[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje tammikuu 2015

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

1. Ruotsi laskenee juridisen sukupuolen vahvistamisen alaikärajaa – mitä tekee Suomi?
2. Syrjintäsuoja vahvistui vuodenvaihteessa – tutustu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin!

Järjestöuutiset

3. Uusi puheenjohtaja Panu Mäenpää korostaa nuorten osallisuutta ja yhteistä tekemistä
4. Anta int’! Bryt normen! projektets läromedel nu också på svenska – Normit nurin -hankkeen Älä oleta -käsikirja on nyt ilmestynyt myös ruotsiksi
5. Nyt on aika liittyä Setan jäsenjärjestöön!

Tapahtumat ja koulutukset

6. Sateenkaarinuorena koulussa -keskustelutilaisuus 29.1. klo 11–13
7. Kouluttajakoulutus Turussa 31.1.–1.2.2015
8. Kouluttajakoulutus Helsingissä 7.–8.3.2015
9. Arctic Pride 20.–22.2.2015
10. Transtukipisteen ryhmien kevään aikataulut

Toimintakalenteri


 

1. Ruotsi laskenee juridisen sukupuolen vahvistamisen alaikärajaa – mitä tekee Suomi?

 

Ihmisoikeudet | Torstaina 22.1. Ruotsin hallitus julkisti selvityksen juridisen sukupuolen vahvistamiseen tehtävistä muutoksista. Selvityksessä esitetään, että juridinen sukupuolen vahvistaminen olisi mahdollista hallinnollisena toimenpiteenä 15-vuotiaasta alkaen ja vanhempien suostumuksella jo 12-vuotiaasta alkaen. Aiemmin ikäraja on Ruotsissa ollut 18. Hallitus esittänee muutosta valtiopäiville. Muutos tulisi voimaan vuoden 2016 alusta. Muutoksen jälkeen Ruotsissa olisi juridiseen sukupuoleen käytännössä itsemääräämisoikeus lukuun ottamatta ikärajaa. Ruotsalaiset järjestöt RFSL ja RFSL Ungdom ovat vaatineet ikärajan poistamista kokonaan.

Seta ja muut ihmisoikeusjärjestöt vaativat painokkaasti Suomen hallitukselta toimia translain muuttamiseksi myös Suomessa. Järjestöt haluavat, että sukupuolen vahvistaminen olisi ilmoitusasia. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakiesityksen, jossa poistettaisiin lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ja naimattomuusvaatimus. 18 vuoden ikäraja jäisi jäljelle. Hallitus ei ole kuitenkaan antanut lakiesitystä, ja näyttää siltä, että translakiesitys kuivuu tällä hallituskaudella kasaan. Seuraavan hallituksen on joka tapauksessa jatkettava uudistusta: Ruotsi, Tanska ja moni muu maa on mennyt tai menossa heittämällä ohi Suomesta transihmisten ihmisoikeuksien osalta.

> RFSL:n ja RFSL Ungdomin kannanotto

 

2. Syrjintäsuoja vahvistui vuodenvaihteessa – tutustu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin!

Ihmisoikeudet | 1.1.2015 astui voimaan useita merkittäviä lakimuutoksia, jotka parantavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa ja oikeusturvakeinoja. Nämä ovat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muutokset ja laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta.

Yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto seksuaalisen suuntautumisen perusteella laajeni kattamaan kaikki elämänalueet, kuten tavaroiden ja palveluiden tarjonnan. Nyt seksuaalisen suuntautumisen perusteella syrjintää kokenut voi lisäksi ottaa yhteyttä asiaan erikoistuneeseen viranomaiseen, kun vähemmistövaltuutettu muuttui yhdenvertaisuusvaltuutetuksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuvaan kuuluvat muun muassa ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen, etniseen taustaan sekä uskontoon tai vakaumukseen liittyvät syrjintätapaukset ja yhdenvertaisuuden edistäminen näihin asioihin liittyen. Työelämän syrjintäkysymyksissä yhteyttä otetaan jatkossakin työsuojeluviranomaisiin. Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimii toukokuuhun asti entinen vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet.

