[contact-form-7 404 "Not Found"]

Setan uutiskirje toukokuu 2017

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

 1. Setan mielenosoitus vaati Venäjää toimimaan Tšetšenian homovainojen lopettamiseksi – Suomi ei ole reagoinut
 2. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: transihmisten pakkosterilisointi ihmisoikeusloukkaus
 3. Suomen ihmisoikeustilanteen arvioinnissa YK:ssa suosituksia lhbtiq-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi
 4. Juridisesta sukupuolesta keskusteltiin Helsingissä ja Turussa
 5. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo kirkon vihkivän samaa sukupuolta olevia pareja

Järjestöuutiset

 1. Transtukipisteen työntekijä ja Setan nuorisotyön koordinaattorin sijainen valittiin
 2. Seniorityön koordinaattori ja seniorityön kevät ja alkukesä
 3. Ehdota Setalle Asiallisen tiedon omenan saajaa
 4. Sateenkaaritapahtumat yhteen palveluun
 5. Seta järjestökumppaniksi Sideways-festivaalille

Tapahtumat ja koulutukset

 1. Helsexinki-näyttely haastaa pohtimaan, kenellä on oikeus olla oma itsensä ja kuka saa äänensä kuuluviin
 2. IDAHOT-päivänä 17.5. Homo- ja transfobian uhrien muistohartaus Tampereella
 3. Transtukipisteellä Rakkaussuhdetuokiot 13.5. ja 10.6., ilmoittaudu mukaan!
 4. Pride-kesä lähestyy! Katso millä paikkakunnilla juhlitaan!
 5. Julkistustilaisuus sateenkaarinuorista päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Muut uutiset

 1. Grey Violet – Silmätikku -elokuvanäytös Kalasatamassa Diakin kampuksella
 2. LHBTIQ-muistot talteen SLS:n ja SKS:n kokoelmiin
 3. Tutkimuspyyntöjä

Toimintakalenteri

 

1. Setan mielenosoitus vaati Venäjää toimimaan Tšetšenian homovainojen lopettamiseksi – Suomi ei ole reagoinut

Ihmisoikeudet | Tšetšeniassa on käynnissä laaja vaino, jossa homo- ja bimiehiä pahoinpidellään, siepataan ja suljetaan epävirallisiin vankiloihin, joissa heitä on myös kidutettu. Venäjän lhbt-verkosto on pystynyt vahvistamaan 3 raportoidusta 20 murhasta. Seta järjesti tiistaina 25.4. Venäjän suurlähetystön edessä mielenosoituksen, jossa vaadittiin Venäjää toimimaan välittömästi homo- ja bimiehiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi Tšetšeniassa.

Useat valtiot ja kansainväliset tahot kuten YK:n ihmisoikeusneuvoston asiantuntijat, Euroopan Unioni ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) ovat tuominneet väkivallan, mutta Suomessa poliitikot eivät ole ottaneet suoraan asiaan kantaa. Seta on lähettänyt ulkoministeri Timo Soinille avoimen kirjeen ja pyytänyt Suomea toimimaan yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa, jotta brutaali vaino saadaan loppumaan.

Käynnissä on yksi lähihistoriamme raaimmista homovainoista. Tšetšenian ja Venäjän viranomaiset kieltävät tapahtumat eivätkä ole puuttuneet tilanteeseen. Paikalliset viranomaiset ovat myös paljastaneet asenteensa kerrottuaan medialle, ettei homojen murhia edes tutkittaisi.

”Vaadimme välittömiä toimia väkivallan ja kidutuksen lopettamiseksi. Vainot on tutkittava ja niihin syylliset tahot on saatava vastuuseen. Vaadimme myös Suomen valtiota ottamaan kantaa tapahtumiin. Suomi ei voi olla sivustakatsoja ja hiljainen hyväksyjä, kun naapurimaassa tapahtuu tällaista”, sanoo Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

Tšetšenian tilanteen tultua tietoon Seta päätti tehdä kohdistetun rahankeräyskampanjan, niin että 12.4.–30.4.2017 välisenä aikana saadut lahjoitukset ohjataan Venäjän lhbti-toimijoille Tšetšeniassa olevien vainottujen, pidätettyjen ja kidutettujen homojen auttamiseksi ja evakuoimiseksi. Keräys tuotti varoja 12344,01 euron edestä. Varoja ohjataan Venäjän lhbt-verkoston (Russian LGBT Network) kautta käytettäväksi matkakustannusten, majoituksen, mahdollisten viisumikulujen, psykologisen avun ja lääkärikulujen kattamiseen.

