[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje syyskuu 2015

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa
1. Järjestöt vaativat pakolaisille ja turvapaikanhakijoille turvallisia reittejä
2. Vastaa vihapuhe- ja häirintäkyselyyn verkossa
3. Tuoreita tutkimuksia transihmisten ja naisparien terveydenhuoltokokemuksista
4. Sateenkaarinuori! Vastaa kyselyyn terveydenhuollon tasosta!

Järjestöuutiset
5. Sateenkaariperheiden miestoiminta käynnistyy
6. Vinokino-elokuvia nähdään Oulussa, Turussa, Helsingissä ja Tampereella!
7. Tarjoa ohjelmaa marraskuiseen TransHelsinki-yhteisöseminaariin

Tapahtumat ja koulutukset
8. Sateenkaariseniorit valloittavat Turun
9. Äänityöpaja transfeminiineille 11.10. Helsingissä
10. Det queera biblioteket -keskustelutilaisuus 14.10. Helsingissä
11. Setan nuorten aktiiviviikonloppu 23.–24.10. Anjalassa
12. Perhevalmennuksen viikonloppukurssi 20.–22.11. Jyväskylässä

Hlbtiq-kulttuuri
13. Kerro Hotelli- ja ravintolamuseolle rakkaustarinasi

Toimintakalenteri

 

1 Järjestöt vaativat pakolaisille ja turvapaikanhakijoille turvallisia reittejä

Ihmisoikeudet | 16 ihmisoikeuksien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevää suomalaista järjestöä vaati kannanotossaan, että Suomen hallituksen on kannettava vastuuta pakolaisista ja hyväksyttävä EU:n komission ehdottama sitova menettely turvapaikanhakijoiden uudelleen sijoittamiseksi EU:n sisällä. Lisäksi vaadimme, että turvallisia ja laillisia reittejä Eurooppaan järjestetään nopeasti ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten lapset ja hlbti-ihmiset, huomioidaan kaikissa tilanteissa.

Kannanotto > http://seta.fi/suomen-kannettava-vastuunsa-euroopan-pakolaistilanteesta/

 

2. Vastaa vihapuhe- ja häirintäkyselyyn verkossa

Tutkimus | Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa eri vähemmistöryhmiin kuuluviin henkilöihin kohdistuvan vihapuheen ja häirinnän ilmenemistä sekä vaikutuksista heidän turvallisuuden tunteeseen. Selvityksessä tehdään näkyväksi vihapuheen ja häirinnän ilmenemistä yhteiskunnassa sekä annetaan suosituksia vihapuheeseen ja häirintään puuttumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Selvityksen kohderyhmiä ovat romanit, saamelaiset, vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset, maahanmuuttajataustaiset, uskonnollisiin vähemmistöihin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ja vammaiset henkilöt. Kokemuksia kohderyhmän kokemasta vihapuheesta ja häirinnästä kerätään sähköisen kyselyn sekä haastattelujen avulla. Kyselyvastauksia ja haastatteluja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille. Vastauksia hyödynnetään vain selvityksen raportin laadinnassa.

Vastausaikaa on 11.10. saakka.

Kysely > http://owalgroup.com/selvitys

 

3. Tuoreita tutkimuksia transihmisten ja naisparien terveydenhuoltokokemuksista

Tutkimus | Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Sabrine Ben Aziza ja Petri Kalliomäki tekivät opinnäytetyötään varten kyselyn, jonka mukaan jopa 52 % transsukupuolisista jättää käyttämättä perusterveydenhuollon palveluita syrjinnän pelossa. Selkeää syrjintää terveydenhuollossa koki noin 30 % vastaajista. Jopa 60 % oli kokenut liiallista uteliaisuutta perusterveydenhuollossa. Tulokset ovat linjassa kansainvälisten vastaavientutkimusten kanssa.

