[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje lokakuu 2017

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa
1. Järjestöt: nimilakiesitys vahvistaa normeja
2. Tue lahjoittamalla Azerbaidzhanin lhbtiq-yhteisöjä
3. Translakiuudistus voitaisiin aloittaa tällä hallituskaudella
4. Intersukupuolisten kosmeettinen kirurgia kiellettävä välittömästi

Järjestöuutiset
5. Edustajakokous lähestyy: asetu ehdolle Setan hallitukseen
6. Transtukipiste kutsuu sote-alan ammattilaiset avointen ovien iltapäivään 24.11.
7. Seta ja nuorten mielenterveys esillä Mielenterveysmessuilla 21.–22.11. Helsingissä
8. Seniorityön vierailu Regnbågen-palvelutalossa ja muuta ajankohtaista!
9. Häpeästä hiljaiset -äänityöpajat marras-joulukuussa sukupuoleltaan moninaisille ihmisille

Tapahtumat ja koulutukset
10. Vinokino Jyväskylässä 1.11. ja Helsingissä 9.–12.11.
11. TransHelsinki-tapahtumia viikoilla 46 ja 47
12. Vielä ehdit ilmoittautua: Nuortenryhmien ohjaajakoulutus, Tampere 18.–19.11.
13. Rakkaussuhdetapahtumia marraskuussa

Muut uutiset
14. Helsingin Gayteatteri 10 vuotta – minifestarit 22.–24.11.2017 Helsingissä

Toimintakalenteri

 

1. Järjestöt: nimilakiesitys vahvistaa normeja

Kotimaa | Seta, Trasek, Dreamwear Club ja Translasten ja -nuorten perheet ottivat lokakuussa kantaa hallituksen 19.9. antaman nimilakiesityksen vaikutuksista sukupuolivähemmistöihin. Esityksessä etunimeä koskevat säädökset eivät ota huomioon sukupuolivähemmistöjen tarpeita voimassa olevan tasa-arvolain mukaisesti.

Järjestöjen mukaan lakiesitykseen sisältyvä etunimen tiukka sukupuolittaminen on selvässä ristiriidassa muun yhteiskunnassa tapahtuneen kehityksen kanssa. Sukupuolivähemmistöjen oikeudet ja tasa-arvoinen kohtelu huomioidaan muussa lainsäädäntövalmistelussa ja viranomaistyössä pääsääntöisesti koko ajan entistä paremmin, mutta esitys nimilaiksi on valitettava poikkeus.

Hallituksen esityksen mukaan etunimeksi voidaan hyväksyä etunimi, joka on vakiintunut samalle juridiselle sukupuolelle. Nimen vakiintuneisuutta arvioidaan sillä perusteella, onko nimi jo käytössä nimensaajan kanssa viidellä samaa juridista sukupuolta olevalla elossa olevalla henkilöllä. Sukupuolisäännöstä poikkeaminen olisi mahdollista hakijan sukupuoli-identiteetin perusteella, jos hakija esittää siitä luotettavan selvityksen.

”Poikkeustapaus perustuisi siis aina viranomaisharkintaan eikä olisi henkilön itsensä päätettävissä oleva asia. Nimestä päättävät viranomaiset pannaan arvioimaan sukupuoli-identiteetin aitoutta, mikä ei pitäisi olla heidän tehtävänsä”, kritisoi transsukupuolisten potilasjärjestö Trasekin puheenjohtaja Panda Eriksson.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo muistuttaa myös lainsäädännössä edellytettävistä yksilön oikeuksia koskevista reunaehdoista.

”Sukupuoli-identiteetillä ja sukupuolen ilmaisulla on lain takaama oikeutus. Sukupuolivähemmistöjen oikeudet ja tasa-arvoinen kohtelu on huomioitu muussa lainsäädäntövalmistelussa ja viranomaistyössä pääsääntöisesti koko ajan entistä paremmin. Nimilakiesitykseen sisältyvä etunimen tiukka sukupuolittaminen on selvässä ristiriidassa kaiken tämän kanssa”, Tarjamo sanoo.

Järjestöjen mielestä nimilaki on osa hallituksen normitalkoita. Hallituksen esityksen mukainen järjestely ei vähennä tai pura normeja.

”Paras tapa purkaa turhia normeja olisi säätää nimilaki, joka vahvistaisi ihmisten itsemäärittelyoikeutta ja mahdollistaisi etunimen muuttamisen pääsääntöisesti yksinkertaisella ilmoitusmenettelyllä”, Tarjamo jatkaa.

