[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje toukokuu 2015

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

1. Ministeriötyöryhmä haluaa selvittää itsemääräämisoikeuden sukupuoleen
2. Kansanedustajat perustivat verkoston seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien tukemiseksi
3. Suomen sijoitus koheni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen maavertailussa
4. Kaksi tärkeää julkaisua intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksista
5. Setan ja Amnestyn aktiivit muistuttivat hallitusneuvottelijoita translain uudistamisen tärkeydestä
6. ILGA julkaisi State sponsored homophobia -raportin
7. Annika Saarikko homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi
8. Seta lausui lukion opetussuunnitelman perusteista
9. Oikeusministeriö on selvittänyt perus- ja ihmisoikeustoimijoiden tehtäviä ja toimintaa
10. Lakitietoisku: Tasa-arvolaki suojaa myös sukupuolivähemmistöjä

Järjestöuutiset

11. Setan nuoret urheilevat ihan HOMONA
12. Katso Ylen hlbti-teemaiset ohjelmat!
13. Vastaa kyselyyn sateenkaariystävällisestä palveluasumisesta
14. Avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja Setan kansainvälisissä kattojärjestöissä
15. Auta meitä työssämme yhdenvertaisuuden hyväksi!

Tapahtumat ja koulutukset

16. Täydennyskoulutusseminaari lokakuussa: Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset
17. Ammatillisten kouluttajien koulutus
18. Aloita ja päätä kesäkuusi Prideilla!
19. Sinuiksi-chatit tarjoavat tukea sateenkaari-ihmisille
20. Kansainvälinen seminaari hlbtiq-aktivismista ja intersukupuolisuudesta
21. Transtukipisteellä alkaa kulttuurikerho ja postprosessiryhmä

Toimintakalenteri

 


1. Ministeriötyöryhmä haluaa selvittää itsemääräämisoikeuden sukupuoleen

Ihmisoikeudet | Translain uudistustarpeita selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmä julkisti toukokuun alussa loppuraportin, jossa se esittää selvitettäväksi sukupuolen vahvistamisen helpottamista.

Asiantuntijatyöryhmä ehdottaa, että selvitetään mahdollisuutta muuttaa lainsäädäntöä siten, että henkilö voisi ilmoittaa tai tehdä hakemuksen sukupuolensa vahvistamisesta väestötietoihin ja rekisterimerkinnän muutos voitaisiin tehdä ilman vaatimusta lääketieteellisen selvityksen antamisesta transsukupuolisuudesta. Vaatimusta täysi-ikäisyydestä sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksenä voisi työryhmän mukaan olla perusteltua tarkastella. Mikäli nämä uudistukset toteutuisivat, sukupuolensa vahvistavalta ei enää edellytettäisi lisääntymiskyvyttömyyttä, psykiatrista diagnoosia, avioliitosta luopumista eikä 18 vuoden ikää. Lisäksi työryhmän mukaan tulisi arvioida, miten sukupuolensa vahvistaneiden henkilöiden vanhemmuudesta säädetään. Työryhmä ehdottaa myös lain nimeä muutettavaksi muotoon ”laki sukupuolen vahvistamisesta”.

Asiantuntijatyöryhmän esitykset ovat pitkälti linjassa Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) tuoreen suosituksen kanssa. PACE hyväksyi 22.4.2015 uraauurtavan päätöslauselman, jossa se antoi Euroopan neuvoston jäsenmaille suosituksia transihmisten ihmisoikeuksien toteuttamisesta ja edistämisestä. Yleiskokous vaatii jäsenmaita luomaan itsemääräämisoikeuteen perustuvan, nopean, läpinäkyvän ja saavutettavan menettelyn oikeudellisen sukupuolen vahvistamiseen ilman vaatimuksia esimerkiksi iästä sekä poistamaan oikeudellisen sukupuolen vahvistamisesta avioerovaatimuksen ja lääketieteelliset ehdot, kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ja mielenterveysdiagnoosin, joita Suomessa yhä edellytetään.

Kansainvälinen kehitys menee muutenkin itsemääräämisoikeuden suuntaan. Malta hyväksyi 1.4.2015 uuden lain, jonka myötä oikeudellinen sukupuoli vahvistetaan henkilön oman ilmoituksen pohjalta ja menettely on mahdollinen myös alaikäisille. Norjan hallituksen asettama translakityöryhmä julkisti 10.4.2015 raportin, jossa esitetään vastaavaa menettelyä. Norjan asiantuntijatyöryhmä esittää oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen tekemistä mahdolliseksi myös alaikäisille joko vanhemman suostumuksella tai viranomaiselle tehtävällä hakemuksella.

Setalla ja Trasekilla oli edustajansa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. Järjestöjen edustajat Antti Karanki ja Aija Salo jättivät 30.10.2014 eriävän mielipiteen työryhmän tuolloin valmistelemaan väliraporttiin, johon sisältynyt luonnos hallituksen esitykseksi oli järjestöjen mielestä liian suppea. Väliraporttia ei sellaisenaan julkaistu. Järjestöjen syksyinen eriävä mielipide julkaistaan sen sijaan loppuraportin liitteenä.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kyseessä on merkittävä askel kohti sukupuolensa korjaavien henkilöiden oikeuksien parantamista. Amnesty, Ihmisoikeusliitto, Sateenkaariperheet, Seta ja Trasek pitävät 6.5. julkaistussa tiedotteessaan asiantuntijatyöryhmän esityksiä erittäin tervetulleina ja toivovat, että ne huomioidaan hallitusneuvotteluissa.

