[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje toukokuu 2013

Tässä uutiskirjeessä:

1. Seta Maailma kylässä -tapahtumassa tänä viikonloppuna
2. Suomen sijoitus vertailussa hlbti-ihmisten oikeuksien toteuttajana putosi
3. Eurooppalaisten hlbti-ihmisten kokemuksia kartoitettiin kyselyllä – tuloksista seminaari eduskunnassa 5.6.
4. EU-komissio nihkeänä hlbti-oikeuksien edistämiselle
5. Venäjän ihmisoikeustilanne esillä tällä viikolla
6. Järjestöt vaativat oikeusministeriltä pääsyä mukaan uhritoimikuntaan
7. Ministeri vaihtuu – eteneekö translaki Suomessakin?
8. Tasa-arvolain uudistus etenee
9. Pusuttelua tasa-arvoisen avioliittolain puolesta
10. Yhdenvertaisuutta rajoitetaan kovin ottein Liettuassa

JÄRJESTÖ
11. Setan foorumi avattiin
12. Nuorten hyvinvointikysely ja strategiakysely ovat vielä avoinna vastaajille!
13. Pyydä Setalle merkkipäivälahjoitus!
14. Pride-tapahtumia Tampereella, Helsingissä ja Porissa
15. Transtukipisteen ja Trasekin voimavaraleiri elokuussa Parkanossa
16. Pirkanmaan Seta juhlii 40. toimintavuottaan

KUUKAUDEN VINKKI
17. Seinäjoelta pyöräillen Nordkappiin tasa-arvoisen avioliittolain puolesta – blogissa matkan kulku!

TAPAHTUMAKALENTERI

Uutiskirje kertoo kuukausittain Setan kuulumiset. Voit erota uutiskirjeen saajien listalta vastaamalla tähän viestiin. Uutiskirjeen voi tilata tiedottajalta: tiedottaja@seta.fi.

1. Seta Maailma kylässä -tapahtumassa tänä viikonloppuna

UUTINEN | Seta osallistuu perinteiseen tapaan Maailma kylässä -festivaaleille tulevana viikonloppuna 25.–26.5. Setan esittelypöytä sijaitsee Mahdollisuuksien tori -teltasta Kaisaniemen Puistossa.

Jaossa on perusmateriaalin lisäksi opetus- ja kasvatuskäyttöön nuoriso-dvd:tä Moninaisuus on meissä. Myös Setan Yhdenvertainen vanhuus -projekti esittelee toimintaansa.

”Mikäli kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta on vielä allekirjoittamatta, niin sen voi tehdä Setan pöydällä. Tarjolla on myös tietoa Vinokinosta sekä Helsinki Pridesta. Näkemisiin viikonloppuna!” Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen toivottaa.

Maailma kylässä on vuodesta 1995 lähtien järjestetty koko perheen ilmaisfestivaali. Se on yksi Suomen suurimmista festivaaleista ja suurin järjestö-, kehitysyhteistyö- ja monikulttuurisuustapahtuma. Festivaalilla on asiaohjelman lisäksi musiikkia, teatteria, tanssia, runoutta, katutaidetta, liikuntaa, lastenohjelmaa, ruokaa eri puolilta maailmaa sekä satoja näytteilleasettajia. Tämän vuoden pääteemana on ihmisoikeudet.

Lisätietoa: http://maailmakylassa.fi/

 

2. Suomen sijoitus vertailussa hlbti-ihmisten oikeuksien toteuttajana putosi

UUTINEN | ILGA-Eurooppa julkaisi viikko sitten kaikkia Euroopan maita koskevan vuosiraportin hlbti-ihmisten asemasta. ILGA-Eurooppa julkaisi myös sateenkaarikartan ja indeksin, joista käy ilmi, että Suomi oli vuonna 2012 vasta Euroopan 14. paras maa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteuttamisessa.

