[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje tammikuu 2017

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

 1. Kannanotto: Lhbtiq-turvapaikanhakijoiden siirrot pois pääkaupunkiseudulta lopetettava välittömästi
 2. Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee – mitä kaikkea muuttuu?
 3. Seta julkaisi moninaisuusoppaan kouluille
 4. Pinkkipartio perustettiin

Järjestöuutiset

 1. Setan nuorisotoimikuntaan kolme uutta jäsentä toimintakaudelle 2017–2019
 2. Sateenkaarihistoria näkyviin muistelukahviloissa
 3. Ehdota paikkakuntaa Setan marraskuiselle edustajakokoukselle!
 4. Hae Setan transpoliittiseen ja kansainväliseen toimikuntaan
 5. Polyamoria – monisuhteisuus ry Setan jäseneksi ja JYY ja Pro-opiskelijat kannatusjäseniksi
 6. Setan valtuuston kokous ja koulutuspäivä 22.4. Helsingissä
 7. Sateenkaariperheet hakee johtavaa perhetyöntekijää ja suunnittelijaa

Tapahtumat ja koulutukset

 1. Trans- ja läheisryhmien ohjaajakoulutus 11.-12.2.
 2. Talvikin tanssit 11.2., Tampere
 3. Uutta avioliittolakia juhlistavia joukkovihkimisiä ja bileitä 1.3. alkaen!
 4. Kokemuskouluttajakoulutus 19.3., Helsinki
 5. Arctic Pride 1.–5.3., Rovaniemi
 6. Kouluttajakoulutus (kouluvierailut) 8.–9.4., Helsinki
 7. Täydennyskoulutusseminaari: Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset 5.9., Tampere

Muut uutiset

 1. Kysely täysi-ikäisille sateenkaariperheiden lapsille
 2. Sukupuolen moninaisuus teemana National Geographicissa

Toimintakalenteri

 

1. Kannanotto: Lhbtiq-turvapaikanhakijoiden siirrot pois pääkaupunkiseudulta lopetettava välittömästi

kuvassa on Setan logo ja HeSetan Together-ryhmän logoIhmisoikeudet | Seta otti perjantaina 3.2 kantaa turvapaikanhakijoiden sijoittamiseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Setan tietoon on tullut useita tilanteita, joissa pääkaupunkiseudulle jo asettuneita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin (lhbtiq) kuuluvia turvapaikanhakijoita siirretään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Siirto pois pääkaupunkiseudulta tarkoittaa monille luopumista jo luoduista sosiaalisista verkostoista ja tukitoiminnasta, jota Setan jäsenjärjestö HeSeta mm. Together-toiminnan kautta tarjoaa. Vastaavaa, laajaa ja ammatillisesti koordinoitua toimintaa, ei lhbtiq-turvapaikanhakijoille muualla Suomessa ole vielä tarjolla.

Niille turvapaikanhakijoille, jotka on jo siirretty pois kohdennettujen tukitoimintojen piiristä, tulee tarjota mahdollisuus asumiseen pääkaupunkiseudulla mahdollisimman pian.

”Siirtojen yhteydessä viranomaiset ovat perustelleet päätöstä sillä, että henkilöt siirretään paikkakunnalle, jossa on olemassa Setan jäsenjärjestö. Suuri osa Setan jäsenjärjestöistä on kuitenkin vapaaehtoisvoimin toimivia, joiden mahdollisuudet tukea lhbtiq-turvapaikanhakijoita vaihtelevat suuresti”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Seta vaatii, että lhbtiq-turvapaikanhakijoiden siirrot pois pääkaupunkiseudulta lopetetaan välittömästi. Järjestön mukaan viranomaiset eivät saa olettaa, että vapaaehtoisvoimin toimivat järjestöt voisivat tarjota riittävää tukea turvapaikanhakijoille. Lhbtiq-turvapaikanhakijoita siirrettäessä tulisikin aina olla erikseen yhteydessä Setan paikallisjärjestöön ja selvittää, pystyykö se tarjoamaan tukea turvapaikanhakijalle.

”Viranomaisten tulisi ensisijaisesti kuulla turvapaikanhakijaa ennen siirtopäätösten tekoa. Ei pidä myöskään olettaa, että sama ratkaisu olisi toimiva kaikille lhbtiq-turvapaikanhakijoille,” Tarjamo toteaa.