 

Amnestyn vetoomus: https://www.amnesty.fi/vetoomukset/satoja-homoiksi-epailtyja-siepattu-kidutettu-tai-tapettu-tsetseniassa/

Varapuheenjohtajan blogikirjoitus: http://seta.fi/on-toimittava-nopeasti-venajan-homovainojen-lopettamiseksi/

Kirje Timo Soinille: http://seta.fi/kirje-ulkoministeriolle-tsetsenian-tilanteeseen-vaikuttamiseksi/

ILGA-Euroopan tiedote tukemisesta: http://www.ilga-europe.org/chechnya/what-can-you-do

2. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: transihmisten pakkosterilisointi ihmisoikeusloukkaus

Ihmisoikeudet | Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) totesi 6.4. Ranskaa koskevassa päätöksessään, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen ehtona loukkaa ihmisoikeuksia. Tuomioistuin toteaa, että Ranska on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklaa (oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta) vaatiessaan transihmisiltä todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä ennen kuin heidän sukupuolensa on voitu oikeudellisesti vahvistaa.

”Tämä on todella tärkeä päätös, jota on odotettu pitkään. Nyt niiden 22 eurooppalaisen maan, jotka vielä vaativat lisääntymiskyvyttömyyttä oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen ehtona, tulee muuttaa ihmisoikeuksia loukkaava lakinsa. Viesti Suomellekin on nyt selvä: transihmisten pakkosterilisointi on lopetettava”, toteaa Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Suomalaiset järjestöt ovat jo pitkään vaatineet Suomen vanhentuneen translain ihmisoikeusperustaista kokonaisuudistusta, mutta hallitus ei ole edennyt asiassa.

EIT on 1980-luvulta lähtien tehnyt useita lhbtiq-ihmisten ihmisoikeuksia vahvistavia päätöksiä, jotka ovat koskeneet mm. homoseksuaalisuuden dekriminalisointia, Pride-mielenosoituksia ja samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuusoikeuksia.

Linkki EIT:n päätökseen: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-5677681-7200217%22]}
Eurooppalaisen transjärjestö TGEU:n tiedote: http://tgeu.org/echr_end-sterilisation/
Tietoa translain uudistamistarpeista: http://translaki.fi/

 

3. Suomen ihmisoikeustilanteen arvioinnissa YK:ssa suosituksia lhbtiq-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi


Ihmisoikeudet | Suomen ihmisoikeustilannetta tarkasteltiin 3. toukokuuta Genevessä YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (Universal Periodic Review, UPR), joka on YK:n jäsenvaltioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Suomen valtio raportoi ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten toteutumista, ja muut YK:n jäsenvaltiot kommentoivat Suomen ihmisoikeustilanteen kehitystä ja antoivat suosituksia. Suomen tulee viimeistään syyskuussa 2017 ottaa kantaa saamiinsa suosituksiin ja siihen, mitkä suositukset Suomi hyväksyy ja näin ollen sitoutuu toteuttamaan.

Useat maat antoivat kuulemisessa suosituksia lhbtiq-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi, ja erityisen selvästi esille nousi tarve sukupuolivähemmistöjen oikeuksien takaamiseen. Translain uudistamista suositteli 8 valtiota, joista kaikki mainitsivat erityisesti tarpeen sterilisaatiovaatimuksen poistamiselle ja osa myös, että transsukupuolisuuden patologisointi tulisi poistaa ja siirtyä itsemäärittelyoikeuteen perustuvaan prosessiin. Ruotsi suositteli myös lapsen edun huomioon ottamisen takaamista intersukupuolisten lasten lääketieteellisessä hoidossa. Useat maat suosittelivat Suomelle syrjinnän, viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn vahvistamista, ja Montenegro ja Albania mainitsivat erityisesti tarpeen suojeluun seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvältä syrjinnältä.

”Se että epäkohdat sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden koskemattomuudessa ja itsemääräämisoikeudessa nousivat niin vahvasti esiin Suomen ihmisoikeustilanteen tarkastelussa, on jälleen vahva signaali translain kokonaisuusuudistuksen pikaisesta tarpeesta”, kommentoi Setan vs. pääsihteeri Terhi Aaltonen. Suomi on aiemminkin saanut kansainvälisiltä ihmisoikeusmekanismeilta huomautuksia translain ihmisoikeuksien vastaisista vaatimuksista. Seta ja Trasek ovat huolissaan siitä, ettei translain kokonaisuudistus Suomessa ole toistaiseksi edennyt.

Seta ja Trasek osallistuivat Suomen YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun valmisteluun syyskuussa 2016 lausunnolla, joka toi esiin keskeisimpiä lhbtiq-ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä haasteita. Lausunnossa nostettiin esiin tarve seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta kokonaisvaltaisesti edistävään toimintaohjelmaan, transihmisten ja intersukupuolisten ihmisten tilanteen parantaminen, sateenkaariperheiden oikeudet ja viharikokset.

