[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje lokakuu 2015

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa
1. Avioliittolaki eteni – translakiin vain pieni muutos
2. Sateenkaariseniorit valokeilassa YK:ssa, Ateenassa ja Suomessa
3. Joko vastasit? Sateenkaariperhetutkimuksen tiedonkeruuta jatkettu 15.11. asti!
4. Suomen YK:n nuorisodelegaatti keskittyi puheessaan tasa-arvoon ja lhbti-oikeuksiin

Järjestöuutiset
5. Pääsihteeri Kerttu Tarjamon tervehdys
6. Seuraa korkeatasoista Arvokas vanhuus -seminaaria suorana verkossa 4.11.
7. HeSetassa aloitti lhbti-turvapaikanhakijoiden oma ryhmä

Tapahtumat ja koulutukset
8. Vinokino starttaa Helsingissä 6.–8.11.
9. TransHelsinki 2015 liikuttaa, innostaa ja laulattaa
10. Setan kokemuskouluttajakoulutus Helsingissä 13.12.

Muut uutiset
11. Intersukupuolisuutta käsittelevä verkkosivusto avattiin
12. Sateenkaaripareja ja -perheitä haetaan sijaisperheiksi
13. Ravintolamuistoja haetaan edelleen!
14. Kysely vanhempien nimityksistä sateenkaariperheissä

Toimintakalenteri

1. Avioliittolaki eteni – translakiin vain pieni muutos

Ihmisoikeudet | Uudesta avioliittolaista johtuvat muutokset muihin lakeihin esiteltiin eduskunnalle lokakuussa. Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan maaliskuussa 2017. Myös translakia esitetään muutettavaksi avioliittoa koskevan pykälän osalta. Ihmisoikeusjärjestöjen mielestä tämä ei riitä, vaan translaki tulee uudistaa kokonaan itsemääräämisoikeuteen perustuvaksi ja poistaa kaikki ihmisoikeusloukkaukset.

”Me [kannanoton] allekirjoittaneet järjestöt emme tyydy lakiuudistukseen, joka edelleen syrjii transsukupuolisia. Jos lakia sorvataan nyt, niin se on tehtävä kunnolla, transihmisten ihmisoikeuksia kunnioittaen. Ja kun Suomi ajaa kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassaan aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia niin eikö tämän pitäisi näkyä myös sisäpolitiikassa?” Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Pia Puu Oksanen kysyy.

Ihmisoikeusjärjestöt kertoivat toiveensa translain kokonaisuudistuksesta tapaamisessaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan kanssa. Setaa edustanut puheenjohtaja Panu Mäenpää esitteli omassa puheenvuorossaan Setan Transtukipisteen palveluita ja ruohonjuuritason työtä, jonka kautta on saatavilla tietoa transihmisten arjen todellisuudesta päätösten taustalle.

Tapaamisessa luovutettiin myös Amnestyn Suomen osaston kokoama translain uudistusta vaativa vetoomus. Vetoomuksen allekirjoitti yli 18 000 ihmistä. Samaan aikaan järjestettyyn mielenosoitukseen osallistui toista sataa ihmistä.

Kannanotto kokonaisuudessaan > http://seta.fi/ihmisoikeusjarjestot-vaativat-itsemaaraamisoikeus-sukupuoleen-lakiuudistuksen-lahtokohdaksi/


 

2. Sateenkaariseniorit valokeilassa YK:ssa, Ateenassa ja kotimaassa

Yhdenvertainen vanhuus | Sateenkaariseniorit ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä viime aikoina. Syyskuussa seitsemän järjestöä lausui YK:n ihmisoikeusneuvostossa sateenkaarisenioreiden tilanteesta ja näkymättömyydestä. Seta oli myös yksi lausunnon allekirjoittaneista järjestöistä. Lausunnossa todettiin, että vanhuspalveluissa työskentelevillä ei ole tietoa lhbti-teemoista, vaikka joillakin valtioilla olisikin tarkkoja linjauksia ikääntyvien lhbti-ihmisten oikeuksien toteutumisesta.

