[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje syyskuu 2017

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa
1. Äitiyslaki etenee eduskunnan käsittelyyn
2. Venäläisen miesparin itsepuukotus hätähuuto
3. Nimilakiin ei esitetä parannuksia sukupuolivähemmistöille ja perheille
4. Kouluterveyskyselyssä huomioitu ensimmäistä kertaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus
5. Apilaperheiden lasten oikeuksia halutaan parantaa

Järjestöuutiset
6. Sateenkaarielokuvien festivaali Vinokino Helsingissä ja Turussa
7. Transtukipiste tapasi TAYS:in EVA-yksikköä sekä yhdessä Setan kanssa STM:n väkeä
8. Knep, knutar och livslånga band på årets Regnbågshelg
9. Transtukipiste välittää vertaiskeskustelijoita nuorelle, joka pohtii sukupuoltaan
10. Sateenkaariseniorit tapaavat kahdesti kuukaudessa

Tapahtumat ja koulutukset
11. Seta ja feminismi -keskustelutilaisuus Femfissä Helsingissä 21.10.
12. Moninaiset rakkaussuhteet – Setan koulutuspäivä ammattilaisille Helsingissä 1.11.
13. Setan nuorten aktiiviviikonloppu 10.–12.11. Jyväskylässä
14. Sateenkaariperheiden perhevalmennusviikonloppu 3.–5.11. Ilkossa
15. Nuortenryhmien ohjaajakoulutuksessa Tampereella 18.–19.11. vielä tilaa!
16. Rakkaussuhdetuokio 14.10. Helsingissä

Muut uutiset
17. Kansallismuseon queer-opastus 27.10.
18. Olet biseksuaali? Anna haastattelu kirjaan!
19. Etsitään hiv-positiivisia miehiä haastatteluun

Toimintakalenteri

 

1. Äitiyslaki etenee eduskunnan käsittelyyn

Kotimaa | Äitiyslaki-kansalaisaloitteen käsittely eteni viime viikolla lakivaliokunnassa. Lakivaliokunta päätti selvin luvuin 14-3 valmistella äitiyslaki-aloitetta puoltavan mietinnön. Kun mietintö valmistuu, eduskunnan suuri sali äänestää lain lopullisesta hyväksymisestä.

Äitiyslaki-kansalaisaloitteella on Setan mukaan hyvät läpimenomahdollisuudet. Esimerkiksi Keskustan kansanedustaja Antti Rantakangas arvioi Suomenmaan haastattelussa, että hän uskoo aloitteen menevän läpi, koska asiaa valmisteltiin jo viime hallituskaudella ja siitä tehtiin puolueessa periaatepäätös.

Seuraa äitiyslain etenemistä verkossa: https://www.facebook.com/aitiyslaki

 

2. Venäläisen miesparin itsepuukotus hätähuuto

Kotimaa | Viime viikolla eduskuntatalon edessä itseään puukottaneet henkilöt ovat Ilta-Sanomien mukaan venäläinen miespari. Pari on saanut Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta on hakenut turvapaikkaa vielä uudestaan. Teollaan miehet halusivat kiinnittää huomiota tilanteeseensa sekä turvapaikkaprosessiin.

Setan mukaan tapaus tuo esille järkyttävällä tavalla sen ahdingon, jossa monet lhbtiq-turvapaikanhakijat ovat. Venäjällä asuvien lhbtiq-ihmisten surkea ihmisoikeustilanne sekä heihin kohdistuva vaino, myös viranomaisten puolelta, ovat todellinen uhka. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat turvapaikanhakijat tulevat maista, joissa heihin kohdistuu vainoa niin valtion kuin yksityisten ihmisten, perheiden ja yhteisöjen toimesta.

”Ahdinko on todellinen ja siksi turvapaikkoja haetaan. Monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöhin kuuluvat ovat raportoineet lähtömaiden viranomaisväkivallasta eikä viranomaisiin luoteta. Suomen tulee olla maa, jossa viranomaiset pystyvät takaamaan heille yhdenvertaisen ja turvallisen turvapaikkaprosessin”, sanoo HeSetan toiminnanjohtaja Aaro Horsma.