Suurimmaksi ongelmaksi nousivat terveydenhuollon lomakkeiden ja esitteiden sukupuolinormatiivisuus sekä hoitohenkilökunnan käyttämät väärät ja loukkaavat termit. Jopa 60 % mielestä perusterveydenhuollossa käytettiin vääriä ja loukkaavia termejä transsukupuolisuudesta. Esitteet ja lomakkeet koettiin lähes täysin sukupuolinormatiivisiksi. Perusterveydenhuollon osalta 70 % vastaajista koki, että käytettävät termit olivat liian sukupuolisidonnaisia.

”Syrjintä nähtiin useimmiten tahattomana, joten koulutuksen ja hoitohenkilökunnan tiedon kasvattamisen tarve on suuri”, Aziza ja Kalliomäki toteavat.

Tekijät haluavat kiittää Transtukipistettä kyselyn markkinoinnista keväällä 2015 sekä kaikkia kyselyyn vastanneita.

Saana Sirkkala ja Beatrice Carraro vertailivat Etelä-Tanskan yliopistossa (Syddansk Universitet) tehdyssä gradussaan naisparien kokemuksia terveydenhuollosta raskauden ja synnytyksen aikana. Molemmista maista haastateltiin 10 naisparia. Heteronormi tuli vastaan sekä myönteisissä että negatiivissa kokemuksissa; positiivisetkin kokemukset liittyivät siihen, että henkilökunta oli nähnyt erityistä vaivaa naisparin huomioimiseksi.

”Odotimme, että hlbti-ystävällisempi lainsäädäntö Tanskassa vaikuttaisi terveydenhuollon laatuun positiivisesti tehden tanskalaisten naisparien kokemuksista parempia kuin suomalaisten. Kuitenkin tulokset osoittavat, että lainsäädäntö ei suoraan tai välillisesti vaikuta käytäntöihin. Tanskan perhelait ovat vielä tuoreita ja riskinä on, että käytännöt, koulutus ja materiaalit terveydenhuollossa eivät ole vielä päivitettyjä”, tekijät kertovat.

Tulosten mukaan seksuaalivähemmistöjä tukevalla lainsäädännöllä on tärkeä rooli syrjinnän ja negatiivisten asenteiden hävittämisessä, mutta se ei tapahdu ilman ammattilaisten asianmukaista koulutusta ja riittävää aikaa uudistaa ja luoda käytäntöjä.

”Hoitokäytännöt ja ammattilaisten asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaa eivät siis suoraan heijasta hlbti-ystävällistä lainsäädäntöä.”

Lisätietoa opinnäytetyöstä > sefriina@gmail.com ja petriuolevi@gmail.com

Opinnäytetyö Theseus-tietokannassa > http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015092214803

Challenging Heteronormativity – Experiences of Lesbian Mothers When Transitioning Into Parenthood in

Finland and Denmark Thesis (englanniksi) > http://seta.fi/seta/wp-content/uploads/2015/09/Thesis-final1.pdf

 

4. Sateenkaarinuori! Vastaa kyselyyn terveydenhuollosta!

Tutkimus | Onko sinulla hyviä, huonoja tai ihan vain neutraaleja kokemuksia terveydenhoitajien kohtaamisista yläkoulussa? Syksyn aikana kerätään sateenkaarinuorten kokemuksia yläkoulun kouluterveydenhuollosta osana Turun yliopistoon tehtävää gradua. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sateenkaarinuorten kokemuksia yläkoulun kouluterveydenhoitajan vastaanotosta seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevissa asioissa. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin sateenkaarinuorten ääntä ja kokemuksia kouluterveydenhuollon valmiuksista kohdata ja tukea heitä.

Kokemuksesi ovat tärkeitä ja niiden avulla voidaan kehittää kouluterveydenhoitajien valmiuksia kohdata ja tukea sateenkaarinuoria.

Kysely on suunnattu 16–19-vuotiaille sateenkaarinuorille. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti eikä henkilötietoja kerätä.

