UNESCO: Sateenkaarinuorten hyvinvointia ja oikeuksia parannettava

UNESCO: Sateenkaarinuorten hyvinvointia ja oikeuksia parannettava

YK:n kasvatus-, tiede-  ja kulttuurijärjestö UNESCO julkaisi eilen globaalin raportin Out in the Open, homo- ja transfobiasta koulutuksen piirissä. Raportti osoittaa, että homo- ja transfobinen väkivalta ja syrjintä on arkipäivää kouluissa kautta maailman.

Raportissa suositellaan, että homo- ja transfobista väkivaltaa mitataan ja seurataan sekä luodaan kansallisia ohjelmia homo- ja transfobisen väkivallan vastustamiseksi koulutuksessa. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit sisältävät asiallista tietoa seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä ja että opettajat ja muu koulun henkilökunta on koulutettu niin hyvin, että he pystyvät ehkäisemään väkivaltaa. Oppilaitoksissa tulisi myös olla tarjolla tukea niille, joita homo- ja transfobinen väkivalta koskettaa. UNESCO peräänkuuluttaa myös tiedotuskampanjoita, joissa annetaan asiallista tietoa seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä sekä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Out in the Open -raportti julkaistiin eilen Pariisissa, jossa UNESCO järjestää kaksipäiväisen homo- ja transfobiaa koulutuksessa käsittelevän korkean tason konferenssin. Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen oli mukana tilaisuudessa.

”Yhteinen käsitys on, että seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva väkivalta on globaali ilmiö ja sitä löytyy kaikista kouluista”, Heikkinen kertoo.

Suomessa tehdyn Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimuksen mukaan sateenkaarinuorten kokemukset väkivallasta ovat huomattavasti tavallisempia kuin suomalaisnuorilla yleensä ja että koulu koetaan turvattomaksi ympäristöksi. Moni jätti kertomatta kiusaamiskokemuksistaan, sillä nuoret ajattelivat, ettei kertominen johda mihinkään. Setan tavoitteena onkin kokonaisvaltainen muutos niin asenteissa kuin koulujen toimintakulttuurissa.

”Suomessa lainsäädännön tueksi tarvitaan seurantamekanismeja, opettajien koulutusta sekä normitietoisuutta, jotta voidaan varmistaa sateenkaarinuorten turvallinen koulunkäynti ja jotta heidän yhtäläinen oikeutensa syrjimättömyyteen toteutuu. Esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan tehdä yhdessä koulujen henkilökunnan ja oppilaiden kanssa”, Heikkinen korostaa.

Syksystä 2016 alkaen valtakunnallinen peruskoulun opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Sen mukaan perusopetuksen tehtävä on lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

”Moninaisuuden esiin tuominen parantaa sateenkaarinuorten asemaa kouluissa mutta antaa myös muille oppilaille enemmän tilaa olla oma itsensä”, Heikkinen sanoo.

Tiivistelmä UNESCOn raportista:

Nuorten omia kokemuksia homo- ja transfobisesta väkivallasta ja syrjinnästä IGLYOn videolla:

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design