Tasa-arvolaki kieltää nyt sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Syrjintäkieltoa sovelletaan myös intersukupuolisiin henkilöihin. Lisäksi tasa-arvolaki velvoittaa viranomaiset, työnantajat ja koulutuksen järjestäjät ehkäisemään ennalta sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Sukupuolen moninaisuus on jatkossa otettava mukaan muun muassa tasa-arvosuunnitelmiin.

> Yhdenvertaisuusvaltuutettu verkossa

> Yhdenvertaisuusvaltuutettu Facebookissa

> Tasa-arvovaltuutettu verkossa

> Tasa-arvovaltuutettu Facebookissa

 

3. Uusi puheenjohtaja Panu Mäenpää korostaa nuorten osallisuutta ja yhteistä tekemistä

Järjestö | Setalla on vuoden 2015 alusta ollut uusi hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Panu Mäenpää ja varapuheenjohtajina Katriina Rosavaara ja Sara Sundell. Puheenjohtaja lähetti vuoden aluksi terveisiä kaikille Setan ystäville blogikirjoituksessa.

”Teen päivätyökseni toimintaa nuorten kulttuuriharrastamisen parissa ja siksi haluan nostaa nuoret toiminnan tärkeimmäksi kohderyhmäksi. Nuorten osallisuus ja osallistuminen järjestömme kaikilla tasoilla on varmistettava. Me rakennamme yhteiskuntaa koko ajan tulevaisuutta varten ja on tärkeää, että huomisen aikuiset ovat vaikuttamassa siihen, millaisessa yhteiskunnassa he tulevat elämään. Uskon ja tiedän, että järjestömme on valmis ja halukas osallistamaan entistä enemmän nuoria toimintaamme. Jo nyt hyvät tulokset näkyvät organisaatiomme vahvassa nuorisotyöllisessä otteessa”, Mäenpää kirjoittaa Setan nettisivuilla.

Uusi puheenjohtajamme korostaa myös vapaaehtoisten merkitystä Setan työssä. Hän toivoo, että mahdollisimman moni Tahdon2013-kampanjaa tukenut ihminen ympäri Suomea löytää paikkansa myös Setan toiminnassa.

”Jokaiselle varmasti löytyy sopiva määrä hommaa, kunhan muistamme, että vapaaehtoistyön tulee olla palkitsevaa myös vapaaehtoistyön tekijälle. Leipätyössäni olen huomannut, että mikään ei ole niin tärkeää kuin ihmisen näkeminen ja arvokkaaksi tekeminen, erityisesti kohtaamisten kautta. Kohtaamiset ja arvokkaat hetket, niitä me voimme olla yhdessä tekemässä”, paaluttaa puheenjohtaja.

> Puheenjohtajan tervehdys

> Setan hallitus

 

4. Anta int’! Bryt normen! projektets läromedel nu också på svenska – Normit nurin -hankkeen Älä oleta -käsikirja on nyt ilmestynyt myös ruotsiksi

antaint

Järjestö | Boken är skriven för att ändra verkligheten i skolorna och läroanstalterna. I boken presenteras olika sätt på vilka vi kan ingripa i de diskriminerande normerna och göra skolan till en trygg lärmiljö för alla.

Normer är antaganden om hurdana människor är och hurdana de borde vara. De är också outtalade regler. De reglerar vem som blir sedd, vems röst som hörs, vem som hör till gruppen och vem som lämnas utanför.

Från tolerans till likabehandling är ett samarbetsprojekt mellan Seta rf, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry och Suomen lukiolaisten liitto ry. Projektet finansieras med stöd av undervisnings- och kulturministeriet. Projektets syfte är att främja likabehandling och en trygg studiemiljö för alla oberoende av könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, speciellt i andra stadiets läroinrättningar.