Linkki kyselyyn > https://www.webropolsurveys.com/S/95C87D4F25943C01.par

 

5. Sateenkaariperheiden miesten toiminta käynnistyy

Järjestö | Sateenkaariperheiden perhepoliittisten tavoitteiden yhtenä painopisteenä ovat miesten oikeudet ja miesten perheellistymismahdollisuudet. Toiminta käynnistetään Helsingissä, mutta tapahtumia toteutetaan tulevaisuudessa myös netissä ja viikonlopputapahtumina.

Lisätietoja, tulevat tapahtumat ja uusimmat päivitykset miesten toiminnasta löydät Sateenkaariperheiden kotisivuilta: http://sateenkaariperheet.fi/index.php?item=229

Sateenkaari-isille ja isyydestä haaveileville on perustettu Sateenkaari-isä(ksi)-Facebook-ryhmä. Ryhmä on salainen, joten jäsenten nimet, julkaisut ja keskustelut näkyvät vain jäsenille. Ryhmään liitytään lähettämällä sähköpostia miestyöryhmälle: mies@sateenkaariperheet.fi

Perheaikaa.fi-palvelussa on nettiluento ”Monta tietä sateenkaari-isäksi”, jossa kerrotaan homo-, bi- ja transmiesten mahdollisuuksista tulla isäksi.

Katso luento: https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-toiveissa/luento:2491/

 

6. Vinokino-elokuvia nähdään Oulussa, Turussa, Helsingissä ja Tampereella!

GB_posterJärjestö | Vinokino tarjoaa tänäkin vuonna ohjelmistossaan elokuvia, joita ei ole mahdollisuus valtavirrassa nähdä. Vinokinon päätapahtumat ovat perinteisesti Turussa 23.–25.10. ja Helsingissä 6.–8.11. Vinokino-elokuvia on nähtävissä myös Oulussa 11.–13.12. Pirkanmaan Seta ry on mukana myös hiukan erilaisella konseptilla: Vinokino goes Tampere Human Rights Film Festival 27.–29.11.

Tapahtuman teemana on kunnia ja häpeä, ja ihmisarvon merkitystä valotetaan monista näkökulmista. Nånting måste gå sönder, Dyke Hard ja Appropriate Behavior ovat Vinokino-vuoden kärkielokuvia.

Nånting måste gå sönder on kahden nuoren rakkaustarina, androgyynisen Sebastianin ja itsensä heteroseksuaaliksi kokevan Andreaksen. Yhdessä he pakenevat siistiä, ruotsalaista Ikea-yhteiskuntaa intohimoiseen rakkauteen, ainakin hetkeksi. Saga Becker palkittiin Ruotsissa Guldbaggen-naispääosapalkinnolla 2015. Palkinnon voittaminen on erittäin merkittävää, koska Saga Becker oli ensimmäinen ruotsalainen transsukupuolinen näyttelijä, joka on voittanut palkinnon.

Muutama vuosia sitten queerpiirejä ihastuttanut feikkitraileri Dyke Hard on vihdoin tehty koko illan elokuvaksi. Vinokino ylpeänä esittää sen ensimmäisenä Suomessa. Arvaamattomat juonenkäänteet ja tekijöiden selvä rakkaus b-elokuviin tekevät kokonaisuudesta erittäin nautittavan. Bitte Anderssonin kreisi musikaalikomedia on vuoden piristävin elokuvatapaus!

Desiree Akhavanin Appropriate Behavior on syvällisen kevyt elokuva Brooklynissa asuvan nuoren naisen urbaanista elämästä. Ohjaaja, käsikirjoittaja Desiree Akhavan näyttelee itse myös pääosaa Shiriniä, jonka osa täydellisen persialaisen perheen tyttärenä ei ole helppo. Shirin tasapainottelee erilaisten vaatimusten edessä; perhe ei tiedä hänen biseksuaalisuudestaan ja hänen ex-tyttöystävänsä ei voi ymmärtää miksi Shirin ei kerro asiasta.

Fiktioiden lisäksi Vinokinon ohjelmistossa on kolme lyhytelokuvakoostetta ja useita mielenkiintoisia dokumentteja.

