Solidaarisuudesta, osallisuudesta ja todellisesta yhdenvertaisuudesta

Solidaarisuudesta, osallisuudesta ja todellisesta yhdenvertaisuudesta

Pääsihteeri Aija Salo kirjoittaa, että syrjintää kokevien ryhmien pitäisi osoittaa solidaarisuutta toisiaan kohtaan.

Setan ja opiskelijajärjestöjen Normit nurin -kampanja tuo nuorten kokemusten ja blogikirjoitusten kautta esiin koulun epävirallisia normeja liittyen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen lisäksi muun muassa ihonväriin ja etniseen taustaan, ikään, vammaisuuteen, vakaumukseen ja uskontoon. Kukaan ihminen ei ole typistettävissä vain yhteen ominaisuuteensa. On tärkeää tunnistaa eriarvoisuuden monet ilmenemismuodot.

Moninaisuus ja lähtökohtien erot ovat totta myös homo- ja transyhteisöjen sisällä. Osallisuuteemme ja oikeuksiemme toteutumiseen vaikuttavat sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien normien lisäksi myös muut asiat, kuten rasismi, köyhyys, mielenterveysongelmat, kehoihanteet ja rakennetun ympäristön esteet.

Helsingin sanomat julkaisi 3.3.2013 Kaisa Viitasen kiinnostavan kuvauksen muslimitaustaisten homojen ja lesbojen elämästä Hollannissa. Jutun otsikoissa mutkat oli vedetty suoriksi: toisin kuin itse jutussa, otsikoissa korostui ajatus ”homojen ja muslimien vastakkainasettelusta”. Jutun julkaisemisen jälkeen minulle soitti suomalainen muslimi, joka oli aikaisemmin asunut Hollannissa. Hän oli harmissaan vastakkainasettelu-asetelmasta ja kertoi omista homoystävistään.

Vastakkainasettelun hakeminen seksuaalivähemmistöjen ja muslimien välille on keinotekoista ja poliittisesti hyvin kyseenalaista. Sen enempää ”muslimit” kuin ”homotkaan” eivät ole yhtenäisiä eivätkä toisensa poissulkevia ryhmiä. Seksuaalivähemmistöjen joukossa on muslimeja ja muslimien joukossa homoja, lesboja ja biseksuaaleja. On tärkeää, että syrjintää kokevat ryhmät osoittavat solidaarisuutta toisiaan kohtaan. Sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien edistämisellä ei voi perustella ennakkoluulojen lietsomista muita ihmisiä kohtaan. Jos yhden ryhmän oikeuksia edistetään jotain toista ryhmää vastustamalla, kyseenalaistuu koko yhdenvertaisuuden idea.

Hlbti-liike kautta maailman taistelee sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja kehollisuuteen liittyvien epätasa-arvoisten rakenteiden ja normien purkamiseksi. Näitä rakenteita on jokaisessa kulttuurissa ja yhteiskuntajärjestelmässä. Samalla jokaisessa maassa ja kulttuurissa on ihmisiä, jotka kamppailevat yhdenvertaisten oikeuksien puolesta omista lähtökohdistaan käsin.

Osallistuin joulukuussa Tukholmassa ILGAn maailmanlaajuisessa hlbti-konferenssissa työpajaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta islamissa. Suurin osa työpajan osallistujista oli itse muslimeja eri alueilta: Malesiasta, Jordaniasta, Pohjois-Afrikasta… He keskustelivat ja väittelivät koraanin tulkinnoista ja soveltamisesta eri maissa ja shiiojen/sunnien keskuudessa. Tuo työpaja oli hyvä esimerkki muutoksen ajamisesta niiden ihmisten tarpeista käsin ja niitä ihmisiä kuunnellen, joita asia koskee suoraan.

Seta ei voi edistää kaikkia hyviä tavoitteita yhtä aikaa, mutta voimme tehdä oman osamme ja ottaa johdonmukaisesti huomioon hlbti-ihmisten kirjon. Setan toiminnan pitää olla kaikesta syrjinnästä vapaata. Setan linjauksiin ja tulevaan toimintaan voi parhaillaan vaikuttaa vastaamalla nettikyselyyn poliittisesta strategiastamme.

Aija Salo
Kirjoittaja on Setan pääsihteeri

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design