[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje tammikuu 2014

Tässä uutiskirjeessä:

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

1. Tukeasi tarvitaan juuri nyt: Europarlamentissa hlbti-oikeuksien kohtalonhetket
2. Venäjän ihmisoikeudet tarkastelussa Sotšin olympialaisten alla
3. Ihmisoikeustoimijat: Kotimaan ihmisoikeuspolitiikka hampaatonta
4. Seta lausui isyyslaista, seksuaaliterveydestä ja naisten oikeuksista
5. Avioliittolaista lähetekeskustelu eduskunnassa 20.2. – vaikuta kansanedustajiin!
6. Vetoomus meppiehdokkaille: allekirjoita hlbti-ihmisoikeuksien puolesta
7. EU-komissiolta historiallinen tuki Transgender Europe -järjestölle

Järjestöuutiset

8. Setan ja Transtukipisteen juhlavuosi käynnistyi
9. Osallistu muistitietokeruuseen ja kirjoita sateenkaarinuoruudestasi
10. Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus hakee nuoria maaliskuussa kokoontuviin teemaryhmiin
11. Haluaisin pystyä kertomaan -video tavoittanut jo tuhansia vanhuusteemalla
12. Virolainen sisarjärjestö vieraili Setassa
13. Taideyliopiston ylioppilaskunta Setan kannatusjäseneksi
14. Jäsenjärjestöavustukset haettavana 28.2. mennessä
15. Seta mukaan Sateenkaariparit-hankkeeseen – tykkää hankkeesta Facebookissa!

Tapahtumat ja koulutukset

16. Ilmoittaudu Setan vapaaehtois- ja täydennyskoulutuksiin
17. TransHelsinki-tapahtuman suunnittelu Setan toimistolla 13.2.
18. Lahti Pride 30.1.–1.2. & Arctic Pride 21.–23.2.
19. ILGAn johtaja Suomen-vierailulla 24.2. – tule kuulemaan ihmisoikeuspuolustajien asemasta
20. EuroPride järjestetään Oslossa 25.6–29.6.

Muut uutiset

21. Trasek kartoittaa kokemuksia feminisoivista hoidoista

Toimintakalenteri

 

1. Tukeasi tarvitaan juuri nyt: Europarlamentissa hlbti-oikeuksien kohtalonhetket

Eurooppa | Euroopan parlamentti äänestää helmikuun alussa MEP Ulrike Lunacekin valmistelemasta raportista, joka käsittelee niin kutsuttua hlbti-tiekarttaa (LGBT Roadmap) eli ehdotusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia koskevaksi EU:n strategiaksi. Parlamentti on jo aiemmin esittänyt komissiolle vaatimuksen hlbti-tiekartasta peräti kymmenen kertaa. Raportti ei sido komission eikä jäsenmaiden käsiä. EU on jo aiemmin hyväksynyt vastaavia strategioita muun muassa romanien, vammaisen ja sukupuolten tasa-arvon osalta.

Pelkona on, että parlamentin konservatiivisiipi äänestää raportin käsittelyn nurin vastaavasti kuin se teki joulukuussa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevalle ns. Estrelan raportille. Nyt tarvitaan europarlamentaarikoille mahdollisimman monelta kansalaiselta koko EU:ssa viesti siitä, että tiekartta tarvitaan. Siksi pyydämme yhdessä ILGA-Euroopan kanssa apuasi.

Voit tukea kampanjaa sosiaalisessa mediassa, mutta myös kirjoittamalla Suomen tai muiden maiden MEPeille ja vedota heihin, jotta he äänestäisivät Lunacekin raportin käsittelyn puolesta. Riittää, että kirjoitat mepille esimerkiksi seuraavat asiat (omin sanoin):

”Tiedän, että Parlamentti keskustelee hlbti-ihmisten oikeuksia koskevasta strategiasta. Mielestäni EU:n pitää puolustaa jokaisen perusoikeuksia. Yhdenvertaisuudessa ja ihmisoikeuksissa pitkälle päässeiden maiden meppien on tärkeää tukea EU:n hlbti-strategiaa, jotta myös muiden maiden hlbti-ihmiset saavat suojaa syrjintää vastaan. Pyydän sinua tukemaan Lunacekin raporttia.”