Lausunto ja video tilaisuudesta > http://egale.ca/hrc30-lgbti-seniors/

Yhdenvertainen vanhuus-hanke järjesti ILGA-Europen vuosikokouksen yhteydessä Ateenassa tapaamisen eurooppalaisten järjestöjen sateenkaariseniorityön parissa työskenteleville asiantuntijoille. Hankkeen työntekijä Outi Tjurin ja Setan hallituksen jäsen Henna Viden johtivat keskustelua ja ottivat vastuulleen yhteydenpidon koordinoimisen myös jatkossa.

Viime viikolla julkaistussa Eloisa yhdenvertaisuus -gallupissa valotettiin eri-ikäisten suomalaisten asenteita vähemmistöjen ikääntymiseen liittyen. 65–79-vuotiaista yhteensä 34 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ikääntyneiden lhbti-ihmisten asiat eivät ole ajankohtaisia vielä vaan vasta tulevaisuudessa. Gallupin mukaan vastaajat ovat pääosin sitä mieltä, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus viettää omannäköistään vanhuutta.

Tiedote gallupista > http://www.eloisaika.fi/?x18668=180568

Hesarin juttu sateenkaarisenioreista > http://www.hs.fi/elama/a1446009248903

Ilta-Sanomien juttu > http://www.iltasanomat.fi/terveys/art-1445938793199.html


 

3. Joko vastasit? Sateenkaariperhetutkimuksen tiedonkeruuta jatkettu 15.11. asti!

Tutkimus | Kuulutko seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön ja onko sinulla 10–18-vuotiaita lapsia? Sateenkaariperheiden hyvinvointia koskevan tutkimuksen tiedonkeruuta on jatkettu 15.11. saakka.

Suomessa sateenkaariperheiden lapsia ei ole tutkittu lainkaan eikä heidän haavoittuvuuksistaan ja vahvuuksistaan ole tietoa. Tässä kyselytutkimuksessa täydennetään puuttuvaa tietoa. Kyselyyn voivat vastata myös kaikki lhbti-ihmisten 10–18-vuotiaat lapset.

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: https://my.surveypal.com/Sateenkaariperhe-tutkimukseen-ilmoittautuminen

Tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sen toteuttaa Sateenkaariperheet ry yhteistyössä Väestöliiton kanssa. Tuloksia hyödynnetään sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnin edistämiseen.


 

4. Suomen YK:n nuorisodelegaatti keskittyi puheessaan tasa-arvoon ja lhbti-oikeuksiin

Ihmisoikeudet | Suomen YK:n nuorisodelegaatti Mikkel Näkkäläjärvi nosti Setan iloksi esiin tasa-arvon ja lhbti-oikeudet YK:n yleiskokouksen yhteydessä pidetyssä puheenvuorossaan.

”Voin ylpeänä kutsua itseäni feministiksi. Sukupuolten välinen tasa-arvo on välttämätöntä sille, että pystymme saavuttamaan YK:n uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja vastaamaan aikamme globaaleihin haasteisiin. Meidän on ponnisteltava sen eteen, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien maailman ihmisten kohdalla riippumatta sukupuolesta, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta”, Näkkäläjärvi sanoi puheessaan.

Puheenvuoro kokonaisuudessaan > http://seta.fi/suomen-ykn-nuorisodelegaatti-keskittyi-puheessaan-sukupuolten-valiseen-tasa-arvoon-ja-seksuaali-ja-sukupuolivahemmistojen-oikeuksiin/


 

5. Pääsihteeri Kerttu Tarjamon tervehdys

Järjestö | Hyvät Setan ja jäsenjärjestöjen toimijat ja yhteistyökumppanit!

Aloitan innostuneena uudessa työssä Setan pääsihteerinä. On hienoa aloittaa työt järjestössä, joka on viimeisten vuosien aikana kehittynyt arvostetuksi asiantuntijaksi ja näkyväksi ihmisoikeusvaikuttajaksi Suomessa, ja jonka jäsenkenttä on hyvin moninainen.

Edessä on paljon uuden opettelua muun muassa lhbti-sisällöistä, järjestöasioista, uudesta työyhteisöstä – uusista työvälineistä puhumattakaan. Uuden työn aloittaminen marraskuussa takaa, että pääsen heti mukaan käynnissä oleviin asioihin. Setassa marraskuu merkitseekin kahta isoa ja tärkeää tapahtumaa: TransHelsinkiä ja Setan edustajakokousta.