> Ihmisoikeusjärjestöjen tiedote

> Sosiaali- ja terveysministeriön translakityöryhmän loppuraportti Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset

 

2. Kansanedustajat perustivat verkoston seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien tukemiseksi

Kuvassa kansanedustajat Jani Toivola, Jaana Pelkonen ja Aino-Kaisa Pekonen sekä Setan pääsihteeri Aija Salo ja puheenjohtaja Panu Mäenpää.

Ihmisoikeudet | Kansanedustajat perustivat 21.5. verkoston seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien edistämiseksi. Ajankohtaisia asioita ovat translain uudistaminen, äitiyslain säätäminen ja moninaisten perheiden huomioiminen perhevapaajärjestelmässä.

Kansanedustajien verkosto levittää ajankohtaista tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointiin vaikuttavista asioista ja edistää tarvittavia uudistuksia. Kaikki kansanedustajat ovat tervetulleita verkostoon.

Suomalaisten enemmistö kannattaa yhdenvertaisia oikeuksia, ja asiallinen tieto sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta on yhä useamman saatavilla. Työtä on kuitenkin yhä paljon tehtävänä, jotta oma elinympäristö olisi turvallinen ja yhdenvertainen jokaiselle koko elämänkaaren aikana.

Tällä kaudella ajankohtaisia lainsäädäntöasioita ovat muun muassa translain uudistaminen, äitiyslain säätäminen ja moninaisten perheiden huomioiminen perhevapaajärjestelmässä. Lisäksi esimerkiksi sateenkaarinuorten hyvinvointi, yhdenvertaisuus vanhuuspalveluissa ja intersukupuolisten henkilöiden kohtelu ovat tärkeitä teemoja.

”On tärkeää, että niin sukupuoltaan pohtiva nuori, paikkaansa työelämässä etsivä sateenkaariperheen isä kuin kotipalvelua käyttävä tai palvelukodissa asuva transsukupuolinen ikäihminen tulevat kohdatuiksi asiantuntevasti ja kokonaisena omana itsenään,” kansanedustaja Jani Toivola muistuttaa.

”Upeaa, että kansanedustajat perustivat tämän verkoston ja että saamme tehdä tätä ihmisoikeustyötä tiiviissä yhteistyössä. Tämä on historiallista,” Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää toteaa.

Lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten sekä muunsukupuolisten henkilöiden oikeuksiin ja asemaan on tullut viime vuosina monia tarpeellisia uudistuksia. Eduskunta hyväksyi laajan kansanliikkeen pohjalta tasa-arvoisen avioliittolain, joka tulee voimaan vuonna 2017. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait on uudistettu, sukupuolen moninaisuus on otettu perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi vainoa kokeneille ihmisille on myönnetty Suomesta turvapaikkoja. Oikeusministeriö julkaisi vuonna 2014 selvityksen, jonka mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa on silti yhä paljon puutteita.

Verkoston puheenjohtajana toimii kansanedustaja Jani Toivola ja varapuheenjohtajina kansanedustajat Jaana Pelkonen ja Aino-Kaisa Pekonen. Verkoston sihteerinä toimii ihmisoikeusjärjestö Seta.

> Oikeusministeriön julkaisu Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suomessa (2014)

 

3. Suomen sijoitus koheni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen maavertailussa

Ihmisoikeudet | ILGA-Eurooppa-järjestön 10.5. julkaiseman vertailun mukaan Suomi on vuonna 2015 Euroopan 13. paras maa hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteuttamisessa. Suomen sijoitus nousi vuodessa 4 pykälää. Sijoitusta paransivat vuodenvaihteessa voimaan tulleet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiuudistukset sekä ulkomaalaislain uudistus. Sen sijaan translain ihmisoikeusongelmat, vanhemmuuden vahvistamisen hankaluus ja hlbti-toimintaohjelman puuttuminen vähentävät Suomen pisteitä. Nämä asiat tulisi ottaa hallitusneuvotteluissa uuden hallituksen agendalle.

Suomessa on toteutunut 62 % ILGA-Euroopan edellyttämistä toimista, kun vuosi sitten luku oli 45 %. Suomesta puuttuu yhä muun muassa ihmisoikeusperustainen translaki, äitiyslaki, toimet intersukupuolisten henkilöiden aseman parantamiseksi sekä toimenpideohjelma hlbti-kysymyksissä. Myöskään avioliitto- ja adoptiomahdollisuus samaa sukupuolta oleville pareille eivät vielä ole voimassa, vaikka eduskunta on hyväksynyt tasa-arvoisen avioliittolain. Vertailun paras maa oli jälleen kerran Iso-Britannia. Toiseksi paras oli Belgia, ja kolmanneksi nousi merkittäviä muutoksia lainsäädäntöönsä tehnyt Malta. Suomen edellä ovat lisäksi Ruotsi, Kroatia, Espanja, Alankomaat, Norja, Tanska, Portugali, Ranska ja Islanti. Suomi on siis yhä Pohjoismaiden peränpitäjä hlbti-oikeuksien edistämisessä.

ILGA-Eurooppa julkaisi samalla maakohtaisen raportin Euroopan maiden kehityksestä hlbti-ihmisten oikeuksissa viime vuonna. Suomen osalta raportissa nostetaan lakiuudistusten lisäksi esiin muun muassa Tahdon2013-kampanja tasa-arvoisen avioliittolain puolesta sekä arkkipiispan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille esittämä anteeksipyyntö. Raportti tarjoaa tiiviissä ja helposti ymmärrettävässä muodossa ajantasaista tietoa kunkin Euroopan maan tilanteesta.

Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää iloitsee Suomen sijoituksen noususta, mutta muistuttaa, että moni tärkeä uudistus jäi uudelle hallitukselle. ”Suomen pitäisi olla ihmisoikeuksien kärkimaa, mutta hlbti-asioissa muualla on tapahtunut nopeampaa edistystä. Toivon, että uusi hallitus vie translakiuudistuksen loppuun ja laatii hlbti-asioista toimintaohjelman, johon kootaan eri hallinnonaloilla tarvittavat toimet. Yhdenvertaisuus on myös tuotava ihmisten arkeen kouluihin, työpaikoille ja vanhainkoteihin. Uudet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait antavat tähän oivan pohjan.”

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kattojärjestön ILGA-Eurooppa julkaisi nyt neljättä kertaa kattavan vuosiraportin lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transihmisten asemasta eri maissa sekä kartan, jossa kaikki Euroopan maat on pisteytetty sen mukaan, miten hyvin ne toteuttavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Pistetaulukon rakennetta on hiukan muutettu edellisestä vuodesta, joten pisteet eivät ole suoraan verrannollisia edellisvuoteen, mutta maiden keskinäiset sijoitukset ovat vertailukelpoisia. Kaikki vuosiraportin tieto on saatavilla Rainbow Europe -sivustolla.

Transgender Europe -järjestö (TGEU) julkaisi oman transihmisten ihmisoikeuksia Euroopassa kuvaavan vertailunsa 11.5.. Suomi hehkuu kartassa punaisena, koska maassamme juridisen sukupuolen korjaamisen ehtona on edelleen lisääntymiskyvyttömyys. Vertailutaulukossa on tarkempaa tietoa myös muista transihmisten ihmisoikeuksiin vaikuttavista seikoista.

 

> Rainbow Europe -sivusto

> TGEU:n kartta ja indeksi

 

4. Kaksi tärkeää julkaisua intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksista

Ihmisoikeudet | IDAHO 2015 -foorumissa Montenegrossa julkaistiin tällä viikolla kaksi tärkeää intersukupuolisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia käsittelevää julkaisua: Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Nils Muižnieksin laaja asiakirja intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksista Euroopan neuvoston jäsenmaissa ja EU:n perusoikeusviraston kartoitus intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksista Euroopan Unionin jäsenmaissa.

Sekä EU:n perusoikeusvirasto että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu suosittelevat, että niin sanotut sukupuolta normalisoivat, ilman varsinaista lääketieteellistä perustetta tapahtuvat hoidot intersukupuolisille lapsille ilman heidän omaa suostumustaan lopetetaan. Eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa, leikataan intersukupuolisten vauvojen sukuelimiä kosmeettisista syistä. Molemmissa julkaisuissa todetaan, että tietoisuutta ja ammatillista koulutusta intersukupuolisten henkilöiden oikeuksista on lisättävä. Myös henkilöllisyystodistusten ja syntymätodistusten sukupuolimerkintöjä tulisi tarkastella niin, että ne suojaisivat intersukupuolisia henkilöitä paremmin.

Seta on jo vuosia vaatinut, että intersukupuolisten lasten ruumiillinen koskemattomuus turvataan ja tarpeeton sukuelinkirurgia lopetetaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa 2014–2020 linjataan (s. 164), että oikeusministeriö käynnistää intersukupuolisten lasten sukuelimien korjaukseen liittyvän lainsäädäntötyön. Setan käsityksen mukaan toimenpidettä ei ole kuitenkaan toistaiseksi ryhdytty ministeriötasolla aktiivisesti edistämään.

> Euroopan komission ihmisoikeusvaltuutetun julkaisu ”Human rights and intersex people” [englanniksi]

> EU:n perusoikeusviraston julkaisu ” The fundamental rights situation of intersex people” [englanniksi]

> Edistä, ehkäise, vaikuta – seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

 

5. Setan ja Amnestyn aktiivit muistuttivat hallitusneuvottelijoita translain uudistamisen tärkeydestä

Ihmisoikeudet | Setan ja Amnestyn Suomen osaston aktiiveja kokoontui 15.5. hallitusneuvottelujen pitopaikan Smolnan eteen muistuttamaan hallitusneuvottelijoita translakiuudistuksen tarpeellisuudesta. Seta päivysti Smolnalla myös 13.5.

Setan kolme tärkeintä tavoitetta uuteen hallitusohjelmaan ovat translaki uusiksi itsemääräämisperustaisesti, turvallinen koulu kaikille ja valtioneuvoston hlbti-toimintaohjelma.

Translakiuudistus on ollut mukana myös muiden ihmisoikeusjärjestöjen tavoitteissa. Epäinhimillisen translain korjaaminen oli yksi Amnestyn Suomen osaston Korkea aika -eduskuntavaalikampanjan kolmesta pääviestistä. Myös Ihmisoikeusliiton terveisissä hallitusneuvottelijoille translaki on nostettu yhdeksi kahdeksasta tavoitteesta: ”Transihmisten oikeudet on turvattava. Sukupuolen juridisen vahvistamisen on perustuttava itsemäärittely- ja itsemääräämisoikeuteen.”

> Setan hallitusohjelmatavoitteet

> Amnestyn Korkea aika -eduskuntavaalikampanja

 

6. ILGA julkaisi State sponsored homophobia -raportin
ILGA_WorldMap_2015_Page_1

Ihmisoikeudet | Setan maailmanlaajuinen kattojärjestö ILGA julkaisi 13.5.  State-Sponsored Homophobia -raportin seksuaalivähemmistöjä koskevasta lainsäädännöstä eri puolilla maailmaa.