Seta ja HeSeta ovat nostaneet jatkuvasti esille ongelmia, joita lhbtiq-turvapaikanhakijat turvapaikkaprosessin aikana kohtaavat. Näitä ovat hakijan identiteetin uskottavuuden arviointi, vastaanottokeskuksissa ja muualla ilmenevä väkivallan uhka sekä lhbtiq-sensitiivisen tuen puute.

Myös Yhdenvertaisuusvaltuutettu on kesällä kiinnittänyt turvapaikkaviranomaisten huomion seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden turvapaikkahakemusten arviointiin ja päätösten perusteluihin. Valtuutettu on korostanut viranomaisten selvittämisvelvollisuutta sekä muistuttanut siitä, että turvapaikkahakemuksissa pitää korostuvat siinä sekä hyvän hallinnon vaatimus että perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta.

Venäläisten lhbtiq-järjestöjen raportti:
https://www.lgbtnet.org/sites/default/files/monitoring_of_discrimination.pdf

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedote: https://www.syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutettu-tapasi-maahanmuuttoviraston-ylijohtajan-ja-antoi-lausunnon-erityisen-haavoittuviin-ryhmiin-kuuluvien-turvapaikanhakijoiden-

3. Nimilakiin ei esitetä parannuksia sukupuolivähemmistöille ja perheille

Kotimaa | Nimilakia ollaan uudistamassa syksyn 2017 aikana. Valmistelussa oleva lakiehdotus on monin tavoin ongelmallinen ja syrjivä sukupuolivähemmistöille ja sateenkaariperheille, vaikka järjestöt ovat huomauttaneet ongelmista useaan otteeseen.

Setan tavoitteena on muun muassa itsemääräämisoikeus etunimeen ja sateenkaariperheille oikeus valita lapselleen sukunimi. Seta on kuultavana nimilakiin liittyen torstaina 5.10.

Setan jäsenjärjestöt ovat kampanjoineet keräämällä tarinoita nimilakiin liittyen. Tarinoita voit lukea kampanasivulla:
http://www.dreamwearclub.net/nimilaki/kampanja.html

Setan kannata nimilain uudistamiseen mm. lausunnossamme: http://seta.fi/lausunto-nimilain-arviomuistiosta/

4. Kouluterveyskyselyssä huomioitu ensimmäistä kertaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus

Sateenkaarinuoret  | Vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa tietoa seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen kokemisesta. THL julkaisi tuloksista tiiviin tuloskatsauksen, jossa esitetään keskeiset tulokset seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten osalta.

Tuloksista ilmenee, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on heteronuoria useammin kiusaamis- väkivalta- ja uhkailukokemuksia sekä ahdistusta ja he kokevat terveytensä heteronuoria huonommaksi. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on myös useammin keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa ja he ovat useammin ilman ainoatakaan läheistä ystävää. Toisaalta kouluterveyskyselyyn vastanneista ei-heteroista enemmistö kokee saavansa tarvittaessa tukea ja voi olla koulussa oma itsensä.

”On todella hienoa, että saamme kouluterveyskyselyllä lisätietoa sateenkaarinuorten hyvinvoinnista. Tulokset vahvistavat tietoa siitä, että sateenkaarinuoriin kohdistuu Suomessa erilaisia hyvinvointia kuormittavia tekijöitä. Jatkossa olisi kiinnostava saada analyysiä kyselyyn vastanneiden sukupuoleltaan moninaisten nuorten hyvinvoinnista”, Setan nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä kommentoi.

Kouluterveyskyselyn aineiston voi tilata analysoitavaksi THL:lta.

Toisella asteella opiskelevien sateenkaarinuorten hyvinvointi 2017. Kouluterveyskyselyn tuloksia: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135233/URN_ISBN_978-952-302-909-5.pdf?sequence=1

5. Apilaperheiden lasten oikeuksia halutaan parantaa

Sateenkaariperheet | Eilen perjantaina 29.9. julkaistiin lapsenhuoltolain uudistamista koskeva työryhmämietintö, jossa ehdotetaan useita uudistuksia, jotka lisäisivät sateenkaariperheiden, ennen kaikkea apilaperheiden lasten turvaa.

