Toimi Setassa

Tule mukaan – me tarvitsemme sinua!

Setan jäsenjärjestöihin kuuluu yli 4000 jäsentä ja toiminnassa on mukana vuosittain satoja ihmisiä. Eri ikäisten ja eri puolilla Suomea asuvien vapaaehtoisten panos on merkittävä voimavara Setalle ja jäsenjärjestöille. Sekä valtakunnallinen Seta ja että jäsenjärjestöt tarjoavat monenlaista puuhaa aina hallituksen jäsenenä toimimisesta ruohonjuuritason aktivismiin. Mikäli itseä innostavaa hlbti-toimintaa ei vielä ole, voi myös itse tarttua härkää sarvista ja ryhtyä järjestämään uutta toimintaa!

Toiminta jäsenjärjestöissä

Setan jäsenjärjestöt tarjoavat jäsenilleen vapaaehtoistoimintaa aina ryhmätoiminnasta leireihin ja kulttuuritapahtumien järjestämisestä byrokratian pyörittelyyn. Kullakin jäsenjärjestöllä on hallitus ja vapaaehtoisia, jotka toteuttaa yhdistyksen toimintaa, vaikuttavat Setassa, pitävät huolta yhdistyksen taloudesta ja ovat aktiivisesti yhteydessä kuntien tai valtion viranomaisiin hlbti-näkökulman esiin tuomiseksi muun muassa palveluissa.

Suuria voimanponnistuksia ovat vuosittain järjestettävät Pride-tapahtumat, joissa tarvitaan lukuisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset hoitavat kulkueiden järjestyksenvalvontaa ja yleistä siisteyttä, opastavat ihmisiä, kokoavat pöytiä, tuoleja ja telttoja ja naputtavat nauloja. Tehtäviä on laidasta laitaan. Omaa aikaa voi antaa muutamasta tunnista useiden päivien uurastamiseen.

Jäsenjärjestön toimintaan pääsee mukaan ottamalla rohkeasti yhteyttä jäsenjärjestön hallitukseen tai osallistumalla yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Tapahtumat ovat tietyille ryhmille rajatumpaa ryhmätoimintaa lukuun ottamatta kaikille avoimia. Setan jäsenjärjestöt toivottavat mukaan niin heterot kuin homotkin sukupuolesta ja tai sen ilmaisusta riippumatta. Setan toiminnassa pyritään esteettömyyteen monella tavalla. Vaikka et puhuisi täydellistä suomea tai olet liikunta- tai aistivammainen, voit tulla mukaan toimintaan. Setassa on tilaa kaikille!

Valiokunnat, työryhmät ja nuorisotoimikunta

Valtakunnallisella Setalla on useita työryhmiä, jotka toimivat eri teemojen parissa. Osaan niistä on vuosittain avoin haku; osa on sisäisiä työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijajäseniä. Hakuaika on yleensä vuodenvaihteessa ja siitä ilmoitetaan Setan uutisissa. Työryhmiin voi hakea, vaikka ei kuuluisi Setan jäsenjärjestöön.

Nuorisotoimikunta tukee Setan nuorisotyön kehittämistä ja vaikuttamistyötä sekä toimii yhteistyössä nuorisotoiminnan koordinaattorin kanssa. Transpoliittinen valiokunta tukee Setan hallituksen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä erityisesti sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Koulutusvaliokunta tukee Setan hallituksen vaikuttamistyötä koulutuspoliittisissa kysymyksissä kaikilla koulutusasteilla. Kansainvälisten asioiden työryhmä seuraa hlbti-ihmisoikeustilannetta eri maissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja suunnittelee Setan vaikuttamistyötä. Lisäksi Setalla on politiikkavaliokunta ja työvaliokunta.

Vapaaehtoistoiminta kouluttajana

Kouluvierailut ovat Setan näkyvintä paikallistoimintaa. Seta kouluttaa vuosittain kymmeniä vapaaehtoisia toimimaan alueillaan koulu-, protu- ja rippileirivierailijana tai kokemuskouluttajana. Setan vapaaehtoiset kouluttajat vievät nuorten pariin tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä normien vaikutuksesta yhteiskunnassa. Lisätietoa Koulutus-sivujen Vapaaehtoisille-sivulla.

Ryhmänohjaajaksi?

Setan jäsenjärjestöt sekä Setan Transtukipiste järjestävät monenlaista ryhmätoimintaa. Osa toiminnasta on tietyille ryhmille suunnattua vertaistukitoimintaa ja osa esimerkiksi kaikille avointa kulttuuri- tai liikuntatoimintaa. Ryhmissä toimii vapaaehtoinen ryhmänohjaaja, jonka vastuulla on ryhmätoiminnan ohjaaminen, ryhmien kokoontumisten järjestäminen ja joillain vapaaehtoisilla myös ryhmätoiminnasta tiedottaminen. Seta tarjoaa vapaaehtoisille ryhmänohjaajille koulutuksia ja tarjoaa neuvontaa. Jäsenjärjestöt ovat avoimia uusien ryhmien perustamiselle!

Setan projektit ja hankkeet

Setalla on vuosittain käynnissä projekteja, joissa on usein myös mahdollista toimia vapaaehtoisena. Yhdenvertainen vanhuus -projekti kokoaa yhteen hlbti-ikäihmisiä ja heidän läheisiään toimimaan monaisuuden esiin tuomiseksi vanhustyön kentällä. Vapaaehtoisia tarvitaan messuille, valokuvaus- ja videoprojekteihin ja lehtijuttuihin mukaan omilla kasvoillaan ja omilla tarinoillaan. Omaa tarinaa, taitoja tai kontakteja voi tarjota projektin koordinaattorille.

Setan ja opiskelijajärjestöjen Normit nurin! -kampanja tekee normit näkyväksi oppilaitoksissa. Nuoret ja opiskelijat voivat kirjoittaa projektin käyttöön omia tarinoitaa normeihin törmäämisestä. Projekti tarvitsee normikriittisyyden lähettiläitä kaikkiin lukioihin ja ammattioppilaitoksiin! Kerro projektin koordinaattorille, mitä sinä voisit tehdä.

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design