Samaa sukupuolta olevien seksuaalinen kanssakäyminen on laitonta 76 maassa eli yli kolmasosassa maailman valtioista. Kuolemanrangaistukset samaa sukupuolta olevien seksuaalisesta kanssakäymisestä ovat laillisia kahdeksassa valtiossa, ja niitä toteutetaan viidessä valtiossa: Mauritaniassa, Sudanissa, Iranissa, Saudi-Arabiassa ja Jemenissä sekä jossain Nigerian ja Somalian provinsseista. Myös Irakissa toteutetaan kuolemanrangaistuksia, vaikka ne eivät ole lainsäädännössä.

Niin sanottu homopropagandalaki on voimassa neljässä valtiossa: Venäjällä, Algeriassa, Liettuassa ja Nigeriassa.

Syrjintäkielto seksuaalisen suuntautumisen perusteella työelämässä on voimassa 63 valtiossa, myös Suomessa. Seitsemässä valtiossa syrjintäkielto on perustuslaissa.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella on kielletty 31 valtiossa, myös Suomessa.

Samaa sukupuolta olevien parien avioliitto on mahdollinen 18 maassa. Samaa sukupuolta olevat parit voivat adoptoida yhdessä 19 maassa.

Rikoksen tekeminen seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvasta vaikuttimesta on rangaistuksen koventamisperuste 35 maassa. Suomen osalta raportista puuttui alun perin oikea tieto koventamisperusteesta, mutta se täydennetään raporttiin. Seksuaalinen suuntautuminen lisättiin Suomen rikoslain koventamisperusteiden luetteloon vuonna 2011.

> ILGA:n raportti

> ILGA:n maailmankartta

 

7. Annika Saarikko homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi

Ihmisoikeudet | Sateenkaariyhteisöt ry nimitti vuoden 2015 homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä kansanedustaja, keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikon. Lämpimät onnittelut! Näin Saarikko toteaa tervehdyksessään:

”Oma ajatteluni lähtee siitä, että ihmisarvo on jakamaton. Se ei sisällä mutta-lauseita. Olen kyllästynyt lauseisiin, jotka alkavat muodossa: ’Periaatteessa hyväksyn homot, mutta.’

Laeilla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen – sallia ja toisaalta asettaa rajoja. Selvää kuitenkin on, että millään säädöksillä, päätöksillä tai edes vain puheilla rakkautta ei voi kahlita. On turha sulkea silmiä sellaiselta, mikä tapahtuu joka tapauksessa.

Ihmisarvon jakamattomuuteen liittyen toivon, että voisimme yhteiskunnassa edistää ajattelua myös siitä, perheiden erilaisuus hyväksyttäisiin ja tunnistettaisiin. Emme voi sulkea silmiämme siltä, että lapsemme ja nuoremme kasvavat hyvin erilaisissa kodeissa, hyvin erilaisissa perhe- ja elämäntilanteissa. Isä, äiti ja kaksi lasta on totta yhä monessa tapauksessa, mutta ei ainut totuus. Vanhemmuutta – ja lapsen oikeutta vanhempiin pitäisi lainsäädännön aina tukea, ei rajoittaa tai määrittää oikeanlaista ja hyvää elämää.”

> Ranneliikkeen uutinen

 

8. Seta lausui lukion opetussuunnitelman perusteista

Ihmisoikeudet | Seta lausui Opetushallitukselle luonnoksesta lukion opetussuunnitelman perusteiksi. Lausunnon ydinsisällön tiivistelmä:

Seta pitää erinomaisena ja olennaisena, että opetussuunnitelman perusteissa nostetaan useissa kohdin esiin ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä opiskelijoiden ja perheiden moninaisuus. Nämä painotukset ovat linjassa sekä lapsen oikeuksien että viimeaikaisten lakimuutosten, kuten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien, kanssa. Näitä teemoja olisi useissa kohdin hyvä vielä vahvistaa ja konkretisoida. Seta yhtyy tässä kohdin ja muiltakin osin globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen ja Allianssi ry:n kommentteihin.

Seta pitää tärkeänä, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus mainitaan opetussuunnitelman perusteissa niin arvoperustassa, oppimisympäristössä, toimintakulttuurissa opiskeluhuollossa, ohjauksessa, oppimisen ja opiskelun tuessa ja opiskelun yleisissä tavoitteissa kuin oppiainekohtaisestikin ainakin seuraavissa aineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, biologia, filosofia, psykologia, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja liikunta. Moninaisuuden eksplisiittinen näkyminen olisi linjassa myös uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa.

Olennaista yhdenvertaisen oppimisympäristön luomisessa on mm. se, miten seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus näkyy oppisisällöissä ja oppimateriaaleissa. Heteronormatiivinen ja sukupuolinormatiivinen opetus antaa väärän kuvan todellisuudesta ja jättää vähemmistöihin kuuluvat tai sateenkaariperheissä elävät nuoret ulkopuolisiksi ja vaille samastumiskohteita. Monissa yhteyksissä, kuten terveystiedossa, historiassa ja yhteiskuntaopissa yksipuolinen opetus jättää kaikki opiskelijat puutteellisten tietojen varaan. Yhdenvertainen ja ajantasaiseen tietoon perustuva opetus seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja perhemuodoista ei toteudu itsestään, vaan opetussuunnitelman perusteet ovat keskeinen väline siihen pääsemiseksi kaikkialla Suomessa.

Kaikkien oppiaineiden opetusmateriaaleissa ja -menetelmissä on syytä tuoda esiin ihmisten ja heidän yhteisöjensä moninaisuus. On erityisen tärkeää, että yhteiskunnalliset ja historialliset aineet esittelevät historiasta eri vähemmistöjen ja eri sukupuolten näkökulmia. Monipuoliset ja stereotypioita purkavat esimerkit ovat kuitenkin tarpeellisia kautta oppiainevalikoiman, esimerkiksi luonnontieteissä, kielissä ja taideaineissa.