Vertailun paras maa on jälleen Iso-Britannia. Suomen sijoitus laski edellisvuodesta kaksi pykälää sijalle 14. Suomen ohi ajoivat vuodessa Kroatia, jossa syrjinnän vastainen lainsäädäntö on kattavampi, sekä Ranska, joka hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain. Pisteytystä muutettiin viime vuodesta.

Suomessa on toteutunut vain 47 % ILGA-Euroopan edellyttämistä toimista, kun taas Iso-Britannian luku on 77 %. Suomen tulosta heikentävät muun muassa syrjinnän vastaisen lainsäädännön puutteet ja translain ihmisoikeusongelmat sekä avioliitto- ja adoptiomahdollisuuden puuttuminen. Nais- ja miesparien avoliittoja ei tunnusteta kattavasti. Suomi ei myöskään ole laatinut toimenpideohjelmia hlbti-kysymyksissä.

Myös sukupuolivähemmistöjen järjestö Transgender Europe (TGEU) julkaisi oman transoikeuskarttansa. TGEU huomautti, että 24 maata Euroopassa vaatii edelleen transihmisten lisääntymiskyvyttömyyttä, Suomi mukaan lukien.

ILGA-Euroopan kartta ja raportti.

TGEU:n kartta.

 

3. Eurooppalaisten hlbti-ihmisten kokemuksia kartoitettiin laajalla kyselyllä – tuloksista seminaari eduskunnassa 5.6.

UUTINEN | EU:n perusoikeusvirasto julkisti kansainvälisenä homo- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia kartoittaneen kyselytutkimuksen tulokset. Tutkimuksen mukaan keskeisiä ihmisoikeusongelmia Euroopassa ovat laaja kiusaaminen oppilaitoksissa, transihmisten kokema syrjintä työelämässä, työnhaussa ja terveydenhuollossa sekä lukuisat viharikokset, joita myös jätetään laajasti raportoimatta.

Keväällä 2012 toteutettuun nettikyselyyn vastasi yli 93 000 EU:ssa ja Kroatiassa asuvaa vähintään 18-vuotiasta lesboa, homoa, biseksuaalia ja transihmistä, joista reilu 3400 Suomesta. Suomalaisia vastaajia oli väkilukuun suhteutettuna paljon verrattuna muiden maiden vastaajamääriin.

Seta järjestää Perusoikeusviraston tutkimuksen pohjalta 5. kesäkuuta Helsingissä seminaarin yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston kanssa. Seminaari pidetään eduskunnassa otsikolla Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt koulussa, työelämässä ja palvelujen käyttäjinä – mitä uutta EU:n perusoikeusviraston tutkimus kertoo? Ilmoittautuminen seminaariin on auki 31.5.

 

4. EU-komissio nihkeänä hlbti-oikeuksien edistämiselle

UUTINEN | 12 EU:n jäsenvaltiota luovutti viikko sitten EU-komission varapuheenjohtajalle, oikeusasioiden komissaari Vivane Redingille vetoomuksen, jossa toivotaan komission laativan EU:lle ”tiekartan” hlbti-kysymyksistä. Suomi oli yksi vetoomuksen allekirjoittajamaista.

Tiekartalla tarkoitetaan toimintaohjelmaa tai suunnitelmaa, jossa määriteltäisiin komission tavoitteet hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi lähivuosille. Vetoomus luovutettiin Alankomaiden pääkaupungissa Haagissa Alankomaiden hallituksen järjestämässä ensimmäisessä kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän (IDAHOT) konferenssissa. Seta osallistui konferenssiin.

Komissaari Reding vastasi konferenssissa vetoomukseen. Puhe oli suuri pettymys niin kansalaisjärjestöille kuin vetoomuksen allekirjoittaneille maillekin. Reding torjui EU:lta toivotun johtajaroolin ja sälytti vastuun hlbti-oikeuksien edistämisestä jäsenmaille.