Tue kampanjaa sosiaalisessa mediassa: Thunderclapin kautta voit helposti “lahjoittaa” Facebook- tai Twitter-statuksesi kampanjalle kertaluonteisesti ja siten levittää sanaa.

Twiittaa europarlamentaarikoille tukipyyntö hashtagilla #LunacekYes!

>> Tietoa Lunacekin raportista parlamentin hlbt-ryhmän tiedotteessa

>> Usein kysytyt kysymykset

>> Raportti suomeksi

>> Meppien yhteystiedot

 

2. Venäjän ihmisoikeudet tarkastelussa Sotšin olympialaisten alla

Venäjä | Helmikuun puolessavälissä alkavat Sotšin talviolympialaiset ovat nostattaneet keskustelua ja kannanottoja Venäjän ihmisoikeustilanteesta.

Setan blogissa kirjoittavan puheenjohtaja Juha-Pekka Hipin mielestä Suomen valtion edustajien tulisi jättää juhlaseremoniat väliin.

”Osallistumalla Putinin suuren projektin juhlintaan – varsinkin pompöösien juhlaseremonioiden osalta – valtiojohto tukisi välillisesti harjoitettua politiikkaa tilanteessa, jossa edes urheilijoiden turvallisuutta ei voida taata”, Hippi kirjoittaa.

Amnestyn blogissa Anu Tuukkanen toteaa, että Kreml on viime vuosien politiikallaan tehnyt Sotšin kisoista täydellisen areenan urheilijoiden ja kisavieraiden mielenilmauksille ja kriittisille lausunnoille.

”Vaikka kisojen jouheva sujuminen vaatisikin kosmeettisia ja retorisia myönnytyksiä ihmisoikeuksille, mitään pysyvää muutosta ei ole näköpiirissä”, Tuukkanen tiivistää.

Olympialaisia ja ihmisoikeuksia ruoditaan myös Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 3) 5.2. klo 16.00. Puhumassa ovat Setan pääsihteeri Aija Salo, yliopiston Venäjä-tutkija ja Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen, pääsihteeri Tiina Kivisaari Paralympiakomiteasta ja yliopistotutkija Jussi Lassila. Keskustelua ennen tohtorikoulutettava Freek van der Vetin tietoisku Who’s afraid of human rights in Sochi? Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa.

>> Setan puheenjohtajan blogikirjoitus

>> Amnestyn blogi

>> Tiedekulman keskustelutilaisuus

>> Tilaisuuden livestream

 

3. Ihmisoikeustoimijat: Kotimaan ihmisoikeuspolitiikka hampaatonta

Kotimaa | Suomalaiset ihmisoikeustoimijat ottivat tammikuussa kantaa hallituksen ihmisoikeuspolitiikkaan. Tiedotteessaan ihmisoikeustoimijoiden paneeli, johon Seta kuuluu, korostivat, että seuraavan ihmisoikeustoimintaohjelman pitää olla kunnianhimoisempi ja konkreettisempi.

Ihmisoikeustoimijat vaativat, että perus- ja ihmisoikeudet otetaan huomioon kaikessa julkisessa päätöksenteossa ja toiminnassa ja että seuraavan hallituksen on puututtava ihmisoikeusongelmiin tehokkaasti sekä osoitettava ihmisoikeustyöhön varat ja vahvistettava perus- ja ihmisoikeusvalvontaa.

>> Tiedote ja lausunto täällä

 

4. Seta lausui isyyslaista, seksuaaliterveydestä ja naisten oikeuksista

Ihmisoikeustyö | Seta antoi tammikuussa kommentit seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman (SELI) uudistamisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä lausunnon isyyslain uudistamisesta yhdessä Trasekin kanssa oikeusministeriölle. Lisäksi Seta lausui YK:n CEDAW-komitealle kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen toteutumisesta Suomessa.

Setan mielestä on hienoa, että SELI-ohjelmassa nostetaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus monipuolisesti esiin. Ohjelmaluonnoksessa on toimenpiteitä muun muassa intersukupuolisten lasten hoidon uudistamiseksi ihmisoikeusperustaisesti sekä sukupuoltaan korjaavien henkilöiden oikeuksien vahvistamiseksi. Seta teki lausunnossaan ehdotuksia tarkennuksiksi ja hlbti-näkökulmien vahvistamiseksi ohjelmassa entisestään.