TransHelsinki tarjoaa monipuolista ohjelmaa transihmisille ja heidän läheisilleen sekä kaikille, jotka haluavat saada tietoa sukupuolen moninaisuudesta. Ohjelmasta onkin lisätietoa myöhemmin tässä uutiskirjeessä. Transihmisten ihmisoikeudet ovatkin Suomessa tällä hetkellä polttava kysymys. Suomen tulisi kiireellisesti uudistaa transihmisten sukupuolen korjaukseen liittyvä lainsäädäntö ihmisoikeusperustaisesti, yksilön itsemääräämisoikeutta korostaen.

Setan edustajakokous on järjestölle vuoden tärkein tapahtuma, joka kokoaa jäsenjärjestöt yhteen. ”Edarissa” keskustellaan järjestön tilasta ja linjataan seuraavan vuoden toimintaa, mutta se on myös erityisen tärkeä tilaisuus ajatusten ja kuulumisten vaihtoon ja muihin toimijoihin tutustumiseen. Tänä vuonna edustajakokous on ensimmäinen mahdollisuuteni päästä paremmin tutustumaan ja tapaamaan jäsenjärjestöjen edustajia ja olenkin iloinen, että se tapahtuu heti työni alkutaipaleella.

Syksyn aikana hallitus ja toimiston väki on joutunut venymään tavallista enemmän yhden työntekijän puuttuessa riveistä. Lämmin kiitos niin hallituksen jäsenille kuin koko toimistolle töiden hoitamisesta. Erityiskiitos vt. pääsihteerinä toimineelle talous- ja hallintopäällikkö Nora Jouhtenelle ja puheenjohtaja Panu Mäenpäälle vastuunkannosta viime kuukausien aikana!

Hyvää loppusyksyä ja tapaamisiin!

Kerttu Tarjamo

paasihteeri@seta.fi / kerttu.tarjamo@seta.fi, p. +358 50 309 8108


 

6. Seuraa korkeatasoista Arvokas vanhuus -seminaaria suorana verkossa 4.11.

Yhdenvertainen vanhuus | Keskiviikkona 4.11. voi seurata suorana Arvokas vanhuus -seminaaria kello 8.30–15.10. Seminaarin avaa presidentti Tarja Halonen, jonka jälkeen puheenvuorot tarjoavat kättä pidempää ikäihmisten moninaisuuden tunnistamiseksi ja yhdenvertaisten palveluiden rakentamiseksi. Ohjelmassa perehdytään erityisesti ikääntyviä somalialaisia, saamenkielisiä muistisairaita ja sateenkaarisenioreita koskeviin kysymyksiin.

Seminaaria verkossa ja paikan päällä seuraavat voivat kommentoida puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä Twitterissä hastagilla #moninaisuus2015.

Seminaarin järjestää RAY:n tuella Eloisa ikä -ohjelman Moninaisuus-verkosto: Jade-projekti, Muittohallat, Setan Yhdenvertainen vanhuus II ja Vanhustyön keskusliiton koordinaatiohanke.

Seminaariohjelma ja linkki lähetykseen > http://www.seminaari.jadeprojekti.fi/


 

7. HeSetassa aloitti lhbti-turvapaikanhakijoiden oma ryhmä

Järjestö | TOGETHER on viikoittain Helsingissä HeSetan toimistolla kokoontuva keskustelu- ja toimintaryhmä lhbtiq*-ihmisille, jotka ovat turvapaikanhakijoita tai pakolaistaustaisia. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Suomen Pakolaisavun kanssa ja sitä ohjaavat kaksi vertaisohjaajaa. Ryhmässä on mahdollista osallistua englanniksi, arabiaksi tai venäjän kielellä.

Ryhmä aloitti toimintansa lokakuun loppupuolella. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä HeSetan suunnittelija Aaro Horsmaan: p. 045 121 0026 / aaro@heseta.fi.