Gayby Baby -dokumentissa seurataan neljän lapsen elämää – Gusin, Ebonyn, Mattin ja Grahamin – joiden kaikkien vanhemmat sattuvat olemaan homoseksuaaleja. Dokumentin ohjaaja Maya Newell on itse sateenkaariperheen lapsi. Hän halusi tuoda poliittiseen keskusteluun uuden tärkeän näkökulman, lasten näkökulman. Vinokino tarjoaa dokumentin ilmaisnäytöksenä yhteistyössä Kallion kirjaston kanssa lauantaina 7.11.

Jennifer M. Krootin ohjaama dokumentti To be Takei kertoo 78-vuotiaasta näyttelijästä ja hlbti-aktivisti George Takeista. Takei on nykyään tunnetumpi omana itsenään kuin Star Trek tv-sarjan Suluna, mutta dokumentti tarjoaa trekkereillekin mielenkiintoista tietoa Takein elämästä. Children 404 on puhutteleva kuvaus Venäjän sateenkaarinuorten tilanteesta.

Vinokinon 2015 ohjelmistossa on ruotsalaista laatua, puhuttelevia dokumentteja ja puhdasta viihdettä. Tämän lisäksi oheisohjelmistoon kuuluvat perinteiset bileet Turussa ja Helsingissä.

Vinokinon sivut > www.vinokino.fi | www.facebook.com/vinokino  | www.twitter.com/vinokinofest

 

7. Tarjoa ohjelmaa marraskuiseen TransHelsinki-yhteisöseminaariin

transhelsinki15_fbkansikuvJärjestö | Osana sukupuolivähemmistöjen TransHelsinki -tapahtumaa järjestetään lauantaina 21.11. päivällä Helsingissä yhteisöseminaari sukupuolivähemmistöille ajankohtaisista aiheista. Haemme tilaisuuteen lyhyitä puheita, esityksiä sekä muunkinlaista ohjelmaa.

Tule mukaan esiintyjäksi tai ilmianna kaverisi joka olisi loistava tilaisuuteen. Toivomme moninaista esiintyjäjoukkoa. Kysy meiltä lisätietoa!

Aikaisempina vuosina puheenvuoroissa on ollut niin omakohtaisia kokemuksia, sukupuolentutkimusta, poliittisia tilannekatsauksia, tietoa esimerkiksi ajankohtaisista sukupuolivähemmistöjä koskevista projekteista sekä lyhyitä voimauttavia esityksiä.

Tänä vuonna esillä olleita teemoja ovat muun muassa liikunta, urheilu sekä lapset tai lapsettomuus. Emme kuitenkaan ole rajoittuneet näihin aihepiireihin, ja esitykset muistakin aiheista ovat lämpimästi tervetulleita.

Esityksien pituus on yleensä vaihdellut 10-30 minuutin välillä, mutta sekä pidemmät että lyhyemmät ohjelmanumerot ovat sopineet tapahtumaan hyvin.

Esityksiin on käytettävissä valkokangas, kannettava tietokone, pieni äänentoisto, sekä pienehkö lava. Ilmoitathan tarvitsemasi tekniikan ajoissa. Tilaan on pari askelmaa, mutta paikalta löytyy siirrettävä luiska. Pyrimme järjestämään tilasta helposti saavutettavan ja kerromme mielellämme lisää yksityiskohdista.

Lisätiedot ja yhteydenotot > taru@trasek.fi

 

8. Sateenkaariseniorit valloittavat Turun

Sateenkaarisenioritietoisku_visuaalinenmainos_PYSTY2Järjestö | Yhdenvertainen vanhuus -projekti ja Turun seudun Seta järjestävät yhteistyössä Turun kirjaston kanssa ohjelmaa vanhustenviikolla. Tule mukaan keskustelemaan, oppimaan uutta, hakemaan materiaalia, tapaamaan kokemusasiantuntijoita ja kuulemaan Turun seudun Setan Sateenkaaripalveluyhteisö-hankkeesta!