Isyyslain uudistuksessa on järjestöjen mielestä korjattava sateenkaariperheiden juridisen aseman ongelmat ilman lisäviivytyksiä. Oikeusministeriön työryhmän ehdottama avoparien vanhemmuuden vahvistaminen jo ennen lapsen syntymää neuvolassa on Setan ja Trasekin mielestä tärkeä uudistus, joka on ulotettava myös samaa sukupuolta oleviin pareihin. Perheen sisäinen adoptio on tarpeeton ja perheet eriarvoiseen asemaan asettava prosessi silloin, kun lapsi on saatu alulle yhteisestä toiveesta. Sukupuoltaan korjanneiden henkilöiden vanhemmuus on aina voitava vahvistaa. Yksityisyyden suojan vuoksi parasta olisi vahvistaa vanhemmuus juridisen sukupuolen mukaisena: mies isäksi ja nainen äidiksi riippumatta siitä, onko synnyttänyt lapsen vai antanut siittiöitä.

YK:n CEDAW-komitea, joka valvoo naisten syrjinnän poistamista koskevan ihmisoikeussopimuksen toimeenpanoa, käsittelee helmikuussa naisten asemaa Suomessa. Seta antoi CEDAW-komitealle lausunnon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden asemasta. Seta nosti esiin muun muassa kehollisen koskemattomuuden loukkaukset sukupuoltaan korjaavia ja intersukupuolisia henkilöitä kohtaan, hlbti-sensitiivisten palveluiden puutteen väkivallan uhreille sekä hlbti-nuorten kokeman syrjinnän ja kiusaamisen. Seta on myös mukana NYTKISin koordinoimassa kansalaisjärjestöjen yhteisessä lausunnossa, joka on laadittu keväällä 2012.

>> SELI-lausunto

>> Isyyslakilausunto

>> Lausunto CEDAW-komitealle

>> Kaikki CEDAW-komitean Suomen koskevat asiakirjat

 

5. Avioliittolaista lähetekeskustelu eduskunnassa 20.2. – vaikuta kansanedustajiin!

Ihmisoikeustyö | Eduskunta käy lähetekeskustelun Tahdon2013-kansalaisaloitteesta 20. helmikuuta iltapäivällä. Aloite lähetettäneen lakivaliokunnan käsittelyyn. Valiokunta päättää, tekeekö se aloitteesta mietinnön. Jos mietintöä ei tehdä, aloite hautautuu. Jos valiokunta tekee mietinnön, se voi esittää eduskunnalle aloitteen hyväksymistä tai hylkäämistä. Eduskunta on tällöin vapaa päättämään miten vain.

Voit yhä vaikuttaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Kirjoita tai soita kansanedustajallesi ja pyydä häntä äänestämään aloitteen puolesta. Erityisen tärkeää on vaikuttaa lakivaliokunnan jäseniin ja varajäseniin. Muistathan asiallisen, ystävällisen ja kannustavan sävyn viestissäsi!

>> TAHDON2014 @ FB

 

6. Vetoomus meppiehdokkaille: allekirjoita hlbti-ihmisoikeuksien puolesta

Eurooppa | Setan kattojärjestö ILGA-Eurooppa julkisti tammikuussa EU:n laajuisen kampanjan, jossa europarlamenttiehdokkaita pyydetään allekirjoittamaan kymmenen kohdan lista keskeisistä hlbti-ihmisten elämään vaikuttavista EU:n päätösvaltaan kuuluvista asioista.

Listaan kuuluvat muun muassa transihmisten oikeudet, viharikosten torjunta, yhdenvertaisuusdirektiivin säätäminen, koulukiusaamisen vastaiset toimet, hlbti-ihmisten terveyden edistäminen ja hlbti-asioita koskevan tavoiteohjelman, niin kutsutun ”tiekartan” hyväksyminen. Listan allekirjoittaneet ehdokkaat esitellään ILGA-Euroopan verkkosivuilla, joten ehdokkaat saavat kampanjan kautta näkyvyyttä.

Kampanjasivuilla on myös vinkkejä, miten aktiiviset kansalaiset ja järjestöt voivat kampanjoida hlbti-oikeuksien edistämiseksi eurovaalien aikana.

