Venäjän duuman puhemies Suomessa – ihmisoikeustilanne nostettava esille

Venäjän duuman puhemies Suomessa – ihmisoikeustilanne nostettava esille

Venäjän liittovaltion duuman puhemies Sergei Naryshkin on parhaillaan vierailulla Suomessa. Tänään hän tapaa ulkoministeri Erkki Tuomiojan. Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi toivoo, että keskusteluissa nostetaan esiin myös Venäjän ihmisoikeustilanteen huolestuttava kehitys ja toimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta rajoittava laki.

Perinteisillä valtiovierailuilla hoidetaan valtioiden välisiä suhteita. Asiaan kuuluu edistää myös maiden välisiä kauppa- ja muita suhteita. Globalisoituvassa maailmassa ulkopolitiikka ei saa muotoutua ainoastaan kauppapoliittisista näkökulmista. Itse asiassa juuri kauppapolitiikan yhteydessä ihmisoikeuskysymykset on hyvä nostaa esille, koska tällöin niillä voi olla myös konkreettista vaikutusta.

Varsinkin sellaiset maat, joiden ihmisoikeuksissa on paljon parannettavaa, puolustelevat ihmisoikeusloukkauksiaan vanhalla periaatteella, että toisten maiden sisäisiin asioihin ei saa puuttua. Perus- ja ihmisoikeudet eivät kuitenkaan ole kunkin maan sisäinen asia enää 2010-luvulla. Ne ovat jakamattomat aina, kaikille ja kaikkialla.

Seta on vaatinut aiemmin presidentti Sauli Niinistöä nostamaan Venäjän duuman käsittelyssä olevan, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia loukkaavan ”homopropaganda”-lakihankkeen keskusteluun presidentti Putinin kanssa ja toimimaan myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Presidentin mukaan kyseessä on kuitenkin Venäjän sisäinen asia. Tänään Seta toivoo ulkoministeri Erkki Tuomiojan nostavan kissan pöydälle, kun hän tapaa duuman puhemiehen Sergei Naryshkinin.

Tammikuun lopulla Seta vaikutti asiaan lähettämällä Naryshkinille kirjeen. Muistutimme, että Venäjä rikkoisi ns. antihomolailla paitsi omaa perustuslakiaan, myös Euroopan ihmisoikeussopimusta, johon maa on sitoutunut. Järjestimme myös yhdessä Amnestyn Suomen osaston kanssa mielenilmauksen Helsingissä Venäjän suurlähetystön edustalla ennen lakimuutoksen käsittelyä. Lakia vastaan on protestoitu ympäri maailmaa.

Valitettavasti Venäjän homovastainen lakimuutos 6.13.1 hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä Venäjän duumassa tammikuun lopulla. Kehitys on käsittämätöntä siihen nähden, että valtaosa Eurooppaa on johdonmukaisesti tunnustanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet entistä laajemmin. Venäjä ja osa sen vaikutuspiirissä olevia maita kulkee huolestuttavasti täysin päinvastaiseen suuntaan. Kun monet Itä-Euroopan maat muutoin haluavat integroitua länteen, miksi ne tässä nimenomaisessa asiassa takertuvat menneeseen maailmaan?

Venäjän hlbt-verkostosta on sanottu, että laki ei vaarantaisi ainoastaan ihmisoikeusaktivistien toimintaa, vaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja elämän yleisesti. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt altistettaisiin entistä laajemmille ennakkoluuloille, rakenteelliselle syrjinnälle ja väkivallalle. Lakimuutoksella evättäisiin myös mahdollisuus avoimeen keskusteluun ja asialliseen tiedonvälitykseen.

Päättäjien on Venäjälläkin kannettava vastuunsa vakavista seurauksista, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnästä, viharikoksista, väkivallasta ja mielivaltaisista pidätyksistä. Lähinaapurina on myös Suomen päättäjien kannettava tästä vastuunsa – ja osoitettava se nostamalla asia esiin. Kun jokainen maa johdonmukaisesti tekee samalla tavalla, voi asialla olla vaikutusta vähintään pidemmän päälle.

Juha-Pekka Hippi

Kirjoittaja on Setan puheenjohtaja.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design