Lisätietoa yllä mainituilla kielillä > http://www.heseta.fi/together-new-group-by-heseta-and-the-finnish-refugee-council


 

8. Vinokino starttaa Helsingissä 6.–8.11.

Tapahtuma | Marraskuu ja ehkä vuoden synkin aika on edessä. Ei hätää. Vinokino, Suomen ainoa vain sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin keskittyvä elokuvafestivaali, saapuu Helsinkiin 6.–8.11. Esityspaikat ovat perinteisesti Andorra & Dubrovnik, Eerikinkatu 11.

Tänä vuonna Vinokino tekee yhteistyötä Kallion kirjaston kanssa ja näyttää ihanan Gayby Baby
-dokumentin Kallion kirjaston kupolisalissa la 7.11. klo 16.00. Näytös on ilmainen.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeus on tällä hetkellä kuuma peruna Australiassa ja ohjaaja Maya Newell, itsekin sateenkaariperheen lapsi, halusi nostaa esiin poliittisesta keskustelusta usein unohdetun lasten näkökulman. Gayby Babyn tähdet – Gus, Ebony, Matt ja Graham – elävät normaalia esiteini-ikäisten elämää samaa sukupuolta olevien vanhempiensa kanssa.

Out in the Night on dokumentti, jonka toivoisi olevan fiktiota. Se on kuvaus maailmasta, jossa rotu, luokka, sukupuoli ja seksuaalisuus määrittävät ihmisen yhteiskunnallisen aseman, ja jossa oikeus ei ole sokea, vaan ennakkoluuloinen. Onneksi ihmisoikeusaktivistien avulla tarina saa toisenlaisen lopun.

Dokumenttien lisäksi mukana on erilaisia fiktioita. Hillittömän hauska Dyke Hard, Land of Storms, Appropriate Behavior, You’re Killing Me ja iki-ihanan Saga Beckerin tähdittämä Nånting måste gå sönder. Näiden kaiken lisäksi ohjelmistoa täydentävät kolme lyhytelokuvakoostetta ja Oulun musiikkivideoelokuvafestivaalien kanssa toteutettu kooste.

Vinokinon festariklubi järjestetään tänäkin syksynä yhteistyössä kaupungin kuumimman queerfeministisen Peijakas! klubin kanssa. Klubilla esiintyy Draama-Helmi ja DJ-musaa vispaavat DJ Virginia Werewoolf ja Peijakas! Peijakas! ♥ Vinokino la 7.11.2015 klo 22–03, Bar Dubrovnik, Eerikinkatu 11. Liput 5€ + narikka

Vinokinon 2015 suojelija tanssija, koreografi Tiina Lindfors avaa Helsingin Vinokinon 6.11. klo 19.00.

Liput 6€/8€, sarjakortti (5 lippua) 35 €, festivaalipassi 50 €. Jäsenalennuksen saa voimassa olevalla TuSetan tai jonkin muun Setan jäsenkortilla, sekä muiden lhbtiq-järjestöjen jäsenkortilla.

Lisätietoja: www.vinokino.fi | https://www.facebook.com/Vinokino/

Elokuvateatteri Andorran alakertaan pääsee porrashissillä. Itse saliin on noin 7 porrasta ja jos on liikkeellä kevyellä pyörätuolilla niin henkilökunta auttaa tuolin nostamisessa saliin.


 

9. TransHelsinki 2015 liikuttaa, innostaa ja laulattaa

Tapahtuma | Iloiset ja voimauttavat TransHelsinki 2015 -tapahtumat alkavat tiistaina 17.11. ja päättyvät nuorten tapaamiseen sunnuntai-iltana. Ohjelma täydentyy vielä marraskuun aikana!

ALUSTAVA OHJELMA
http://transhelsinki.fi/ohjelma/

TIISTAI 17.11.

12.00–13.30 Nettiluento: Miten transihmiset tekevät lapsia (Sateenkaariperheet)

Luennon voi seurata suorana osoitteessa www.perheaikaa.fi ja tallenne on katsottavissa keskiviikosta 18.11. alkaen.

19.00–21.00 DWC:n kahvi-ilta, Pasilanraitio 5, 2 krs. (DWC)

KESKIVIIKKO 18.11.

