Transihmisiä syrjitään kaikilla elämänalueilla – hallituksella on mahdollisuus vaikuttaa

Transihmisiä syrjitään kaikilla elämänalueilla – hallituksella on mahdollisuus vaikuttaa

Euroopan unionin perusoikeusviraston tiistaina julkaistun selvityksen mukaan transihmiset kokevat huomattavan paljon sukupuolen ilmaisuun tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää, häirintää ja väkivaltaa kaikilla elämänalueilla.

Being Trans in the European Union -selvitys perustuu vuonna 2012 tehtyyn laajaan kyselyyn, johon vastasi 6 597 transihmistä eri Euroopan maista. Suomesta vastaajia oli 463.

Suomalaisista transihmisistä lähes puolet oli kokenut syrjintää tai häirintää kyselyä edeltäneenä vuonna. Erityisen haavoittuvia syrjinnälle ovat selvityksen mukaan nuoret, työttömät ja pienituloiset.

Viidennes suomalaisista vastaajista oli kokenut syrjintää työssä ja lähes viidennes työtä etsiessään. Terveyspalveluissa syrjintää oli kokenut lähes neljännes suomalaisvastaajista, samoin kuin oppilaitoksissa henkilökunnan taholta.

”Transihmisten syrjintään tulisi puuttua voimakkaammin. Myös EU:n perusoikeusvirasto vaatii selvityksessä jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että julkisella sektorilla kehitetään syrjinnän vastaista työtä”, Setan pääsihteeri Marita Karvinen toteaa.

 

Väkivaltaa ja häirintää ei ilmoiteta viranomaisille

Väkivallan ja häirinnän uhka vaikuttaa transihmisten käyttäytymiseen. Yli 30 prosenttia suomalaisvastaajista oli välttänyt sukupuolen ilmaisua ja puolet oli välttänyt tiettyihin paikkoihin menemistä väkivallan tai häirinnän pelon vuoksi.

Häirintää, esimerkiksi nimittelyä ja kiusaamista, sukupuolivähemmistöön kuulumisen vuoksi oli kokenut viidennes suomalaisvastaajista. Väkivaltaa oli kokenut neljä prosenttia.

Huomattava osa kaikista vastaajista oli jättänyt ilmoittamatta kokemastaan väkivallasta ja häirinnästä viranomaisille esimerkiksi siksi, että viranomaisten ei uskottu tekevän mitään, tai viranomaisten transfobian pelon vuoksi. EU:n perusoikeusvirasto kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan viharikosten vähäiseen ilmoitusprosenttiin.

 

Translaki on uusittava nyt

Suomen nykyisellä hallituksella on vielä mahdollisuus edistää transihmisten oikeuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut translakiesityksen, mutta hallitus ei toistaiseksi ole käsitellyt asiaa. Uudistuksessa poistettaisiin juridista sukupuoltaan korjaavan lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ja siviilisäädyn rajoitukset.

”Translain uudistaminen edistää transihmisten ihmisoikeuksia. Useat kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat vaatineet Suomea muuttamaan juridisen sukupuolen tunnustamiskäytäntöjä”, Marita Karvinen kertoo.

Myös EU:n perusoikeusviraston mukaan sukupuolen tunnustamiskäytäntöjen tulisi olla helposti saavutettavia ja tehokkaita. Avioeroon ja lääketieteellisiin toimenpiteisiin, kuten sterilaatioon, pakottamisen ei tulisi kuulua juridisen sukupuolen tunnustamiseen.

Yli 90 prosenttia selvitykseen vastanneista sanoi, että jos viranomaiset edistäisivät transihmisten oikeuksia, he voisivat elää arvokkaampaa ja miellyttävämpää elämää.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design