Vaihdossa Vilnassa: lue setalaisten valaiseva matkapäiväkirja!

Vaihdossa Vilnassa: lue setalaisten valaiseva matkapäiväkirja!

Lhbtiq-yhdenvertaisuutta edistävän Rainbow Rights -hankkeen osana Setan koulutussuunnittelija ja projektikoordinaattori tekivät kahden viikon opintovierailun Vilnaan Lithuanian Gay Leaguen (LGL) vieraina 13.-24.11.2017. Hanke on Suomen oikeusministeriön koordinoima  ja muita hankepartnereita ovat Seta, Lithuanian Gay League ja Suomen Kuntaliitto. Rainbow Rights -hanke on EU:n perusoikeus, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman rahoittama.

Kansalaisjärjestöjen välisen vaihto-ohjelman tavoitteena on oppia ja keskustella toimintaympäristöstä, hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista sekä vaihtaa ajatuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseen liittyen. Liettuan vaihdon aikana Seta ja LGL oppivat toisiltaan mm. järjestöjen koulutustoiminnasta, viharikosten ja vihapuheen vastaisesta työstä, koulujen ja nuorten kanssa työskentelystä sekä koulukiusaamiseen liittyvistä selvityksistä. LGL:n vastavierailu Suomeen tapahtuu 2018 alkupuolella.

Seta järjesti opintovierailun aikana neljä koulutusta LGL:lle, lääketieteen opiskelijoille, ihmisoikeusjärjestöjen verkostolle ja nuorten puhelinlinjan vapaaehtoisille. Tapaamisissa monien ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kanssa toimivien järjestöjen kanssa puhuttiin erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteesta ja työstä sen parantamiseksi.

Rainbow Rights -hankkeen ensimmäinen alueellinen seminaari, joka käsitteli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilannetta ja oikeuksia Euroopassa ja etenkin Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa, järjestettiin vaihtojakson aikana. Päivä alkoi tilannekatsauksella edistysaskelista ja keskeisistä haasteista ja muita aiheita olivat transihmisten oikeudet, sateenkaarinuoret ja koulu, terveys sekä viharikokset ja vihapuhe.

”Liettuassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ei juurikaan huomioida kansallisessa lainsäädännössä tai julkisen sektorin toimissa harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Seksuaalinen suuntautuminen on yksi syrjinnän vastaisen lain syrjintäperusteista ja useat transihmiset ovat saaneet viime aikoina sukupuolensa vahvistettua oikeuden päätöksellä”, kertoo koordinaattori Terhi Aaltonen.

Vihapuhe on yleistä ja konservatiiviset sektorit vastustavat näkyvästi ”perinteisiin perhearvoihin” nojaten lhbtiq-oikeuksien edistämistä mm. lakialoittein. Etenkin nuorten keskuudessa asenteet myös tuntuvat muuttuneen avoimempaan suuntaan, ja ainakin vaihdon aikana Setan kouluttamien ihmisten keskuudessa tiedonjano oli suuri.

”Varsinkin sukupuolen moninaisuuteen liittyvät teemat tuntuivat olevan melko tuntemattomia yhteiskunnassa ja sukupuolivähemmistöt sekä sateenkaariperheet näkymättömiä.”

Lue lisää matkasta alla olevasta matkapäiväkirjasta!

Rainbow Rights etenee pilottikunnissa

Setan vastuulla oleva toimintakokonaisuus tietoisuuden lisäämisestä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuudesta paikallistasolla keskittyy viiteen pilottikuntaan, jotka ovat Mikkeli, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Toimintakokonaisuuden osana jokaisella paikkakunnalla järjestetään lhbtiq-yhdenvertaisuustapahtuma ja koulutetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä sekä toteutetaan viestintäkampanja, jota varten tuotetaan mm. lyhyitä videoita.