18.00–21.00 Puolesta, muttei vastaan! Argumenttityöpajan aiheena transihmisten itsemääräämisoikeus. Työpajassa muodostetaan perusteluja ja vastauksia ärsyttäviin kysymyksiin, kuten: Miksi ilmoittamisen pitäisi riittää sukupuolen juridiseen vahvistamiseen? Argumenttityöpajan ohessa esitetään Jaana Pirskasen dokumenttielokuva Se vaan on koko maailma (Amnestyn Suomen osasto & Sateenkaariverkosto).

Paikka: Amnestyn toimisto, Hietaniemenkatu 7 A. Sisäänkäynti toinen kerros, esteetön sisäänkäynti 3 krs. Tilaisuudessa tarjoillaan virvokkeita, kahvia, teetä ja pientä purtavaa.

Tiloihin on esteetön pääsy. Tiloissa on esteetön wc. Avustavat koirat ovat tervetulleita kohteeseen.

TORSTAI 19.11.

10–11.30 Paneelikeskustelu translaista, Kansalaisinfo (Eduskunnan hlbti-verkosto/Seta)
Lisätietoa tapahtumasta julkaistaan myöhemmin!

17.00–18.30 Kahvitteluhetki transihmisten puolisoille, Pasilanraitio 5, 2 krs. (Transtukipiste/vapaaehtoiset)

19.00–21.00 Transtukipisteen kahvi-ilta, Pasilanraitio 5, 2 krs. (Transtukipiste/vapaaehtoiset)

PERJANTAI 20.11.

14–16 Urheilun syrjimättömyys (DWC), Töölön kisahalli

Yhdenvertaisuuden toteutumista urheilun parissa tarkastellaan kuuden alustuksen kautta tässä Dreamewear Clubin seminaarissa. Alustuksia pitävät muun muassa Minna-Maaria Lax (DWC), Hanna Huumonen ja Salla-Maija Hakola (Yhdenvertainen vanhuus -projekti, Seta). Tarkempi ohjelma ja tilan esteettömyystiedot julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

17–18 Transgender Day of Remembrance, Narikkatori

TDoR on kansainvälinen transmuistopäivä, jolloin sytytetään kynttilöitä vuonna 2015 väkivallan ja oman käden kautta kuolleiden transihmisten muistoksi. Puheenvuorot: Panu Mäenpää (sis. vuoden 2015 luvut), Trasekin edustaja ja open mic.

18–20 Minä ja seksuaalisuus -tapaaminen (Sinuiksi-hanke / Poikien Talo), Transtukipiste, Pasilanraitio 5, 2 krs.

Mitä kaikkea seksuaalisuus voi olla, mitä se eri muodoissaan on itse kullekin, miten annamme sille lupaa ja miten ilmaisemme sitä? Keskustelemme myös oikeudesta olla aseksuaalinen. Tapaamisen ohjaajina toimivat Jussi Nissinen ja Tommi P. Pesonen.

18–00 Trasekin baari-ilta

LAUANTAI 21.11.

9.30 Kehonhuoltotunti, Kirjan talo (Kirjatyöntekijänkatu 10 B) (Salla Jaakkola)

Huolletaan kevyesti kehoa ja venytellään ennen yhteisöseminaarin alkua. Mukaan ei tarvitse varata vesipulloa, sillä kyseessä ei ole hikijumppa, mutta kevyeen liikkumiseen sopivat vaatteet ovat suotavat!

10.30–15 Yhteisöseminaari, Kirjan talo (Kirjatyöntekijänkatu 10 B) (Transtukipiste)

Ohjelma tarkentuu lähempänä seminaaria. Haluatko tuottaa ohjelmaa yhteisöseminaariin? Ota yhteyttä etusivun lomakkeen kautta tai info[at]transhelsinki.fi.

16–20 Iltabileisiin valmistautuminen (Pasilanraitio 5, 2 krs.)

Vapaata ajanviettoa transtukipisteellä ennen illan juhlia. Tule tutustumaan yhteisöseminaarissa tapaamiisi ihmisiin ja laittaudu illan juhlaa varten. Ohjelmassa karaokea ja yhteislaulua! Iltabileiden paikka ja aika varmistuvat myöhemmin!

16–20 Seksuaalineuvontaa (Pasilanraitio 5, 2 krs.)

