Tule ehdolle Setan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi!

Kiinnostaako sinua vaikuttamistyö Setan hallituksessa? Kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan 12.10. mennessä.

Edustajakokouksessa 1.–2.12. valitaan vuosiksi 2013–2014 Setan hallituksen
– puheenjohtaja
– yksi varapuheenjohtaja
– kolme hallituksen jäsentä (kaksi varsinaista ja yksi varajäsen; varajäseneksi ei asetuta ehdolle erikseen).

Valittavista henkilöistä tulee olla miehiä 3–5 ja naisia 0–2.

Viime vuoden edustajakokouksen hyväksymät sääntömuutokset ovat nyt voimassa ja vuoden 2013 alusta lukien Setalla on kaksi varapuheenjohtajaa yhden sijasta.

Nyt neljättä vuotta puheenjohtajana toimiva Outi Hannula on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.1.2013 alkaen, joten uusi puheenjohtaja valitaan poikkeuksellisesti jo ensi vuodelle. Hallitus on päättänyt esittää, että uusi puheenjohtaja valitaan suoraan 2-vuotiskaudelle (eikä ”loppukauden ajaksi”).

Keväällä järjestetty valtuusto päätti asettaa vaalivaliokunnan etsimään ehdokkaita sekä keräämään ehdokasesittelyt. Näin jäsenjärjestöt saavat jo ennen edustajakokousta hyvän ennakkokuvan ehdokasasettelusta.

Yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi on tärkeää, että hyviä ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin täytettäviä tehtäviä. Koska Seta on valtakunnallisena järjestönä näkyvä poliittinen vaikuttaja, on myös olennaisen tärkeää, että sen päätöksentekijöillä on moninaiset taustat ja että he edustavat sukupuolten kirjoa sekä tuovat alueellista näkökulmaa hallituksen työskentelyyn.

Olennaista hyvälle hallituksen jäsenelle on kiinnostus ja halu edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia, mahdollisuus sitoutua tehtävään (kokoukset Helsingissä noin kerran kuukaudessa ja lisäksi sähköpostikeskusteluja) sekä mielellään vahva kokemus jostain Setan toimintaan olennaisesti liittyvästä aihealueesta tai asiasta (esim. ihmisoikeudet, koulu ja varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveysala, lakiasiat, nuorisotyö, viestintä, poliittinen vaikuttaminen, vapaaehtoistyö, koulutustoiminta, varainhankinta, ICT, kansainvälinen toiminta, tapahtumajärjestäminen, tutkimus, media).

Setan hallitus avaa erinomaisen näköalapaikan valtakunnallisen järjestön johtamiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen ihmisoikeuksien edistämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hallitusehdokkaan ei tarvitse olla minkään Setan jäsenjärjestön jäsen tai jäsenjärjestön virallisesti ehdottama, vaan hallitukseen voi tulla myös kokonaan Setan ulkopuolelta. Hallitukseen valittavat henkilöt eivät ”edusta” jäsenjärjestöjä tai muitakaan tahoja eli he eivät toimi kenenkään mandaatilla, vaan yksilöinä valtakunnallisen Setan parhaaksi osana hallituskollektiivia.

Huomioithan, että pelkkä vaalivaliokunnalle ilmoittautuminen ei ole vielä virallinen ehdokkuus, vaan siihen tarvitaan äänivaltaisen edustajan esitys edustajakokouksessa. Ehdolle voi myös asettua vaalivaliokunnan deadlinen jälkeenkin, mutta silloin ei saa esittelyään yhteiseen materiaaliin.

Setan sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5 jäsentä ja 2 varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain yksi varapuheenjohtaja sekä joka toinen hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen ja joka toinen vuosi kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi on valittava naisia, miehiä ja henkilöitä, jotka eivät itse katso kuuluvansa kumpaankaan mainittuun sukupuoleen niin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet yhteenlaskien on hallituksessa naisia ja miehiä kumpiakin vähintään neljä (4) henkilöä.

Mikäli kiinnostuit ehdokkuudesta, ilmoittaudu vaalivaliokunnan jäsen Leena Hernesniemelle viimeistään 12.10.: leena.hernesniemi[at]seta.fi

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblr
Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design