Tiistaina 6.10 klo 15–17:30. Ei kai taas kaappiin? -koulutus. Avoin ja ilmainen koulutus ikäihmisten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta Turun alueen ikääntyneiden palveluissa toimiville henkilöille ja alaa opiskeleville. Tule mukaan päivittämään tietojasi ja hakemaan tuliterää materiaalia! Kahvitarjoilu. Alvarium, kokoustila Kaste, Puutarhakatu 8, Turku. Ilmoittaudu: Outi.Tjurin@seta.fi, p. 050 462 42 12

Keskiviikkona 7.10. klo 12–14. Sateenkaareva vanhuus -tilaisuus. Millaista on olla sateenkaariseniori? Miten vanhuuteen voi varautua, jos kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön? Ohjelmassa Sateenkaariseniori-tietoisku, kokemusasiantuntijat, tietoa Turun seudun Setan Sateenkaaripalveluyhteisö-hankkeesta ja keskustelua. Turun pääkirjasto, Linnankatu 2, Turku.

Seuraa myös tänä syksynä sateenkaarisenioreiden blogisarjaa, jossa kerrotaan omakohtaisia tarinoita ja pohditaan yhdenvertaista vanhuutta!

Lue lisää > http://seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus/vieraskynien-kirjoittama-blogisarja-alkaa/

 

9. Äänityöpaja transfeminiineille 11.10.

Transtukipiste | Sunnuntaina 11.10. klo 11–17 näyttelijä ja transfeminiinien äänenmuodostukseen erikoistunut laulunopettaja Petriikka Pohjanheimo sekä musiikkipedagogi ja transmiesten äänenmuutokseen erikoistunut laulunopettaja Demian Seesjärvi ohjaavat äänityöpajan transfeminiineille osoitteessa Pasilanraitio 5. Työpaja on Setan toimiston sijaan kolmannessa kerroksessa, paina siis Nyyti ry:n summeria!

Työpajassa tutkitaan ja kokeillaan äänenkäyttöä erilaisten leikkien ja harjoitteiden avulla. Työpajassa käydään myös läpi eri keho/ääniharjoitteita, joilla ääntä voidaan harjoittaa ja huoltaa. Opetuksessa huomioidaan jokaisen yksilöllinen sukupuolikokemus ja äänelliset lähtökohdat. Aikaisempaa laulukokemusta ei tarvita. Aikatauluun sisältyy lounastunti omin eväin.

Ilmoittautuminen eepu.autere@seta.fi, kirjoita otsikoksi ILMOITTAUDUN FEMINIINIEN ÄÄNIPAJAAN 11.10. Osallistujien on mahdollista varata yksityis-/pienryhmätunteja etukäteen sähköpostitse postia@petriikka.fi tai demianseesjarvi@gmail.com.

 

10. Det queera biblioteket -keskustelutilaisuus 14.10.

Tapahtuma | Paneelikeskustelu sateenkaarevasta kirjastosta järjestetään 14.10. klo 16.30–17.45 Helsingissä (Arbiksen kirjasto, Dagmarinkatu 3). Tilaisuus on ruotsinkielinen.

Paneeliin osallistuvat erikoiskirjastovirkailija Mikael Gros (Sellon kirjasto/Espoon kaupunginkirjasto), kirjastonhoitaja Ylva Larsdotter (Arbiksen kirjasto) ja kirjastonhoitaja Christer Edeholt (Uumajan kaupunginkirjasto). Keskustelua johtaa toiminnanjohtaja Rita Paqvalén (Kulttuuria kaikille -palvelu).

Kirjasto nostetaan usein malliesimerkiksi avoimesta ja saavutettavasta kulttuurilaitoksesta, ja kirjasto edustaa tärkeää paikkaa monelle hlbtiq-henkilölle. Mutta kuinka avoin kirjasto on nykyään? Mikä on sateenkaarihylly ja millä muilla tavoin kirjasto voi vastata hlbtiq-henkilöiden tarpeisiin? Tule mukaan keskustelemaan!

Tilaisuuden järjestävät Finlands svenska biblioteksförening, Helsingfors arbis, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Regnbågsankan.