Lue koko tiedote: http://seta.fi/sukupuolivahemmistojen-jarjestot-nimilakiesitys-vahvistaa-normeja-niiden-purkamisen-sijaan/
Kampanjasivu: http://www.dreamwearclub.net/nimilaki/kampanja.html
Tutkija Riikka Taavetin blogikirjoitus aiheesta: https://www.kuka.io/heitto/u2whqf93ewf1

 

2. Tue lahjoittamalla Azerbaidzhanin lhbtiq-yhteisöjä

Ihmisoikeudet | Tue Azerbaidzhanin lhbtiq-yhteisöjä auttamaan viranomaisten vainon kohteeksi joutuneita lhbtiq-ihmisiä!

Azerbaidzhanin lhbtiq-yhteisön jäsenet ovat joutuneet syksyn aikana poliisin vainon kohteeksi. Poliisin pidättämiksi joutuneita on pahoinpidelty, heitä on pakotettu lääketieteellisiin tutkimuksiin, sakotettu sekä pakotettu antamaan ilmi puhelimissa olleita yhteystietoja. Eurooppalainen lhbtiq-kattojärjestö ILGA-Eurooppa raportoi ainakin 50 lhbtiq-yhteisön jäsenen joutuneen pidätetyksi pelkästään syyskuun loppupuolella.

Azerbadzhanin viranomaiset ovat vahvistaneet poliisin pidätykset ja perustelleet niitä kansanterveydellisillä uhilla. Azerbaidzhanin sisäministeriö on ilmoittanut, että kaikki pidätetyt olisi vapautettu.

ILGA-Eurooppa kerää varoja azerbaidzhanilaisten lhbtiq-aktivistien työhön, jolla tuetaan vainon kohteeksi joutuneita ihmisiä. Varoja käytetään esim. psykososiaalisen tuen tarjoamiseen, terveydenhoitokuluihin, majoituskuluihin sekä oikeusprosessien kulujen kattamiseen.

Lahjoituslinkki: https://my.ilga-europe.org/azerbaijan
Lisätietoja: https://ilga-europe.org/Azerbaijan

ILGA-Euroopan sateenkaarikartan mukaan maassa toteutuu vain 5 % niistä lainsäädännöllisistä toimista, joilla turvataan sateenkaari-ihmisten oikeudet: https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/side_a_rainbow_europe_map_2016_a3_small.pdf

 

3. Translakiuudistus voitaisiin aloittaa tällä hallituskaudella

Ihmisoikeudet | Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo olevansa valmis viemään translain muuttamista eteenpäin heti, jos asiassa löytyy yhteinen poliittinen tahto. Translain uudistamista valmisteltiin pitkään edellisellä hallituskaudella, mutta sitä ei viety silloin eteenpäin, ja Saarikon mukaan ”nykyiselläkin on eriäviä mielipiteitä”. Translain kokonaisuudistus on äärimmäisen tärkeä ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi Suomessa.

Viime vuonna tehty lakialoite sterilisaatiovaatimuksen poistamiseksi translaista on vireillä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta sitä ei ole nostettu käsittelyyn. Valiokunnan puheenjohtaja Tuula Haataisen (sd) mukaan lakialoite pystyttäisiin ottamaan käsittelyyn, jos enemmistö 17-jäsenisestä valiokunnasta niin haluaa. Lakialoitteen on allekirjoittanut 85 kansanedustajaa, joista valiokunnassa istuu kahdeksan. Allekirjoittajia on kaikista muista hallituspuolueista paitsi sinisistä. Sinisten ryhmän varapuheenjohtaja Tiina Elovaaran mukaan ryhmä käsittelee asiaa pian.

Keskustelu translain uudistamisesta virisi, kun Lännen Media uutisoi raskaana olevasta suomalaisesta miesparista. Muun muassa Kela on jo ottanut kantaa, ettei tukien järjestäminen ole mahdotonta, vaikka äitiystukien saamisen edellytykset eivät miehen kohdalla täytykään. Uutinen raskaudesta aiheutti myös kysymyksiä translaissa olevan sterilisaatiopakon vuoksi. Esimerkiksi hedelmöityshoitoja ei anneta translakiin vedoten ja näin laki estää transihmisiä saamasta omia biologisia lapsia. Hedelmällisyys voi kuitenkin palata, jos taukoa hormonikorvausterapiassa pidetään.