Iltabileisiin valmistautumisien ohella Transtukipisteellä tarjolla seksuaalineuvontaa. Voit luottamuksellisesti keskustella sinua koskettavista seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä joko yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Seksuaalineuvojana toimii Tommi P. Pesonen Sinuksi-hankkeesta. Tapaamiset ovat maksuttomia. Voit varata ajan lähettämällä Tommille viestin osoitteeseen tommi.p.pesonen@sinuksi.fi. Paikalle voi tulla myös ilman ajanvarausta.

SUNNUNTAI 22.11.

11–13 Yhteisöllinen metsäkävely Keskuspuistossa

Kaikille avoin ja leppoisa metsäkävely raikkaassa marraskuun ilmassa, mikäli keli sallii (kävelyn perumisesta sään vuoksi ilmoitetaan edeltävänä iltana verkkosivuilla). Lähtöpaikka ilmoitetaan myös myöhemmin. Kävely päättyy Setan toimistolle (Pasilanraitio 5), jossa saatavilla lämmintä juomaa sekä tietopiste liikunnasta ja kehonhuollosta.

12–16 Intersukupuolisten ryhmän tapaaminen (Juha Kilpiä)

Vertaisryhmä intersukupuolisille on kerran kuussa kokoontuva ja ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä. Mikäli sinulla on halu jakaa ja kuulla intersukupuolisuuden mukanaan tuomia kokemuksia, tunteita ja ajatuksia, olet tervetullut mukaan. Ryhmä on luottamuksellinen, voimavarakeskeinen ja vertaisuudesta voimaa ammentava. Ryhmä on osallistujille maksuton. Lisätietoja ryhmästä, ajoista ja paikoista saat ohjaajalta juha.kilpia[at]aktuaali.fi ja Trasekista terhi[at]trasek.fi.

14 Nuorten tapaaminen, Pasilanraitio 5, 2 krs. (Transtukipiste)


 

10. Setan kokemuskouluttajakoulutus Helsingissä 13.12.

Koulutus | Uskotko tarinoiden voimaan? Voiko muunsukupuolisen arjesta kertominen auttaa normien purkamisessa? Olisiko transkokemuksen jakamisesta hyötyä muillekin? Voisitko tarinallasi tehdä seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta näkyväksi?

Mikäli vastasit kysymyksiin myöntävästi, tule koulutukseemme! Koulutus on suunnattu kaikille Setan ja sen jäsenjärjestöjen kokemuskouluttajuudesta kiinnostuneille. Koulutuksessa saat valmiudet toimia muun muassa ammattilaisille sekä ammattiin opiskeleville suunnatuissa koulutuksissa kokemuskouluttajana. Päivän aikana käsitellään oman tarinan kertomista (sisältö, rakenne, jne.) sekä pohditaan koulutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä kuten omien ja muiden rajojen tunnistamista. Tämän ohella tutustutaan myös esiintymisen saloihin.

Koulutus järjestetään Setan tiloissa Länsi-Pasilassa osoitteessa Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 4.12. mennessä osoitteeseen marita.karvinen@seta.fi.


 

 

11. Intersukupuolisuutta käsittelevä verkkosivusto avattiin

Kotimaa | Maanantaina 26.10. vietettiin Intersex awareness -päivää eri puolella maailmaa. Suomessa päivän kunniaksi julkaistiin Intersukupuolisuus.fi verkkosivusto, joka on ensimmäinen intersukupuolisuutta käsittelevä suomenkielinen sivusto. Sivustolta löytyy asiatiedon lisäksi tarinoita ja tietoa ammattilaisille.

Sivustolle > http://intersukupuolisuus.fi/


 

12. Sateenkaaripareja ja -perheitä haetaan sijaisperheiksi

Kotimaa | Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS) etsii sijaisvanhemmiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien perheitä ja pareja.

Suomessa lapsi tai nuori sijoitetaan sijaisperheeseen joko määräajaksi tai toistaiseksi. Lapsen sijoituksenkin taustalla on yleensä tavoitteena vanhempien kuntoutuminen ja perheen yhdistäminen uudelleen. Perhehoitajaksi alkava sitoutuu siis huolehtimaan lapsesta tai nuoresta niin kauan aikaa kuin tämä sitä tarvitsee.