Vuoden 2018 aikana toteutettavia koulutuksia ja yhdenvertaisuustapahtumia on suunniteltu yhteistyössä pilottikuntien ja Setan paikallisten jäsenjärjestöjen kanssa. Setan pilottikunnista Oulu, Tampere ja Vaasa ovat myös kuntaliiton pilottikuntia yhdenvertaisuussuunnittelun toimeenpanoon liittyen.

 

MATKAPÄIVÄKIRJA

Päivä 1.

Seta koulutti Lithuanian Gay Leaguen henkilökuntaa ja vapaaehtoisia sukupuolinormeista ja niiden kyseenalaistamisesta ja lisäksi keskusteltiin keskeisimmistä ajankohtaisista lhbtiq-ihmisoikeuskysymyksistä. – Kuulimme myös sukupuolten tasa-arvon tilasta ja työstä sen edistämiseksi Center for Equality Advancementin Virginija Aleksejūnėlta ja Margarita Jankauskaitėlta. Liettuassakin #metoo on päivänpolttava aihe ja seksuaalisen häirinnän kokemuksia nostetaan vihdoin esiin muun muassa elokuva-alalla, kertoo Terhi Aaltonen Setasta.

Henkilön Seta ry (@seta_ry) jakama julkaisu

Päivä 2.

LGL ja Seta keskustelivat lähialueyhteistyöstä kansalaisjärjestöjen välillä, projekteista ja rahoituksesta. Myös tapaamisessa Pohjoismaiden ministerineuvoston Liettuan toimiston kanssa puhuttiin yhteistyöstä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä sekä ministerineuvoston tuesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistävälle työlle. Sukupuolen juridinen vahvistaminen ja erityisesti huoli Liettuassa viime viikolla esitetystä lakiehdotuksesta sukupuolen juridisen vahvistamisen täyskiellosta puhuttivat http://www.lgl.lt/en/?p=18772.

Päivä 3.

Seta osallistui kansallisen tasa-arvo- ja moninaisuusfoorumin (NEDF) koulutukseen kansalaisjärjestöjen roolista sosiaalipalveluiden tarjoajina ja puhui erityisesti Transtukipisteen palveluiden ja Setan koulutustarjonnan kehittymisestä. Lisäksi LGL ja Seta kävivät läpi koulukiusaamista koskevia tutkimuksia ja keskustelivat työstä kouluissa ja nuorten kanssa. Liettuassa lainsäädäntö kieltää tiedon levittämisen alaikäisille seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä aiheista rajoittaen todella paljon nuorten kanssa työskentelyn mahdollisuuksia. Esimerkiksi joidenkin LGL:n videoiden (alla) esittämistä televisiossa on rajoitettu alaikäisille sopimattomina.

Henkilön Seta ry (@seta_ry) jakama julkaisu

Päivä 4.

Tapasimme LGL:n keskeisistä yhteistyökumppaneista Liettuan ihmisoikeuskeskuksen ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston henkilökuntaa. Ihmisoikeuskeskuksen kanssa keskusteltiin mm. siitä miten Liettuassa monien muiden maiden lailla konservatiiviset poliitikot ja uskonnolliset toimijat pyrkivät ”perinteisten perhearvojen” nojalla estämään niin lhbtiq-ihmisoikeuksien kuin naisten oikeuksienkin edistämisen. Yhteiskunnan yleisessä ilmapiirissä on kuitenkin tapahtunut edistystä viime vuosina. Se näkyy esimerkiksi täysinä saleina ihmisoikeusfilmifestivaalin lhbtiq-elokuvien näytöksissä, kun vielä joitakin vuosia sitten salivaraukset saatettiin perua viime hetkellä. Sukupuolen moninaisuus ei ole lainsäädännössä kielletty syrjintäperuste ja yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan syrjintätapauksia seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen raportoidaan vähän.