Suomessa on kiireellisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat turvapaikanhakijat saavat sensitiivistä ja asiallista kohtelua viranomaisilta, vastaanottokeskusten työntekijöiltä, tulkeilta ja järjestöiltä. Heille on järjestettävä turvalliset asuintilat sekä varmistettava, että he voivat saada psykososiaalista tukea identiteetin salaamisesta ja koetusta vainosta johtuviin ongelmiin.

”Migrin ja pääkaupunkiseudun kuntien tulisi välittömästi järjestää majoitustiloja erityisen haavoittuvassa asemassa oleville lhbtiq-turvapaikanhakijoille”, vetoaa lhbtiq-turvapaikkatyötä koordinoiva Aaro Horsma HeSetasta.

 

2. Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee – mitä kaikkea muuttuu?

Ihmisoikeudet | Tasa-arvoinen avioliittolaki tuo muutoksia muun muassa avioliiton solmivien pariskuntien, perheiden ja avoparien elämään. Avioliittojen solmimisen lisäksi mahdolliseksi tulee Suomessa solmittujen rekisteröityjen parisuhteiden muuttaminen avioliitoksi sekä pakkoavioerojen päättyminen, kun avioliiton purkaminen ei ole enää juridisen sukupuolen vahvistamisen edellytys.

Muutokset vaikuttavat Kelan myöntämään elatustukeen ja perhevapaisiin sekä ennen kaikkea avoparien etuuksiin. Kelan mukaan etuudet sekä nousevat että laskevat, jolloin tuensaajien tulee olla itse aktiivisia tietojensa päivittämiseksi. Samaa sukupuolta olevien avoliitto vaikuttaa muun muassa työttömyyspäivärahaan, lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, kodinhoidontuen tai yksityisen hoidon tuen määrään, erityishoitorahaan, kansaneläkkeeseen, asumistukeen, toimeentulotukeen (siirtyy Kelan maksettavaksi 2017) sekä lukuisiin muihin etuuksiin.

Merkittävä muutos sosiaaliturvassa koskee naisparien saamaa elatustukea, jonka maksaminen lakkaa 1.3. alkaen. Voimassa olevan lain mukaan naisparin lapsella on ollut oikeus elatustukeen, jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu, vaikka lapsella olisi kaksi juridista äitiä.

Avioliiton solmimiseen, rekisteröidyn parisuhteen muuttamiseen avioliitoksi sekä muuhun tähän liittyvästä kerrotaan kootusti osoitteessa. www.seta.fi/avioliittolaki.

Seta ja Sateenkaariperheet tiedottavat avioliittolain mukanaan tuomista muutoksista verkkosivuillaan, Facebook-sivuillaan sekä uutiskirjeissä.

Setan tietoiskut kuvina: https://www.facebook.com/pg/setary/photos/?tab=album&album_id=10154177561163344

Setan tietoiskut videona: https://www.youtube.com/watch?v=LmggHLMdFn4

25.1. järjestetty tiedotustilaisuus avioliittolaista: https://www.youtube.com/watch?v=S8882NWnq4Y&feature=youtu.be

 

3. Seta julkaisi moninaisuusoppaan kouluille

 Kotimaa | Seta julkaisi tammikuussa oppaan Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Uusi perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelma määrää, että perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Tätä tehtävää ei ole rajattu mihinkään erilliseen oppiaineeseen tai -kokonaisuuteen, vaan velvoite koskee kaikkia opettajia.

”Opettajat voivat kokea epävarmuutta tai haasteita tämän tehtävän edessä. Miten toteuttaa tehtävä matematiikan tunnilla? Entä ranskan kielen tunnilla? Miten teeman voisi nostaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien keskiöön? Opas antaa vinkkejä siihen, miten sukupuolen moninaisuutta voi nostaa esiin ja huomioida ihan jokaisella oppitunnilla”, kertoo oppaan laatinut Marita Karvinen Setasta.

”Sateenkaaritematiikan käsittely koulussa lisää tutkitusti myös turvallisuuden tunnetta koulussa. Myös normitietoisuus, etenkin sukupuoli- ja heteronormien tunnistaminen ja kyseenalaistaminen, voi toimia tehokkaasti kiusaamisen ennaltaehkäisijänä”, Karvinen jatkaa.

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ymmärtäminen ei siis tulisi olla vain yksittäisten oppituntien oppimistavoite, vaan aiheen tulisi olla läsnä läpileikkaavasti koulun arjen eri toiminnoissa ja opinnoissa. Setan opas antaa ideoita siihen, miten lisätä sateenkaarevien teemojen näkyvyyttä eri tavoin, arkisista keskusteluista erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin.