Ehdotuksen mukaan lapselle voitaisiin tulevaisuudessa määrätä tapaamisoikeus ”erityisen läheiseen henkilöön”, jos se olisi lapsen edun mukaista. Nykyisin tapaaminen voidaan vahvistaa vain oikeudelliseen vanhempaan. Lapsen vanhemmat voisivat myös sopia keskenään tapaamisoikeuden vahvistamisesta muuhun kuin oikeudelliseen vanhempaan.

Ehdotuksen mukaan sosiaalilautakunta voisi tulevaisuudessa vahvistaa myös vanhempien välisen sopimuksen siitä, että lapsen huolto vahvistetaan lapsen vanhempien ohella jollekulle muulle. Vastaavasti vanhemmat voisivat sopia lapsen asumisesta muun kuin vanhemman luona. Muulle kuin vanhemmalle voitaisiin lisäksi sopia tiedonsaantioikeus lapsen asioista.

Sosiaalisen vanhemman tapaamisoikeus on ollut Setan perheiden oikeusiin keskittyvän jäsenjärjestön Sateenkaariperheet ry:n tärkeimpiä tavoitteita jo pitkään.

”Nyt maali häämöttää. Yhdistys on tehnyt erityisen aktiivista vaikuttamistyötä asiassa vuodesta 2014 lähtien, yhdessä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa”, Sateenkaariperheet tiedotti Facebook-sivullaan.

Työryhmämietintö etenee lausuntokierrokselle, jonka jälkeen hallitus tekee asiasta lopullisen esityksensä. Eduskuntakäsittelyn aikana hallituksen esitys hiotaan muotoon, jossa se lopulta hyväksytään.

 

6. Sateenkaarielokuvien festivaali Vinokino Helsingissä ja Turussa

Kulttuuri | Vinokino, Suomen ainoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarinoihin keskittyvä elokuvafestivaali järjestetään tänä vuonna 26. kerran. Festivaalia vietetään Turussa 19.–22.10 ja Helsingissä 9.–12.11. Pääfestivaalien lisäksi elokuvanäytöksiä järjestetään myös Tampereella 25.–27.10. ja Jyväskylässä 1.11.
Elokuvien teemoissa ja sisällössä on huomioitu kaikki sateenkaarin värit tänä vuonna. Ohjelmistossa on niin homo-, lesbo-, bi ja trans-leffoja kuin harvinaislaatuinen intersukupuolisuutta käsittelevä Carlo Lavagnan ohjaus Arianna. Tarinassa seurataan intersukupuolisen päähenkilön kehitystä lapsesta aikuiseksi. Palaset loksahtelevat paikoilleen tiivistunnelmaisen ja harvinaislaatuisen elokuvan palapelissä. Trans-teemaisia elokuvia nähdään sekä sunnuntain In Between -lyhärikoosteessa että kokopitkän, Elia K. Schneiderin Tamaran muodossa. Festivaalin päätöselokuva on tunnelmallinen ja koskettava draamaelokuva, joka perustuu Tamara Adriánin, ensimmäisen Venezuelan eduskuntaan valitun transsukupuolisen elämään. Sukupuolen moninaisuutta ilmentää myös brasilialaisen Anna Muylaertin draamaelokuva Don’t Call Me Son, jossa Pierren elämä kääntyy päälaelleen menneisyyden salaisuuksien tullessa päivänvaloon. Ovatko Pierren biologiset vanhemmat valmiita hyväksymään hänet omana itsenään?

Vinokinon avajaisissa Turussa torstaina 19.10. juhlitaan homoeroottisen taiteen mestaria Touko Laaksosta. Ohjelmassa on Boots, Biceps and Bulges: The Life & Works of Tom of Finland -lyhytdokumentin ilmaisnäytös. Elokuvassa kaarinalaissyntyinen taiteilija kertoo omin sanoin työstään ja elämästään. Dokumentin jälkeen toimittaja Susanna Luoto puhuu tänä syksynä ilmestyneestä kirjastaan ”Salaisuuksin suljettu – Kirjeiden Tom of Finland”. Uudempaan homoerotiikkaan on mahdollista tutustua lauantai-illan Heimat XXX -lyhytelokuvanäytöksessä. Luvassa on fantasiaa, todellisuutta, huumoria, draamaa, taidetta, viihdettä ja vähän BDSM:ää.