>> Kampanjasivut täällä

 

7. EU-komissiolta historiallinen tuki Transgender Europe -järjestölle

Eurooppa | Eurooppalainen ihmisoikeusjärjestö Transgender Europe (TGEU) saa EU:lta rahoitusta transihmisten tasa-arvon edistämisprojektiinsa. Euroopan komission päätös on merkittävä myös siksi, että komissio myöntää tuellaan transihmisten oman toiminnan ja sukupuolivähemmistöjä koskevan ihmisoikeustyön tärkeyden.

”Komission päätös on historiallinen, sillä nyt EU rahoittaa ensimmäistä kertaa puhtaasti transihmisten aloitteesta tapahtuvaa toimintaa”, sanoo TGEU:n hallituksen jäsen Arja Voipio.

Seta on yksi nejästä TGEU:n suomalaisesta jäsenjärjestöstä. Muut suomalaiset jäsenjärjestöt ovat DreamwearClub, HeSeta ja Trasek.

>> TGEU

 

8. Setan ja Transtukipisteen juhlavuosi käynnistyi

Järjestö | Seta täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja Setan Transtukipiste 20 vuotta. Vuoden aikana juhlistetaan upeita saavutuksia sekä nostetaan katseet tulevaan.

Setan jäsenjärjestöt ja muut yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa Setalle tapahtumiaan, jotka voisivat toimia myös juhlavuoden tapahtumina. Kaikenlaisia hlbtiq-teemaisia tapahtumia aina bileistä taidenäyttelyihin ja kesäfestareista historiaseminaareihin kootaan juhlavuosi-sivulle sekä Setan kalenteriin.

Tapahtumista tiedostetaan aktiivisesti vuoden mittaan. Tapahtuma-/toimintaehdotuksia voi lähettää tiedottajalle tiedottaja@seta.fi.

>> Setan puheenjohtajan blogikirjoitus

>> Juhlavuoden tapahtumat

 

9. Osallistu muistitietokeruuseen ja kirjoita sateenkaarinuoruudestasi

Järjestö | Nuorisotutkimusseura, Seta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto keräävät kirjoituksia sateenkaarinuoruudesta Suomessa ennen ja nyt. Keruu on jatkoa Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeelle.

Kirjoituskeruu on avoinna 27.1.–30.4.2014. Osallistua voi kuka tahansa, joka kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, kokee tai on kokenut epävarmuutta seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan tai on haastanut seksuaalisuutta ja sukupuolta määrittäviä normeja. Kirjoitusten pituus ja tyyli ovat vapaat ja kirjoituskeruuseen voi osallistua myös nimimerkillä.

>> Uutinen keruusta

>> Keruukutsu täällä

 

10. Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus hakee nuoria maaliskuussa kokoontuviin teemaryhmiin

Järjestö | Oletko noin 15–25-vuotias sateenkaarinuori? Oletko kiinnostunut sateenkaarinuorten asemasta ja sen parantamisesta? Tule mukaan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen teemaryhmiin! Olet mukana kertomassa sateenkaarinuorten näkemyksistä ja ideoimassa yhdenvertaisempaa maailmaa.

Nuorten teemaryhmät toimivat maaliskuun aikana Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Lisäksi kaksi ryhmää toimii nettiryhminä ja näistä toinen keskittyy transnuorten erityiskysymyksiin. Ryhmissä puhutaan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -kyselyssä (2013) esiin nousseista teemoista, kuten ihmissuhteista, perheestä, koulusta ja vapaa-ajasta. Ryhmä sopii keskenään, mihin teemaan se paneutuu.

Ryhmät voivat dokumentoida keskusteluissa esiin nousseet asiat haluamallaan tavalla, esimerkiksi tekstinä, kuvina tai videoina. Ryhmätyöskentelystä toivotaan syntyvän ideoita, suosituksia ja keskustelua kuvaavia tuotoksia, joita käytetään nuorten kanssa toimiville suunnatussa verkkokirjassa.