”Uuden ops:n hengessä oppaassa rohkaistaan myös oppimaan asioita yhdessä. Oppilaiden tietotaitoa kannattaa hyödyntää tässäkin asiassa,” Karvinen kehottaa.

Kuuntele Marita Karvisen haastattelu Ylellä: http://areena.yle.fi/1-3914192?autoplay=true

Pdf-versio oppaasta on saatavilla Setan verkkosivuilla: www.seta.fi/opettajille/

Opas on tilattavissa maksutta kouluille osoitteesta toimisto@seta.fi

 

4. Pinkkipartio perustettiin

 Kotimaa | Tammikuussa perustettiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuutta partiossa edistävä yhdistys Pinkkipartio ry – Pink Scouter r. Yhdistyksen tarkoituksena on perustamiskokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaan edistää tasa-arvoista partiotoimintaa riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Yhdistyksen päämääränä on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat olla mukana partiotoiminnassa avoimesti omana itsenään.

Perustamiskokouksessa Pinkkipartion puheenjohtajaksi valittiin Veera Hatakka (Tuuspartio). Perustamiskokoukseen osallistui 15 partiolaista eri puolilta Suomea.

 Lisätietoja: pinkkipartio@gmail.com, https://www.facebook.com/pinkkipartio

 

5. Setan nuorisotoimikuntaan kolme uutta jäsentä toimintakaudelle 2017–2019

Kotimaa | Setan hallitus on valinnut kolme uutta jäsentä Setan nuorisotoimikuntaan toimikaudelle 2017–2019. Toimikunta siirtyi kaksivuotiseen kauteen vuonna 2016. Uusiksi jäseniksi valittiin Teija Ryhtä Tampereelta, Armin Kellomäki Hämeenlinnasta sekä Minna Laukkanen Turusta.

Uusi toimikunta kokoontuu tutustumaan, kouluttautumaan ja suunnittelemaan toimintaansa 25.–26.2.2017 Allianssi talolle Helsinkiin.

”Olen todella iloinen hakemusten määrästä ja laadusta ja odotan innolla tutustumista uusiin jäseniin sekä tämän vuoden aktiivista toimintaa”, sanoo Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen.

Nuorisotoimikunnan toimintaa voi seurata muun muassa Facebookissa: https://www.facebook.com/setannuoret/

 

6. Sateenkaarihistoria näkyväksi muistelukahviloissa

#Suomi100 |  Setan ja Kulttuuria kaikille -palvelun Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke on julkaissut muistelukortit, joiden kautta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen lähihistoriaa voidaan tuoda esiin helpolla tavalla. Muistelukortteja voidaan käyttää esimerkiksi muistelukahviloissa, vertaistukiryhmissä ja kahdenkeskisissä muisteluhetkissä tai muistojen tallentamiseksi arkistojen käyttöön.

Muistelukahviloiden pitäjille järjestetään workshop 15.2. klo 14–16 Setan toimistolla (Pasilanraitio 5, 2 krs.). Workshopin pitää Ville Valkeamäki Setasta. Workshopissa käydään läpi muistelutilaisuuden pelisäännöt, perustiedot sosiaalisesta esteettömyydestä ja esimerkkejä korttien käytöstä.

Workshop on tarkoitettu Setan jäsenjärjestöille ja vapaaehtoisille, vertaisryhmien ohjaajille, kulttuuri-, taide- ja muistiorganisaatioille sekä muille Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen yhteistyökumppaneille. Seta ja Kulttuuria kaikille -palvelu toivovat, että muistelukahvilat järjestettäisiin eri puolilla Suomea Setan jäsenjärjestöjen ja paikallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden yhteistyönä.

Ilmoittautumiset: ville.valkeamaki@seta.fi 14.2. mennessä.

Muistelukortit on lainattavissa maksutta Setalta ja Kulttuuria kaikille -palvelulta. Laina-aika on kaksi viikkoa. Kortit voi myös tulostaa itse. Pdf-tiedosto on saatavilla osoitteessa:

http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/tyokalut/

 

7. Ehdota paikkakuntaa Setan marraskuiselle edustajakokoukselle!

Järjestö | Setan edustajakokous järjestetään mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella 25.–26.11. Mikäli jokin Setan jäsenjärjestö on kiinnostunut kutsumaan Setan edustajakokouksen paikkakunnalle, pyydetään järjestöä ilmoittamaan tästä Setan pääsihteerille (paasihteeri@seta.fi) 2.3. mennessä.