HIV:tä käsittelevät elokuvat ovat perinteisesti keskittyneet sairastumisen traagiseen puoleen ja olleet tyyliltään synkähköjä. Olivier Ducastelin ja Jacques Martineaun Paris 05:59 ja Tom E. Brownin Pushing Dead rikkovat totuttuja kaavoja. Ducastelin ja Martineaun elokuvassa Théo ja Hugo tapaavat homoklubin dark roomissa. Selviää, että toinen heistä on HIV-positiivinen. Öisen Pariisin kadut tarjoavat rumankauniin taustan miesten karhean rakkaustarinan alulle. Brownin teoksessa kirjailijanurasta ja parisuhteesta haaveilevan Danin elämä mutkistuu, kun hän tallettaa epähuomiossa syntymäpäivälahjaksi saamansa shekin. Tuloraja ylittyy ja oikeus HIV-lääkityksen korvauksiin katoaa. HIV-positiivisten kohtaamia ennakkoluuloja ja stigmaa käsittelevä Pushing Dead on nokkela, lämminhenkinen komedia itse valitun perheen tärkeydestä.

Ohjelmisto on julkistettu Vinokinon verkkosivuilla www.vinokino.fi.

Vinokinoa järjestää Setan jäsenjärjestö Turun seudun Seta.

 

7. Transtukipiste tapasi TAYS:in EVA-yksikköä sekä yhdessä Setan kanssa STM:n väkeä

Järjestö | Transtukipisteen työntekijät vierailivat syykuun lopussa Tampereella TAYS:in EVA-yksikössä Pitkäniemen sairaalassa. Transtukipiste Transtukipistmelvelujaan ja sai tietoa EVA-yksikön käytännöistä.

Verkostotapaamisessa kuultiin, että sukupuoliristiriitaa kokevat nuoret voivat hakeutua lääkärin lähetteellä EVA:an 13-vuotiaasta asti. Tutustumiskäynnille voi päästä jo aiemmin.

”Alaikäisten nuorten transtutkimukset etenevät usein hitaasti, mutta periaatteessa on mahdollista saada diagnoosi F 64.0 (transsukupuolisuus) tai ei-binääreille annettava diagnoosi F 64.08. jo ennen täysi-ikäiseksi tuloa ja saada hoitoon ohjaus”, kuvailee Transtukipisteen Maarit Huuska.

Transtukipiste tapasi syyskuussa myös yhdessä Setan kanssa STM:n neuvottelevaa viranhaltijaa Riitta Burrellia, Johanna Hautakorpea, Hanne Kalmaria LAPE-hankkeesta ja translaista vastaavaa erityisasiantuntijaa Merituuli Mähkää. Keskustelun aiheena olivat sukupuoliristiriitaa kokevien lasten tilanne Suomessa.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo kertoi Setan tavoitteista translain kokonaisuudistukseen liittyen ja miksi uudistus olisi tärkeä myös lasten ja nuorten kannalta. Translasten ja -nuorten tukiyhdistyksen puheejohtaja Riikka Aapalahti kertoi sukupuoliristiriitaa kokevien lasten pulmista.

”Esimerkiksi lapsi ei saa kirjastokorttia omalle nimelleen ja lakkaa siksi käymästä kirjastossa tai nuorelle tehdään liian tunkeilevia kysymyksiä hoitotilanteissa”, Aapalahti kertoi.

Maarit Huuska kertoi Transtukipisteen tukipalveluista lapsille ja heidän vanhemmilleen, antoi tutkimustietoa lasten kasvusta sukupuoleen ja kuvasi, miten Suomesta puuttuu lasten kysymyksiin erikoistunut yksikkö, joka monissa länsimaissa on. Keskustelussa tuotiin myös esiin sosiaalinen transitio tukimuotona.

”Siinä lapsi voi sosiaalisesti siirtyä elämään omaksi kokemassaan sukupuolessa jo paljon ennen hoitoja. Tämän on todettu vahvistavan lapsen mielenterveyttä. Lapsen sukupuoli-ilmaisun voi hyväksyä täysin ja silti olla avoin sille, mikä lapsen kasvusuunta tulee olemaan”, Huuska sanoi.