 

– Setan ja Trasekin lausunto UPR-prosessista http://seta.fi/setan-ja-trasekin-lausunto-ykn-upr-prosessista/

– Human Rights Council. Working Group on the Universal Periodic Review. May 2017. Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review*Finland. https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/finland/session_27_-_may_2017/a_hrc_wg.6_27_l.6.pdf

 

Lisätietoja:

Terhi Aaltonen
Setan vs. pääsihteeri
+358 50 309 8108
paasihteeri@seta.fi

Panda Eriksson
Trasekin puheenjohtaja
puheenjohtaja@trasek.fi

 

 

4. Juridisesta sukupuolesta keskusteltiin Helsingissä ja Turussa

Translaki | Passimerkintä, itsemäärittelyoikeus, juridinen sukupuoli. Kuuluu kaikille -kampanja on herättänyt keskustelua siitä, mitä kaikkea itsemäärittelyllä oikein ajetaan takaa. Onko tarkoituksena saada määritellä sukupuolensa tai sen puuttuminen täysin vapaasti, tuleeko sellaista määritellä juridisesti ollenkaan, mitkä meidän vaihtoehtomme ovat ja miten löytää paras polku juridisen viidakon sidonnaislakien halki?

Helsingissä 20.4. ja Turussa 21.4. järjestetyissä Nainen, mies, muu, mikä? -keskustelutilaisuuksissa keskusteltiin, mitä juridiset sukupuolet ovat tai voisivat olla. Keskusteluissa käsiteltiin nykyistä nainen-mies-jaottelua parempia vaihtoehtoja juridiseksi sukupuoleksi. Yhtenäinen kanta keskustelussa oli, että itsemäärittelyn toteutuminen on tärkeää.

Esiin nostettiin myös sukupuolimerkintä ja tilastointi tasa-arvon työvälineenä. Koska ei ole yksiselitteisesti mahdollista määritellä kenenkään sukupuolta ulkoapäin, voisi sukupuolen tilastoida väestörekisteriin omalla ilmoituksella. Henkilötunnuksen sukupuolittamiseen sen sijaan ei nähty syytä. Juridisen sukupuolen poistamista pääosin vastustettiin myös siksi, että se on monelle tärkeä symboli identiteetin tunnustamisesta. Tämän takia X:n virallistaminen olisi mieluisampi vaihtoehto.

Keskustelussa pohdittiin sukupuolen määrittämistä toisin kuin nyt: Voisiko kaikilla syntyneillä olla juridisena sukupuolena aluksi X, joka myöhemmin määritettäisiin halutessaan muuksi? Tämä herätti jatkopohdintaa merkinnän muuttamisen ikärajasta, ja siitä olisiko merkinnän muuttaminen tai vahvistaminen pakollista vai vapaaehtoista. Keskustelussa spekuloitiin myös, voisiko näin toimiminen johtaa tilanteeseen, jossa lasten sukupuolittaminen kasvatuksessa voimistuisi, ja lasta painostettaisiin tiettyyn sukupuoleen.

Yhtä mieltä keskustelussa oltiin siitä, että henkilöturvatunnuksesta tulee tehdä sukupuolineutraali kuten Norjassa, ja juridisen sukupuolen vaihtoehdoiksi saada nainen, mies ja muu, kuten Euroopan Neuvoston loppulauselma ehdotti vuonna 2015. Juridisen sukupuolittamisen poistaminen kokonaan on pidempi prosessi jo siksikin, että Suomen on noudatettava kansainvälisiä passimääräyksiä, joiden mukaan passissa tulee olla merkintä sukupuolesta. Suomen kansallisilla päätöksillä ei voi tätä muuttaa.

Livelähetykset molemmista tilaisuuksista ovat katsottavissa Translain Facebook-sivuilla: https://www.facebook.com/kuuluukaikille/

 

5. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo kirkon vihkivän samaa sukupuolta olevia pareja

Kotimaa | Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä otti kantaa kirkossa käynnissä olevaan keskusteluun samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja kannustaa kirkkoa etsimään ratkaisua, joka mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen kirkossa.

”Nais- ja miesparien jättäminen kirkollisen vihkimisen ulkopuolelle on yhdenvertaisuuslain hengen vastaista. Näin on riippumatta siitä, onko kyseessä juridisesti syrjintä. Varsinkin, kun kirkolla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta myös seksuaalivähemmistöjen osalta”, yhdenvertaisuusvaltuutettu Pimiä sanoo kirjoituksessaan.

Eri seurakunnilla on Suomessa erilaisia käytäntöjä koskien kirkon tilojen luovuttamista samaa sukupuolta olevien parien häätilaisuuksille. Pimiä otti kantaa myös vuokrauskäytäntöihin. ”Yhdenvertaisuuslaki ei ulotu uskonnonharjoitukseen. Vihkimisen jälkeistä hääjuhlaa ei kuitenkaan voi pitää uskonnonharjoituksena. Seurakunnat eivät siten voi vuokrauskäytännöissään toimia seksuaalisen suuntautumisen tai muunkaan henkilöön liittyvän ominaisuuden perusteella syrjivästi”, Pimiä sanoo kirjoituksessaan.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun kirjoitus täältä: https://www.syrjinta.fi/fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutettu-toivoo-kirkon-etsivan-keinoa-mahdollistaa-nais-ja-miesparien-vihkiminen-kirkolla-velvoite-edistaa-yhdenvertaisuutta