Henkilön Seta ry (@seta_ry) jakama julkaisu

Päivä 5. (17.11.) Vihapuhe ja viharikokset sekä niiden vastainen työ olivat LGL:n ja Setan tapaamisen aiheena. LGL on toteuttanut sekä ollut mukana useissa muiden Euroopan maiden kanssa toteutetuissa projekteissa. LGL on myös mm. vienyt yhden vihapuheeseenliittyvän tapauksen (http://www.lgl.lt/en/?p=17758 ) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Poliisikoulun opintoihin sisältyy koulutusta viharikoksista, mutta tehtävää viharikosten tunnistamisen ja raportoinnin parantamisessa riittää. Seta myös koulutti Liettuan lääketieteen opiskelijoiden järjestön LiMSAn monista eri maista olevia opiskelijoita seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. ”Lääketieteen opiskelijoiden tietotaso oli todella vaihteleva ja etenkin sukupuolen ilmaisuun liittyvät teemat vieraita”, totesi koulutussuunnittelija Marita Karvinen.

Henkilön Seta ry (@seta_ry) jakama julkaisu

Päivä 6.

Seta kuuli liettualaisen Nuorten linjan koordinaattorilta Nuorten linjan työstä, jota pyöritetään 300 vapaaehtoisen voimin. Liettualaisten nuorten puheluihin heitä askarruttavista aiheista vastataan ja tukea on tarjolla puhelimitse vuorokauden ympäri. Usein yhteydenotot liittyvät esimerkiksi ihmissuhteisiin, itsetuhoisiin ajatuksiin, opiskeluihin tai riippuvuuteen, mutta myös mm. seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen ilmaisuun liittyvät teemat saavat ottamaan yhteyttä. Setan koulutti nuorten linjan vapaaehtoisia seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä normitietoisuudesta osana heille tarjottavia valinnaisia koulutuksia.

Henkilön Seta ry (@seta_ry) jakama julkaisu

Päivä 7.

Päivä 7. (21.11.) Seta ja LGL tapasivat Vilnan kaupunginvaltuutettujen lhbti+ ryhmän jäsenen Mark Haroldin. Monipuolueinen kaupunginvaltuutettujen LHBT+ ryhmä perustettiin ennen 2016 Baltic Pridea ja Suomen kokemuksien kuuleminen ja Setan työ kuntatoimijoiden kanssa kiinnosti Haroldia. LGL myös esitteli Setalle koulukiusaamiseen liittyviä projektejaan ja keskusteltiin koulujen kanssa tehtävästä työstä, tarpeista ja mahdollisuuksista Liettuassa ja Suomessa.

Henkilön Seta ry (@seta_ry) jakama julkaisu

Päivä 8.

Osallistuimme tapaamiseen Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGEn kanssa ja kuulimme instituutin työstä miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämiseksi Euroopassa. Sukupuolen moninaisuuteen liittyvät teemat eivät ainakaan toistaiseksi sisälly EIGEn mandaattiin. Suomen Liettuan suurlähettiläs järjesti vastaanoton seuraavan päivän Rainbow Rigts -seminaariin liittyen.

Päivä 9.

Ensimmäinen alueellinen Rainbow Rights -seminaari käsitteli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilannetta ja oikeuksia Euroopassa ja etenkin Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Yleiskatsauksen ohella keskityttiin erityisesti transihmisten oikeuksiin, sateenkaarinuorten hyvinvointiin ja huomioimiseen kouluissa, terveyteen sekä viharikoksiin ja vihapuheeseen.

 

Päivä 10.

Vilnan vierailun viimeinen päivä alkoi palautekeskustelulla alueellisesta seminaarista sekä Riiassa kesäkuussa 2018 Baltic Priden aikaan järjestettävän seminaarin alustavalla suunnittelulla. Hankkeen johtoryhmän kokouksessa käytiin läpi mm. hankkeen etenemistä, suunnitelmia tulevasta sekä raportointia.

 

The Project Rainbow Rights is supported by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design