 

8. Knep, knutar och livslånga band på årets Regnbågshelg

Regnbågshelg | Regnbågsankan firar för trettonde gången den svenskspråkiga Regnbågshelgen i Helsingfors 12.10-15.10.2017. Årets festival har temat Band och behandlar länken mellan barn och förälder, förbundet mellan par och hur rep kan knytas på ett sätt som förenar kropp och själ.

Årets Regnbågshelg vill hedra minnet av aktivisten Kaj Heino, vars specialområde var dominans. Under helgen ordnas en workshop i den japanska bondagekonsten shibari och under kvällsfesten får vi ett smakprov på den dekorativa konsten. Detta möjliggörs tack vare en insamling i samband med Kaj Heinos bortgång.

Under Regnbågshelgen bjuds det också på infotillfälle för föräldrar till hbtiq-barn, Regnbågsmässa i S:t Lars kyrka i Vanda, ungdomskväll och kvällsfest. Under kvällfesten på lördagen delas det årliga priset Guldankan ut till en person eller instans som utmärkt sej i jobbet för hbtiq-folket på svenska i Finland. Hela programmet ses nedan. Före festen visas dokumentären Mamma, pappa, barn – Mistä on pienet lapset tehty följt av en diskussion om föräldraskap i regnbågsfamiljer.

Föreningen Regnbågsankan är föreningen för hbtiq-personer i Svenskfinland. Regnbågshelgen är föreningens årliga festival. Alla programpunkter är i Helsingfors/Vanda och öppna för både medlemmar i föreningen och för allmänheten.

Välkomna med i regnbågsgemenskapen!

https://www.regnbagsankan.fi/kategori/regnbagshelgen/

 

9. Transtukipiste välittää vertaiskeskustelijoita nuorelle, joka pohtii sukupuoltaan

Transtukipiste | Onko oppilaitoksessasi nuori, joka pohtii sukupuoltaan tai sukupuolen ilmaisuaan? Onko nuorella kysymyksiä sukupuolen moninaisuudesta, joihin et ammattilaisena osaa vastata?

Transtukipisteeltä on mahdollista tilata koulutettu vertaiskeskustelija tapaamaan nuorta. Tapaamisen kesto on 45 minuuttia ja tapaamisia yhdelle nuorelle on enintään kaksi. Tapaaminen järjestetään koulun tiloissa ja nuoren toiveet huomioiden mukana tapaamisessa voi olla esimerkiksi kouluterveydenhoitaja tai kuraattori. Keskustelun tarkoituksena on tarjota nuorelle mahdollisuus peilata omaa sukupuoltaan sekä lisätä myönteisiä tulevaisuudennäkymiä.

Vertaiskeskustelija kertoo oman tarinansa liittyen sukupuoleen tai sukupuolettomuuteen ja antaa nuorelle mahdollisuuden kysyä sukupuoleen liittyviä kysymyksiä. Tällä hetkellä vertaiskeskustelijoita on saatavilla Helsingissä, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä ja Turussa. Tavoitteenamme on laajentaa toiminta kattamaan koko Suomen. Palvelu on suunnattu yläkouluikäisille ja toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville.

Kysy lisää palveluohjaajalta: Miska Salakka p. +358 50 371 6899, miska.salakka@seta.fi

 

10. Sateenkaariseniorit tapaavat kahdesti kuukaudessa

Järjestö | Valtakunnallisen seniorityön sateenkaarinsenioriryhmä tapaa nyt myös Kinaporin palvelukeskuksessa, Helsingin Sörnäisissä. Sateenkaarisenioriryhmä on vapaamuotoinen porinaporukka, johon toivotetaan tervetulleiksi kaikki 50+ -vuotiaat sateenkaarevat henkilöt. Ryhmää ohjaa pääasiassa Setan seniorityön koordinaattori.