Ryhmiin toivotaan mukaan noin 15–25-vuotiaita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia (tai muita sateenkaarevia) nuoria. Ryhmä tapaa 3–4 kertaa lähinnä maaliskuun aikana yhdessä sovittuina aikoina. Jokaisella ryhmällä on nuori vetäjä, ja hankkeen tutkija osallistuu kunkin ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen. Ryhmien keskustelut ovat ryhmän kesken luottamuksellisia eikä ryhmiin osallistuneiden nimiä julkaista missään, elleivät ryhmissä toimivat itse sitä toivo. Ryhmien tuotoksia voidaan käyttää jatkossa myös muussa tutkimuksessa sekä Setan toiminnassa. Mahdolliset matkakulut korvataan kaikille ryhmiin osallistuville ja ryhmien kokoontumisiin hankitaan pientä tarjottavaa.

Jos olet kiinnostunut ryhmiin osallistumisesta, ota yhteyttä hankkeen tutkijaan sunnuntaihin 23.2. mennessä. Kerro sähköpostilla ainakin nimesi (se nimi, jota haluat itsestäsi käyttää), ikäsi, asuinpaikkasi sekä puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Kerro myös, mistä ryhmästä olet kiinnostunut. Jos haluat, voit kertoa myös lyhyesti itsestäsi ja elämäntilanteestasi.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa: tutkija Riikka Taavetti, riikka.taavetti@nuorisotutkimus.fi, p. 020 755 2693

 

11. Haluaisin pystyä kertomaan -video tavoittanut jo tuhansia vanhuusteemalla

Yhdenvertainen vanhuus | Setan Yhdenvertainen vanhuus -projekti julkaisi 24.1. videon Haluaisin pystyä kertomaan. Videolla yhdeksän sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvaa henkilöä kertoo oman tarinansa sekä toiveitaan liittyen vanhuuteen sekä vanhuspalveluihin ja terveydenhoitoon.

Koskettavaksi ja tärkeäksi teoksi kehuttu 20-minuuttinen video on suunnattu erityisesti vanhustyön koulutuskäyttöön tuomaan tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä vanhuudesta. Videon on katsonut Youtubessa alle viikossa jo yli 5000 henkilöä. Seta toivoo, että video leviää edelleen ja tavoittaa monenlaisia ihmisiä. Video on saatavilla myös dvd:llä. Sekä nettivideossa että dvd:llä on tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Setan oman videon lisäksi julkistettiin RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelman ja viestintätoimisto Deskin kanssa yhteistyössä syntynyt animaatio Pekan ja Einon tarina.

>> Video Youtubessa

>> Pekan ja Einon tarina

 

12. Virolainen sisarjärjestö vieraili Setassa

Järjestö | Setan työntekijät ja hallitus tapasivat 25.1. kansainvälisiä vieraita, kun virolaisen hlbt-järjestön Eesti LGBT Ühingin (Estonian LGBT Association) työntekijöitä ja hallituksen jäseniä kävi kylässä. Viisivuotiaalla järjestöllä on toimintaa Tallinnassa ja Tartossa. Järjestön toiminta keskittyy koulutukseen, vaikuttamistyöhön ja hlbti-yhteisön tukemiseen. Tallinnassa heillä on infokeskus, jossa kuka tahansa saa vierailla.

Eesti LGBT Ühing on tänä vuonna yksi Baltic Pride -tapahtuman järjestäjistä. Tapahtuma järjestetään Tallinnassa 2.-8.6. festivaalina, johon ei tällä tietoa sisälly kulkuetta.

>> EESTI LGBT ÜHING @ FB

>> BALTIC PRIDE

 

13. Taideyliopiston ylioppilaskunta Setan kannatusjäseneksi

Järjestö | Setan kannatusjäsenten määrä kasvoi jälleen yhdellä, kun Setan hallitus hyväksyi Taideyliopiston ylioppilaskunnan hakemuksen kannatusjäseneksi. Upeaa, tervetuloa!

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TAIYO) on noin 1800 opiskelijan yhteisö sekä jäsentensä palvelu- ja etujärjestö. TAIYO syntyi, kun Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät viime vuoden alussa.

Setalla on yhteensä 15 kannatusjäsentä, joista pääosa on opiskelija- ja nuorisojärjestöjä. Kannatusjäsenet tukevat Setan ihmisoikeustyötä ja monipuolista toimintaa vuosittain maksettavalla kannatusjäsenmaksulla sekä monipuolisella yhteistyöllä. Kannatusjäsenyys on merkittävä sekä taloudellinen että periaatteellinen tuki Setalle.