”Komissaarin mukaan komissio on jo tehnyt tarpeeksi. Hän ei ottanut puheessaan kantaa EU:n perusoikeusviraston julkistamiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä on kaikissa EU-maissa huomattavan yleistä”, kertoo Setaa tilaisuudessa edustanut pääsihteeri Aija Salo.

ILGA-Euroopan tiedote komissaarin puheesta.

 

5. Venäjän hlbti-tilanne esillä tällä viikolla

UUTINEN | Tulevana sunnuntaina 26.5. Venäjän ihmisoikeustilannetta puidaan Helsingissä kahdessa tilaisuudessa, joissa puhuu Sasha Semenova pietarilaisesta Vyhod eli Coming Out -järjestöstä. Molemmat tilaisuudet järjestää Suomi–Venäjä-seuran Etelä-Suomen piiri. Vyhod on yksi kymmenistä kansalaisjärjestöistä, jotka ovat joutuneet tänä keväänä Venäjän viranomaisten erityistarkastusten kohteeksi.

Semenova puhuu Maailma Kylässä -festivaaleilla klo 14.50–15.10 Mahdollisuuksien tori -teltan Taiga-lavalla. Sunnuntai-iltana järjestetään keskustelutilaisuus Venäjän ihmisoikeustilanteesta Café Mascotissa (Neljäs Linja) klo 18–19.30. Keskustelu käydään englanniksi. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Maailma kylässä -tapahtuman tilaisuus:
http://maailmakylassa.fi/ohjelma/11187

Sunnuntai-illan keskustelutilaisuus Café Mascotissa: http://www.facebook.com/events/445344798889608/

 

6. Järjestöt vaativat oikeusministeriltä pääsyä mukaan uhritoimikuntaan

UUTINEN | Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson asetti tiistaina niin sanotun uhritoimikunnan, jonka tarkoitus on valmistella rikosten uhrien tukipalvelujen toteuttaminen ja rahoitus Suomessa EU:n uhridirektiivin mukaisesti.

Seta ja useat muut kansalaisjärjestöt paheksuvat sitä, että uhritoimikunnan jäseneksi ei ole nimetty ihmisoikeusjärjestöjä ja haavoittuvia ryhmiä edustavia järjestöjä, vaikka direktiivissä nimenomaisesti velvoitetaan varmistamaan rikosuhreille, kuten viharikosten uhreille, suunnatuissa tukipalveluissa asiantuntemus haavoittuvista ryhmistä. Vastaava velvoite on naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vastaisessa Istanbulin sopimuksessa, jonka ratifiointia Suomi valmistelee.

Järjestöt lähettivät ministeri Henrikssonille keskiviikkona yhteisen kirjeen, jossa ne esittävät toimikunnan täydentämistä. Toimikunnan järjestöjäseniksi nimettiin alunperin palveluntuottajajärjestöt Ensi- ja turvakotien liitto, Monika-naiset Liitto, Raiskauskriisikeskus Tukinainen ja Rikosuhripäivystys sekä Raha-automaattiyhdistys.

Järjestöjen kirje Henrikssonille:
http://seta.fi/doc/lausunnot/130521Henriksson_jarjestot_kirje_uhritoimikunta.pdf

 

7. Ministeri vaihtuu – eteneekö translaki Suomessakin?

UUTINEN | Translaista vastaava peruspalveluministeri vaihtuu. Sdp ilmoitti 17.5. vaihtavansa ministeri Maria Guzenina-Richardsonin tilalle kansanedustaja Susanna Huovisen.

Seta ja Trasek lähestyivät Huovista tapaamispyynnöllä 23.5. Järjestöt toivovat, että uusi ministeri asettaa pikimmiten työryhmän valmistelemaan translain kokonaisuudistusta.