Loppuvuoden tapaamisajankohdat:

Kinaporin palvelukeskus (Kinaporinkatu 7–9, 00500 Helsinki, Fiilis4-tila neljännessä kerroksessa)
ma 16.10. klo. 15–17
ma 20.11. klo. 15–17
ma 18.12. klo. 15–17

Kantin Pysäkki (Humalistonkatu 4, 00250 Helsinki)
ke 1.11. klo. 17–19
ke 13.12. klo. 17–9

Lisätietoa: http://seta.fi/sateenkaariseniorit/

 

11. Seta ja feminismi -keskustelutilaisuus Femfissä Helsingissä 21.10.

Järjestö | Seta järjestää osana Feminististä foorumia 21.10. Klo 15–16.15 keskustelutilaisuuden Seta ja feminismi. Onko Seta feministinen järjestö? Jos on, millä tavalla? Jos ei, miksi ei? Millainen merkitys naiserityisellä toiminnalla on ollut osana Setaa? Mukana keskustelussa on Seta entisiä ja nykyisiä toimijoita.

Femfissä on mahdollisuus myös kokea Kuuluu kaikille -translakikampanjan Sukupuolitemppurata, joka kertoo elämyksellisellä tavalla sukupuoltaan korjaavien ihmisten tasapainottelusta yhteiskunnan rakenteissa. Temppuradan kesto on alle 10 minuuttia eikä se vaadi osallistujilta erityistaitoja. Saavu vain pisteellemme! Temppurataan voi osallistua yksin tai enintään 3 hengen joukkueessa.

Tapahtuma verkossa: http://femf.net/

 

12. Moninaiset rakkaussuhteet – Setan koulutuspäivä ammattilaisille Helsingissä 1.11.

Koulutus | Setan ammattilaisille suunnattu koulutuspäivä Moninaiset rakkaussuhteet järjestetään 1.11.2017 Kulttuuritalolla Helsingissä klo 9.30–16.00 välisenä aikana. Ilmoittautuminen päättyy 24.10.

Koulutuspäivä tarjoaa perustietoa ja hyviä käytänteitä parien, moniskuntien ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Yhteisesti käsiteltäviä teemoja ovat sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden lisäksi tasa-arvoisen avioliittolain mukanaan tuomat muutokset, moninainen biseksuaalisuus ja muunsukupuolisuuden merkitys kumppanin ominaisuutena.

Osallistujat voivat valita kiinnostuksensa mukaan yhden kolmesta workshopista, jotka ovat queer-näkökulman hyödyntämien pari- ja monisuhdetyössä, kriisin jälkeinen parisuhdetyö sekä erot ja kriisit sateenkaariparisuhteissa. Kouluttajina toimivat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntijat.

Osallistumismaksu on 110 €/hlö. Setan jäsenjärjestöjen jäsenille, työttömille, freelancereille ja opiskelijoille hinta on 90€. Hintaan kuuluu aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi.

Tarkka ohjelma ja ilmoittautuminen: http://seta.fi/tapahtuma/rakkaussuhteet2017
Koulutus Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1055083987960839
Lisätietoa: Marita Karvinen, marita.karvinen@seta.fi

 

13. Setan nuorten aktiiviviikonloppu 10.–12.11. Jyväskylässä

Sateenkaarinuoret | Setan nuorten aktiiviviikonloppu lähestyy jälleen! Tänä vuonna aktiiviviikonloppu järjestetään 10.–12.11. Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Mataran tiloissa.

Aktiiviviikonloppu kokoaa nuoria ympäri Suomen tutustumaan toisiinsa ja toimimaan ihmisoikeuksien puolesta. Tapahtuma on avoin kaikille Setan toiminnasta ja sateenkaarevista teemoista kiinnostuneille nuorille. Aktiiviviikonlopun ohjelmasta vastaa Setan nuorisotoimikunta – luvassa on erilaisia työpajoja ja muuta ohjelmaa liittyen muun muassa poliittiseen vaikuttamiseen ja itseilmaisuun. Mukana on myös vierailijoita. Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Jyväskylän Setan kanssa.