Myös Kirkko ja Kaupunki kirjoittaa asiasta: https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/luterilainen-kirkko-voisi-olla-edellakavija-samaa-sukupuolta-olevien-parien-vihkimisessa

 

6. Transtukipisteen työntekijä ja Setan nuorisotyön koordinaattorin sijainen valittiin

Järjestö | Setan nuorisotyön koordinaattorin perhevapaiden sijaiseksi valittiin valtiotieteiden maisteri Heta Hölttä. Heta on aiemmin ollut Setassa nuorisotyön projektityöntekijänä ja toimii nuorisotyön koordinaattorina maaliskuuhun 2018.

Transtukipisteen uutena työntekijänä aloitti 2.5. yhteisöpedagogi Sasu Mattila, joka toimi syksyllä 2016 TransHelsingin tapahtumakoordinaattorina. Sasulla on nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tausta, ja hän on työskennellyt mm. erityisnuorisotyössä, lastensuojelussa, nuorten työpajoilla ja eri järjestöissä.

Tiedottajan opintovapaan sijaisena 26.6. asti toimii Susan Heikkinen.

Henkilökunnan yhteystiedot:  http://seta.fi/jarjesto/tyontekijat/

 

7. Seniorityön koordinaattori ja seniorityön kevät ja alkukesä

Järjestö | Touko Niinimäki aloitti Setan uutena seniorityön koordinaattorina huhtikuussa. Hän on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja on aikaisemmin ollut töissä muun muassa ikäihmisten sosiaaliohjaajana Helsingin kaupungilla.

Setan senioritoiminnan osalta kevät ja alkukesä käynnistyvät seuraavilla tapahtumilla:

27.–28.5. järjestetään Maailma kylässä-festivaalit Helsingin Kaisaniemen puistossa – seniorityö edustaa silloin paikan päällä Setan toimipisteellä.

31.5. tavataan kuukausittaisen sateenkaarisenioriryhmän kanssa Töölössä Kantin Pysäkillä (Humalistonkatu 4) klo 17–19.

27.6. Setan seniorityö osallistuu Helsingin kaupunginmuseon HelSEXinki-näyttelyyn (Aleksanterinkatu 16) klo 14–15.30. Tervetuloa mukaan muistelutyöpajaan! http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/nayttelyt/helsexinki/

28.6. on luvassa Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen Pride-päivä (Kinaporinkatu 7-9) klo 11–15. Tarjolla on esimerkiksi tietoa Setan senioritoiminnasta, sateenkaarisenioritietoisku palvelukeskuksen juhlasalissa sekä muistelukorttikahvila-tapaaminen.

28.6. järjestetään myös seniorityön kahvit Setan toimistolla (Pasilanraitio 5) klo 17–19. Tarjolla on pikkupurtavaa ja Pride-viikon juhlistamista!

Seuraa Setan senioritoimintaa Facebookin kautta: https://www.facebook.com/setanseniorit.

Seniorityön koordinaattoriin saa yhteyden seuraavia kanavia pitkin: touko.niinimaki@seta.fi ja 050 354 0656. Ta gärna kontakt på svenska, feel free to contact in English!

 

8. Ehdota Setan Asiallisen tiedon omenan saajaa

Järjestö | Keitä tai mitä tahoja sinä haluaisit nähdä Setan tämän vuoden huomionosoitusten saajina? Seta on jakanut vuosittain Asiallisen tiedon omena -tunnustuksen sukupuolen ja/tai seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta koskevan asiallisen tiedon levittämisestä. Useina vuosina on jaettu myös Kunniarotta-antipalkinto hlbti-ihmisiä syrjivän tai harhaanjohtavan tiedon tai asenteiden levittämisestä. Ehdotuksia huomionosoitusten saajista voi tehdä Setalle kuka tahansa. Huomionosoitukset julkistetaan Helsinki Pride -viikon aikana.

Ehdota Setan hallitukselle henkilöä tai tahoa, joka ansaitsee joko myönteistä tunnustusta tai julkiset nuhteet. Liitä mukaan perustelut. Tee ehdotuksesi viimeistään perjantaina 26.5. osoitteeseen paasihteeri@seta.fi

 

9. Sateenkaaritapahtumat yhteen palveluun

Järjestö | Setan ja Kulttuuria kaikille -palvelun Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -projektin verkkosivuille on mahdollista lisätä tapahtumia, joissa tehdään näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen nykytoimintaa tai historiaa osana itsenäisen Suomen historiaa. Tapahtumista kerrotaan edelleen hankkeen FB-sivuilla ja kesän tiedotteissa.

