Tiedote: Seta järkyttynyt Räsäsen kommenteista tulevana sisäministerinä

Setan puheenjohtaja Outi Hannula epäilee tulevan sisäasiainministeri Päivi Räsäsen sitoutumista hallitusohjelman yhdenvertaisuuskirjauksiin. Kannanotossaan uudesta hallitusohjelmasta Räsänen iloitsee, ettei samaa sukupuolta olevien parisuhdelainsäädäntöä saateta tasa-arvoiseen asemaan eri sukupuolta olevien parien kanssa ja ettei hallitusohjelmasta löydy tavoitetta adoptio-oikeudesta.

”Räsänen ilakoi sillä, ettei nais- ja miesparien yhdenvertaisuus etene tällä hallituskaudella. Surullista kuulla tällaista puhetta tulevalta sisäministeriltä, joka tulee vastaamaan monista syrjinnän ehkäisytoimista Suomessa”, Hannula toteaa.

Setan puheenjohtaja epäilee KD:n sitoutumista siihen, ettei ketään syrjittäisi Suomessa seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen ilmaisun perusteella: ”Nähtäväksi jää, pystyykö Räsänen suhtautumaan ministeriltä edellytettävällä vakavuudella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemaan syrjintään. Hän on julkisesti suhtautunut ymmärtävästi esimerkiksi viime kesän Pride-kaasuiskuihin, joita hän piti odotettuina. Näillä eväillä ei vähemmistöjen kokemaa todellista syrjintää torjuta”, ennakoi Hannula.

Hallitusohjelman alussa todetaan, että ”Suomessa kaikki ovat saman arvoisia – seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta”. Lisäksi todennäköisesti sisäasiainministerin salkkuun
kuuluu myös seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien viharikosten torjunta. Räsäsen on arveltu ryhtyvän sisäasiainministeriksi.

Seta on pettynyt myös muihin hallituspuolueisiin, jotka eivät nyt toteuttaneet aiempia päätöksiään edistää tasa-arvoa parisuhdelainsäädännössä. Hannula toivoo, että hallitus työnsä aloitettuaan pystyy rohkeampaan, välittävämpään ja oikeudenmukaisempaan politiikkaan kuin hallitusohjelma kokonaisuutena antaa olettaa.

Lisätietoja:

Outi Hannula, Setan puheenjohtaja, p. 050 337 5616, outi.hannula[at]seta.fi

Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Järjestön tavoitteena on hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien toteutuminen riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setalla on 18 jäsenjärjestöä eri puolilla maata.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design