Suosittelemme, että opetussuunnitelman perusteisiin merkitään tieto opetus- ja kulttuuriministeriön ja tasa-arvovaltuutetun 27.8.2013 antamasta suosituksesta koskien sukupuoltaan korjaavien henkilöiden tutkintotodistuksia sekä ja opinto- ja tutkintosuorituksia koskevia todistuksia. Suosituksen mukaan opintosuoritus- ja tutkintotodistukset tulisi antaa sukupuoltaan korjaavalle henkilölle pyydettäessä uusilla henkilötiedoilla. Tämä tukee sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ja yksityisyyden suojan toteutumista sekä edistää sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden osallisuutta työelämässä ja muualla yhteiskunnassa.

> Setan lausunto kokonaisuudessaan

> Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tasa-arvovaltuutetun antama suositus

 

9. Oikeusministeriö on selvittänyt perus- ja ihmisoikeustoimijoiden tehtäviä ja toimintaa

Ihmisoikeudet | Oikeusministeriön asettama työryhmä on laatinut selvityksen, jossa kartoitetaan eri perus- ja ihmisoikeustoimijoiden tehtäviä ja toiminnan nykytilannetta. Selvitys perustuu valtioneuvoston vuoden 2014 ihmisoikeusselonteon linjauksiin.

Työryhmä on tarkastellut keskeisiä kansallisia perus- ja ihmisoikeustoimijoita, joihin kuuluvat muun muassa ylimmät laillisuusvalvojat, Ihmisoikeuskeskus, erityisvaltuutetut sekä keskeiset valtioneuvoston asettamat neuvottelukunnat. Lisäksi työryhmä on tarkastellut valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston toimintaa.

Työryhmä on pohtinut mahdollisuuksia vahvistaa kansallisen toimijakentän johdonmukaisuutta ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Työryhmä rohkaisee hallituksesta riippumattomia perus- ja ihmisoikeustoimijoita osallistumaan Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanon seurantaan sen eri vaiheissa.

> Selvitys perus- ja ihmisoikeustoimijoista

> Tietoa hankkeesta

 

10. Lakitietoisku: Tasa-arvolaki suojaa myös sukupuolivähemmistöjä

Ihmisoikeudet | Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki uudistuivat vuodenvaihteessa. Kerromme loppuvuoden uutiskirjeiden lakitietoiskuissa, miten lakimuutokset parantavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa ja oikeusturvakeinoja.

Tasa-arvolain uudistus laajensi sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Laki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös ennaltaehkäisemään sukupuoli- identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Syrjintäsuojan toteutumista valvoo tasa-arvovaltuutettu. Jos epäilet työnantajan, oppilaitoksen tai muun tahon syrjineen sinua sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun vuoksi, voit pyytää tasa-arvovaltuutetulta ohjeita ja neuvoja sekä apua asian selvittämisessä.

Tasa-arvolain uudistukseen liittyen sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kattavan tietopaketin sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille sekä neljä esitettä eri kohderyhmille. Tietopakettia ovat olleet tekemässä myös Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen ja Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska.

> Tasa-arvolaki

Neuvontaa tasa-arvovaltuutetulta (tasa-arvovaltuutetun sivujen päivitys lakimuutosten osalta on kesken)

> Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille

> STM:n esitteet tasa-arvolaista ja sukupuolen moninaisuudesta eri kohderyhmille


 

11. Setan nuoret urheilevat ihan HOMONA

Järjestö | Setan Urheile ihan HOMONA -kampanjaan osallistumalla voi osoittaa tukensa sateenkaarinuorille, jotka kokevat syrjintää, kiusaamista tai häirintää urheilu- tai liikuntaharrastuksen yhteydessä sekä tuoda esille vastustavansa homo- ja transfobiaa.

Kampanjaan voi osallistua muun muassa ilmoittautumalla mukaan Facebookissa tai jakamalla oma urheilukuvansa aihetunnisteella #urheilinhomona. Kampanjaan on Facebookissa liittynyt yli 15 000 henkilöä ja esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa on julkaistu yli 600 kuvaa.

Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeen tutkimustulosten mukaan sateenkaarinuorilla on kokemuksia sekä näkymättömyydestä että suoranaisesta syrjinnästä. Sateenkaarinuorten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää huomiointia ja toimenpiteitä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sateenkaarinuoria ovat esimerkiksi transnuoret, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset nuoret sekä lesbo-, homo- ja binuoret.

Urheile ihan HOMONA -kampanja alkoi sunnuntaina 17.5., jolloin vietettiin kansainvälistä homo-, trans- ja bifobian vastaista päivää (International Day Against Homophobia, Transphobia & Biphobia, IDAHOT). Tämän vuoden kansainvälisenä teemana oli sateenkaarinuorten hyvinvointi.

> Urheile ihan HOMONA -tapahtuma Facebookissa

 

12. Katso Ylen hlbti-teemaiset ohjelmat!

Järjestö | Ylen Silminnäkijä esitti toukokuussa 21.5. dokumentin Ei mies, ei nainen. Mainio dokumentti käsittelee monipuolisesti sukupuolen kokemista. Onko jako miehiin ja naisiin enää tarkkarajaista ja pysyvää? Pitääkö Suomessakin hyväksyä kolmas sukupuoli?