”On mahdollista pitää taukoa hormoniterapiassa lapsen saadakseen, joten joku muukin pari on voinut periaatteessa saada lapsen toisen korjausprosessin aikana”, sanoo Setan Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo oli keskustelemassa translaista myös Ylen A-studiossa. Ohjelmassa mukana ollut kansanedustaja Leena Meri (ps.) esitti useita väitteitä, joita Setan ja Trasekin translakikampanja Kuuluu kaikille oikaisi vielä seuraavana päivänä. Yksi väitteistä koski alaikäisten hoitoja.

”Seta tai sen Transtukipiste ei ole esittänyt sukupuolen korjaushoitoihin kuuluvaa kirurgiaa alaikäisille. Päinvastoin, Seta on nostanut esiin lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden suhteessa omaan kehoonsa”, verkkosivuilla korostettiin.

Miesparin raskausuutinen konkretisoi translain ongelmia: http://seta.fi/?post_type=post&p=10213
Oikaisu Meren väitteisiin: http://www.translaki.fi/2017/10/11/translakikampanja-vastaa-leena-merelle-ps/

 

4. Intersukupuolisten kosmeettinen kirurgia kiellettävä välittömästi

Ihmisoikeudet | Lokakuun 26. päivä vietettiin kansainvälistä intersukupuolisuuden päivää (Intersex Awareness Day). Seta otti voimakkaasti kantaa intersukupuolisten kosmeettista kirurgiaa vastaan sekä vaati kolmatta juridista sukupuolimerkintää.

Päivän aikana myös EU:n oikeudellisten asioiden komissaari Věra Jourová toi videolla esiin intersukupuolisten oikeuksien parantamisen EU:ssa ja totesi, että intersukupuolisten lasten koskemattomuus tulisi toteutua. Suomessa lapsiasianvaltuutettu sekä tasa-arvovaltuutettu ottivat kantaa lasten itsemäärittelyoikeuden puolesta.

”Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus omaan kehoonsa ja vanhempien pitäisi saada tietoa intersukupuolisuudesta”, valtuutetut toteavat tiedotteessaan.

Intersukupuolisuus ymmärretään nykyään ihmisen sukupuolen kehityksen, anatomian ja fysiologian luonnollisena vaihteluna. Koska yhteiskuntamme sukupuolinormit perustuvat edelleen vahvasti ajatukseen siitä, että sukupuolia on vain kaksi, nainen ja mies, on intersukupuolisuutta pitkään pyritty hoitamaan muokkaamalla intersukupuolisten ihmisten kehoja jompaankumpaan suuntaan.

“Käytännössä tämä tarkoittaa intersukupuolisten vauvojen sukuelinten kirurgista muokkaamista. Nämä toimenpiteet on tehty pitkälti lääkärien suositusten perusteella. Raskaita kehoon kajoavia toimenpiteitä tehdään ilman lapsen suostumusta ja ilman, että lasta kuunnellaan asiassa”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Setan mukaan kyse on hyvin vakavista fyysistä koskemattomuutta, itsemääräämisoikeutta, yksityisyyttä ja lapsen oikeuksia koskevista ihmisoikeusloukkauksista. Suomen tulisikin välittömästi kieltää intersukupuolisten vauvojen peruuttamattomat ja kosmeettiset eli terveyden kannalta tarpeettomat leikkaukset. Lisäksi tulisi varmistaa, että intersukupuolisille ihmisille ja perheille on tarjolla asiallista tietoa intersukupuolisuudesta sekä psykososiaalista tukea. Sukupuolen moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta on tarjottava tietoa ja koulutusta erityisesti terveydenhoidon ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille. On lisättävä myös yleistä tietoisuutta intersukupuolisuudesta.

“Suomessa tulee selvittää mahdollisuus sukupuolimerkintään, joka olisi jotain muuta kuin nainen tai mies. Tämä edistäisi niin intersukupuolisten kuin muiden sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tunnustamista ja oikeuksien toteutumista”, sanoo Tarjamo.

