[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje tammikuu 2013

Tässä uutiskirjeessä:

1. Anti-homolaki murskaluvuin eteenpäin Venäjällä
2. Raportoi viharikoksista Setalle
3. Kansalaisaloitekampanja tasa-arvoisesta avioliittolaista aloitetaan maaliskuussa
4. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja uudistetaan
5. Setan tuoreimmat lausunnot verkossa
6. Vuosi 2013 käynnistyy vilkkaasti
7. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Setan jäseneksi
8. Normit nurin -sivusto avataan 5.2.
9. Transaktivismia herätellään Helsingissä
10. Transtukipisteeltä uusi yleisesite ja Facebook-sivu
11. Seta julkaisi opetus-dvd:n Moninaisuus on meissä!
12. Hakuilmoitus: nuorten leiri Islannissa 23.7.–2.8.
13. Ilmoittaudu kevään kouluttajakoulutuksiin
14. Koskaan ei ole liian aikaista tehdä testamentti
15. Lahjoita esineitä ja tarinoita HLBT-historianäyttelyyn
16. TAMMIKUUN VINKKI: Arctic pride Rovaniemellä 22.2.

Tapahtumakalenteri

1. Anti-homolaki murskaluvuin eteenpäin Venäjällä

IHMISOIKEUSTYÖ | Venäjän liittovaltion parlamentti eli duuma äänesti viime perjantaina ”homoseksuaalisen propagandan” -vastaisen lain puolesta. Laki koskee koko Venäjää. Äänestystulos oli murskaava: 388 puolesta, 1 vastaan, 1 tyhjä ja 52 jäsentä poissa.

Viikon lopulla poliisi pidätti duuman ulkopuolella homolakia vastaan mieltään osoittaneita. Laki on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Venäjän oman perustuslain ja maan hyväksymien ihmisoikeussopimusten vastainen. Laki rikkoo räikeäsi sanan- ja toiminnanvapautta ja ihmisoikeuksia. Seta pitää päätöstä häpeällisenä.

Seta osallistui tammikuussa kansainväliseen liikehdintään järjestämällä mielenosoituksen yhdessä Amnestyn Suomen osaston kanssa Venäjän suurlähetystön edustalla Helsingissä. Seta jatkaa venäläisten ihmisoikeuspuolustajien tukemista ja kamppailua perusoikeuksien rajoittamista vastaan. Homovastaisen lain toinen käsittely on myöhemmin keväällä.

 

2. Raportoi viharikoksista Setalle

UUTINEN | Jouduitko sinä, tuttavasi tai järjestösi vuonna 2012 viharikoksen uhriksi? Kerro kokemuksestasi Setalle 28.2. mennessä. Me välitämme tiedot tapauksista eteenpäin kattojärjestöllemme ILGA-Europelle.

ILGA-Europe käyttää tapauksia omassa vuosiraportissaan ja välittää ne lisäksi ETY-järjestölle, joka julkaisee vuosittain raportin viharikoksista ETYj-maissa. Nyt toivomme tietoa vuoden 2012 tapauksista. Toivomme saavamme jokaisesta tapauksesta tiettyjä perustietoja ETY-järjestön raportointimallin mukaisesti.

 

3. Kansalaisaloitekampanja tasa-arvoisesta avioliittolaista aloitetaan maaliskuussa

UUTINEN | Joukko aktiivisia kansalaisia on aloittanut kampanjoinnin tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Tasa-arvoinen Suomi ry:ksi järjestäytynyt joukko rakentaa parhaillaan koko maan kattavaa verkostoa maaliskuussa käynnistettävään kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruuseen. Kampanjaa tehdään sekä suomeksi että ruotsiksi.

Jotta kansalaisaloite käsitellään eduskunnassa, on kerättävä vähintään 50 000 nimeä kuuden kuukauden aikana. Kannatusilmoituksia voi kerätä sekä paperilla että sähköisen palvelun kautta.

”Suomi on Pohjoismaista viimeinen, jossa samaa sukupuolta olevat eivät saa solmia avioliittoa keskenään. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole edennyt eduskunnan käsittelyyn, vaikka asiasta on tehty aloite eduskunnassa. Nyt on meidän vuoromme toimia!” aloitteen tekijät sanovat.

