Setas målsättningar för kommunalvalet 2017

Setas målsättningar för kommunalvalet 2017

Setas kommunalvalteman är trygg skola, rengbågskompetens i kommunala tjänster och nolltolerans mot hatretorik.

1 Tryggare skolor för regnbågsunga

Setas mål är att alla skolor ska utgöra trygga miljöer för dem som studerar och jobbar där, oberoende av deras könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Skolan ingriper i hbtiq-fientlig mobbning och erbjuder information om mångfalden av kön och sexuella läggningar.

 • Skolornas jämställdhets- och likabehandlingsplaner är uppdaterade och de inkluderar åtgärder för att förbättra hbtiq-personers ställning.
 • Lärarna har tillräckliga kunskaper och redskap för att förebygga och ingripa i diskriminering på grund av könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.
 • Skolorna skapar fungerande praxis för att minska könande av utrymmen.
 • Läroböcker och annat material avspeglar mångfalden av kön och sexuella läggningar.
 • Normmedveten pedagogik skapar utrymme för reell jämlikhet samt raserar maktstrukturer och normer.

2 Regnbågskompetens i kommunala tjänster

Setas mål är att öka kommunala förtroendevalda och anställdas kunskap om frågor som påverkar hbtiq-personers välbefinnande samt om olika sätt att främja jämlikhet. Basservicen beaktar genomgripande sexuell läggning och könsmångfald.

 • Rådgivningen, förlossningssjukhus, daghem och skolor klarar av att stöda föräldraskap och barnens välbefinnande i regnbågsfamliljer.
 • Alla som jobbar med barn har tillräcklig kunskap om mångfalden av kön och sexuella läggningar samt om att stöda barn.
 • Regnbågsseniorer vet att de som jobbar inom hemvården och äldrevården har fått utbildning i mångfalden av kön och sexuella läggningar.
 • Ungdomsgårdarna har trygga utrymmen för regnbågsunga.

3 Nolltolerans mot hatretorik

Setas mål är att kommunernas anställda och förtroendevalda talar och agerar för att främja jämlikhet och mångfald. Homo-, bi- och transfobisk retorik fördöms offentligt. Kommunerna bemöter fördomar och stereotyper med hjälp av saklig information.

 • De anställda och de förtroendevalda i kommunerna utbildas i mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet.
 • Kommunala aktörer utropar sig till Områden fria från diskriminering.
 • Kommunhusen flaggar till ära för lokala prideevenemang eller så uppmärksammar kommunen den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi den 17 maj.
Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design