Mitä on intersukupuolisuus? Setan video: https://www.youtube.com/watch?v=dcOol5ipJl0

EU:n oikeudellisista asioista vastaava komissaari Věra Jourován viesti intersukupuolisuudesta: https://twitter.com/VeraJourova/status/923444703462416384

Valtuutettujen tiedote: https://www.tasa-arvo.fi/-/tasa-arvovaltuutettu-ja-lapsiasiavaltuutettu-intersukupuolisilla-lapsilla-on-oikeus-omaan-kehoonsa

Intersukupuolisuus.fi-yhteisön haastattelu tasa-arvovaltuutetun toimistolta:
http://intersukupuolisuus.fi/2017/10/26/tasa-arvovaltuutetun-tehtava-on-pysya-hereilla/

Intersukupuolisuus on kattokäsite sellaiselle sukupuolen moninaisuudelle, jossa yksilön fyysiset sukupuolta määrittelevät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset.

 

5. Edustajakokous lähestyy: asetu ehdolle Setan hallitukseen

Järjestö | Setan edustajakokous järjestetään 25.-26.11. Paukkulassa, Suomen nuoriso-opistolla Mikkelissä. Mikkeliin meidät toivottaa tervetulleeksi Savon Seta. Mikkelissä järjestetään edustajakokousviikonlopun yhteydessä myös Mikkeli Pride, johon edustajakokouksella on mahdollista osallistua.

Seta kustantaa varsinaisten jäsenjärjestöjen virallisille kokousedustajien välttämättömät matkakulut ja majoittumisen Suomen nuoriso-opistolla (2hh). Kokousedustajille tarjotaan aamiaiset, lounaat ja päiväkahvi lauantaina ja sunnuntaina sekä päivällinen lauantaina. Kokoukseen voi ilmoittautua myös seuraajana. Seuraajiksi lasketaan äänivallattomat kokousedustajat (kannatusjäsenet) sekä kokousta seuraamaan saapuvat muut henkilöt. Seuraajilta peritään päiväkohtainen (lauantai 35€, sunnuntai 25€) osallistumismaksu, joka sisältää ruokailut kokouksessa, mutta ei majoittumista.

Setan hallitukseen valitaan tänä vuonna yksi varapuheenjohtaja ja neljä muuta hallituksen jäsentä. Hakukuulutus löytyy Setan sivuilta. Ilmoittautuminen edustajakokoukseen päättyy 3.11.2017.

Lisätietoa edustajakokouksesta: http://seta.fi/tapahtuma/setaedari2017/
Hallituksen rekrytointi-ilmoitus: http://seta.fi/10235-2/

 

6. Transtukipiste kutsuu sote-alan ammattilaiset avointen ovien iltapäivään 24.11.

Transtukipiste | Työskenteletkö asiakastyössä sosiaali- tai terveysalalla, opettajana tai varhaiskasvattajana tai opiskeletko alalle? Mietitkö, miten voisit työssäsi omalla asiantuntemuksellasi parhaiten palvella ihmisiä, joita sukupuolen moninaisuus koskettaa?

Tervetuloa Transtukipisteen avointen ovien iltapäivään 24.11. klo 13-16. Transtukipisteen työntekijät pitävät iltapäivän aikana lyhyitä tietoiskuja, joissa käsitellään sukupuolen moninaisuutta sekä transihmisille ja läheisille suunnattuja palveluita. Avointen ovien iltapäivä on myös erinomainen mahdollisuus verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa.

Klo 13.30-13.45 Mitä sukupuolen moninaisuus on?
Klo 14.15-15.00 Transtukipisteen palvelujen esittely
klo 15.30-15.45 Lasten tukeminen
klo 15.30-15.45 Sukupuoli-identiteettityön tuki nuorilla ja aikuisilla

Olet lämpimästi tervetullut mukaan kyselemään, keskustelemaan ja verkostoitumaan!

Paikka: Setan / Transtukipisteen toimisto, Pasilanraitio 5, 2 krs. 00240 Helsinki

 

7. Seta ja nuorten mielenterveys esillä Mielenterveysmessuilla 21.–22.11. Helsingissä

Järjestö | Mielenterveysmessut kokoaa 21.–22.11. eri kansalais- ja ammattiryhmät vuosittaiseen suurtapahtumaan Helsingin Wanhaan Satamaan. Seta osallistuu tänä vuonna kärkenään sateenkaarinuorten mielenterveys. Tapahtumassa on jaossa Setan ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT:in tuore huoneentaulu Sateenkaarinuorten kohtaamisesta ja tukemisesta sekä suomeksi että ruotsiksi.