 

14. Jäsenjärjestöavustukset haettavana 28.2. mennessä

Järjestö | Seta julistaa haettavaksi vuoden 2014 jäsenjärjestöavustukset. Hakuohjeet on toimitettu jäsenjärjestöjen ilmoittamille yhteyshenkilöille sähköpostilla. Avustushakemukset on jätettävä helmikuun 28. päivään mennessä. Avustusta voivat hakea Setan varsinaiset jäsenjärjestöt.

Avustuksia myönnettiin viime vuonna 17 avustusta hakeneelle järjestölle yhteensä 61 000 euroa. Avustukset myönnetään Setan hallituksen päättämien avustuskriteerien perusteella järjestöjen toiminnan laajuuden, tavoittavuuden ja työntekijöiden työtuntien mukaan.

Tänä vuonna RAY myönsi jäsenjärjestöavustuksiin tarkoitetun määrärahan erillisenä avustuksena, jonka suuruus on 55 000 euroa. Sateenkaariperheet ry saa tästä vuodesta alkaen yleisavustusta suoraan Raha-automaattiyhdistykseltä, joten järjestö ei ole jatkossa Setan jäsenjärjestöavustuksen piirissä.

Kysy lisää: Talous- ja hallintopäällikkö Nora Jouhten, nora.jouhten@seta.fi, p. 050 913 1825

 

15. Seta mukaan Sateenkaariparit-hankkeeseen – tykkää hankkeesta Facebookissa!

Järjestö | Seta on yksi Parisuhdekeskus Katajan yhteistyökumppaneista Sateenkaariparit-hankkeessa, joka saa vuodesta 2014 alkaen Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Hanke kehittää parisuhteisiin liittyvää toimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville pareille.

Hanke toteuttaa osaltaan Setan poliittisen strategian tavoitteita, että perheiden palveluissa on riittävä osaaminen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja hlbtiq-ihmisten tukemisesta ja että lapsiperheitä kohtaavat ammattilaiset eroavien perheiden palveluissa ovat tietoisia samaa sukupuolta olevien parien ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien erityistilanteista ja
antavat perheille oikeaa tietoa ja tukea.

>> Sateenkaariparit-hanke Facebookissa

 

16. Ilmoittaudu Setan perus- ja täydennyskoulutuksiin

Järjestö | Seta järjestää keväällä kouluttajilleen kaksi peruskoulutusta ja kaksi täydennyskoulutusta. Lisäksi järjestetään koulutus Protu-leireillä vieraileville. Ilmoittautuminen on käynnissä kaikkiin koulutuksiin.

Setan peruskoulutukset järjestetään 12.–13.4. Joensuussa ja 26.–27.4. Rovaniemellä. Koulutukset on suunnattu Setan ja jäsenjärjestöjen aktiiveille. Peruskoulutus antaa valmiudet toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja muun muassa nuorisotaloille ja erilaisille leireille. Koulutuksessa perehdytään perustietoihin hlbtiq-teemasta, tutustutaan toiminnallisiin harjoitteisiin, harjoitellaan omista kokemuksista kertomista sekä valmentaudutaan kouluttamaan.

Yhdenvertainen vanhuus -teemaiset täydennyskoulutukset vapaaehtoiskouluttajille järjestetään 7.2. Helsingissä ja 11.4. Tampereella. Koulutukseen ovat tervetulleita myös muut asiasta kiinnostuneet aktiivit! Koulutusten tavoitteena on sisällyttää Yhdenvertainen vanhuus –projektissa koottua ikääntymisen asiantuntijuutta vahvemmin Setan koulutuksiin ja tiedotukseen muun muassa messuilla ja muissa yleisötapahtumissa. Kouluttajana toimii projektikoordinaattori Salla-Maija Hakola.

Protu-vierailijakoulutuksessa saa valmiudet vierailla nuorten Protu-leireillä kesän 2014 aikana. Koulutus toteutetaan sunnuntaina 18.5. Pirkanmaan Setan toimistolla. Alustava aika koulutukselle on klo 11–18. Kouluttajina toimivat Protu ry:n aktiivit.