Ilmoittautumiset lomakkeen kautta 31.10.2017 klo 12 mennessä. Seta tarjoaa osallistujille matkat, majoituksen ja ruokailut. Muistathan ilmoittaa mahdollisista erityisruokavalioista ja muista erityistarpeista. Kokoustilat ovat esteettömät, ja majoituspaikassa on saatavilla myös esteettömiä huoneita. Jos olet alle 18-vuotias, sinun tarvitsee lähettää huoltajan kirjallinen suostumus leirille osallistuaksesi. Myös huoltajan sähköpostista lähetetty vahvistus riittää.

Ilmoittaudu: https://goo.gl/jB5PSY

Lisätiedot nuorisotyön koordinaattori Heta Höltältä, heta.holtta@seta.fi,+ p. 358 44 301 3020
Lisätietoa myös Fb-eventistä: https://www.facebook.com/events/129200294478705

 

14. Sateenkaariperheiden perhevalmennusviikonloppu 3.–5.11. Ilkossa

Leiri | Sateenkaariperheiden perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina 3.–5.11.2017. Viikonloppukurssi järjestetään yhden viikonlopun aikana (20 oppituntia) Kangasalalla, Ilkon kurssikeskuksessa. Viikonloppukurssin pitopaikkakunta vaihtuu joka vuosi. Valmennus alkaa päivällisellä perjantaina noin kello 18 ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä. Ilkossa majoitutaan 2 hengen huoneissa. Ilkko sijaitsee 12 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Yhdistys ei järjestä kuljetusta, mutta kimppakyytejä voidaan yrittää tarvittaessa järjestää.

Kurssi itsessään on maksuton, mutta veloitamme osallistumismaksuja majoittumisen ja ruokailujen osalta. Kurssia tukee taloudellisesti Raha-automaattiyhdistys ja Kansan Sivistystyön Liitto.

Majoituksen ja ruokailujen hinta viikonlopun ajalta per henkilö on 120 euroa yhdistyksen jäseniltä, 150 euroa muilta. Hinta ei sisällä lakanoita ja pyyhkeitä. Jos et halua tuoda omia lakanoita, voit tilata liinavaatepaketin hintaan 15e/hlö.

Lisätietoa: https://my.surveypal.com/PerhevalmennusTampere2017

 

15. Nuortenryhmien ohjaajakoulutus 18.–19.11. Tampereella

Koulutus | Seta ja Sinuiksi-palvelu järjestää syksyllä 2017 nuortenryhmien ohjaajakoulutuksen Setan jäsenjärjestöjen vapaaehtoisille. Koulutus järjestetään 18.–19.11. Tampereella.

Nuortenryhmien ohjaajakoulutus on tarkoitettu kaikille Setan jäsenjärjestöissä nuortenryhmiä ohjaaville tai siitä kiinnostuneille. Koulutuksen käyneeltä edellytetään sitoutumista jonkin Setan jäsenjärjestön toimintaan, jotta koulutuksessa kerrytetty osaaminen siirtyy Setan järjestökentän hyödyksi.

Koulutuksessa käsitellään sateenkaarevan, vertaistuellisen nuortenryhmän ohjaamista eri näkökulmista. Koulutus vahvistaa ohjaajan kykyä luoda ryhmästä hyvä ja turvallinen paikka osallistujille sekä pohtia omaa rooliaan ohjaajana. Koulutusten ohjelma ja sijainnit tarkentuvat myöhemmin syksyllä. Seta maksaa koulutuksen osallistumiskulut.

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista sähköpostitse nuorisotyön koordinaattorille Heta Höltälle heta.holtta@seta.fi. Lisätietoja voi kysellä myös soittamalla Hetalle, p. 044 301 3020.

 

16. Rakkausuhdetuokio 14.10. Helsingissä (PERUTTU)

Vertaistoiminta | Setan Transtukipiste järjestää yhdessä Parisuhdekeskus Katajan Rakkaussuhdetuokion pareille ja moniskunnille, joissa yksi tai useampi kumppani kuuluu sukupuolivähemmistöön ja jotka haluavat rakentaa ja hoitaa suhdettaan. Rakkaussuhdetuokio järjestetään 14.10. klo 12–16 Setassa. Perhesuhdekeskukseksi 14.10. Rakkaussuhdetuokiot sisältävät ennen kaikkea pariskuntien/moniskuntien omaa keskinäistä työskentelyä, ei siis varsinaista ryhmäkeskustelua. Teemat täydentävät toinen toisiaan. Kerrat toimivat myös toisistaan irrallaan, eli ei tarvitse osallistua kaikkiin kertoihin.