Viestissä olisi hyvä ilmetä seuraavat tiedot:

 1. 2 eri tarjousta  kokouspaikoiksi:

– iso kokoussali 70-100 henkilölle, 4 ryhmätyöskentelytilaa/luokkaa, wifi kokousosallistujille

– edustajien majoittaminen pe-su välisenä aikana (kokouspaikan läheisyydessä, eri  huonevaihtoehtoja 1 h, 2h, 3 hh sisältäen aamiaisen)

– ehdotus kokoustarjoiluista (lounas la ja su, illallinen la sekä kahvia/teetä kokouksen ajan)

– ehdotuksista tulee ilmetä kokouspaikan kustannukset,  majoitushinnasto (per hlö/yö) ja kustannukset tarjoiluista

– HUOM! tilojen esteettömyys

2)  ehdotus lauantain iltaohjelmaksi

3)  tieto jäsenjärjestön mahdollisuudesta järjestää kokoukseen kokousavustajia (mm. vastaamaan kokoustiloista, esiintymistekniikasta, osallistujien opastamisesta)

4)    perustelut, miksi Setan edustajakokous tulisi järjestää juuri paikkakunnallanne.

Edustajakokous järjestetään Setan toimiston johdolla yhteistyössä paikallisen jäsenjärjestön kanssa.

Lisätietoja kustannuksista ja kokouksen käytännön järjestelyistä voi kysyä tiedottaja Eliisa Alatalolta, tiedottaja@seta.fi.

 

8. Hae Setan transpoliittiseen ja kansainväliseen toimikuntaan

Järjestö | Hae Setan transpoliittiseen toimikuntaan ja kansainväliseen toimikuntaan. Molempien toimikaudet ovat vuoden 2017 loppuun saakka.

Transpoliittinen toimikunta tukee Setan hallituksen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä erityisesti sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Vuonna 2017 yksi Setan keskeisistä vaikuttamistyön teemoista on translaki, vuoden aikana korostuu myös tasa-arvolain toimeenpanon seuraaminen.

Aiemmin transpoliittinen toimikunta on mm. kommentoinut tasa-arvolaki- ja translakiuudistuksia, vieraillut nimilautakunnassa, järjestänyt keskustelutilaisuuden Helsinki Pridessa ja TransHelsinki-viikolla. Transpoliittisessa toimikunnassa on tarvetta monenlaisille vaikuttamiseen liittyville taidoille: kirjoittamiselle, tapahtumajärjestämiselle, lainsäädännön tuntemukselle ja kansainvälisille yhteyksille. Toimikunnan työ on vapaaehtoispohjaista eikä siihen osallistumisesta makseta palkkiota. Vuoden aikana toimikunta tapaa muutamassa kokouksessa, ja toimii muutoin mm. sähköpostin väliryksellä ja Facebookissa. Toimikunnan jäsenet valitsee Setan hallitus maaliskuun alussa.

Hakemukset toimikuntaan lähetetään sähköpostitse paasihteeri@seta.fi viimeistään 28.2.2017. Kerro hakemuksessa lyhyesti, miksi haluat toimikunnan jäseneksi ja minkälaista osaamista voit toimikuntaan tuoda. Hakemuksen maksimipituus on yksi A4-sivu. Kerro myös, saako nimesi julkaista, jos sinut valitaan toimikuntaan.

Setan kansainvälisten asioiden toimikunnan tehtävänä on tukea Setan hallitusta kansainvälisessä toiminnassa.

Oletko kiinnostunut lhbtiq-ihmisoikeuksista Suomen rajojen ulkopuolella? Haluatko päästä toimimaan yhteistyössä muiden kansainvälisistä lhbtiq-ihmisoikeuskysymyksistä kiinnostuneiden asiantuntevien aktivistien ja ammattilaisten kanssa? Hae Setan kansainvälisten asioiden toimikuntaan!

Vuonna 2017 toimikunnan pääasialliset tehtävät on:

 • valmistella toimintasuunnitelma Setan kansainväliselle toiminnalle tulevina vuosina (Setan järjestöstrategia 2017-2020 mukainen tehtävä)
 • suunnitella Setaan lähialueiden, erityisesti venäläisten, lhbtiq-ihmisoikeuspuolustajien tukiohjelma (toimintasuunnitelman 2017 mukainen tehtävä).

Kyse on vapaaehtoistehtävästä, josta ei makseta palkkiota. Toimikunta kokoustaa muutaman kerran vuoden aikana sekä työskentelee sähköpostin välityksellä. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden (esim. Skype) välityksellä.