Matkakulut korvataan pääsääntöisesti yhdelle osallistujalle / jäsenjärjestö. Kaikki Setan koulutukset järjestetään yhteistyössä KSL-opintokeskuksen kanssa.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Koulutussuunnittelija Marita Karvinen, marita.karvinen@seta.fi, p. 040 507 4328

 

17. TransHelsinki-tapahtuman suunnittelu Setan toimistolla 13.2.

Transtukipiste | Tervetuloa suunnittelemaan ja toteuttamaan TransHelsinkiä vuonna 2014! Ensimmäinen suunnittelukokous järjestetään torstaina 13.2. Setan toimistolla (Pasilanraitio 5, 2krs.) kello 16.15.

TransHelsinki on sukupuolivähemmistöjen tapahtuma, jossa on transihmisille ja heidän lähipiirilleen suunnattua ohjelmaa, sekä kaikille avoimia seminaareja.

Vuoden 2014 TransHelsinki järjestetään viikolla 47 (17.–23.11.).

 

18. Lahti Pride 30.1.–1.2. & Arctic Pride 21.–23.2.

Tapahtuu | Tammikuun viimeisellä viikolla vietetään Lahti Pridea. Ensimmäistä kertaa järjestettävän Lahti Priden teemana on tasa-arvo urheilussa. Lahti Pride huipentuu kulkueeseen ja bileisiin lauantaina 1.2. Tule mukaan!

Rovaniemellä järjestettävä Arctic Pride 21.–23.2. kutsuu kaikki ilmaisemaan itseään. Tapahtuma tarjoaa erilaisia itseilmaisun areenoita, kuten kulkueen, bileet ja osallistavat työpajat. Tänä vuonna mukana on myös ensimmäistä kertaa Sateenkaarihartaus.

 

 

19. ILGAn johtaja Suomen-vierailulla 24.2. – tule kuulemaan ihmisoikeuspuolustajien asemasta

Tapahtuu | Setan maailmanlaajuisen kattojärjestön, ILGAn, toimitusjohtaja Renato Sabbadini vierailee Suomessa 24.–25.2. Renato kouluttaa ulkoministeriön viranhaltijoita. Ulkoministeriö on rahoittanut ILGAn toimintaa vuosina 2012 ja 2013.

Vierailun aikana 24.2. illalla toteutetaan myös avoin yleisötilaisuus, jossa Renato kertoo ihmisoikeuspuolustajien asemasta ympäri maailmaa ja ILGAn toiminnasta hlbti-liikkeen tukemiseksi esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa. Tilaisuuden paikka ja kellonaika varmistuvat myöhemmin.

Tarkemmat tiedot tilaisuudesta saat Setan nettisivujen tapahtumakalenteria ja Setan Facebook-sivua seuraamalla!

 

20. EuroPride järjestetään Oslossa 25.6–29.6.

Tapahtuu | Vuoden 2014 EuroPride järjestetään Oslossa 25.–29.6. samaan aikaan Helsinki Priden kanssa. EuroPriden slogan on ”Love moves”. Tapahtuman on määrä olla vuonna 2014 vahva areena hlbti-kultuurille sekä keskustelulle ihmisoikeuksista Euroopassa. Tapahtumaa organisoiva Pride House kokoaa parhaillaan ohjelmaa ja kutsuu eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä ja -liikkeitä mukaan järjestämään ohjelmaa. Tapahtumien rahoittamiseksi voi hakea tukea muun muassa suomalais-norjalaiselta kulttuurirahastolta.

Mukaan tapahtumajärjestämiseen voi ilmoittautua sähköisellä lomakkeella:

http://www.europride2014.com/pridehouse/join/ TAI lähettämällä sähköpostia pridehouse@europride2014.com.

 

21. Trasek kartoittaa kokemuksia feminisoivista hoidoista

Uutinen | Trasekin kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa feminisoivien hormonien käytöstä. Kysely on suunnattu transsukupuolisille henkilöille sekä muille näitä hormoneita käyttäville ihmisille. Tiedot ovat Trasekin käyttöön ja tiedoista poistetaan tunnistamisen mahdollistavat yksityiskohdat. Tietoja käsitellään kunnioittavasti. Tutkimuksen tarkoituksena on koota ja jakaa tietoa hormonien käytön nykytilasta Suomessa.

>> Kysely täällä!