Boken kan beställas från Seta genom att kontakta koordinatorn för ungdomsarbetet: lotte.heikkinen[at]seta.fi, +358 44 301 3020.

> Bryt normen!

 

5. Nyt on aika liittyä Setan jäsenjärjestöön!

Järjestö | Vuoden vaihduttua on hyvä hetki liittyä Setan jäsenjärjestön jäseneksi. Setalla on 23 jäsenjärjestöä, joista osa toimii valtakunnallisesti, osa paikallisella tasolla. Setan jäsenjärjestöissä oli vuonna 2013 yhteensä noin 4 000 jäsentä.

Jäsenmaksut ovat järjestöille merkittävä tulonlähde, jolla tehdään vaikuttavaa ihmisoikeustyötä ja monipuolista vapaa-ajan- ja kulttuuritoimintaa sekä ylläpidetään laadukkaita, maksuttomia sosiaalipalveluita. Jäsenmaksut vaihtelevat jäsenjärjestöittäin, kuten myös jäsenkortilla saatavat paikalliset edut. Kaikki jäsenjärjestöt tarjoavat jäsenilleen kanavan toimia, osallistua ja tavata uusia tuttavuuksia.

Paikalliset jäsenjärjestöt:

HeSeta ry, Uusimaa
Hobiles ry, Joensuu
Jyväskylän Seta ry, Jyväskylä
Kymenlaakson Seta ry, Kotka-Kouvola
Lahden Seta ry, Lahti
Opiskelijavinokkaat – OVI ry, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Oulun Seta ry, Oulu
Pirkanmaan Seta ry, Tampere
Rovaniemen Seta ry, Rovaniemi
Saimaan Seta ry, Lappeenranta
Satakunnan Seta ry, Pori
Savon Seta ry, Kuopio
Turun seudun Seta ry, Turku
Vaasan Seta ry, Vaasa
Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren rf, Mariehamn

Valtakunnalliset jäsenjärjestöt:

Dreamwear Club ry
H.O.T. ry
Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry
Mummolaakso ry
Regnbågsankan rf
Sateenkaariperheet ry
Sateenkaariyhdistys Malkus ry
Suomen Karhut Fin-Bears ry

> Linkit jäsenjärjestöjen liittymissivuille

 

6. Sateenkaarinuorena koulussa -keskustelutilaisuus 29.1. klo 11–13

Koulutus | Koulu on lähes kaikkien nuorten elämää yhdistävä, tärkeä teema. Kun puhutaan nuorten hyvinvoinnista, koulua koskevat kysymykset nousevat usein ensimmäisenä esiin. Millainen paikka koulu on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille? Miten koulusta voisi tehdä kaikille yhdenvertaisemman ja turvallisemman tilan?

Nuorisotutkimusseura ja Seta järjestävät Sateenkaarinuorena koulussa -keskustelutilaisuuden Eduskunnan Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3, Helsinki) torstaina 29.1. klo 11–13.

Tilaisuudessa julkistetaan Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeen laadullisen osan julkaisu, Riikka Taavetin tutkimus ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. Tilaisuudessa tutkimuksen tuloksia tarkastellaan ja kommentoidaan erityisesti koulun näkökulmasta.

Seminaarissa kuullaan muun muassa opetusministeri Krista Kiurun puheenvuoro sateenkaarinuorten asemasta koulussa. Tutkimukseen osallistuneet nuoret kommentoivat tuloksia. Tilaisuuden lopussa on mahdollisuus yleisökeskusteluun.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumisia. Kahvitarjoilu klo 10.45 alkaen.

> Tapahtuma Facebookissa

 

7. Kouluttajakoulutus Turussa 31.1.–1.2.2015

Koulutus | Vuoden ensimmäinen kouluttajakoulutus toteutetaan Turussa, TuSetan toimistolla 31.1.–1.2.2015.