Ikäihmisten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus oli hienosti esillä Ylen Ajankohtaisessa kakkosessa 12.5. Ohjelmaan on haastateltu sateenkaarisenioreja ja Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektille gradun tehnyttä Saini Valtosta.

Molemmat ohjelmat ovat nähtävissä Yle Areenassa 30 päivää tv-esityksestä.

> Silminnäkijä: Ei mies, ei nainen

> Ajankohtainen kakkonen

 

13. Vastaa kyselyyn sateenkaariystävällisestä palveluasumisesta

Järjestö | Turkuun suunnitellaan sateenkaariystävällistä ja syrjimätöntä palveluasumisen kokonaisuutta. Turun seudun Seta ry kartoittaakin nyt yhteistyössä Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:n kanssa tarpeita palveluasumisesta valtakunnallisen kyselyn avulla.

Suunnitteilla on kohtuuhintainen, kodinomainen palveluasumisen kokonaisuus, jossa palvelut voi ostaa oman tarpeen mukaan. Tarkoituksena on muodostaa alueelle sateenkaariystävällinen ja syrjimätön asumisyhteisö. Kokonaisuuteen tulee kuulumaan rivitaloja ja/tai pientaloja. Ajatuksena on, että alueelle voi muuttaa jo ennen kuin palveluasumiselle on erityistä tarvetta. Asukkaat voivat olla eri-ikäisiä, ja mahdollisesti avustettua asumista tarvitsevia. Hankkeen toteutuessa rakennustyöt aloitetaan jo syksyn aikana ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan asuntoihin kesällä 2016.

Pyydämme, että vastaat alla olevan linkin kautta kyselyyn, josta saatua tietoa käytetään hankkeen suunnittelussa. Tietoja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös muissa vastaavissa hankkeissa. Vastaamiseen menee noin 5-10 minuuttia, ja kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä. Voit halutessasi jättää kyselyn loppuun myös yhteystietosi, jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa hankkeesta sen edetessä. Yhteystiedot käsitellään erikseen, eikä niitä voi yhdistää kyselyn vastauksiin.

Kyselylinkkiä voi jakaa vapaasti eteenpäin, koska toivomme mahdollisimman laajaa vastaajajoukkoa. Kyselyyn vastaaminen ei edellytä, että palveluasumiseen siirtyminen olisi itsellesi tällä hetkellä ajankohtaista.

> Suomenkielinen kyselylomake

> Ruotsinkielinen kyselylomake

 

14. Avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja Setan kansainvälisissä kattojärjestöissä

Työpaikat | Setan kattojärjestö IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Queer Youth & Student Organisation) hakee Brysseliin vakituista talous- ja hallintoassistenttia sekä viestintäharjoittelijaa. Transgender Europe (TGEU) hakee harjoittelijaa Berliiniin.

IGLYO:n talous- ja hallintoassistentin tehtäviin kuuluu muun muassa taloushallintoa sekä matka- ja tapahtumajärjestelyä. Talous- ja hallintoassistentilta vaaditaan vähintään kahden vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä.

IGLYO hakee viestintäharjoittelijaa ajalle 13.7.–9.10.2015. Viestintäharjoittelijan tehtäviin kuuluu monipuolisia verkkoviestinnän, mediaviestinnän ja jäsenjärjestöviestinnän tehtäviä. Harjoittelu on palkallinen.

TGEU hakee harjoittelijaa, jonka tehtäviin kuuluu esimerkiksi TGEU:n vaikuttamistyön ja kampanjoinnin tukemista, tutkimuksen tekemistä ja projektinhallintaa. Harjoittelijaa haetaan kolmen kuukauden ajalle. Harjoittelu alkaa 1.8.–15.9. välisenä aikana.

Haku molempiin IGLYO:n paikkoihin päättyy maanantaina 1.6. klo 14 Suomen aikaa. Haku TGEU:n harjoittelijan paikkaan päättyy 23.6. klo 19 Suomen aikaa. Molempien organisaatioiden verkkosivuilla on laajat hakupaketit, joissa kerrotaan tehtävien sisällöstä, hakuprosessien aikataulusta ja muista yksityiskohdista.

> Lisätietoa IGLYO:n avoimista työpaikoista

> Lisätietoa TGEU:n harjoittelijan paikasta

 

15. Auta meitä työssämme yhdenvertaisuuden hyväksi!

Järjestö | Työtä yhdenvertaisuuden hyväksi tarvitaan jatkuvasti. Verkkosivuillamme voit suomalaisten pankkien verkkomaksulla lahjoittaa Setan ja sen jäsenjärjestöjen sosiaali- ja koulutuspalvelujen, nuorisotyön ja ihmisoikeustyön tueksi. Voit lahjoittaa kauttamme myös venäläisille hlbti-järjestöille. Pienikin lahjoitussumma auttaa.

Järjestätkö kesäjuhlat? Haluaisitko kukkien ja muiden lahjojen sijaan tukea ihmisoikeustyötä? Voit pyytää ystäviäsi ja sukulaisiasi muistamaan sinua vaihtoehtoisella lahjalla juhlapäivänäsi – lisää kutsukortteihin pyyntö lahjoittaa Setan lahjoitustilille.

Testamenttaamalla varoja Setalle voit osallistua yhdenvertaisemman maailman toteuttamiseen vielä sittenkin, kun sinusta on aika jättänyt. Koskaan ei ole liian aikaista tehdä testamentti. Voit myös kunnioittaa edesmenneen henkilön muistoa Setalle osoitetun muistolahjoituksen kautta.

Voit tukea Setan toimintaa myös liittymällä jäseneksi Setan jäsenjärjestöön, liittymällä kannatusjäseneksi yksityishenkilönä tai kannustamalla omaa yhdistystäsi liittymään kannatusjäseneksi.