 

Tapahtumakalenteri

Tammi-helmikuu

30.1.–1.2. Lahti Pride

http://www.lahtipride.fi/

5.2. Keskustelutilaisuus Sotšista ja ihmisoikeuksista Tiedekulmassa Helsingissä klo 16.00

7.2. Yhdenvertainen vanhuus -teemainen täydennyskoulutus Helsingissä
http://seta.fi/tapahtuma/taydennyskoulutus-yhdenvertainen-vanhuus/

8.2. Talvikin tanssit Tampereella, järjestää Tampereen Mummolaakso

http://www.facebook.com/events/156512984558218/

13.2. TransHelsinki 2014 suunnittelukokous Setan toimistolla klo 16.15.

15.2. Miesten ryhmä Transtukipisteellä

21.–23.2. Arctic Pride Rovaniemellä

http://www.arcticpride.fi/

24.2. Yleisötilaisuus ihmisoikeuspuolustajien asemasta maailmalla Helsingissä, alustajana Renato Sabbadini. Tarkemmat tiedot Setan sivuilta helmikuussa!

28.2. Jäsenjärjestöavustusten hakudeadline!

28.2. Läheisten ryhmä Transtukipisteellä

Maaliskuu

1.3. Kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä Transtukipisteellä

1.3. Naisten ja feminiinien ryhmä Transtukipisteellä

2.3. Muunsukupuolisten ryhmä Transtukipisteellä

2.3. Nuorten ryhmä Transtukipisteellä

12.3. Keskustelutilaisuus sijaissynnytyksestä Helsingissä klo 12.30–15.45, (Eurooppasali, Malminkatu 16). Järjestää Sateenkaariperheet, Simpukka, Kohtuuttomat ja Seta.

http://seta.fi/tapahtuma/keskustelutilaisuus-sijaissynnytyksesta-helsingissa/

28.3. Läheisten ryhmä Transtukipisteellä

29.3. Kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä Transtukipisteellä

29.3. Naisten ja feminiinien ryhmä Transtukipisteellä

30.3. Muunsukupuolisten ryhmä Transtukipisteellä

30.3. Nuorten ryhmä Transtukipisteellä

Huhtikuu

11.4. Yhdenvertainen vanhuus -teemainen täydennyskoulutus Tampereella
http://seta.fi/tapahtuma/setan-taydennyskoulutus-yhdenvertainen-vanhuus/

12.–13.4. Vapaaehtoiskouluttajien peruskoulutus Joensuussa

http://seta.fi/tapahtuma/kouluttajakoulutus-joensuussa/

25.4. Läheisten ryhmä Transtukipisteellä

26.4. Kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä Transtukipisteellä

26.4. Naisten ja feminiinien ryhmä Transtukipisteellä

27.4. Muunsukupuolisten ryhmä Transtukipisteellä

27.4. Nuorten ryhmä Transtukipisteellä

26.–27.4. Vapaaehtoiskouluttajien peruskoulutus Rovaniemellä

http://seta.fi/tapahtuma/kouluttajakoulutus-rovaniemella/

26.4. Setan valtuuston kokou

30.4. Kirjoituskeruu sateenkaarinuoruudesta päättyy!

Toukokuu

1.-4.5.2014 Trangender Europen 5th Council eli yleiskokous Budapestissä
http://tgeu.org/council2014

17.5. Kansainvälinen homo- ja transfobian vastainen päivä IDAHOT ympäri maailmaa

18.5. Protu-vierailijakoulutus Tampereella

http://seta.fi/tapahtuma/protu-vierailijakoulutus-tampereella /

23.5. Läheisten ryhmä Transtukipisteellä

24.5. Naisten ja feminiinien ryhmä Transtukipisteellä

25.5. Muunsukupuolisten ryhmä Transtukipisteellä

25.5. Nuorten ryhmä Transtukipisteellä

Kesäkuu

2.-8.6. Baltic Pride Tallinnassa

7.6. Pirkanmaan Pride – Leimautumispäivät

http://www.pirkanmaanseta.fi/sesam/?article=pirkanmaan-pride-leimautumispaivat-2014-tulee

23.–29.6. Helsinki Pride -viikko, teemana työelämä4

25.–29.6. EuroPride Oslossa

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design