Koulutus on suunnattu kaikille vapaaehtoiskouluttamisesta kiinnostuneille aktiiveille. Koulutuksessa saat perusvalmiudet toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja nuorisotaloille. Koulutuksessa käsitellään perusasiat hlbtiq-teemasta, tutustutaan Setan koulutustoiminnan rakenteisiin, koulutusmateriaaliin ja -videoihin, perehdytään esiintymisen saloihin, mietitään omaa tarinaa ja kokemuksia sekä niihin liittyviä rajoja ja eettisiä kysymyksiä. Koulutuksessa on myös osio, missä mietitään haastavien tilanteiden hallintaa.

Alustavan aikataulun mukaan koulutus alkaa lauantaina 31.8. klo 11 ja päättyy klo 18, sunnuntaina jatkamme klo 10 ja koulutusviikonloppu päättyy klo 17.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä KSL:n kanssa.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa koulutuksesta Setan koulutussuunnittelijalta: marita.karvinen@seta.fi

 

8. Kouluttajakoulutus Helsingissä 7.–8.3.2015

Koulutus | Maaliskuussa toteutamme kouluttajakoulutuksen Helsingissä.

Koulutus on suunnattu kaikille vapaaehtoiskouluttamisesta kiinnostuneille aktiiveille. Koulutuksessa saat perusvalmiudet toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja nuorisotaloille. Koulutuksessa käsitellään perusasiat hlbtiq-teemasta, tutustutaan Setan koulutustoiminnan rakenteisiin, koulutusmateriaaliin ja -videoihin, perehdytään esiintymisen saloihin, mietitään omaa tarinaa ja kokemuksia sekä niihin liittyviä rajoja ja eettisiä kysymyksiä. Koulutuksessa on myös osio, missä pohditaan haastavien tilanteiden hallintaa.

Alustavaan aikataulun mukaan koulutus alkaa lauantaina 7.3. klo 10 ja päättyy klo 17.00, sunnuntaina 8.3. jatkamme klo 10 ja koulutusviikonloppu päättyy klo 16.30. Koulutus pidetään Helsingissä, myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa koulutuksesta Setan koulutussuunnittelijalta: marita.karvinen@seta.fi

 

9. Arctic Pride 20.–22.2.2015

Pride | Arctic Pride järjestetään jälleen Rovaniemellä viikonloppuna 20.–22.2.2015. Kolmatta kertaa järjestettävän Arctic Priden teemana on tänä vuonna ”Sateenkaarikulttuuria Pohjolassa”. Se on rento ja hyväntahtoinen tasa-arvon ja moninaisuuden juhla. Arctic Pride tarjoaa kohtaamispaikan ja tuo esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämää arktisilla leveyksillä. Ennen kaikkea Arctic Pride rohkaisee jokaista olemaan oma itsensä ja kunnioittamaan erilaisuutta muissa.

Viikonlopun aikana nautitaan Pride-kulttuurista teatterin, näyttelyiden, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien sekä klubitapahtumien muodossa. Tapahtumia järjestetään ympäri kaupunkia erilaisissa kohteissa. Lauantain pääklubi järjestetään Café Tivolissa ja pääesiintyjäksi on varmistunut ruotsalainen dj-duo Emma Jennie ja Charlotte. Perjantain klubi juhlitaan Kauppayhtiöllä ja siellä esiintyy mm. Rosa Rechardt sekä Kattikopla. Ohjelmarunko tarkentuu päivittäin.

Twist Travel järjestää bussimatkat Helsingistä Rovaniemelle pysähdyspaikkoina Tampere, Jyväskylä ja Oulu.

> Ohjelma

Bussimatkat

> Arctic Pride Facebookissa

> Arctic Pride Twitterissä

> Artic Pride Instagramissa

 

10. Transtukipisteen ryhmien kevään aikataulut

Transtukipiste | Transtukipisteen ryhmätoiminta jatkuu keväällä. Ryhmät kokoontuvat Setan toimistolla Helsingissä (Pasilanraitio 5).

Transtukipisteen kahvi-ilta pidetään joka torstai klo 19–21.