Suomen tilanteelle antaa toivoa se, että Ruotsin valtiopäivät teki keskiviikkona pitkään odotetun päätöksen translain lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisesta. Muutos tulee voimaan heinäkuun alusta. Lainkohdan soveltaminen kuitenkin lopetettiin käytännössä jo tammikuussa, kun Tukholman kamarioikeus totesi, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Ruotsin perustuslakia.

Ruotsin translaki asettaa muutoksen jälkeen sukupuolen vahvistamiselle ehtoja, joita ovat muun muassa 18 vuoden ikä, Ruotsissa asuminen sekä pitkään koettu kokemus väärästä identiteetistä, koetun sukupuolen mukaisesti eläminen sekä olettamus, että henkilö elää kokemassaan sukupuolessa vastaisuudessakin.

Lisäksi sukupuolen vahvistamista hakeva ei saa olla rekisteröidyssä parisuhteessa, koska Ruotsin lainsäädäntö ei enää tunne niitä. Mahdollinen voimassa oleva rekisteröity parisuhde muuttuu avioliitoksi.

Setan ja Trasekin tiedote Ruotsin valtiopäivien päätöksestä: http://www.seta.fi/uutiset.php?aid=17916

 

8. Tasa-arvolain uudistus etenee

UUTINEN | Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö on valmistellut jo yli vuoden ajan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain uudistusta hallituksen tasa-arvo-ohjelman ja kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman mukaisesti. Uudistuksen tarkoitus on lisätä lakiin syrjintäkiellot sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella ja velvoittaa työnantajat, viranomaiset ja koulutuksen ja opetuksen järjestäjät edistämään sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa. Uudistus kattaa myös intersukupuoliset henkilöt. Lisäksi lakiuudistuksella laajennetaan tasa-arvosuunnitteluvelvoite peruskouluihin.

Lakiuudistuksen valmistelu on loppusuoralla. Seta, Trasek ja muut valmisteluun osallistuneet tahot antoivat tällä viikolla kirjalliset kommentit tasa-arvoyksikön valmistelemasta lakiesitysluonnoksesta. Seta on olosuhteisiin nähden tyytyväinen esitettyihin lakipykäliin. Seta ehdotti lain perusteluosioihin vielä tarkennuksia, esimerkiksi muunsukupuolinen-termin ottamista mukaan sukupuolen moninaisuuden kuvaukseen.

Setan ja Trasekin tavoitteena on, että tasa-arvolaki kattaisi sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja kehon sukupuolipiirteisiin perustuvan syrjinnän kaikissa tilanteissa, antaisi ihmisille tehokkaat oikeussuojakeinot syrjintää vastaan ja velvoittaisi eri tahot ennaltaehkäisevään tasa-arvotyöhön sukupuolen moninaisuuden osalta. Seta on pitänyt esillä erityisesti koulujen ja oppilaitosten aktiivisten tasa-arvotoimien tarvetta. Järjestöt toivovat, että lain nimi muutetaan laiksi sukupuolten tasa-arvosta.

Setan lausunto:
http://seta.fi/doc/lausunnot/130520Setan_kommentit_tasa-arvolaki.pdf

 

9. Pusuttelua tasa-arvoisen avioliittolain puolesta

UUTINEN | Suomen euroviisuedustaja Krista Siegfrids toi viisujen alla valtavan laajaa näkyvyyttä tavoitteelle tasa-arvoisesta avioliittolaista koko Euroopassa. Krista ja pusu pääsivät viisujen finaaliin. Teema sopi erittäin hyvin viisupäivään, koska Ranskan presidentti Francois Hollande vahvisti allekirjoituksellaan Ranskan uuden avioliittolain finaalipäivänä. Krista oli viisuviikon ajan Tahdon2013-kansalaisaloitekampanjan virallinen lähettiläs.