Tee ohjelmaehdotus täällä: http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/fi/ohjelmaehdotus/

Tarjoamme ja välitämme Prideille myös teoksia ja työkaluja, joita voi hyödyntää tapahtumissa (mm. Pyykkinaru/Tvättlina-teos, Sukupuolena ihminen -näyttely, muistelukortit muistelutilaisuuden järjestämiseen). Joidenkin kanssa yhteistyötä olemmekin jo aloittaneet! Työkalumme löytyvät sivuiltamme: http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/tyokalut/.

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (lhbtiq) historiaa osana itsenäisen Suomen historiaa, kerätä uutta tietoa vähemmistöjen elämästä sekä tuoda esiin ajankohtaista queer-näkökulmista toteutettua taidetta ja kulttuuria.

 

10. Seta järjestökumppaniksi Sideways-festivaalille

Järjestö | Sideways on valinnut Setan tämän vuoden järjestökumppanikseen. Kaksipäiväinen Sideways-festivaali järjestetään kolmatta kertaa Helsingin Teurastamolla ja Tukkutorilla 9.-10.6.2017. Seta tuo Sidewaysiin Kuuluu kaikille! -kampanjan, joka on Setan ja Trasekin kampanja itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain ja sukupuolen moninaisuuden näkyvyyden puolesta.

Sidewaysin ohjelmisto koostuu kuudella lavalla soivasta musiikista, jonka lisäksi festivaaleilla järjestetään puheohjelmaa, taidenäyttelyitä, joogaa, videopelisessioita, tietokilpailuja, kirjailijavierailuita, performanssitaidetta ja paljon muuta alueohjelmaa. Tapahtuma-alueelle saapuu myös useita katuruokaa tarjoilevia pop up -ravintoloita.

Sidewaysissa Setan pisteellä pääset tutustumaan kampanjaan ja testaamaan pääsetkö itse läpi sukupuolen temppuradasta. Imagen kuratoimalla Sivulauseita-puhelavalla sukupuolen itsemääräämisoikeudesta, translain uudistamisesta sekä sukupuolittamisesta yhteiskunnassa ja taiteessa puhuvat Setan puheenjohtaja Viima Lampinen, Miss Gay Finland 2016 yleisön suosikki Tuuli Kamppila, vapaa taiteilija ja queer-aktivisti Valto Kuuluvainen ja translakikampanjan Kasper Kivistö.

Sideways kerää myös varoja Setalle. Jokainen festivaaleille akkreditoitu vieras (esim. kutsuvieraat/press/artistien vieraat) on velvoitettu lahjoittamaan 10€ hyväntekeväisyyteen. Akkreditointimaksusta kertyneet varat ohjataan Setalle translain vaikuttamistyöhön ja erityisesti Kuuluu kaikille -kampanjaan.

www.sidewayshelsinki.fi

 

 

11. Helsexinki-näyttely haastaa pohtimaan, kenellä on oikeus olla oma itsensä ja kuka saa äänensä kuuluviin

Näyttely | 12.5.2017 avautuva Helsexinki-näyttely perustuu kaupunkilaisten omakohtaisiin kokemuksiin seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja seksistä – ja vapaudesta valita, miten niitä toteuttaa. Näyttelyä varten on haastateltu lukuisia Helsingissä asuvia tai työskenteleviä ihmisiä, muun muassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajia ja henkilöitä, joiden työ jollain tavalla liittyy seksuaalisuuteen. Puheenvuoroissaan he käsittelevät muun muassa kouluaikojen seksuaalikasvatusta, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvia pelkoja ja ennakkoluuloja, itsensä löytämistä, perhettä ja parisuhdetta, lainsäädännön puutteita ja median tarjoamaa ihmiskuvaa. Samalla nousee esiin kuva Helsingistä kaupunkina, joka toisille on salliva ja vapauttava, toisille taas liian pieni ja rajoittava. Ajankohtaisia aiheita, kuten translakikeskustelua, sivutaan oman kokemuksen tasolla.

Helsexinki-näyttely on esillä Helsingin kaupunginmuseon (Aleksanterinkatu 16) neljännessä kerroksessa 12.5.2017–28.1.2018. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Setan seniorityö järjestää Helsexinki-näyttelyssä muistelutyöpajan 27.6. klo 14–15.30. Tervetuloa mukaan muistelutyöpajaan!

Lisää Helsexinki-näyttelystä: http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/nayttelyt/helsexinki/

 

12. IDAHOT-päivänä 17.5. Homo- ja transfobian uhrien muistohartaus Tampereella

Ihmisoikeudet | Kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista IDAHOT-päivää vietetään keskiviikkona 17.5.

IDAHOT-päivänä järjestetään Tampereella homo- ja transfobian uhrien muistohartaus.

Hartaushetkeä toteuttamassa ovat Sari Peltonen ja Riku Karppinen. Hartaus pidetään Suurella sydämellä -klubilla (Näsilinnankatu 26). Lämpimästi tervetuloa!