Dreamwear Clubin kahvi-illat pidetään joka kuukauden toisena maanantaina ja neljäntenä tiistaina klo 19–21 transvestiiteille ja heidän läheisilleen.

Muunsukupuolisten ryhmä kokoontuu sunnuntaina 1.2., 8.3., 29.3., 26.4. ja 7.6. klo 12–15.

Transihmisten ja intersukupuolisten läheisten ryhmä tapaa perjantaina 30.1., 20.2., 20.3., 17.4. ja 8.5. klo 18–20.

Transihmisten ja intersukupuolisten kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä tapaa lauantaina 31.1., 21.1., 21.3., 18.4. ja 23.5. klo 12–14.

Naisten ja feminiinien ryhmä kokoontuu lauantaina 31.1., 21.2., 21.3., 18.4. ja 23.5. klo 16–18.

Nuorten ja pohtivien ryhmä kokoontuu sunnuntaina 1.2., 22.2., 22.3., 19.4. ja 24.5. klo 14–17. Lisäksi tapaaminen järjestetään Helsinki Pride -viikolla tiistaina 23.6.

Miesten ja maskuliinien ryhmä tapaa lauantaina 7.2., 7.3., 11.4. ja 16.5. klo 14–17.

> Tapaamiset Transtukipisteen kalenterissa

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen ryhmien aikataulut löytyvät jatkossa Transtukipisteen kalenterista.

Transtukipisteen kahvi-ilta pidetään Setan toimistolla joka torstai klo 19–21.

Tammikuu

29.1. Sateenkaarinuorena koulussa -keskustelutilaisuus Helsingissä

30.1. Transtukipisteen läheisten ryhmä Helsingissä

31.1. Transtukipisteen naisten ja feminiinien ryhmä Helsingissä

31.1. Transtukipisteen puolisoiden ja kumppanien ryhmä Helsingissä

31.1.–1.2. Kouluttajakoulutus Turussa

Helmikuu

1.2. Transtukipisteen nuorten ja pohtivien ryhmä Helsingissä

1.2. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

7.2. Transtukipisteen miesten ja maskuliinien ryhmä Helsingissä

20.2. Transtukipisteen läheisten ryhmä Helsingissä

20.–22.2. Arctic Pride 2015 Rovaniemellä

21.2. Transtukipisteen naisten ja feminiinien ryhmä Helsingissä

21.2. Transtukipisteen puolisoiden ja kumppanien ryhmä Helsingissä

22.2. Transtukipisteen nuorten ja pohtivien ryhmä Helsingissä

Maaliskuu

7.3. Transtukipisteen miesten ja maskuliinien ryhmä Helsingissä

7.–8.3. Kouluttajakoulutus Helsingissä

8.3. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

20.3. Transtukipisteen läheisten ryhmä Helsingissä

21.3. Transtukipisteen puolisoiden ja kumppanien ryhmä Helsingissä

21.3. Transtukipisteen naisten ja feminiinien ryhmä Helsingissä

22.3. Transtukipisteen nuorten ja pohtivien ryhmä Helsingissä

29.3. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

Huhtikuu

11.4. Transtukipisteen miesten ja maskuliinien ryhmä Helsingissä

17.4. Transtukipisteen läheisten ryhmä Helsingissä

18.4. Transtukipisteen puolisoiden ja kumppanien ryhmä Helsingissä

18.4. Transtukipisteen naisten ja feminiinien ryhmä Helsingissä

19.4. Transtukipisteen nuorten ja pohtivien ryhmä Helsingissä

26.4. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

Toukokuu

8.5. Transtukipisteen läheisten ryhmä Helsingissä

16.5. Transtukipisteen miesten ja maskuliinien ryhmä Helsingissä

23.5. Transtukipisteen puolisoiden ja kumppanien ryhmä Helsingissä

23.5. Transtukipisteen naisten ja feminiinien ryhmä Helsingissä

24.5. Transtukipisteen nuorten ja pohtivien ryhmä Helsingissä

Kesäkuu

7.6. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design