Image-lehti tempaisi omasta puolestaan viisujen jälkeisellä viikolla. Lehti ilmaisi kannessaan, pääkirjoituksessaan ja sivuillaan voimakkaan tuen tasa-arvoiselle avioliittolaille. Imagen upeissa valokuvissa tukensa kampanjalle antoivat suudellen muun muassa Jaakko Hämeen-Anttila ja Esko Valtaoja, Paula Vesala ja Manna, Paavo Arhinmäki ja Notkea Rotta, Seela Sella ja Saimi Hoyer, Elias Koskimies ja Jani Toivola sekä Pekka Kuusisto ja Tommy Lindgren.

Allekirjoita Tahdon2013-kansalaisaloite täällä.

Imagen pääkirjoitus luettavissa verkossa.

 

10. Yhdenvertaisuutta rajoitetaan kovin ottein Liettuassa

UUTINEN | Liettuan parlamentti hyväksyi tämän viikon tiistaina ensimmäisessä käsittelyssä suurella enemmistöllä kaksi homovastaista lakiesitystä. Liettua sijoittui ILGA-Euroopan vertailussa Euroopan maiden lainsäädännön hlbti-myönteisyydessä sijalle 31/49. Poliitikkojen homofobiset lausunnot ovat maassa yleisiä.

Ensimmäinen lakiesitys määrittelee rangaistavaksi ”perustuslaillisen moraalin ja perustavanlaatuisten perhearvojen” vastaisen toiminnan ja ”yleisen moraalin vastaisten tapahtumien järjestämisen”. Liettuan hlbt-järjestön LGL:n mukaan tällä tarkoitetaan esimerkiksi Pride-tapahtumia.

Toinen käsittelyssä ollut lakiesitys on muutos ”lasten oikeuksien suojelun periaatteita” koskevaan lakiin. Sillä määriteltäisiin, että jokaisella lapsella on ”luonnollinen oikeus äitiin ja isään, mikä johtuu sukupuolieroista sekä isyyden ja äitiyden vastavuoroisesta yhteensopivuudesta”. LGL:n mukaan tällä on tarkoitus varmistaa, että adoptiolapset annetaan ensisijaisesti eri sukupuolta olevien parien perheisiin. Siten laki estäisi jo etukäteen hankkeet nais- ja miesparien adoption mahdollistamiseksi.

Baltic Pride -tapahtuma järjestetään tänä kesänä 22.–28.7. Vilnassa, joten jos ensin mainittu lakimuutos hyväksytään kiireellisesti, se saattaa osaltaan vaikeuttaa Baltic Priden järjestämistä. Viranomaiset ovat jo yrittäneet rajoittaa tapahtumaa muun muassa siirtämällä tapahtumapaikkoja pois järjestäjien toivomilta alueilta. Lukuisat julkisuuden henkilöt taas ovat vedonneet hlbti-yhteisön puolesta.

EU:lla on vain hyvin rajalliset keinot puuttua jäsenmaidensa ihmisoikeustilanteeseen. Suomi on yhdessä kolmen muun jäsenmaan kanssa esittänyt EU-komissiolle niin kutsuttua Rule of law -aloitetta EU:n sisäisen ihmisoikeusmekanismin perustamiseksi. Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan aika ei kuitenkaan ole vielä kypsä tällaiselle mekanismille. Liettuan ja Unkarin viimeaikaisten lakihankkeiden kaltaiset takaiskut ihmisoikeuksien toteutumiselle ovat mahdollisia EU:n sisällä jatkossakin.

Tutustu myös: Joukkorahoitushanke Baltic Pridea käsittelevän dokumentin tukemiseksi.

 

11. Setan foorumi avattiin

JÄRJESTÖ | Tietomurron vuoksi kesästä 2012 suljettuna ollut Setan keskustelufoorumi avattiin uudestaan osoitteessa www.keskustelu.seta.fi.

Foorumia on järjestelty uudelleen. Julkisia, kaikille avoimia keskustelualueita ovat Setan toiminta, Hlbtiq-keskustelu, yleiskeskustelualue Pinkki, Bileet ja tapahtumat sekä ruotsinkielinen Regnbågsdebatt. Suljettuja alueita ovat vertaistukifoorumit nimeltä Sateenkaariperheet ja Naisfoorumi sekä Setan toimintaa tukevat Opettajat-osio ja Koulutus-osio. Näihin liittyminen vaatii moderaattorin hyväksynnän.