Järjestäjät: Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta, Sateenkaariyhdistys Malkus ja Pirkanmaan Seta
https://www.facebook.com/events/1345937688834051/

13. Transtukipisteellä Rakkaussuhdetuokiot 13.5. ja 10.6., ilmoittaudu mukaan!

Transtukipiste | Setan Transtukipiste järjestää keväällä 2017 yhdessä Perhesuhdekeskuksen kanssa kaksi rakkaussuhdetuokiota pareille ja moniskunnille, joissa yksi tai useampi kumppani kuuluu sukupuolivähemmistöön ja jotka haluavat rakentaa ja hoitaa suhdettaan.

Rakkaussuhdetuokio on tarkoitettu pareille ja moniskunnille, jotka eivät ole akuutissa kriisissä. Tapaamisissa työskennellään alustuksen jälkeen kumppani(e)n kanssa, ryhmäkeskustelua ei käydä.

13.5. klo 12–16: teemana rakkaussuhteen ristiriidat

10.6. klo 12–16: teemana rakkaussuhteen voimavarat

Ohjaajina toimivat Setan Transtukipisteen sosiaalipsykologi Eepu Autere ja palveluohjaaja Miska Salakka sekä Perhesuhdekeskuksen työntekijä, psykoterapeutti Terhi Väisänen. Tuokiot järjestetään Transtukipisteellä (Pasilanraitio 5, 2. kerros).

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Ilmoittautuminen toukokuun tuokioon on jo mennyt, mutta kesäkuun tuokioon voi ilmoittautua 2.6. mennessä osoitteeseen miska.salakka[at]seta.fi tai puhelimitse 050 371 6899 (parhaiten tavoitat puhelinajalla keskiviikkoisin klo 14-16). Ilmoitathan, mikäli sinulla on erityisruokavalio.

 

 

14. Pride-kesä lähestyy! Katso millä paikkakunnilla juhlitaan!

Kotimaa | Pride-kesän vietto alkaa tänä vuonna jo toukokuun lopulla. Juhliminen levittäytyy Helsingin lisäksi aina Tornioon asti. Ensimmäiseksi suunnataan Joensuuhun Pohjois-Karjala Prideen!

 

16.–21.5. Pohjois-Karjala Pride, Joensuu

Toukokuun puolivälissä alkava Pohjois-Karjala Pride -viikko huipentuu tänä vuonna Pride-kulkueen jälkeiseen puistojuhlaan taidemuseolla. Puistojuhlassa juhlistetaan yhdenvertaista, avointa ja pelosta vapaata Pohjois-Karjalaa. Ohjelmassa on musiikkia ja puheenvuoroja.

Lauantaina 20.5. klo 14 järjestettävän puistojuhlaa edeltävän Pride-kulkueen osallistujaennätyksen odotetaan rikkoutuvan tänäkin vuonna. Viime keväänä kulkueeseen osallistui neljäsataa marssijaa.

Pride-viikon ohjelmassa on erilaisia sateenkaarevia kulttuuritapahtumia. Viikon aikana pääsee muun muassa osallistumaan runokaraokeen, kuuntelemaan kirjallisuuskeskustelua, katsomaan elokuvia, tutustumaan kolmeen taidenäyttelyyn, sekä osallistumaan sateenkaarimessuun ja paljon muuta!

Pride-viikon teemana on tänä vuonna sukupuolen moninaisuus ja transihmisten oikeudet.

Tukemassa Seta ja Joensuun kaupunki. http://pohjoiskarjalapride.fi/

FB-tapahtuma Pohjois-Karjala Pride -kulkue ja puistojuhlaan: https://www.facebook.com/events/1768592210120798/

FB-tapahtuma Pohjois-Karjala Pride -sateenkaariviikkoon https://www.facebook.com/events/1743302815696668/

 

5.–10.6 Pirkanmaan Pride – Leimautumispäivät, Tampere

Pirkanmaan Pride -viikon ohjelma sisältää asiasisältöjä, teatteria, teemakeskusteluja, työpajoja sekä paljon muuta. Suurimpaan osaan viikon tapahtumista on vapaa pääsy. Lähtökohtana on yhteinen pyrkimys yhdenvertaiseen yhteiskuntaan, jossa kaikilla on samat oikeudet. Priden teema on: Siltoja rakentamassa.

Ohjelma keskittyy Tampereen keskusta-alueelle ja tapahtumapaikat ovat helppojen yhteyksien päässä toisistaan. Viikko huipentuu lauantaipäivän yhdenvertaisuusmarssiin, joka lähtee Sorin aukiolta ja saapuu Laikunlavalle huikeaan pääjuhlaan.

Pirkanmaan Pride on Tampereella järjestettävä viikon mittainen myönteinen ihmisoikeustapahtuma. Tapahtuma on kaikille avoin ja toivotamme kaikki tervetulleiksi.