Arbiksen pääsisäänkäynti on esteetön ja sen eteen pääsee autolla. Arbiksen tilat ovat esteettömiä ja kirjastoon, joka on kolmannessa kerroksessa, pääsee hissillä pohjakerroksesta. Seminaarissa on käytössä induktiosilmukka. Toisessa kerroksessa on esteetön wc. Arbikselta voi myös lainata pyörätuolin. Soita etukäteen vahtimestarille puh. (09) 310 494 92 niin pyörätuoli tuodaan sinulle sisäänkäynnille.

 

11. Setan nuorten aktiiviviikonloppu 23.–24.10. Anjalassa

Kurssi | Syksyinen Setan nuorten aktiiviviikonloppu lähestyy jälleen! Tänä vuonna aktiiviviikonloppu järjestetään 23.–25.10 Anjalan nuorisokeskuksessa.

Aktiiviviikonloppu kokoaa nuoria ympäri Suomen tutustumaan ja toimimaan ihmisoikeuksien puolesta. Viikonloppu on avoin kaikille Setan toiminnasta ja hlbtiq-teemoista kiinnostuneille nuorille. Aktiiviviikonlopun ohjelmasta vastaa Setan nuorisotoimikunta, luvassa on ainakin some-työpajaa sekä poliitikkovierailu.

Ilmoittautumiset Setan nuorisotyön koordinaattorille Lotte Heikkiselle torstaihin 8.10.2015 mennessä. Seta tarjoaa matkat, majoituksen ja ruokailut. Ilmoitathan samalla mahdollisista erityisruokavalioista ja muista erityistarpeista.

Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot viikonlopun lähestyessä. Lisätiedot: nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen, lotte.heikkinen@seta.fi, p. 044 301 3020

Setan nuorisotoiminta on päihteetöntä ja toiminnassa kunnioitetaan jokaisen yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja itsemäärittelyä.

Lisätietoa Anjalan nuorisokeskuksesta > http://www.nuorisokeskusanjala.fi/

 

12. Perhevalmennuksen viikonloppukurssi 20.–22.11. Jyväskylässä

Kurssi | Sateenkaarevien ihmisten perhevalmennus järjestetään kerran vuodessa viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua. Vuoden 2015 kurssi järjestetään Jyväskylässä Vesalan leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan noin 25 henkeä. Kurssille on ilmoittautunut tällä hetkellä niin miehiä kuin naisiakin.

Mukaan voi tulla olipa lapsi suunnitelmissa saada yksin, vanhemmuuskumppanin/-nien tai puolison kanssa. Kurssi itsessään on maksuton, mutta veloitamme majoituksesta ja täysihoidosta kurssikeskuksessa omakustannehinnan 150e/hlö.

Perhevalmennuksessa tutustutaan muihin suhteellisen samassa tilanteessa oleviin ja käsitellään laajalti asioita, joita lasta suunnittelevien on hyvä tietää ja ottaa huomioon. Aiheena kurssilla mm. miten lapsia tehdään? lapsiperheellistymisen vaihtoehtoja; lapsen syntymän jälkeistä byrokratiaa; vanhempien väliset suunnitelmat, suhteet ja sopimukset sekä arjen kokemuksia perhe-elämästä ja palveluista.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 4.11 mennessä: https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=301528227&_k=v_jOkcPQZYrs1WurRKrykuY2btmNzNYaa8sYw83ic6-I3_ck-GlyZQbn7fRaDjKz&_hid=perhevalmennus2015jyvaskyla

Jos kyseinen viikonloppu ei sovi aikatauluusi, mutta kurssi kiinnostaa, tiedoksi että Helsingissä kurssia järjestetään viiden peräkkäisen tiistai-illan kokonaisuutena vuonna 2016 15.3.–12.4. sekä 6.9.–4.10. Seuraavan viikonloppukurssin (11/2016) sijainniksi on varmistunut Turun tienoo.