Transfoorumia ja transnuorten foorumia ei avattu uudestaan. Näiden alueiden moderointi on kuulunut Transtukipisteen työtehtäviin, ja moderointi ei ole enää mahdollista työajan puitteissa. Setan arvion mukaan transihmisille suunnattuja suljettuja keskustelualueita on tällä hetkellä tarjolla riittävästi.

”Jos suljetuille transaiheisille keskustelualueille on kysyntää ja jos löytyy kiinnostuneita vapaaehtoisia moderaattoreita, foorumille voidaan tulevaisuudessa perustaa uusia alueita” kertoo Setan tiedottaja Eliisa Alatalo.

Seta uudistaa verkkosivustonsa vuoden 2013 aikana. Tänä aikana arvioidaan myös keskustelufoorumin toimivuutta ja tarpeellisuutta. Seta toivoo foorumin käyttäjiltä palautetta aiheesta kesän ja alkusyksyn aikana.

Setan uutinen avaamisesta: http://www.seta.fi/uutiset.php?aid=17905

 

12. Nuorten hyvinvointikysely ja strategiakysely ovat vielä avoinna vastaajille!

JÄRJESTÖ | Setan ja Nuorisotutkimusseuran hyvinvointikyselyyn on vastannut reilu 2000 nuorta ja aikuista. Nuorten hlbti-ihmisten hyvinvointia kartoittava kysely on auki kesäkuun loppuun saakka. Vastata voivat kaikki iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Uutinen ja linkki kyselyyn: http://www.seta.fi/uutiset.php?aid=17886

Seta on kevään ajan kerännyt avoimessa kyselyssä ihmisten näkemyksiä järjestön poliittisesta linjasta. Setan poliittinen strategia uudistetaan vuoden aikana. Oman kantansa Setan politiikasta voi ilmaista vielä vajaan parin viikon ajan.

Uutinen ja linkki kyselyyn: http://www.seta.fi/uutiset.php?aid=17880&k=17166

 

13. Pyydä Setalle merkkipäivälahjoitus!

JÄRJESTÖ | Lähestyvätkö häät, parisuhteen rekisteröiminen, syntymäpäivä, valmistujaiset tai joku muu juhla? Haluaisitko kukkien ja muiden lahjojen sijaan tukea ihmisoikeustyötä?

Voit pyytää ystäviäsi ja sukulaisiasi muistamaan sinua vaihtoehtoisella lahjalla juhlapäivänäsi. Lisää kutsukortteihin pyyntö lahjoittaa Setan lahjoitustilille. Halutessasi toimitamme sinulle listan lahjoittajista ja tiedon lahjoitusten yhteissummasta merkkipäiväsi jälkeen.

Lisätietoja: http://www.seta.fi/merkkipaivalahjoitus

 

14. Pride-tapahtumia Tampereella, Helsingissä ja Porissa

JÄRJESTÖ | Leimautumispäivät – Pirkanmaan Pride järjestetään Tampereella 11.–15.6., jolloin Pirkanmaan SETA juhlii 40 toimintavuottaan. Juhlavuoden tapahtumista kerrotaan lisää tämän uutiskirjeen lopussa.

HeSeta järjestää 24.6.–30.6. näkyvän ja kuuluvan kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuman keskellä Helsinkiä. Helsinki Pride on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja heidän läheisiään yhteen kokoava tapahtuma.