Lähetä lyhyt (max. yksi A4) hakemus, jossa kerrot, miksi haluat mukaan kansainväliseen toimikuntaan sekä minkälaista toimikunnan tehtävään sopivaa kokemusta ja/tai kiinnostuksenkohteita sinulla on. Hakemukset lähetetään viimeistään 28.2. Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamolle paasihteeri@seta.fi. Muista liittää hakemukseen yhteystietosi sekä tieto, saako nimesi julkistaa, jos sinut valitaan toimikuntaan.

Hakukuulutus englanniksi on julkaistu osoitteessa: http://seta.fi/apply-to-setas-international-affairs-committee/

Lisätiedot: Kerttu Tarjamo, paasihteeri@seta.fi, p. 050 309 8108

 

9. Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys ry Setan jäseneksi ja JYY ja Pro-opiskelijat kannatusjäseniksi

Järjestö | Setan uudeksi jäsenjärjestöksi on otettu Polyamoria – Monisuhteisuusyhdistys ry. Vuonna 2010 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on ajaa polyamoristen ihmisten etuja, jakaa asiallista ja ajantasaista tietoa polyamoriasta, vähentää polyamorisiin suhteisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja tarjota verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteistoimintaa yhdistyksen jäsenille ja muille kiinnostuneille.

Setan jäsenjärjestöiksi voivat hakea yhdistykset, jotka allekirjoittavat Setan tarkoituksen. Yhdistyksen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi päättää Setan hallitus.

”Polyamoria nousee monesti esiin myös sateenkaariteemojen yhteydessä. Nyt uuden jäsenjärjestön myötä moninaisten perheiden ääni vahvistuu entisestään Setassa”, sanoo pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Kannatusjäseniksi hyväksyttiin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY sekä Pro-opiskelijat. Setan hallitus voi hyväksyä kannatusjäseniksi Setan toimintaa kannattavia yhteisöjä tai yksityishenkilöitä hakemuksen perusteella.

“Kannatusjäsenyys on yhdistyksille ja yrityksille yksi erinomainen tapa kertoa sateenkaarevista arvoistaan”, Kerttu Tarjamo toteaa.

Polyamoria – Monisuhteisuus ry: http://polyamoria.fi/

JYY: http://jyy.fi/

Pro-opiskelijat: http://pro-opiskelijat.fi/

 

10. Setan valtuuston kokous 22.4. Helsingissä

Järjestö | Setan valtuuston kokous eli kevätkokous järjestetään valtuustoon valituille edustajille Helsingissä 22.4. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä keskustellaan uuden järjestöstrategian jalkauttamisesta sekä toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017.

Valtuuston jäsenet ja varajäsenet on nimetty Setan edustajakokouksessa viime vuoden marraskuussa eivätkä he tarvitse valtakirjaa. Kutsu lähetetään osallistujille maaliskuussa. Saman viikonlopun yhteyteen järjestetään jäsenjärjestöille suunnattua koulutusta.

Tarkempia tietoja tulevasta kokouksesta antaa pääsihteeri Kerttu Tarjamo, paasihteeri@seta.fi.

 

11. Sateenkaariperheet hakee johtavaa perhetyöntekijää ja suunnittelijaa

Järjestö | Sateenkaariperheet hakee johtavaa perhetyöntekijää ja suunnittelijaa määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 1.4.2017-31.12.2019.

Johtava perhetyöntekijä toimii johtavana työntekijänä tänä keväänä käynnistettävässä Perhesuhdekeskuksessa, jonka toiseksi työntekijäksi rekrytoidaan vertaistoiminnan koordinoinnista vastaava suunnittelija. Perhesuhdekeskus pyrkii lisäämään ”hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin”. Tavoitteeseen pyritään koordinoimalla monipuolista vertaistoimintaa ja tarjoamalla ammatillista tukea erityisen vaikeissa perhetilanteissa oleville. Kohderyhmänä ovat kaikki hlbtiq-ihmiset ja heidän läheisensä. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Setan jäsenjärjestökentän kanssa. Toiminnassa kertyvää asiantuntemusta levitetään alan ammattilaisten tietoisuuteen. Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen 28.2.2017 mennessä.