”Sateenkaarinuoria on asiakkaina kaikissa palveluissa, joten moninaisuuden olettaminen on hyvä lähtökohta nuorten yhdenvertaiselle kohtaamiselle. Yhdenvertaisuus ei tarkoita samanlaista kohtelua kaikille, vaan vaatii ammattilaiselta vähemmistöaseman ymmärtämistä ja normien tiedostamista ja purkamista”, sanoo Setan nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä.

Lisäksi jaossa on muuta materiaalia sateenkaarinuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme ja tutustumaan Setan nuorisotyöhön!

 

8. Seniorityön vierailu Regnbågen-palvelutalossa ja muuta ajankohtaista!

Seniorityö | Setan seniorityön koordinaattori vieraili Tukholmassa sijaitsevassa Regnbågenissa, joka on Euroopan ensimmäinen sateenkaareville ikäihmisille suunnattu palvelutalo. Uraauurtava Regnbågen koostuu 28 asunnon kokonaisuudesta, joka on valmistunut vuonna 2013. Palvelutalon henkilökunta on käynyt RFSL-järjestön koordinoiman sertifiointikoulutuksen, joka tukee henkilöstön osaamista lhbtiq-asioissa. Regnbågenista voi lukea enemmän regnbagen.net -sivuston kautta.

Seniorityö järjestää TransHelsinki-tilaisuuden muistelutyöpajan merkeissä keskiviikkona 22.11. Helsingin kaupunginmuseolla klo. 14.00-15.30. Tapaamisessa muistellaan menneitä aikoja sateenkaariaktivismin näkökulmasta.

Regnbågsankan ja Setan seniorityö järjestävät jouluglögi-tapahtuman Helsingin Arbiksella (Dagmarinkatu 3) torstaina 23.11. klo. 17.00-19.00. Tervetuloa nauttimaan lämpimästä juomasta på svenska! Tilaisuudessa keskustellaan seniorityön ajankohtaisuuksista ja nautitaan live-musiikista glögin kera. Välkomna!

Lisätietoa: https://www.regnbagen.net/

 

9. Häpeästä hiljaiset -äänityöpajat marras-joulukuussa sukupuoleltaan moninaisille ihmisille

Transtukipiste | Transtukipisteellä järjestetään kolme työpajaa laulullisesta tai äänellisestä häpeästä kärsiville sukupuoleltaan moninaisille ihmisille syksyllä 2017. Voit osallistua kaikkiin tai vain yhteen mahdollisuuksiesi mukaan.

Laulullisesta ja äänellisestä häpeästä kärsivät kokevat yleensä äänensä rumana, riittämättömänä, vääränlaisena ja huonona. Äänellinen häpeä ilmenee myös kehollisesti. Äänentuottolihakset jännittyvät, hengitys salpautuu ja kehon liike pysähtyy. Äänellisestä häpeästä kärsivä vetäytyy yhteydestä ja vaikenee. Äänellinen häpeä on dysforiaa, joka kohdistuu omaan ääneen ja äänelliseen ilmaisuun. Työpajaan voivat osallistua kaikki, joille oma ääni, esilläolo, keho, itsensä ilmaiseminen ja sosiaaliset tilanteet tuottavat ahdistusta, pelkoa ja häpeää.

Kurssilla tehtävät psykofyysiset harjoitteet vahvistavat yksilön itsetuntemusta, kehotuntemusta ja yhteyden kokemusta. Kurssilla käsitellään häpeän tunnetta ja sen lukkiuttavaa vaikutusta äänelliseen ilmaisuun. Kurssilla tehtävät harjoitteet auttavat häpeästä kärsiviä tunnistamaan häpeänsä, työstämään sitä sekä parantamaan suhdetta omaan ääneen ja kehoon. Osallistujat saavat työpajasta työkaluja ja harjoitteita äänellisen häpeän työstämiseen. Työpaja tarjoaa mahdollisuuden oman autenttisen äänen etsimiseen ja näkyväksi tulemiseen omassa elämässä.

Häpeästä hiljaiset -työpajat järjestetään seuraavina päivinä:
la 25.11. klo 11-15
su 26.11. klo 11-15
la 9.12. klo 11-15

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet: http://transtukipiste.fi/hapeasta-hiljaiset-tyopajat-sukupuoleltaan-moninaisille-ihmisille-syksylla-2017/

 

10. Vinokino Jyväskylässä 1.11. ja Helsingissä 9.–12.11.

Kulttuuri | Suomen ainoa sateenkaarielokuviin keskittyvä festivaali Vinokino jalkautuu vielä Jyväskylään 1.11. ja Helsinkiin 9.–12.11. Jyväskylässä paikkana toimii monitoimitila Ilokivi, osoitteessa Keskussairaalantie 2. Helsingissä näytökset ovat Andorrassa, osoitteessa Eerikinkatu 11.

