eivät voi antaa koko kuvaa tilanteesta. Toisaalta poliisilta ei ole saanut tilastoja edes heille tulevista yhteydenotoista. Nyt tilanteeseen on toivottavasti tulossa korjaus uuden, tekeillä olevan tutkimuksen ansiosta.

Poliisiammattikorkeakoulussa kehitetään viharikosten tilastointia seurannan laajentamiseksi.

Uudessa tutkimushankkeessa luodaan tilastointi- ja tutkimusväline, jonka avulla voidaan löytää rikosilmoitusjärjestelmästä paitsi sellaiset rikokset, joiden motiivina ovat ennakkoluulot uhrin etnistä taustaa kohtaan, myös sellaiset rikokset, joissa ennakkoluulot liittyvät uhrin uskonnolliseen taustaan, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuolen ilmaisuun.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuoden 2009 lopulla. Tutkimusraportissa kuvaillaan vuonna 2008 poliisin tietoon tulleiden rasististen ja muiden viharikosepäilyiden määrää ja piirteitä. Tavoitteena on, että tiedot tullaan keräämään jatkossa vuosittain.

Tutkimuksen toteuttaa tutkija Laura Peutere. Lue tutkijan koko tiedote tutkimushankkeesta alla:

Tiedote
maaliskuu 2009

Poliisiammattikorkeakoulussa kehitetään viharikosten tilastointia. Poliisiammattikorkeakoulussa ja sisäasianministeriön poliisiosastolla on seurattu rasististen rikosten kehitystä noin kymmenen vuoden ajan. Seuranta on perustunut rikosilmoitustietoihin. Nyt käynnissä olevan tutkimushankkeen tarkoituksena on kehittää poliisin tietoon tulleen rasistisen rikollisuuden tilastointia ja seurantaa laajemmaksi viharikollisuuden seurannaksi.

Hankkeessa luodaan tilastointi- ja tutkimusväline, jonka avulla voidaan löytää rikosilmoitusjärjestelmästä paitsi sellaiset rikokset, joiden motiivina ovat ennakkoluulot uhrin etnistä taustaa kohtaan, myös sellaiset rikokset, joissa ennakkoluulot liittyvät uhrin uskonnolliseen taustaan, vammaan tai seksuaaliseen tai sukupuoliseen suuntautumiseen. Menetelmän kehittämisessä käytetään hyväksi aiemmista tutkimuksista saatuja kokemuksia.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuoden 2009 lopulla. Tutkimusraportissa kuvaillaan vuonna 2008 poliisin tietoon tulleiden rasististen ja muiden viharikosepäilyiden määrää ja piirteitä. Tavoitteena on, että tiedot tullaan keräämään jatkossa vuosittain.

Tutkimuksen toteuttaa tutkija Laura Peutere (laura.peutere[at]poliisi.fi). Tutkimuksen rahoittaa EU:n Yes 2 – equality is priority -ohjelma.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design