Tietoisku: Setan TASOVA- ja Rainbow Rights -hankkeet käynnistyivät

Tietoisku: Setan TASOVA- ja Rainbow Rights -hankkeet käynnistyivät

Mikä on Rainbow Rights-hanke? Rainbow Rights on Suomen oikeusministeriön koordinoima ja EU komission rahoittama lhbti-yhdenvertaisuutta edistävä hanke. Hanke on kaksivuotinen ja päättyy vuoden 2018 lopussa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa EU:n ja kansallisen tason yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa erityisesti Suomessa ja Baltian maissa.

Hanke pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja vähentämään lhbti-ihmisten kohtaamaa moniperustaista syrjintää paikallis- ja aluetasolla muun muassa lisäämällä tietoisuutta, kehittämällä kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua ja konkreettisia syrjinnän vastaisia toimia sekä tekemällä EU-tason yhteistyötä hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi ja kokemusten vaihtamiseksi. Oikeusministeriön lisäksi hankepartnereita ovat Seta, Kuntaliitto ja Lithuanian Gay League.

Setan työ hankkeessa keskittyy erityisesti tietoisuuden lisäämiseen lhbti-yhdenvertaisuudesta paikallistasolla tapahtumien, tiedotuksen ja koulutusten avulla, paikallisten lhbti-järjestöjen ja muiden paikallistason toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen sekä yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittämiseen ja testaamiseen. Tätä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Setan jäsenjärjestöjen kanssa.

Seta osallistuu myös EU:n jäsenmaiden väliseen yhteistyöhön yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja hankkeeseen kuuluu Setan ja Lithuanian Gay Leaguen välinen vaihto-ohjelma hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtamiseksi.

The Project Rainbow Rights is supported by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.

 

 

 

Mikä on TASOVA -hanke? TASOVA on Tasa-arvoa aluekehitykseen -kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti (http://blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-aluekehitykseen). Kolmivuotisen Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen päätoteuttaja on Helsingin yliopiston AGORA-tutkimuskeskus ja Seta on yksi hankepartnereista.

Hanke kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa muun muassa kouluttamalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoita, maakuntayhteistyöllä, kehittämällä arviointi- ja seurantamenetelmiä, toteuttamalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia sekä tuottamalla tutkimusta. Seta osallistuu eri osa-alueiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja erityisesti lhbti-ihmisten yhdenvertaisuuden huomioimiseen läpi hankkeen.

Keskeinen osa hanketta on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus, joka keskittyy erityisesti aluekehityskysymyksiin sekä käytännön tasa-arvo– ja yhdenvertaisuustyön tekemiseen aluetasolla. Kaksivuotiseen ammatilliseen lisäkoulutukseen osallistuu 22 henkilöä eri puolilta Suomea. Koulutus käynnistyi ensimmäisellä lähitapaamisella tasa-arvon päivänä 19.3.2017. Suunnitelmissa on vakiinnuttaa koulutus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten parissa työskenteleville jatkossa osaksi Helsingin yliopiston jatkokoulutustarjontaa yhteistyössä partnereiden kanssa.

TASOVA -projektin aluetoimintaan kuuluu muun muassa alueellisten tasa-arvotoimijoiden verkostojen tukeminen ja tapahtumien ja koulutusten järjestäminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmista aluekehityksessä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Jos alueverkostotoiminta ja yhteistyö TASOVAn kanssa kiinnostaa, lisätietoja saa sivulta: http://blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-aluekehitykseen/aluetoiminta/.

Lisätietoa: Terhi Aaltonen, projektikoordinaattori, Rainbow Rights- ja TASOVA-hankkeet,
p. +358 50 352 3545, terhi.aaltonen[at]seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design