Vielä ehdit lausua isyyslaista ja seksuaalioikeuksista!

Vielä ehdit lausua isyyslaista ja seksuaalioikeuksista!

Oikeusministeriö on pyytänyt eri tahoilta lausuntoa isyyslain uudistusta valmistelleen työryhmän esityksestä 15.1.2014 mennessä. Lausunnon voivat antaa myös muut tahot kuin ne, joilta sitä on erikseen pyydetty. Seta valmistelee omaa lausuntoaan uudistuksesta. Seta, Trasek ja Sateenkaariperheet ovat yhdessä vaatineet, että isyyslain uudistuksessa pitää toteuttaa tällä hallituskaudella myös sateenkaariperheiden juridisen vanhemmuuden esteiden purkaminen.

Sateenkaariperheet ry toteaa yhteistyökumppaneilleen lähettämässään kirjeessä, että naisparien lasten asema on tehtävä juridisesti yksiselitteiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

”Tämä vaatii isyyslain uudistamista niin, että naisparin kohdallakin voidaan soveltaa vanhemmuusolettamaa ja mahdollistaa vanhemmuuden tunnustaminen. Samansuuntainen uudistus on jo tehty muissa Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuore päätös näyttää vaativan uudistuksen toteuttamista”, Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä toteaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on pyytänyt 17.1. mennessä tiiviitä lausuntoja seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmasta, SELIstä. Seta toivoo, että eri tahojen lausunnoissa tulee esiin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden valtavirtaistaminen koko ohjelmaan ja se, että hlbti-ihmisten lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tukemiseen kohdistetaan kohdennettuja toimenpiteitä ja resursseja. Lausunnot ohjelmasta voi lähettää osoitteeseen kirjaamo@thl.fi.

Järjestöjen tiedote isyyslain uudistamisesta: 
http://www.sateenkaariperheet.fi/userfiles/documents/Tiedote_-_Sateenkaariperheiden_vanhemmuus_kiireellisesti_kuntoon_12.11.2013.pdf

Kuva: CC Andreas Bohnenstengel

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design