Johtavan perhetyöntekijän hakuilmoitus: http://www.sateenkaariperheet.fi/userfiles/documents/Tyopaikkailmoitus_-_johtava_perhetyontekija.pdf

Suunnittelijan hakuilmoitus: http://www.sateenkaariperheet.fi/userfiles/documents/Tyopaikkailmoitus_-_suunnittelija_Perhesuhdekeskus.pdf

 

12. Trans- ja läheisryhmien ohjaajakoulutus 11.–12.2.

Järjestö | Hei sinä vapaaehtoinen, joka ohjaat tai olet alkamassa ohjata Setan jäsenjärjestössä tai Transtukipisteellä sukupuoleltaan moninaisille ihmisille, mm. transihmisille, intersukupuolisille ja/tai sukupuoltaan pohtiville suunnattua ryhmää tai transihmisten läheisille suunnattua ryhmää.

Seta järjestää ryhmänohjaajakoulutuksen juuri sinulle. Koulutus toteutetaan Helsingissä, Setan toimistolla lauantaina-sunnuntaina 11.–12.2.2017. Koulutuksessa käsitellään muun muassa ryhmän ohjaamista yleisesti, ryhmädynamiikkaa, trans- ja läheiserityisiä kysymyksiä ryhmässä, erilaisia haastavia tilanteita sekä osallistujien esille nostamia kysymyksiä. Koulutus on kaksipäiväinen. Osallistujilta edellytetään molempiin päiviin osallistumista.

Paikkoja on rajoitetusti. Priorisoimme valinnassa sellaisia hakijoita, jotka jo ohjaavat ryhmää. Kouluttajina toimivat Setan Transtukipisteen sosiaalipsykologi Kuura Autere, Setan Transtukipisteen palveluohjaaja Miska Salakka ja Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen.

Lisätietoa koulutuksesta antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Kuura Autere eepu.autere@seta.fi

Huom! Seta maksaa matkat julkisilla sekä tarvittaessa yhden tai kahden yön yöpymisen tarveharkintaisesti. Tiedustele mahdollisuuttasi hyödyntää korvaus ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 8.2.2017. Vahvistukset koulutuspaikoista lähetetään torstaina 9.2.

 

13. Talvikin tanssit 11.2., Tampere

Tampere | Pirkanmaan Setan Mummolaakso-ryhmä järjestää tanssit aikuisille bi-, trans- ja lesbonaisille Tampereella lauantaina 11.2.2016 klo 20–02. Illan aikana esiintyy kansainvälisesti menestynyt, iki-ihana tanssipari Santra Rinne ja Piia Korpi. Luvassa on myös tanssiworkshop.

Paikkana tuttuun tapaan Ravintola Laterna, Puutarhakatu 11. Liput maksavat 10 euroa, narikka sisältyy hintaan. Tervetuloa tanssimaan ja tutustumaan!

Musiikista vastaa DJ Lailis. Luvassa muun muassa valssia, humppaa, jenkkaa, foxia, lattareita, slovareita, euroviisuja ja kevyttä discoa!

Lue lisää: https://www.facebook.com/TampereenMummolaakso

 

14. Uutta avioliittolakia juhlistavia joukkovihkimisiä ja bileitä 1.3. alkaen!

Avioliittolaki | Maaliskuun alussa järjestetään useita tapahtumia tasa-arvoisen avioliittolain juhlistamiseksi. Seta järjestää tilaisuuden Kansallisteatterin Lavaklubilla 1.3. klo 18–20. Malja tasa-arvoiselle avioliittolaille -tapahtuman ohjelmaan kuuluu painavia puheita ja keveitä esityksiä. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaan mahtuu ensimmäiset 100 henkeä, mutta ohjelmaa voi seurata myös livestriimin kautta verkossa. Tapahtuma tulkataan paikan päällä suomalaiselle viittomakielelle.

1.3. Helsingissä musiikkiteatteri Kapsäkissä sekä Vantaalla kaupunginmuseossa järjestetään vihkitilaisuudet. Perjantaina 3.3. Sateenkaariparit-hanke järjestää bileet Helsingissä Bottalla. Eri puolilla maata järjestettäviä tapahtumia on koottu Setan kalenteriin.

Setan tapahtumakalenteri: http://seta.fi/tapahtuma/avioliittolaki-astuu-voimaan-katso-viikon-tapahtumat/

 

15. Kokemuskouluttajakoulutus 19.3., Helsinki

Koulutus | Tervetuloa kokemuskouluttajakoulutukseen Helsingissä 19.3. klo 10–17! Uskotko tarinoiden voimaan? Voiko muunsukupuolisen arjesta kertominen auttaa normien purkamisessa?Olisiko transkokemuksen jakamisesta hyötyä muillekin? Voisitko tarinallasi tehdä seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta näkyväksi? Entä ajatteletko, että läheisen kokemuksen ymmärtäminen voisi auttaa ammattilaista työssään?