Tutustu koko ohjelmaan täällä: http://www.pirkanmaanseta.fi/pride/

 

26.6.–2.7. Helsinki Pride, Helsinki

Helsinki Pride on yksi Helsingin suurimmista koko viikon kestävistä kesätapahtumista ja Suomen suurin homo-, lesbo-, bi- ja transtapahtuma, jonka tavoitteena on lisätä avoimuutta ja moninaisuuden hyväksymistä yhteiskunnassa. http://www.helsinkipride.fi/

 

7.–9.7. Kainuu Pride, Kajaani

Ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma Kainuu Pridea vietetään tänä vuonna 7.–9.7. Kajaanissa, Kainuussa.

Kainuu Pride on homo-, lesbo-, bi- ja transtapahtuma ja avoin juhla ihmisoikeuksien puolesta. Kainuu Priden tavoitteena on lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa yhteiskunnassa. Kainuu Priden järjestää joukko nykyisiä ja entisiä kainuulaisia. https://www.facebook.com/kainuupride/

 

Viikko 32 Lahti Pride, Lahti

Lahti Pride järjestetään tänä vuonna viikolla 32. Päätapahtumapäivä on 12.8., jolloin luvassa on kulkue, puistopiknik ja Lahden upeimmat bileet.

Lahden Seta tiedottaa ohjelmasta ja aikatauluista niiden varmistuessa. https://www.facebook.com/lahtipride/

 

18.–20.8. Hanko Pride, Hanko

Järjestyksessään toinen Hanko Pride järjestetään 18.–20.8.2017! Tervetuloa Suomen Key Westiin nauttimaan huikeasta ohjelmasta, lämpimistä tunnelmista ja ennen kaikkea rakkauden juhlasta! Kesä, Hanko ja rakkaus! https://www.facebook.com/hankopride/

 

25.–27.8. BorderPride, Tornio-Haaparanta

BorderPride 2017 – Rakkautta yli valtion rajojen! Rajaton rakkaus -tapahtuma eli BorderPride 2017 järjestetään 25.–27.8. Meri-Lapin SETA ry haluaa tehdä historiaa ja järjestää toiminta-alueensa ensimmäisen Pride-tapahtuman. BorderPride on samalla ensimmäinen Suomen ja Ruotsin yhteistyö-Pride.

Tuleva BorderPride 2017 pyrkii kasvattamaan Meri-Lapin viehättävyyttä sateenkaarikansan keskuudessa. Tapahtumalla tuodaan esille Meri-Lapin alueen ainutlaatuisuutta, kuten pienten kaupunkien/kuntien välinen yhteistyö, Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnanraja sekä merilappilaisten positiivista elämänasennetta. https://merilapinseta.com/suomeksi/

 

21.–27.8. Turku Pride, Turku

Lupa rakastaa – oikeus olla

Turku Pride on satamakaupungin sateenkaarisyksyn startti – kulkue, puistojuhla ja iltabileet. Älä missaa!

https://www.facebook.com/turkupride/

Turku Pride 2017: Kulkue ja puistojuhla Facebookissa: https://www.facebook.com/events/125901824627799/

 

15. Julkistustilaisuus sateenkaarinuorista päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Tutkimus | Tiistaina 13.6. julkistetaan Noora Hästbackan ja Inka Sirénin tutkimusraportti ”Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa” – ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveyspalveluissa (Nuorisotutkimusverkosto 2017). Raportti on tilaisuudessa myynnissä, ja se tulee myös Nuorisotutkimusseuran verkkokauppaan. Lisäksi raportti julkaistaan vapaasti saatavana PDF-versiona.

Aika: 13.6. klo 8.30–9.30
Paikka: Qulma, Mariankatu 13, Helsinki

Tarjolla on aamiaisbuffet ennakkoon ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu Lyyti-lomakkeella 8.6. klo 10 mennessä. Huom. paikkoja Qulmassa on rajoitetusti, joten ilmoitathan ystävällisesti, jos sinulle tulee ilmoittautumisen jälkeen este: toimisto@nuorisotutkimus.fi.

Ohjelma:

Noora Hästbacka ja Inka Sirén esittelevät tutkimusraporttia.
Kommentti: Marita Karvinen, Seta
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Tuomas Tenkanen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä

 

16. Grey Violet – Silmätikku -elokuvanäytös Kalasatamassa Diakin kampuksella

Elokuva | Elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Reetta Aalto tunnetaan muun muassa teoksistaan Marja-Sisko ja Pillua aloittelijoille. Hänen viimeisin elokuvansa Grey Violet – Silmätikku (2017) näytetään Diakin Cinema Social -sarjassa 16.5.2017 klo 16.30. Elokuva seuraa päähenkilö Grey Violetin elämää ja haasteita turvapaikanhakijana Suomessa. Grey Violet on moskovalainen matemaatikko, aktivisti, taiteilija ja juutalainen ja genderqueer. Hän on myös kuulunut radikaaliin taiteilijaryhmään Voina, josta myös Pussy Riot juontaa juurensa.