> Tue Setaa


 

16. Täydennyskoulutusseminaari lokakuussa: Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset

Koulutus | Millainen haaste vanhemman tai lapsen transkokemus on perheenjäsenille? Millaisia erityiskysymyksiä liittyy transihmisten vanhemmuuteen? Miksi sukupuolen moninaisuus hämmentää ja miten voin kehittyä ammattilaisena?

Sateenkaariperheet ry ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke ”Sateenkaariperheiden lasten ja vanhemmuuden haavoittuvuudet ammattilaisten tietoisuuteen” järjestävät täydennyskoulutusseminaarin yhteistyössä Setan Transtukipisteen ja Trasek ry:n kanssa.

Aika: 5.–6. lokakuuta 2015
Paikka: Kuntatalo, Toinen Linja 14, Helsinki
Hinta: 30 €/päivä tai 50 €/koko seminaari (Sateenkaariperheet ry:n jäsenet puoleen hintaan)

Maanantain koulutuskokonaisuus on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät vielä tunne sukupuolen moninaisuutta ja transihmisten erityiskysymyksiä. Päivä sopii myös kertaukseksi niille, jotka eivät jatkuvasti työskentele teemojen parissa.

Tiistaina syvennetään maanantaina aloitettua kokonaisuutta, mutta jos sukupuolen moninaisuus ja transihmiset ovat ennestään tuttuja asioita, tiistain koulutukseen voi ilmoittautua myös ilman, että osallistuu maanantain johdantokokonaisuuteen.

> Seminaarin mainos ja ohjelma

> Ilmoittautuminen 7.9. mennessä

 

17. Ammatillisten kouluttajien koulutus

Koulutus | Toteutamme 12.–13.9. ja 26.–27.9. kahden viikonlopun mittaisen koulutuksen, jossa osallistujat saavat valmiudet kouluttaa erityisesti sote- ja kasvatusalan ammattilaisia sekä ammattiin opiskelevia. Ammatillisten koulutusten sisällöt rakentuvat usein hlbtiq-teeman perustiedoista, asiakkaan yhdenvertaisesta ja sensitiivisestä kohtaamisesta sekä hlbtiq-tietotaidon soveltamisesta eri ammattialojen omaan substanssiin. Näiden teemojen ohella koulutuksessa käsitellään muun muassa myös aikuiskoulutusta ja toiminnallisia harjoitteita osana ammatillisia koulutuksia.

Kouluttajina toimivat alan parhaat ammattilaiset kuten Setan ja sen jäsenjärjestöjen asiakastyötä tekevät työntekijät.

Paikkoja koulutukseen on rajoitetusti. Valitsemme osallistujat hakukirjeen perusteella. Koska koulutuksen tavoitteena on vahvistaa Setan jäsenjärjestöjen koulutusasiantuntijuutta eri puolilla Suomea, toivomme osallistujia erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Ansiona on, jos hakijalla on taustakoulutusta ja/tai työkokemusta sote- tai kasvatusalalta tai muulta vastaavalta alalta. Hlbtiq-kentän tuntemus ja Setan kouluttajana toimiminen ovat myös plussaa. Vapaamuotoisessa hakukirjeessä toivomme hakijan kertovan myös, miten aikoo hyödyntää koulutusta oman alueensa tai valtakunnallisen jäsenjärjestönsä koulutustoiminnan puitteissa. Jäsenjärjestön jäsenyys ei kuitenkaan ole ehto koulutukseen osallistumiselle.

Koulutus toteutetaan Setan toimistolla Helsingissä, ja Seta maksaa tuttuun tapaan matkat ja yöpymisen yhdelle henkilölle per jäsenjärjestö. (Korvauksesta sovittava yhdessä oman jäsenjärjestön kanssa.)

Mikäli koulutus sinua kiinnostaa, lähetä vapaamuotoinen hakemus Setan koulutussuunnittelijalle: marita.karvinen[at]seta.fi viimeistään 15.6. mennessä. Kerro, miksi tämä koulutus oli juuri sinulle tärkeä ja miten sitä aiot hyödyntää. Ilmoitamme valinnoista viikon 25 loppuun mennessä.

> Lisätietoa

 

18. Aloita ja päätä kesäkuusi Prideilla!

Pride | Kesäkuu käynnistyy mukavasti Tampereella Pirkanmaan Pridessa. 1.–6.6. järjestettävän tapahtuman teemana on Yhdessä olemme enemmän. Luvassa on monenlaisia sateenkaarevia tapahtumia. Pirkanmaan Pride huipentuu pridemarssiin ja pääjuhlaan lauantaina 6.6.

Helsinki Pride järjestetään perinteisesti juhannuksen jälkeisellä viikolla eli 22.–28.6. Tämän vuoden pääteema on hyvinvointi. Myös valtakunnallinen Seta järjestää monipuolista ohjelmaa Helsinki Pridessa: Keskiviikkona on luvassa keskustelua sateenkaaripolitiikasta sekä Yhdenvertainen vanhuus -projektin ja Setan nuorisotoimikunnan Sateenkaari sukupolvelta toiselle -tilaisuus, johon kuuluu elokuvanäytös ja paneelikeskustelu. Setan ystävät kokoontuvat perinteiselle jäsenjärjestöpiknikille perjantaina. Transtukipiste järjestää monipuolisia kahvi-iltoja ja muita tilaisuuksia. Setan järjestämän ohjelman näet tämän uutiskirjeen lopussa olevasta toimintakalenterista. Tarkemmat tiedot löydät Setan verkkosivuilta.

