Sinustako transpoliittisen valiokunnan jäsen?

Haluatko vahvistaa Setan toimintaa transihmisten ja intersukupuolisten hyväksi sekä sukupuolen moninaisuuden laajempaa tunnustamista? Hae transpoliittiseen valiokuntaan!

(Hakukuulutus ruotsiksi alempana)

Setan hallitus perusti vapaaehtoisista aktiiveista koostuvan transpoliittisen valiokunnan ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Nyt etsimme jäseniä vuodeksi 2013. Hakea voivat kaikki sukupuolen moninaisuuteen liittyvästä ihmisoikeusvaikuttamisesta kiinnostuneet. Setan hallitus nimittää valiokunnan tammikuussa. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Transpoliittisessa valiokunnassa pääsee toteuttamaan ideoitaan. Valiokunta tukee Setan hallituksen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä erityisesti sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi.

Tarvetta on monenlaisille taidoille: kirjoittamiselle, tapahtumajärjestämiselle, lainsäädännön tuntemukselle, kansainvälisille yhteyksille.

Vuonna 2012 valiokunta muun muassa järjesti Helsinki Pridessä keskustelutilaisuuden otsikolla ”Onko homo/lesboyhteisöissä tilaa sukupuolivähemmistöille ja toisinpäin? Minkälaiselle ajattelulle sukupuolesta transprosessissa on tilaa?” ja osallistui Setan lausuntojen valmisteluun. Kaksi valiokunnan jäsentä osallistui Setan kattojärjestön Transgender Europen konferenssiin Irlannissa Setan edustajina.

Vuoden aikana pidetään muutama kokous. Matkakulut korvataan. Kokousten välillä valiokunta toimii pääasiassa sähköpostilla.

Näin haet valiokunnan jäseneksi

Lähetä 7.1.2013 mennessä sähköpostitse pääsihteerille vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot näkemyksistäsi sukupuolen moninaisuudesta yhteiskunnallisena kysymyksenä ja vaikuttamistyön kokemuksestasi. Mainitse, oletko käytettävissä valiokunnan puheenjohtajaksi. Muista laittaa mukaan yhteystietosi. Kerro hakemuksessasi, saako nimesi julkistaa, jos sinut valitaan valiokuntaan.

Lisätietoja: pääsihteeri Aija Salo, paasihteeri(at)seta.fi, p. 050 309 8108

SÖK TILL SETAS TRANSPOLITISKA UTSKOTT

Vill du stärka Setas verksamhet för transpersoner och interkönade personer och främja erkännandet av mångfalden av kön i samhället? Sök till Setas transpolitiska utskott!

Setas styrelse grundade det transpolitiska utskottet för första gången år 2011. Nu är det dags att söka till utskottet för år 2013. Utskottet består av frivilliga aktiva. Alla som är intresserade av att påverka i människorättsfrågor kring mångfalden av kön kan söka. Setas styrelse utser medlemmarna till utskottet i januari. Utskottet väljer själv sitt ordförande.

I utskottet får man förverkliga sina idéer. Utskottet stöder Setas styrelse i det politiska arbetet framför allt för att förbättra människorättsläget av transpersoner och interkönade personer. Vi söker många typer av kunskap: att skriva, att ordna evenemang, att känna lagstiftning, internationella kontakter. År 2012 ordnade utskottet bland annat en paneldiskussion vid Helsingfors Pride och deltog i förberedandet av Setas utlåtanden. Två medlemmar av utskottet representerade Seta i Irland vid konferensen för Setas ena takorganisation Transgender Europe.

Utskottet håller några möten under året. Resekostnader till möten ersätts. Annars fungerar utskottet per epost.

Så här söker du till utskottet: skicka senast 7 januari 2013 per mail en fritt formulerad ansökan till generalsekreteraren. Berätta om dina tankar kring mångfalden av kön som en samhällelig fråga samt om din erfarenhet av att påverka. Nämna även om du kan ställa upp till ordförandeposten i utskottet. Kom ihåg dina kontaktuppgifter. Berätta i din ansökan om ditt namn får publiceras ifall du blir utsedd till utskottsmedlem.

Mer information fås av generalsekreterare Aija Salo, paasihteeri(at)seta.fi, tel. 050 309 8108.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design