Mikäli vastasit johonkin kysymykseen myöntävästi, tule koulutukseemme. Koulutus on suunnattu kaikille Setan ja sen jäsenjärjestöjen kokemuskouluttajuudesta kiinnostuneille. Koulutuksessa saat valmiudet toimia muun muassa ammattilaisille sekä ammattiin opiskeleville suunnatuissa koulutuksissa kokemuskouluttajana.

Päivän aikana käsitellään oman tarinan kertomista (sisältö, rakenne, jne.) sekä pohditaan koulutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä kuten omien ja muiden rajojen tunnistamista. Tämän ohella tutustutaan myös esiintymisen saloihin.

Koulutus järjestetään Setan tiloissa Länsi-Pasilassa: Pasilanraitio 5, 00240 Hki. Lisätietoa saa Setan koulutussuunnittelija Marita Karviselta: marita.karvinen@seta.fi. Ilmoittautumiset 13.3. mennessä samaan osoitteeseen.

Tapahtuma Setan kalenterissa: http://seta.fi/tapahtuma/kokemuskouluttajakoulutus/

 

16. Arctic Pride 1.–3.3., Rovaniemi

Järjestö | Arctic Pride on riemukas ja hyväntahtoinen kaiken kansan kulttuuritapahtuma, joka tuo esiin vähemmistökulttuureita ja herättää keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta Lapissa, Suomessa sekä myös kansainvälisesti.

Arctic Pride on järjestetty Rovaniemellä vuodesta 2013 lähtien. Samana vuonna käynnistyi myös Tahdon2013 -kampanja, jonka ansiosta tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan 1.3.2017. Vuoden 2017 Arctic Pride onkin juhlan vuosi, sillä samaan aikaan voimme juhlistaa satavuotista Suomea sekä Arctic Priden viisivuotista taivalta Suomen pohjoisimpana pride-tapahtumana.

Talvinen Rovaniemi lumihankineen tarjoaa upeat puitteet tapahtumalle, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Lappilainen vieraanvaraisuus ja rentous takaavat sen, että jokainen voi kokea olevansa tervetullut – juuri sellaisena kuin on.

Arctic Pride ja Tahdon2013 kutsuvat kaikki tasa-arvon kannattajat viettämään ikimuistoisia hetkiä Rovaniemelle 1.–5.3.2017. Tapahtuman järjestää Rovaniemen Seta ry

 Tapahtuman sivut: http://www.arcticpride.fi/

 

17. Kouluttajakoulutus (kouluvierailut) 8.–9.4., Helsinki

Koulutus | Seta ja sen jäsenjärjestöt täydentävät vapaaehtoiskouluttajareserviään kouluttajakoulutuksella, joka toteutetaan huhtikuun alussa (8.–9.4.) Helsingissä. Koulutukseen mahtuu vain rajallinen määrä osallistujia, joten olethan nopea!

Kouluttajakoulutus antaa valmiuksia toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja muun muassa nuorisotaloille ja erilaisille leireille. Koulutuksessa perehdytään lhbtiq-teeman perustietoihin, tutustutaan toiminnallisiin harjoitteisiin, harjoitellaan omien kokemuksien kertomista sekä perehdytään kouluttamisen saloihin.

Lisätietoja antaa ja ilmoittautumiset (viimeistään 31.2.) vastaanottaa koulutussuunnittelija

Marita Karvinen: marita.karvinen@seta.fi. Koulutuksessa on rajallinen määrä paikkoja, osallistujat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

 

18. Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille: Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset 9.5., Tampere

Koulutus | Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille teemasta sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset järjestetään 9.5. Tampereella

 • Millainen haaste vanhemman tai lapsen transkokemus on perheenjäsenille?
 • Millaisia erityiskysymyksiä liittyy transihmisten vanhemmuuteen?
 • Miten tukea lapsen sukupuolen kokemusta?
 • Miten voin kehittyä ammattilaisena?

Aika: Tiistai 9.5.2017 klo 9.30–16.30

Paikka: Tampere, Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13)

Osallistumismaksu: 30e

Koulutuksen järjestää Sateenkaariperheet ry yhteistyössä Setan Transtukipisteen kanssa.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://my.surveypal.com/Taydennyskoulutusseminaari-9.5.2017

Lisätietoja: sanna.nevala@sateenkaariperheet.fi

 

19. Kysely täysi-ikäisille sateenkaariperheiden lapsille

Tutkimus | Oletko täysi-ikäinen ja kasvanut alle 18-vuotiaana sateenkaariperheessä? Olisiko sinulla aikaa vastata muutamaan kysymykseen sähköpostitse? Kasvatustieteen pro gradu

-tutkielmaa varten kaivataan kipeästi osallistujia kertomaan omasta (lapsuuden) perheestään ja lapsuuden/nuoruuden aikaisista kokemuksistaan.