 

13. Kerro Hotelli- ja ravintolamuseolle rakkaustarinasi

Kulttuuri | Hotelli- ja ravintolamuseossa avataan ystävänpäivänä näyttely Rakkauden tiloja – nautinnon nälkä. Näyttelyyn toivotaan myös sateenkaarinäkökulma – ovathan ravintolat, kahvilat, baarit ja yökerhot olleet kautta aikain keskeisiä homojen, lesbojen, bi- ja transihmisten tapaamis- ja pokaamispaikkoja.

Muistot voivat olla muun muassa tekstiä, valokuvia, ravintoloiden ruokalistoja ja mainosmateriaalia. Muistot kirjoitetaan yleensä omalla nimellä. Ellet halua julkaista omaa nimeäsi, sateenkaarimuistojen keruuseen voi poikkeuksellisesti osallistua nimimerkillä. Lähetä muistosi 30.11.2015 mennessä.

Kysely > http://www.hotellijaravintolamuseo.fi/news_articles/sateenkaarevien-ravintolamuistojen-keruu/

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/.

Sinuiksi-chatit nuorille, transihmisille ja sukupuoltaan pohtiville, seksuaalivähemmistöille ja hengellisistä teemoista kiinnostuneille kuukausittain: http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-chatit-tukinetissa-syksyn-2015-aikataulu/


Syyskuu

26.9.–27.9. Ammatillisten kouluttajien koulutus (osa 2) , täynnä!

Lokakuu

4.–11.10. Vanhustenviikko, Yhdenvertainen vanhuus -projekti näkyy Turussa!

6.10 Ei kai taas kaappiin? -koulutus Turussa:

http://seta.fi/yhdenvertainen-vanhuus/tapahtumat/1438/

7.10 Sateenkaariseniori-tilaisuus Turun kirjastossa

10.11. Elämää apilaperheen isänä klo 18–21

Ohjattu vertaistuellinen keskustelu isänä toimimisesta apilaperheessä. Keskustelun teemoina esimerkiksi: kahden kodin elämää, erillään olo lapsesta, yhteistyö äitien kanssa, aiesopimuksen soveltaminen käytäntöön. https://www.facebook.com/events/126331697714720/

11.10. Äänityöpaja transfeminiineille, Helsinki

14.10. Det queera biblioteket -keskustelutilaisuus, Helsinki

17.10. Sateenkaariseniorien ryhmä, klo 15.00–17.00, Helsinki

23.–25.10. Vinokino Turussa

23.–25.10. Setan nuorten aktiiviviikonloppu, Anjalan nuorisokeskus

http://seta.fi/tapahtuma/setan-nuorten-aktiiviviikonloppu-23-25-10-2015/

Marraskuu

4.11. Arvokas vanhuus – moninaisuudella hyvinvointia – seminaari, Helsinki

6.–8.11. Vinokino Helsingissä

7.11. Sateenkaariseniorien ryhmä, klo 15.00–17.00, Helsinki

21.11. Sukupuolen moninaisuus ja feminismi -paneelikeskustelu  klo 15.00–15.45 , FemF, Ruotsinkielinen työväenopisto Arbis, Sali 22.

Paneelissa keskustellaan sukupuolen moninaisuudesta suhteessa feministisen ajattelun perinteeseen ja politiikkaan. Pohdimme, tarvitseeko feministinen politiikka yhtenäisen (nais)toimijan? Pyrimme keskustelussa avaamaan ja problematisoimaan feminismin rajoja. Keskustelemassa Sanna Karhu, Sade Kondelin ja Julian Honkasalo.

20.–22.11. Perhevalmennuksen viikonloppukurssi  Jyväskylässä, järjestää Sateenkaariperheet

16.–22.11. TransHelsinki -viikko

Ohjelma täällä: http://transhelsinki.fi/

27.–29.11.Vinokino goes Tampere Human Rights Film Festival

28.–29.11. Setan edustajakokous, Kauniainen

Joulukuu

11.–13.12.  Vinokino-elokuvia on nähtävissä Oulussa

12.12.  Sateenkaariseniorien ryhmä, klo 15.00–17.00, Helsinki

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design