Vinokino myöntää Setan jäsenjärjestöjen jäsenkorteilla 25% alennuksen lipuista!

Jyväskylä: https://www.facebook.com/events/1960090844207231/
Helsinki: https://www.facebook.com/events/1127996370633402

 

11. TransHelsinki-tapahtumia viikoilla 46 ja 47

Tapahtuma | TransHelsinki on vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1993. Tapahtuma on suunnattu kaikille, joita sukupuolen moninaisuus omassa elämässä koskettaa, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä kaikille niille, jotka haluavat tietää enemmän sukupuolen moninaisuudesta. TransHelsingin yhteydessä järjestetään sekä kaikille avoimia seminaareja että tietyille kohderyhmille suunnattuja ohjelmanumeroita, kahvi-iltoja ja keskustelutilaisuuksia. Vuodesta 2010 lähtien TransHelsingin yhteydessä vietetään myös kansainvälistä viharikoksen uhrina kuolleiden transihmisten muistopäivää, Transgender Day of Remembrance, jota vietetään aina 20.11.

TransHelsinki-tapahtumia on vuonna 2017 marraskuussa usealla viikolla. Ohjelmaan kuuluu ohjelmaa perheille, Transtukipisteen järjestämä perinteinen yhteisöseminaari ja muistotilaisuus. Ohjelmasta lisätietoa Facebook-sivulla. Tapahtuma järjestetään pienimuotoisempana aiempiin vuosiin verrattuna.

Verkkosivut: http://transtukipiste.fi/transhelsinki/
Facebookissa: https://www.facebook.com/transhelsinki/

 

12. Vielä ehdit ilmoittautua: Nuortenryhmien ohjaajakoulutus, Tampere 18.–19.11.

Koulutus | Seta ja Sinuiksi-palvelu järjestää syksyllä 2017 nuortenryhmien ohjaajakoulutuksen Setan jäsenjärjestöjen vapaaehtoisille. Koulutus järjestetään 18.–19.11. Tampereella.

Nuortenryhmien ohjaajakoulutus on tarkoitettu kaikille Setan jäsenjärjestöissä nuortenryhmiä ohjaaville tai siitä kiinnostuneille. Koulutuksen käyneeltä edellytetään sitoutumista jonkin Setan jäsenjärjestön toimintaan, jotta koulutuksessa kerrytetty osaaminen siirtyy Setan järjestökentän hyödyksi.

Koulutuksessa käsitellään sateenkaarevan, vertaistuellisen nuortenryhmän ohjaamista eri näkökulmista. Koulutus vahvistaa ohjaajan kykyä luoda ryhmästä hyvä ja turvallinen paikka osallistujille sekä pohtia omaa rooliaan ohjaajana. Koulutusten ohjelma ja sijainnit tarkentuvat myöhemmin syksyllä. Seta maksaa koulutuksen osallistumiskulut.

Ilmoittautumiset viimeistään 6.11. täyttämällä lomake: https://goo.gl/M7eGSh

Lisätiedot: nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä, heta.holtta@seta.fi, puh. 044 301 3020.

 

13. Rakkaussuhdetapahtumia marraskuussa

Tapahtuma | Marraskuussa vietetään valtakunnallista Parisuhdeviikkoa. Viikon aikana Perhesuhdekeskus tarjoaa sateenkaari-ihmisille tilaisuuksia pohtia ja hoitaa rakkaussuhteitaan. Osaan tapahtumista voi osallistua oli sitten sinkku tai suhteessa, osaan tapahtumista osallistutaan oman kumppanin/kumppaneiden kanssa. Tilaisuuksiin mahtuu rajattu määrä osallistujia (Sinuiksi-Chatia lukuun ottamatta). Tutustu lisätietoihin ja ilmoittaudu oheisten linkkien kautta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ohjelma:

Ma 13.11. klo 18-20 Sinuiksi-chat Tukinetissä: Moninaiset rakkaussuhteet.