Jos suomalaiset Pride-tapahtumat eivät täytä kesäkuuta tarpeeksi, Latvian Riiassa järjestetään 15.–21.8. EuroPride. Päätapahtuma eli kulkue kiertää Riian pääkatuja lauantaina 20.6. Kulkueen teemana on solidaarisuus.

Elokuussa järjestetään Turku Pride (10.–16.8.) ja Åland Pride (17.–23.8.)

> Pirkanmaan Pride

> Helsinki Pride

> EuroPride

> Turku Pride

> Åland Pride

 

19. Sinuiksi-chatit tarjoavat tukea sateenkaari-ihmisille

Tapahtuma | Pirkanmaan Setan valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi on lanseerannut uuden tavan tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia. Sinuiksi on aloittanut vertaisryhmätoiminnan chat-muotoisena verkossa, jolloin jokaisella sateenkaarevalla suomalaisella on mahdollisuus kotipaikastaan riippumatta saada liveaikaista tukea ja apua, sekä samanhenkisiä keskustelukumppaneita. Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Sateenkaarevia keskusteluryhmiä tulee alkuun olemaan neljästä eri kategoriasta: Elämänkatsomuksellinen ja hengellinen keskustelu, Transihmisten ja sukupuoltaan pohtivien keskustelu, Sateenkaarinuorten keskustelu sekä Avoin keskustelu (kaikille) seksuaalivähemmistöille. Sinuiksi tulee kartoittamaan kävijöiden tarvetta muille aihealueille ja tavoitteena on lisätä ryhmiä kysynnän mukaan. Kaikkia chattejä vetävät Sinuiksi-palvelun kouluttamat vertaisohjaajat.

> Sinuiksi-chattien aikataulut

 

20. Kansainvälinen seminaari hlbtiq-aktivismista ja intersukupuolisuudesta

Koulutus | Setan kattojärjestöt ILGA-Eurooppa ja IGLYO järjestävät Berliinissä 3.–5.7. koulutusseminaarin hlbtiq-aktivismista ja intersukupuolisuudesta. Seminaari lisää osallistujien tietoa intersukupuolisten henkilöiden kohtaamista ihmisoikeusloukkauksista sekä antaa keinoja tukea intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista.

Seminaariin haetaan osallistujia, jotka ovat aktiivisessa roolissa IGLYOn tai ILGA-Euroopan jäsenjärjestössä, esimerkiksi Setassa. Hakuaika päättyy 1.6. Järjestäjäorganisaatiot tarjoavat majoituksen ja ruoan sekä korvaavat kohtuulliset matkakustannukset.

> Lisätietoa ja hakuohjeet

 

21. Transtukipisteellä alkaa kulttuurikerho ja postprosessiryhmä

Tapahtuma | Transtukipiste aloittaa Kulttuurikerhon, jossa tarkoituksena on keskustella kirjasta, elokuvasta, kulttuuritapahtumasta tai muusta sellaisesta, jossa sukupuolen moninaisuus esiintyy. Tarkoituksena on, että Kulttuurikeho kokoontuisi noin 1–4 kertaa vuodessa. Ensimmäinen Kulttuurikerho kokoontuu Setan toimistolla torstaina 28.5., jolloin Juha Kilpiä on keskustelemassa kirjastaan Nimestä minut tunnet (2015). Tilaisuutta isännöi yhteisötyöntekijä Sami Suhonen. Tervetuloa keskustelmaan tai vain kuuntelemaan!

Transtukipiste on aloittamassa ryhmää niille sukupuolenkorjauksensa läpikäyneille, jotka haluavat pohtia vertaistuellisesti asiaa ja elämää prosessin jälkeen. Onko sukupuolenkorjauksesi jo ohi? Onko se ollut ohi jo ainakin pari vuotta? (Määrittele itse, mitä ohi oleminen tarkoittaa.) Onko vielä jotain, josta haluaisit muiden kanssa ryhmässä jutella? Tule suunnittelemaan postprosessiryhmää! Ryhmän ensimmäinen tapaaminen ja/eli suunnittelukerta on lauantaina 6.6. klo 12–15 Setan toimistolla. Lisätietoja voi kysellä Transtukipisteen yhteisötyöntekijältä Sami Suhoselta, p. 050 371 6899 tai sami.suhonen[at]seta.fi.

> Kulttuurikerho

> Postprosessiryhmä


 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista. Tähän kalenteriin on merkitty Helsinki Pride -viikon ryhmät.

Kesäkuu

1.–6.6. Pirkanmaan Pride Tampereella

15.–21.6. EuroPride Riiassa Latviassa

22.–28.6. Helsinki Pride Helsingissä

23.6. Transtukipisteen nuorten tapaaminen Helsingissä

24.6. Sateenkaaripolitiikka eduskuntavaalien jälkeen – miten uusi hallitus edistää hlbti-ihmisten oikeuksia? Helsingissä

24.6. Sateenkaari sukupolvelta toiselle Helsingissä

24.6. Transtukipisteen Lauluilmaisu ja häpeästä vapautuminen -tilaisuus Helsingissä

24.6. Transtukipisteen yhteislauluilta Helsingissä

25.6. Kyltti- ja banderollitalkoot Helsingissä

25.6. Transtukipisteen kahvi-ilta Helsingissä

26.6. Setan jäsenjärjestöpiknik Helsingissä

27.6. Setan teltta Helsinki Priden puistojuhlassa Helsingissä

28.6. Transtukipisteen Seniori-nyyttäribrunssi Helsingissä

Heinäkuu

Elokuu

10.–16.8. Turku Pride Turussa

17.–23.8. Åland Pride Maarianhaminassa

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design