Seta on mukana kampanjoimassa ja kannustaa kaikkia mukaan!

 

4. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja uudistetaan

UUTINEN | Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kannalta keskeisiä lakeja uudistetaan parhaillaan. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien uudistamisesta on tarkoitus antaa hallituksen esitys eduskunnalle syksyllä 2013.

Oikeusministeriö järjestää tammi-helmikuun ajan verkostokuulemisia, joissa yhdenvertaisuustoimijat ja työmarkkinajärjestöt puivat lakipykäläehdotuksia uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi. Seta on yksi kuulemisiin kutsutuista järjestöistä. Samaan aikaan sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi tasa-arvolain uudistusta, jolla sukupuolivähemmistöt otetaan virallisesti tasa-arvolain tarjoaman suojan piiriin. Seta osallistuu STM:n koolle kutsumiin keskusteluihin.

Seta vaatii muun muassa, että lakiuudistuksen myötä perustettavalle yhdenvertaisuusvaltuutetulle annetaan valtuudet puuttua myös työelämän syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla pitää olla riittävät resurssit ja asiantuntemusta edistää yhdenvertaisuutta seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen ja puuttua syrjintään.

Setan tavoitteena on myös tasa-arvolaki, jossa syrjintäkielto kattaa syrjinnän sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun ja kehon sukupuolipiirteiden perusteella. Työnantajat, viranomaiset, palveluntarjoajat ja koulutuksen järjestäjät on velvoitettava edistämään tasa-arvoa sukupuolen moninaisuus huomioon ottaen.

”Setan keskeisimpiä poliittisia tavoitteita on, että yhdenvertaisuuslainsäädäntö tarjoaisi kaikille syrjintäperusteille yhtä kattavan syrjintäsuojan”, Setan pääsihteeri Aija Salo sanoo.

 

5. Setan tuoreimmat lausunnot verkossa

UUTINEN | Seta on vuoden vaihteessa antanut lausuntoja useille viranomaisille ja Euroopan neuvostolle.

Seta lausui kantansa opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutuksellisen tasa-arvon strategiasta. Seta kehui strategiaa sukupuolisensitiivisen opetuksen korostamisesta ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioon ottamisesta, mutta peräänkuulutti sukupuolen moninaisuuden laajempaa huomioimista sekä konkreettisempia toimia ja johdonmukaisuutta eri koulutusasteille suunnatuissa toimissa. Tasa-arvoa tarvitaan ammattikouluissa yhtä lailla kuin lukioissa ja peruskoulussakin.

Järjestö lähetti tammikuussa kehitysministeri Heidi Hautalalle kirjeen, jossa pyydettiin ministerin tukea sille, että Suomi ottaisi Setan kattojärjestön ILGAn jatkuvan rahoituksen piiriin.

Seta lausui yhdessä Trasekin kanssa Euroopan neuvostolle Suomen hlbtiq-politiikasta, ja antoi ILGA-Europen, Transgender Europen (TGEU) ja Trasekin kanssa lausunnon Euroopan sosiaalisen peruskirjan toteutumisesta Suomessa.

6. Vuosi 2013 käynnistyy vilkkaasti

UUTINEN | Setan hallitus aloitti toimintansa 26. tammikuuta uuden puheenjohtajan Juha-Pekka Hipin johdolla. Tulossa on aktiivinen vuosi. Vuonna 2013 uudistetaan Setan poliittinen strategia, visuaalinen ilme ja nettisivut. Vuoden aikana suunnitellaan myös Setan 40-vuotisjuhlavuosi ja Transtukipisteen 20-vuotisjuhlavuosi, joita vietetään 2014. Juhlavuosien suunnittelussa ja uudistamisprosesseissa kuullaan Setan jäsenjärjestöjen ja hlbtiq-yhteisön toiveita ja ideoita.

