[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Uutta kohti

aija_laksarit_blogiinKuukausi sitten tuli täyteen kymmenen vuotta siitä, kun 27-vuotiaana aloitin työni Setan pääsihteerinä. Huomenna otan henkilökohtaisesti ison askeleen kohti uutta: aloitan työn yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa, valtion viranhaltijana. Roolini ja työkenttäni muuttuvat, mutta saan jatkaa työtä yhdenvertaisten oikeuksien edistämiseksi. Mukaani otan Setasta ison repullisen kokemuksia, joista on iloa ja hyötyä myös tulevassa.

Maailma Setan ympärillä on nyt erilainen kuin vuonna 2005. Vaikka julkinen keskustelu hlbtiq-ihmisten oikeuksista tuntuu joskus polkevan paikoillaan, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on kuitenkin huiman paljon näkyvämpää kuin vielä muutamia vuosia sitten. Lukuisia hyviä muutoksia on saatu läpi. Yhä useampi ihminen voi yhä useammassa arjen tilanteessa jännittää jatkuvia ulostuloja hiukan vähemmän. Moni ihminen ja jokunen instituutiokin tunnistaa, että on olemassa enemmän kuin kaksi sukupuolta. Yhä useampi on voinut perustaa haluamansa perheen, vaikka moni perhesuhde jää vieläkin vaille juridista tunnustusta.

Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella on kielletty ja transvestisuuden sairausluokitus purettu. Avioliittolain muuttamiseksi syntyi upea Tahdon-kansanliike, joka on vielä pitkään esikuva monelle vaikuttamistyöstä kiinnostuneelle. Pride-tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea. Ensi vuonna Inarissa järjestetään Suomen ensimmäinen Sápmi Pride. Transihmisten ihmisoikeudet ovat tulossa laajempaan tietoisuuteen. Iso joukko järjestöjä ja enemmistö eduskuntapuolueista tukee itsemääräämisoikeutta sukupuoleen. Peruskoulun kuuluu uuden opetussuunnitelman mukaan lisätä ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Sateenkaariseniorit ovat nousseet näkymättömyydestä ilmiöksi.

Seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi vainotut voivat saada turvapaikan Suomesta. Ulkoministeriö tukee hlbtiq-ihmisoikeuspuolustajia Afrikassa ja muualla maailmassa rahallisesti. Yhteisömme omat äänet ovat voimistuneet ympäri maailmaa. Vaikuttamistyössä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta voidaan nyt tukeutua moniin kansainvälisten ihmisoikeustoimijoiden, kuten Euroopan neuvoston ja YK:n elinten, suosituksiin ja kannanottoihin. Viime viikolla YK:n turvallisuusneuvosto käsitteli ensimmäistä kertaa hlbtiq-ihmisten asemaa konflikteissa.

Samaan aikaan edistysaskelten kanssa on tullut takapakkia. Hyvinvointivaltiota, jolta olemme tottuneet vaatimaan yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämistä Suomen kansainvälisten sitoumusten ja lainsäädännön mukaisesti, puretaan kovaa vauhtia. Jos varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja kuntien velvoitteista leikataan, laadun kehittämiselle ja uusien ammatillisten valmiuksien oppimiselle on vähemmän tilaa. Myös aggressiivinen muukalaisviha kaduilla ja verkossa huolestuttaa. Yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia ei voi mielestäni puolustaa muuten kuin puolustamalla johdonmukaisesti kaikkien oikeuksia. Tähän kuuluu jokaisen ihmisen arvostava kohtaaminen ja avun tarjoaminen hätää kärsiville.

Myös Seta ja hlbtiq-liike Suomessa ovat muuttuneet. Antirasismi ja muu laaja yhdenvertaisuus- ja saavutettavuusajattelu ovat pikku hiljaa vahvistuneet. Sukupuolen moninaisuudesta on tullut vahva ja lähes itsestään selvä osa Setan vaikuttamistyötä ja osaamista. Osallistuminen kansainväliseen hlbtiq-liikkeeseen on laajentunut. Yhteistyötä lähialueiden järjestöjen kanssa on syntynyt, samoin kuin tukea turvapaikanhakijoille. Setan jäsenjärjestöjen ja kannatusjäsenjärjestöjen määrä on kasvanut – niiden toiminta tavoittaa nyt ennätysmäärän kuntia. Tämä on tärkeää edistystä myös lähestyvien kuntavaalien näkökulmasta. Juuri kunnissa tehdään lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten ja myös intersukupuolisten henkilöiden hyvinvoinnin kannalta tärkeitä päätöksiä esimerkiksi siinä, millaista osaamista ihmisten moninaisuudesta julkisten palveluiden työntekijöiltä edellytetään.

Setan viestintä ja medianäkyvyys on viime vuosina moninkertaistunut ja ammattimaistunut. Sosiaalinen media tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia jakaa ja löytää tietoa ja samanmielisiä ihmisiä turvallisesti. Se heittää myös haasteen siitä, millä sävyllä keskusteluita käydään ja toisaalta siitä, miten saada mukaan verkon ulkopuolelle jäävät ihmiset. Sateenkaariyhteisöllämme on monia tunnettuja, näkyviä kasvoja. Keskustelussa ja toiminnassa hlbtiq-liikkeen sisällä on paljon nyansseja: kaikkien ei tarvitse haluta samoja asioita tai valita samoja strategioita. Toisaalta erilaisuuden pelkoa ja omaan napaan tuijottelua on myös omassa yhteisössämme ja varmasti meissä jokaisessa itsessämme. Toivon, että niiden sijalle kasvaa lisää solidaarisuutta ja halua ymmärtää. Meillä on yhteinen vastuu kaikille hyvästä yhteiskunnasta.

Seta-vuosien aikana tapasin monia upeita ihmisiä. Olen kuullut todellisia tarinoita ja löytänyt jokaiselta jotain opittavaa. Tiedon lisäksi muun muassa toisen kunnioittamista. Kuuntelemista. Myönteisen palautteen antamista. Inhimillisyyttä. Luottamusta siihen, että asiat järjestyvät. Rohkeutta tehdä toisin. Lempeyttä. Itseluottamusta. Eettisyyttä. Rehellisyyttä. Sydämellisyyttä. Oman toiminnan arviointia. Omana itsenä mukaan tulemista, heittäytymistä. Herkkyyttä. Vaatimista. Tinkimättömyyttä. Iloa omasta kehosta ja tyylistä. Uskallusta näyttää heikkoutensa. Historian tajua ja menneiden sukupolvien työn arvostamista. Läsnäoloa. Irtipäästämistä. Olen onnellinen siitä, että monet teistä opettajistani kohtaan vielä monta kertaa uudestaan.

Olen etuoikeutettu, kun olen saanut tehdä muutosta teidän kanssanne, ja kun saan jatkaa työtä yhdenvertaisuuden puolesta. Juuri nyt se tuntuu erityisen tarpeelliselta.

Aija Salo
Kirjoittaja toimi Setan pääsihteerinä 1.8.2005–31.8.2015. Hän siirtyy 1.9. ylitarkastajaksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design