Vastaa kyselyyn ikääntymisestä!

Yhdenvertainen vanhuus -hanke näkyy verkossa ja Helsinki Pride -tapahtumassa. Pride-viikolla julkistettiin Yhdenvertainen vanhuus -hankkeen sivusto ja kyselytutkimus. Hanke vaatii moninaisuutta näkyviin myös vanhuspalveluissa.

Seta on käynnistänyt Raha-automaattiyhdistyksen tuella Yhdenvertainen vanhuus -hankkeen yhdessä jäsenjärjestöjensä Mummolaakso ry:n ja Suomen Karhut – Fin-Bears ry:n kanssa.

Hankkeen alussa toteutetaan kysely yli 50-vuotiaille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Kyselyyn voi vastata 31.8. asti. Linkki kyselyyn: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/1938/lomake.html

Kolmivuotisen hankkeen taustalla on Setan ja sen jäsenjärjestöjen huoli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten mahdollisuudesta yhdenvertaiseen vanhuuteen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ei ota ikäihmisten moninaisuutta riittävästi huomioon erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta. Palveluita käyttävät ja niissä työskentelevät kohtaavat tilanteita, joiden ratkaisemiseksi heillä ei ole tietotaitoa tai konkreettisia toimintamalleja. Vähemmistöön kuuluvat ihmiset pelkäävät syrjityksi tulemista ja tarpeidensa laiminlyöntiä esimerkiksi hoiva- ja asumispalveluissa.

Seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti ovat koko ihmisen elämänkaaren mittaisia asioita. Tämän vuoksi ihmisten moninaisuus on otettava huomioon myös vanhuspalvelukentällä, jotta jokaiselle ikäihmiselle voidaan taata yhdenvertainen pääsy heille suunnattujen palveluiden piiriin ja omannäköinen vanhuus.

Hankkeessa kehitetään yhdenvertaisuutta vanhuspalveluissa viemällä viestiä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta alan ammattilaisille ja alaa opiskeleville. Tiedon avulla voimme kasvattaa ymmärrystä ja yhdenvertaisuutta.

Hankkeesta on hyötyä niin ikääntyneiden palvelujen tarjoajille ja muille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kuin ikäihmisten läheisille ja kanssaikääntyvillekin. Teemme Yhdenvertainen vanhuus -hankkeen myötä muun muassa kartoitusta ja koulutusta.

Tutustu:
www.seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus
Yhdenvertainen vanhuus Facebookissa

Lisätietoa:
hankekoordinaattori Salla-Maija Hakola
p. 044 218 0676
sallamaija.hakola[at]seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design