Valtakunnallinen Seta järjestää Helsinki Pridessa toimintaa. Yhdenvertainen vanhuus -projekti tarjoaa yhdysvaltalaisen Gen silent -dokumenttielokuvan näytöksen keskiviikkona. Perinteinen piknik Setan jäsenjärjestöille ja muille Setan ystäville pidetään perjantaina 28.6. Transtukipisteen ryhmät kokoontuvat viikon aikana. Seta osallistuu myös Helsinki Priden puistojuhlaan ja Pride-marssille lauantaina. Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi puhuu puistojuhlassa.

Satakunnan Seta järjestää ensimmäisen Pride-tapahtumansa, Pori Priden. Pori Pride
järjestetään perjantaina 19.7. Luvassa on muun muassa piknik, iltabileet sekä Porin pääkirjaston kanssa yhdessä järjestetty näyttely Pride – ilman ennakkoluuloja. Näyttely on avoinna 4.6.-–14.6. Avajaiset juhlitaan 5.6. klo 13.00.

Leimautumispäivät – Pirkanmaan Pride: http://www.leimautumispaivat.org/

Helsinki Pride: http://helsinkipride.fi/
Gen silent -näytös: http://www.facebook.com/events/474138375995633/

Pori Pride: http://www.poripride.fi/
Kysy lisää: info@100seta.fi, info@poripride.fi, p. 041 710 6494

 

15. Transtukipisteen ja Trasekin voimavaraleiri elokuussa Parkanossa

UUTINEN | Transtukipisteen ja Trasekin perinteinen yhteisöllinen ja voimauttava Voimavaraleiri järjestetään tänä kesänä 23.–25.8. Parkanossa.

Voimavaraleiri on tarkoitettu kaikille transihmisille, muunsukupuolisille, intersukupuolisille, identiteettiään pohtiville sekä heidän läheisilleen. Leirin teemana on yhteisöllisyys. Ohjelmassa on muun muassa keskustelua, työpajoja ja yhdessäoloa.

Ilmoittautuminen leirille päättyy 31.7.2013.

Lisätietoa: http://www.transtukipiste.fi/leiri2013

 

16. Pirkanmaan Seta juhlii 40. toimintavuottaan

UUTINEN | Pirkanmaan Seta viettää juhlavuotta Leimautumispäivien merkeissä. Ensimmäiset Leimautumispäivät pidettiin Tampereella vuonna 1988, ja niiden myötä Leimautumisbileitä on järjestetty jo 25 vuotta. Leimautumisen nimi sai alkunsa sisäänpääsyleimoista. Niillä tehtiin tiettäväksi, mitä seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöä kukin edusti. Sittemmin on alettu käyttää yhtä kaikkia yhdistävää leimaa.

”Leimautumalla tullaan siis ulos kaapista. Päivien aikana kukin voi myös tulla kaapista mistä tahansa haluamastaan tai kannattamastaan syystä”, puheenjohtaja Tuure Pitkänen selventää.

Ohjelmaan kuuluu muun muassa sateenkaarinäyttelyn avajaiset, sateenkaarimessu, paneelikeskustelu yhdenvertaisuudesta, Tuula Juvosen luentokierros Tampereen värikkääseen sateenkaarihistoriaan, leimautumismarssi, sateenkaariperheiden tapaaminen, vanhojen tanssit, Gekon ja Anitta Ahosen juontama päätapahtuma sekä luonnollisesti juhlaleimarit, johon saapuu legendaarinen koomikkopari Hansu ja Pirre – likat Loimaalta.

Ravintola Mixei järjestää sateenkaarikaraoken sekä vaahto- ja MSC Finland -bileet. Tahdon2013-kampanjan merkeissä heitetään morsiuskimppu onnekkaille Laikunlavalta.

”Päivien ohjelma on yhdistyksen vapaaehtoisten luomaa, sopivasti lämminhenkisen kotikutoista ja ihmisten näköistä ja kokoista ihan kuten yhdistys itsekin. Tampereen kaupunki julistaa pääjuhlassa Tampereen homo- ja transrauhan Laikunlavalta. Lisäksi juhlimme Sateenkaariyhteisöjen ja DTM:n meille keräämää huikeaa 9000 euron lahjoitusta valtakunnallisen tuki- ja neuvontapalvelun toteuttamiseen”, Pitkänen kertoo.