Perhehoitajaksi tarvitaan monenlaisia, aivan tavallisia perheitä, jotka pitävät lapsista ja nuorista ja haluavat viettää heidän kanssaan aikaa. Perhehoitajaksi ryhtyvällä tulee olla omat asiat kunnossa ja parisuhde vakaalla pohjalla. PKS tarjoaa perhehoitajaksi ryhtymistä harkitsevalle tehtävään valmennusta, jonka aikana myös arvioidaan yhdessä perheen valmiuksia perhehoitoon. PKS:n koulutuksella ja ohjauksella perhehoitaja kehittää omia taitojaan koko sijoituksen ajan.

Perhehoitajaksi ryhtymiseen on kuitenkin joitakin ehdottomia esteitä kuten rikosrekisteri, oma lastensuojeluasiakkuus, jne. Perhehoitajalle maksetaan kuukausittain tehtävästä palkkio ja kulukorvaus.

”Me PKS:ssä arvostamme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja yksilöllisyyttä. Hoitajillamme on monia erilaisia taustoja, eikä perhehoitajan etnisellä taustalla, uskonnolla tai seksuaalisella suuntautumisella ole meille merkitystä”, johtaja Tiina Perämaa kertoo.

Lisätietoa > www.perhehoitokumppanit.fi


 

13. Ravintolamuistoja haetaan edelleen!

Kotimaa | Hotelli- ja ravintolamuseolle! Museossa avataan ystävänpäivänä näyttely Rakkauden tiloja – nautinnon nälkä. Näyttelyyn toivotaan myös sateenkaarinäkökulma – ovathan ravintolat, kahvilat, baarit ja yökerhot olleet kautta aikain keskeisiä homojen, lesbojen, bi- ja transihmisten tapaamis- ja pokaamispaikkoja.

Muistot voivat olla muun muassa tekstiä, valokuvia, ravintoloiden ruokalistoja ja mainosmateriaalia. Muistot kirjoitetaan yleensä omalla nimellä. Ellet halua julkaista omaa nimeäsi, sateenkaarimuistojen keruuseen voi poikkeuksellisesti osallistua nimimerkillä. Lähetä muistosi 30.11.2015 mennessä.

Lisätietoa > http://www.hotellijaravintolamuseo.fi/news_articles/sateenkaarevien-ravintolamuistojen-keruu/


 

14. Kysely vanhempien nimityksistä sateenkaariperheissä

Tutkimus | Turun yliopiston suomen kielen opiskelija Marianna Salonen työstää pro gradua sateenkaariperheiden vanhempien nimityksistä. Verkkokysely on suunnattu kaikille nykyisille ja tuleville perheille, joissa on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa tai muunsukupuolisia vanhempia. Vastaaminen kestää noin kymmenen minuuttia.

Kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia ja vastauksia käytetään vain tutkimuskäyttöön. Yksittäisiä vastaajia ei ole mahdollista tunnistaa vastauksista tehtävien tutkimusten perusteella.

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa minuun yhteyttä opiskelijaan sähköpostilla: marsalx@utu.fi.

Kysely > www.webropolsurveys.com/S/D8408A71E6C64529.par


 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/.

Sinuiksi-chatit nuorille, transihmisille ja sukupuoltaan pohtiville, seksuaalivähemmistöille ja hengellisistä teemoista kiinnostuneille kuukausittain:
http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-chatit-tukinetissa-syksyn-2015-aikataulu/

Marraskuu

4.11. Arvokas vanhuus – moninaisuudella hyvinvointia – seminaari, Helsinki

6.–8.11. Vinokino Helsingissä

7.11. Sateenkaariseniorien ryhmä, klo 15.00–17.00, Helsinki

20.–22.11. Perhevalmennuksen viikonloppukurssi Jyväskylässä, järjestää Sateenkaariperheet
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 4.11 mennessä.

16.–22.11. TransHelsinki -viikko
Ohjelma täällä: http://transhelsinki.fi/

27.–29.11.Vinokino goes Tampere Human Rights Film Festival

28.–29.11. Setan edustajakokous, Kauniainen

Joulukuu

11.–13.12. Vinokino-elokuvia on nähtävissä Oulussa

12.12. Sateenkaariseniorien ryhmä, klo 15.00–17.00, Helsinki

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design