Tutkimukseen voi osallistua helposti vastaamalla muutamaan kysymykseen sähköpostitse. Mikäli sinulla on hetki käyttää arvokasta aikaasi ja haluat auttaa merkittävästi gradun valmistumisessa, ota yhteyttä tanja.a.salow@student.jyu.fi ja saat kysymykset sähköpostitse. Osallistua voi, jos vähintään yksi vanhemmista kuuluu tai on kuulunut seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Kerättyä tietoa käytetään vain tutkimustarkoitukseen ja niistä raportoidaan anonyymisti.

 

20. Sukupuolen moninaisuus teemana National Geographicissa

Julkaisu | National Geographic julkaisi tammikuussa teemanumeron sukupuolen moninaisuudesta. Myös suomeksi julkaistu lehti käsittelee sukupuoli-identiteetin monitasoisia merkityksiä, käsityksiä ja odotuksia eri puolilla maailmaa.

Teemanumerossa paneudutaan perinteisen sukupuolikäsityksen muuttumiseen sekä transihmisyyteen ja intersukupuolisuuteen. Lähempään tarkasteluun pääsevät myös miehisyyden käsitykset ja odotukset sekä historiassa että nykymaailmassa . Artikkeleiden haastatteluissa ääneen pääsevät monenlaiset ihmiset eri maailman kolkkien 9-vuotiaista aina ruotsalaisiin koti-isiin.

Kyseistä numeroa ei otettu kaikkialla vastaan ilolla – julkaisun tsekkiläisessä käännöksessä oli käytetty transfoobista kieltä. Tsekkiläiset transaktivistit Trans*parent -nimisestä yhteisöstä kirjoittivat asiasta avoimen kirjeen National Geographicin päätoimittajalle.

 

Linkki lehden esittelyyn (englanniksi):
http://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2016/12/robin-hammond-gender-cover/

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/


Sinuiksi chatit Tukinetissä keväällä 2017:

http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-chatit-tukinetissa-kevaalla-2017/


Helmikuu

10.–12.2. Trans- ja läheisryhmien ohjaajakoulutus, Helsinki

15.2. Workshop muistelukahviloiden pitäjille, Setan toimisto, Helsinki
http://seta.fi/tapahtuma/workshop-muistelukahviloiden-pitajille/


Maaliskuu

1.3. Avioliittolaki astuu voimaan

1.3. Joukkovihkiminen musiikkiteatteri Kapsäkissä

https://www.facebook.com/events/1748107075510700/

1.3. Malja tasa-arvoiselle avioliittolaille, Lavaklubi, Helsinki

https://www.facebook.com/events/1843586482543277/

1.3. Vihkimistilaisuus kaupunginmuseossa, Vantaa

https://www.facebook.com/events/777812439024360/

1.3. Free Hugs FlashMob, Turku

https://www.facebook.com/events/235913330180266/

1.-3.3. Arctic Pride, Rovaniemi

http://www.arcticpride.fi/

3.3. Sateenkaarevat bileet, Botta, Helsinki

https://www.facebook.com/events/1579898932024224/

19.3. Kokemuskouluttajakoulutus, Helsinki

31.3. International Transgender Day of Visibility

Huhtikuu

8.-9.4. Kouluttajakoulutus (kouluvierailut), Helsinki

23.4. Setan valtuuston kokous, Helsinki

Toukokuu 

9.5. Täydennyskoulutusseminaari ammattilaisille, Tampere (kts. mainos ylhäältä)
17.5. Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä

Kesäkuu

26.6.–2.7. Helsinki Pride, Helsinki

Heinäkuu

7.-9.7. Kainuu Pride, Kajaani

https://www.facebook.com/kainuupride/

Elokuu

18.–20.8. Hanko Pride, Hanko

https://www.facebook.com/hankopride/

25.–27.8. Border Pride, Tornio-Haaparanta

https://merilapinseta.com/suomeksi/

21.–27.8. Turku Pride, Turku

https://www.facebook.com/turkupride/

Lokakuu

26.10. Intersex Awareness Day

Marraskuu

25.–26.11. Setan edustajakokous

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design