Chat: Moninaiset rakkaussuhteet

Ti 14.11. klo 17.30-19 Luento Helsingissä: Läheisyys, seksuaalisuus ja seksi
https://my.surveypal.com/PSK-Ilmoittautuminen-luento-14.11.2017

To 16.11. klo 17.30-20.30 Rakkaussuhdetuokio paris- ja moniskunnille Kotkassa
https://my.surveypal.com/PSK-Rakkaussuhdetuokio-Kotka-16.11.2017

To 16.11. klo 17.30-20.30 Rakkaussuhdetuokio paris- ja moniskunnille Helsingissä
https://my.surveypal.com/PSK-Rakkaussuhdetuokio-Helsinki-16.11.2017

Pe 17.11. klo 17.30-20.30 Rakkaussuhdetuokio paris- ja moniskunnille Turussa
https://my.surveypal.com/PSK-Rakkaussuhdetuokio-Turku-17.11.2017

Pe 17.11. klo 17.30-20.30 Rakkaussuhdetuokio nuorten ja nuorten aikuisten paris- ja moniskunnille Helsingissä https://my.surveypal.com/PSK-Rakkaussuhdetuokio-Helsinki-17.11.2017]

Katso lisäksi Transtukipisteen kalenterista Transtukipisteen järjestämien rakkaussuhdetuokioiden järjestämisajat:

Tapahtumat

Perhesuhdekeskus: www.perhesuhdekeskus.fi

 

14. Helsingin Gayteatteri 10 vuotta – minifestarit 22.-24.11.2017 Helsingissä

Kulttuuri | Helsingin Gayteatteri on luonut ammattilaisten teatterintekijöiden, ohjaajien ja muusikoiden sekä harrastajien yhteistyönä unohtumattomia, sateenkaaren kaikissa väreissä näyttäytyviä esityksiä jo kymmenen vuoden ajan. Juhlan kunniaksi yhdistys järjestää näyttelyn sekä esittää teatterin suosikkiesitykset sateenkaarenvärisellä HGT 10 -minifestarilla 22.-24.11.2017 Kanneltalossa.

Helsingin Gayteatteri HGT ry – Helsingfors Gayteater HGT rf – on ammattilaisvetoinen harrastajateatteri, joka on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä suomalaisen homoyhteisön identiteettiä rakentavana tekijänä. Helsinkiläistä teatterimaailmaa on rikastettu homoyhteisön näkökulmasta tuomalla lavalle niin ”naurun purskahduksia, kosketuksen kyyneleitä, rivohkoa tunteenpaloa sekä yhdessäolon nautintoja yhteiskuntakritiikkiä unohtamatta”.

Olitko sinä? Homomman Suomen historia 2.0
ke 22.11.2017 klo 19.00, Kanneltalon teatterisali, liput 20/17 €

Homokansan lauluja – Ihmisiä, ilmiöitä ja intohimoja Kalliossa
to 23.11.2017 klo 19.00, Kanneltalon teatterisali, liput 18/15 €

Out ’n loud & HGT: The Land of the Midnight Fun -musikaalikonsertti
pe 24.11.2017 klo 19.00, Kanneltalon teatterisali, liput 20/17 €

Erno Soralipas & HGT 10 -festari: Suvaitsemattomuuden hautajaiset -näyttely
22.11.-16.12., Kanneltalon galleria

Festaripassi, jolla pääsy kaikkiin esityksiin 45/40 €. Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista:

Tapahtumat

Sinuiksi-palvelun chatit Tukinetissä syksyllä 2017:

SINUIKSI-chatit Tukinetissä syksyllä 2017

Marraskuu
1.11. Moninaiset rakkaussuhteet -ammattilaiskoulutus Helsingissä
1.11. Vinokino Jyväskylässä
3.–5.11. Sateenkaariperheiden perhevalmennusviikonloppu Ilkossa
9.–12.11. Vinokino Helsingissä
10.–12.11. Setan nuorten aktiiviviikonloppu, Jyväskylä
18.–19.11. Nuortenryhmien ohjaajakoulutus Tampereella
22.11. Seniorityön muistelutyöpaja Helsingin kaupunginmuseolla
23.11. Seniorityön ja Regnbågsankanin jouluglögit Helsingin Arbiksella
24.11. Transtukipisteen avointen ovien iltapäivä sote-alan ammattilaisille
25.–26.11. Setan edustajakokous, Mikkeli

Joulukuu
5.12. Lasten ja nuorten pikkujoulut Helsingissä, järjestää Transtukipiste ja Translasten- ja nuorten perheet ry (tapahtuma tulee Transtukipisteen sivuille)

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design