Setan vaalitavoitteet

1. YLEISEN AVIOLIITTOLAIN SÄÄTÄMINEN

Tilanne nyt: Avioliittoja ja rekisteröityjä parisuhteita kohdellaan eri tavoin: rekisteröidyt parit eivät saa yhdessä adoptoida perheen ulkopuolella syntyneitä lapsia eivätkä voi automaattisesti valita yhteistä sukunimeä. Parisuhteiden luokittelu altistaa syrjinnälle.

Tehtävä: Säädetään kaikkia parisuhteita koskeva yleinen avioliittolaki. Yleinen avioliittolaki suojaa myös avioliittoja, joissa toinen puolisoista korjauttaa transhenkilönä sukupuolensa: avioliitto voi puolisoiden halutessa jatkua normaaliin tapaan, eikä puolisoita pakotettaisi avioeroon, kuten nyt.

2. POLITIIKKAOHJELMA SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖJEN TUEKSI

Tilanne nyt: Viranomaisten perehtyneisyys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioihin on ollut vähäistä. Suomesta puuttuu järjestelmä, jolla voitaisiin seurata vähemmistöihin kuuluvien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tarvittaessa tukea niitä erityistoimilla (esim. nuorten kohonneen itsemurhariskin huomioiminen).

Tehtävä: Laaditaan kaikki hallinnonalat kattava politiikkaohjelma, jolla luodaan konkreettiset toimenpiteet
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi.
Ohjelmassa kiinnitetään huomiota myös tiedon keräämiseen, tutkimustarpeiden kartoittamiseen sekä viranomaisten perehdyttämiseen ja yhteistoimintaan.

3. TRANSLAIN UUDISTAMINEN

Tilanne nyt: Nykyinen laki transsukupuolisten ihmisten sukupuolen vahvistamisesta sisältää syrjiviä piirteitä ja loukkaa ihmisoikeuksia. Laissa mm. vaaditaan henkilön sterilisointia ennen kuin hänen sukupuolensa voidaan korjata virallisiin rekistereihin.

Tehtävä: Poistetaan ihmisoikeuksia loukkaavat kohdat laista.

4. YHDENVERTAISUUSLAIN VALVONTA

Tilanne nyt: Suomessa on yhdenvertaisuuslaki, jota uudistetaan parhaillaan. Lain noudattamisen valvontaan ei ole riittäviä resursseja, mistä syystä uudistuksen jälkeenkin lain sisältö ja velvoittavuus voivat jäädä tuntemattomiksi ja itse uudistus siten merkityksettömäksi.

Tehtävä: Osoitetaan lain valvontaan resursseja. Tulevan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon perustetaan seksuaalivähemmistöihin keskittyvä asiantuntijavirka. Lisäksi eri alojen viranomaiset koulutetaan ymmärtämään ja noudattamaan uudistettua yhdenvertaisuuslakia.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design