Ohjaaja on paikalla näytöksessä ja sitä seuraavassa keskustelussa. Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille (Kyläsaarenkuja 2, Helsinki). Lue lisää: http://www.diak.fi/tyoelama/hankkeet/Sivut/GreyViolet_CinemaSocial.aspx

 

17. LHBTIQ-muistot talteen SLS:n ja SKS:n kokoelmiin

Muistokeräys | Mitkä paikat, hetket ja tapahtumat ovat olleet merkityksellisiä teidän pridessä? Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä hankkeessa kerätään muistoja yhteistyössä Svenska litteratursällskapetin (SLS) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kanssa. Keruut koskevat tarinoita, muistoja ja aineistoja, jotka kertovat siitä millaista on ollut elää LHBTIQ-henkilönä Suomessa tänään ja ennen.

Muistot voivat olla henkilökohtaisia tai järjestölähtöisiä. Kaikenlaiset tarinat ovat tervetulleita! Aineistokeruun kautta tulleet aineistot ja tarinat tallennetaan pysyvästi SLS:n ja SKS:n kokoelmiin.

Voit osallistua keruuseen eri tavoin:

 • vastaamalla SLS:n kyselyyn Minoritet i minoriteten/ Vähemmistö vähemmistössä (voit vastata myös suomeksi tai englanniksi) 30.6.2017 mennessä: www.sls.fi/hbtiq
 • liittämällä sateenkaarevat muistosi suoraan SKS:n karttapohjaiseen Muistikko-verkkopalveluun: muistikko.finlit.fi
 • vastaamalla SKS:n hääperinnekyselyyn 30.9.2017 mennessä. SKS kerää talteen suomalaista hääperinnettä 2010-luvulta. Kerro, miten itse menit naimisiin, rekisteröit parisuhteesi tai millaisissa parisuhdetta juhlistavissa juhlissa olet ollut! www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjasto/keruut/2010-luvun-haat

 

18. Tutkimuspyyntöjä

TT Peppi Sievers tekee post-doc-tutkimusta siitä, miten sateenkaari-ihmiset ovat kokeneet kirkon ja muiden uskonnollisten yhteisöjen työntekijöiden kohdelleen heitä.

Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osaston avioliiton ja perheen tutkimushanketta. Vastausaikaa on 31.5. saakka.

Kyselyyn voi vastata täällä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16603/lomake.html

 

Hivpointin ja Positiiviset ry:n SeksiPertti-kampanjan kysely miesten välisestä seksistä ja hivistä.

Kysely on suunnattu homo- ja bimiehille ja muille miehille, joilla on seksiä miesten kanssa sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluville (kuten transsukupuolisille, muunsukupuolisille ja transvestiiteille).

Kyselyn tuloksia käytetään homo- ja bimiehille suunnatun seksuaaliterveystyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Kyselyyn voi vastata 4.6. saakka. Niiden vastaajien kesken, jotka jättävät yhteystietonsa, arvotaan palkinnoksi vuoden kondomit ja liukuvoiteet.

Kyselyyn voi vastata täällä: https://www.webropolsurveys.com/S/644EA5D6B32E3E12.par


Kysely yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkifestivaaleilla & Sideways-lipun arvonta! 

Vastaamalla Fullsteam Agencyn kyselyyn edistät sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioimista Sideways- & Provinssi-musiikkifestivaaleilla. Kysely on osa Ilona Jämsenin opinnäytetyötä. Kyselyyn vastaaminen vie n. 3 minuuttia. Kysely on avoinna 13.5. klo 23:59 asti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn lopussa voit halutessasi osallistua Sideways-festivaalilipun arvontaan.

Vastaa kyselyyn täällä: https://goo.gl/forms/UG397NzWqcosCyyj1

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/

 

Sinuiksi chatit Tukinetissä keväällä 2017:

http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-chatit-tukinetissa-kevaalla-2017/

 

Toukokuu
17.5. Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä, IDAHOT

https://www.facebook.com/IDAHOTFinland/

16.–21.5. Pohjois-Karjala Pride

http://pohjoiskarjalapride.fi/

 

Kesäkuu

5.–10.6 Pirkanmaan Pride – Leimautumispäivät , Tampere

http://www.pirkanmaanseta.fi/pride/

26.6.–2.7. Helsinki Pride, Helsinki

http://www.helsinkipride.fi/

 

Heinäkuu

7.–9.7. Kainuu Pride, Kajaani

https://www.facebook.com/kainuupride/

 

Elokuu

18.–20.8. Hanko Pride, Hanko

https://www.facebook.com/hankopride/

25.–27.8. Border Pride, Tornio–Haaparanta

https://merilapinseta.com/suomeksi/

21.–27.8. Turku Pride, Turku

https://www.facebook.com/turkupride/

 

Lokakuu

26.10. Intersex Awareness Day

 

Marraskuu

25.–26.11. Setan edustajakokous

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblr
Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design