Suomelle 7. sija ja suosituksia lhbti-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi eurooppalaisessa vertailussa

Suomelle 7. sija ja suosituksia lhbti-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi eurooppalaisessa vertailussa

ILGA-Europe julkaisi tänään, kansainvälisenä homo- ja transfobian vastaisena päivänä, kuudennen vuosiraporttinsa sekä sateenkaarikartan 49 Euroopan maan ihmisoikeustilanteesta vuonna 2016. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen eurooppalaisen kattojärjestön raportissa vertaillaan, miten eri Euroopan valtioiden lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa kohdellaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä.

Suomi sijoittui vertailussa jaetulle 7. sijalle Tanskan kanssa. Molemmat maat toteuttivat 68 prosenttia ILGA-Euroopan edellyttämistä toimista lhbti-ihmisten ihmisoikeuksien takaamiseksi. Suomi oli 7. sijalla myös edellisenä vuonna, jolloin Suomen prosenttiluku oli 67. Malta (88%) oli toista vuotta peräkkäin vertailun kärjessä. Myös Norja (78 %), Iso-Britannia (76 %), Belgia (72 %), Ranska (71 %) ja Portugali (69 %) sijoittuivat Suomea paremmin.

Huomattavaa edistystä Euroopassa tapahtui viime vuonna etenkin sukupuolen juridiseen tunnustamiseen liittyen. Vertailussa hyvin sijoittuneiden Norjan ja Ranskan nousu johtui etenkin parannuksista maiden translainsäädännössä. Suomen sijoitusta vastaavasti alentaa etenkin ihmisoikeuksia polkeva translaki ja intersukupuolisten ihmisten asema.

”Tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulo Suomessa maaliskuun 2017 alussa oli tärkeä edistysaskel, mutta tapahtui huomattavasti jälkijunassa suhteessa Euroopan edistyksellisimpiin maihin. Syyt siihen, ettei Suomi ole vertailun huippumaiden rinnalla, ovat selvät, ja on myös hyvin tiedossa, mitä viimeisten lainsäädännöllisten epäkohtien korjaaminen vaatii”, sanoo Setan vs. pääsihteeri Terhi Aaltonen.

ILGA-Europe on huolissaan edistyksen selvästä hidastumisesta Euroopassa sekä useista vuoden aikana havaituista negatiivisista suuntauksista. Vihapuheen lisääntyminen ja asenneilmapiirin kiristyminen Euroopassa on osa huolestuttavaa kehitystä, joka nostettiin myös Suomen kohdalla esiin.

ILGA-Europe antoi ensi kertaa myös Euroopan valtioille suosituksia lhbti-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Suomelle ILGA-Europe suosittelee seuraavaa:

  1. Yhteisvanhemmuuden automaattinen tunnustaminen, jotta lasten lailliselle tunnustamiselle syntymästä asti vanhempiensa lapsiksi ei olisi esteitä.
  2. Translain päivittäminen niin, että sukupuolen juridiseen tunnustamiseen johtava prosessi perustuu itsemääräämisoikeuteen eikä sisällä ihmisoikeuksia loukkaavia vaatimuksia lääketieteellisestä diagnoosista tai toimenpiteistä.
  3. Kokonaisvaltaisen kansallisen lhbti-ihmisten yhdenvertaisuutta edistävän toimintaohjelman käyttöönottoa.

Toisin kuin monissa muissa maissa Suomesta koordinoitu hlbti-politiikka toistaiseksi puuttuu. ”Toimintaohjelma seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi olisi tarpeen, sillä vaadittava työ on usein poikkihallinnollista, ja sen koordinointi ja sisällyttäminen kaikkiin poliittisiin ohjelmiin olisi tärkeää yhdenvertaisuuden toteutumisen takaamiseksi ja lainsäädännöllisten edistysaskelten täysimääräisen täytäntöönpanon varmistamiseksi”, Aaltonen toteaa.

17.5. vietetään vuosittaista kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää (IDAHOT), jolloin tuodaan esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaama syrjintä ja muut ihmisoikeusloukkaukset sekä pyritään vaikuttamaan epäkohtien korjaamiseksi. Päivän tienoilla järjestetään ympäri maailmaa tempauksia ja tapahtumia. Suomessa Setan nuorisotoimikunta käynnistää Aidosti avoin -kampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta harrastusyhteisöjen turvallisuudesta, syrjimättömyydestä ja sopivuudesta sateenkaarinuorille. Setan jäsenjärjestöt Pirkanmaan Seta ja Sateenkaariyhdistys Malkus ry järjestävät Tampereella muistohartauden homo- ja transfobian uhreille ja Amnestyn Sateenkaariverkosto järjestää tilaisuuden, jossa keskitytään Venäjän ihmisoikeustilanteeseen.

ILGA-Euroopan vuosiraportin materiaali, sateenkaarikartta ja -indeksi on saatavilla Rainbow Europe -sivustolla.

Lisätietoja:
Terhi Aaltonen
Setan vs. pääsihteeri
+358 50 309 8108
paasihteeri@seta.fi

 

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design