Tiedote: Yleisen avioliittolain kannattajia selkeästi enemmän kuin vastustajia

Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä 49 % vastaajista kannatti nykyisen avioliittolain muuttamista niin, että siitä tulee myös samaa sukupuolta olevia pareja koskeva yleinen avioliittolaki. Vain kolmannes vastaajista (33 %) vastusti muutosta. 13 %:lle asialla ei ollut merkitystä. Kokoomusta kannattavista vastaajista 61 %, sosiaalidemokraatteja kannattavista 50 % ja perussuomalaisia kannattavista 32 % tuki lakimuutosta. Yli puolet kaikista alle 50-vuotiaista kannatti kyselyssä yleistä avioliittolakia. Erityisen suurta lakimuutoksen kannatus on alle 35-vuotiaiden keskuudessa. Vähiten kannatusta muutos nauttii eläkeläisten joukossa.

Seta on ehdottanut puolueille yleisen avioliittolain kirjaamista hallitusohjelmaan. Lainsäädäntö kohtelee aviopareja ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä osittain eri tavoin. Parisuhteiden luokittelu altistaa syrjinnälle. Avioliittolain avaaminen nais- ja miespareille korjaisi rekisteröityä parisuhdetta koskevan lain ongelmia ja yhtenäistäisi kaikkien suhteensa virallistaneiden parien kohtelun. ”On hienoa, että niin suuri osa suomalaisista eri puolilla maata haluaa taata kaikkien pariskuntien yhdenvertaisen kohtelun”, sanoo Setan puheenjohtaja Outi Hannula.

Yleinen avioliittolaki saadaan aikaan muuttamalla nykyisestä avioliittolaista kolmea pykälää. Naiseen ja mieheen viittaamisen sijaan laissa todettaisiin, että avioliiton voivat solmia kaksi henkilöä. Oikeusministeriön selvityksen (83/2010) mukaan yleinen avioliittolaki on lakiteknisesti helppo toteuttaa ja muutoksen oikeusvaikutukset ovat vähäisiä. Avioliittolain muutos koskisi vain siviilivihkimystä. Se ei muuttaisi kirkkojen itsemääräämisoikeutta avioliittoon vihkimisessä.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Seta ry:n toimeksiannosta. Vastaajilta kysyttiin, kannattaako vai vastustaako nykyisen avioliittolain muuttamista niin, että siitä tulee myös samaa sukupuolta olevia pareja koskeva yleinen avioliittolaki. Tutkimuksen kohderyhmä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen rekisteristä. Tutkimuksessa haastateltiin 503 henkilöä 4.–5.5.2011. Tutkimuksen luottamusväli on 4,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design