Werstaan Hilpeys ja ennakkoluulo -sateenkaarinäyttely avautuu suurelle yleisölle 12.6. ja on auki koko kesän. Näyttely todennäköisesti lähtee kiertämään Suomea kesän päätteeksi.

”Vapaaehtoisemme ovat tehneet näyttelyyn tilateoksia ja koonneet veteraanien ainutlaatuista kokemustietoa talteen. Urakka on ollut huomattava”, Pitkänen kuvaa.

Seta onnittelee lämpimästi Pirkanmaan Setaa!

 

17. Huhtikuun vinkki: Seinäjoelta pyöräillen Nordkappiin tasa- arvoisen avioliittolain puolesta – blogissa matkan kulku!

KUUKAUDEN VINKKI | Naispari Seinäjoelta pyöräilee tänä kesänä Nordkappiin tasa-arvoista avioliittolakia tavoittelevan Tahdon2013-kansalaisaloitteen puolesta. Matkaa voi seurata matkablogissa.
”Tarkoituksena on myös laajentaa ihmisten käsitystä samaa sukupuolta olevien ihmisten rakkaudesta ja siitä, kuinka vähemmistöjen suhteet eivät poikkea periaatteiltaan heterosuhteista”, naiset kertovat.

http://seinajoeltanordkappiin.omablogi.fi/

TAPAHTUMAKALENTERI

TOUKOKUU

25.–26.5. Maailma kylässä, Helsinki
Setan löydät Mahdollisuuksien Tori -teltasta Kaisaniemen puistosta!
www.maailmakylassa.fi

26.5. Seksuaalivähemmistöt Venäjällä, alustus Maailma kylässä -festivaaleilla, Helsinki
Sasha Semenova / Vyhod, Pietari. Järjestää Etelä-Suomen Suomi–Venäjä-seura.

26.5. Keskustelutilaisuus Venäjän hlbti-ihmisoikeustilanteesta, Helsinki
Klo 18–19.30, Cafe Mascot, yläkerta, os. Neljäs linja 2. Puhujana Sasha Semenova, Vyhod / Pietari. Järjestää Etelä-Suomen Suomi–Venäjä-seura. Tilaisuus on maksuton.
www.facebook.com/events/445344798889608/

KESÄKUU

5.6. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt koulussa, työelämässä ja palvelujen käyttäjinä – mitä uutta EU:n perusoikeusviraston tutkimus kertoo? Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusministeriön seminaari EU:n perusoikeusviraston hlbt-kyselytutkimuksen tuloksista Helsingissä Pikkuparlamentissa. Ilmoittautuminen 31.5. mennessä (turvatarkastuksen vuoksi välttämätöntä): http://fralgtb.eventbrite.com/

12.6. Hilpeys ja ennakkoluulo – sateenkaarinäyttely aukeaa Werstaalla Tampereella

11.–15.6. Pirkanmaan Setan (40v.) Leimautumispäivät – Pirkanmaan pride, Tampere
http://www.leimautumispaivat.org/

Facebookissa:
https://www.facebook.com/pages/Leimautumisp%C3%A4iv%C3%A4t-Pirkanmaan-Pride/375204745929609

24.6.–30.6. Helsinki Pride -tapahtumaviikko, http://helsinkipride.fi/

HEINÄKUU

19.7. Pori Pride, http://www.poripride.fi/

22.-28.7. Baltic Pride, Vilna, Liettua https://www.facebook.com/BalticPride

ELOKUU

23.–23.8. Transtukipisteen voimavaraleiri
http://www.transtukipiste.fi/voimavaraleiri

31.8. Puheenjohtajatapaaminen Setan jäsenjärjestöjen puheenjohtajille

31.8. –1.9. Kouluttajak

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design