 

17. Kansallismuseon queer-opastus 27.10. Helsingissä

Kulttuuri | Miltä erilaisuus ja samanlaisuus näyttivät ennen, ja miltä ne näyttävät nyt? Mitä erilaisuus ja samanlaisuus merkitsevät sateenkaariväelle tänä päivänä ja silloin ennen muinoin? Taidehistorioitsija Oscar Ortiz-Nieminen.

Lue lisää: https://www.facebook.com/events/1976830982559118/?fref=ts

 

18. Oletko biseksuaali? Anna haastattelu kirjaan!

Kulttuuri | Onko rakkaudessa tärkeintä oikea ihminen, eikä niinkään sukupuoli? Oletko mies, jota ajatellaan ikuisesti homona, joka feikkaa heterosuhdettaan? Nainen, pidettiinkö suhdettasi naiseen vain ohimenevänä vaiheena? Yllätyitkö exäsi uuden kumppanin sukupuolesta? Pidetäänkö sinua epäluotettavana seksihurjastelijana? Käänsikö lesbo-, homo- tai queer-yhteisö sinulle selkänsä? Voiko suuri rakkaus tuntua väärältä? Kyllästyttääkö sinua koko biseksuaalisuuden määritelmä?

Tarinoita on niin monia kuin kertojiakin.

Rakastan ihmistä – biseksuaalisuus suomalaisten rakkaudessa (työnimi) on tositarinoihin perustuva kirja rakkaudesta yli sukupuolirajojen ja ihmisten oletusten. Vaiettu, mutta niin yleinen biseksuaalisuus tarvitsee elämänmakuisen kirjan ihmisten omalla äänellä.

Kerro tarinasi meille. Olemme kiitollisia jokaisesta, joka haluaa osallistua projektiimme. Voit tehdä sen haastattelun muodossa tai kirjoittamalla, mikä vain sopii sinulle parhaiten. Ota meihin yhteyttä tämän sivun kautta tai sähköpostilla osoitteeseen birakkaus@gmail.com ja kerromme lisää. Käsittelemme kaiken materiaalin lopullisessa julkaisussa anonyymisti.

Haastattelujen ja tekstien pohjalta kirjan koostavat toimittaja Janne Ahjopalo ja sukupuolentutkimuksen maisteri Olga Palo. Kirja on suunniteltu julkaistavaksi alkukesästä 2018. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on tukenut kirjaprojektia.

Lue lisää ja ota yhteyttä: https://www.facebook.com/rakastanihmista/

 

19. Etsitään hiv-positiivisia miehiä haastatteluun

Tutkimus | Haastateltavia etsitään uuteen tutkimukseen, jonka tavoite on tuottaa ja tarjota tietoa hiv-positiivisten, miesten kanssa seksiä harrastavien miesten (MSM) kokemuksista liittyen omaan hiv-infektioonsa, sekä siihen liittyvään sosiaaliseen stigmaan. Tutkimuksen nimi on “Experiences of living with hiv in Finland: Identity, Behaviour and Health”, ja sitä ohjaa professori Rusi Jaspal (De Montfort, UK) sekä professori Peter Nynäs (Åbo Akademi, Suomi).

Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia ja anonyymejä, eikä dataa yhdistetä millään tavalla henkilöön. Haastatteluissa käsitellään itsemäärittelyä, itsensä kategorisointia, identiteettiä, seksuaaliterveyttä ja mielikuvia siihen liittyen, sekä kokemuksia liittyen hiv-diagnoosiin ja hivin kanssa elämiseen. Haastattelut tapahtuvat haastateltavan valitsemassa paikassa, Positiiviset ry:n tiloissa tai Skypen avulla. Haastattelukieli on ensisijaisesti englanti, mutta haastateltavan toiveesta haastattelu voidaan toteuttaa myös suomeksi.

Ilmoittaudu tai pyydä lisätietoa sähköpostitse: panda.eriksson@abo.fi

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design