Hallitus nimitti myös jäseniä valiokuntiin ja työryhmiin. Nuorisotoimikuntaan valittiin avoimen haun jälkeen 19 hakijan joukosta kymmenen 15–29-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea. Transpoliittiseen valiokuntaan nimettiin myös avoimen haun jälkeen 17 hakijan joukosta yhdeksän jäsentä ja yksi hallituksen edustaja. Lisäksi hallitus nimitti kansainvälisten asioiden työryhmän sekä edustajakokouksen aloitteesta koulutusvaliokunnan. Koulutusvaliokunta tukee Setan poliittista vaikuttamista koulutusjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä. Se pohtii ja kartoittaa erityisesti sitä, miten Seta voisi nykyistä tehokkaammin vaikuttaa eri koulutusalojen opetussisältöihin.

Ensimmäisessä hallituksen kokouksessa avattiin Setan jäsenjärjestöavustushaku. Haku päättyy 10.3. Ohjeet jäsenjärjestöille tarkoitetun avustuksen hakemiseksi on toimitettu jäsenjärjestöille. Seta myöntää vuosittain Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustuksesta avustuksia jäsenjärjestöjensä toimintaan yhteensä noin 60 000 euroa.

Lisätietoa: hallituksen sihteeri, pääsihteeri Aija Salo, paasihteeri@seta.fi.

7. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Setan jäseneksi

UUTINEN | Setan hallitus hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) Setan kannatusjäseneksi. Seta kiittää lämpimästi AYY:aa tuesta! AYY on viides ylioppilas- tai opiskelijakunta, joka liittyy Setan kannatusjäseneksi.

Kannatusjäseneksi haetaan lähettämällä pääsihteerille vapaamuotoinen kirje, joka on osoitettu Setan hallitukselle. Kannatusjäsenyydestä löytyy tietoa Setan nettisivuilta. Kannatusjäsenten jäsenmaksu vuonna 2013 on 270 euroa.

 

8. Normit nurin -nettisivusto avataan 5.2.

UUTINEN | Setan, SAKKI ry:n ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund:n Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen -hankeen normikriittiset sivut avataan helmikuun 5. päivä. Molemmilla kotimaisilla kielillä herätellään keskustelua yhdenvertaisuudesta ja siitä, miten yhteiskunnassa vallitsevat normatiiviset käsitykset näkyvät oppilaitosten arjessa.

Nettisivuille voi edelleen lähettää sekä omia kertomuksia törmäyksistään normeihin että vinkkejä hyviksi koetuista käytännöistä. Kevään aikana hanke jatkuu opettajille suunnatun materiaalin suunnittelun parissa.

www.normit.fi
www.normer.fi

 

9. Transaktivismia herätellään Helsingissä

UUTINEN | Oletko kiinnostunut translain uudistamiseen tähtäävästä aktivismista? Haluatko osallistua, mutta et ole varma miten? Miten sosiaali- ja terveysministeriöön voisi vaikuttaa? Entä mitä kannattaisi tehdä puoluekentän suhteen? Haluaisitko pysyä kärryillä kuka tekee mitäkin? Tranlakisaktivismia Suomessa käsittelevä, Trasekin koolle kutsuma avoin kokous pidetään sunnuntaina 3.2. kello 17 Potilasliiton toimistolla (Helsinginkatu 14A1).

Vuosittain marraskuussa järjestettävä TransHelsinki 2013 -tapahtuma kaipaa myös ideoita ja käsipareja tapahtuman toteuttamiseen. Avoin aivoriihin pidetään Setan toimistolla 6.2. klo 16.15 alkaen. Tervetuloa tekemään TransHelsinkiä oman kiinnostuksesi, osaamisesi ja voimavarojesi mukaan!

 

10. Transtukipisteeltä uusi yleisesite ja Facebook-sivu

UUTINEN | Transtukipiste tiedottaa toiminnastaan nyt entistä aktiivisemmin. Transtukipiste jakaa ajankohtaisia uutisia ja tietoa toiminnastaan uudella Facebook-sivulla www.facebook.com/Transtukipiste. Hyviä sisältöjä voi ehdottaa jaettavaksi Transtukipisteen seinällä sivun viestitoiminnon kautta, kirjoittamalla ehdotus seinälle tai lähettämällä sähköpostia tiedottajalle tiedottaja@seta.fi.

Uusi kätevästi taskussa kulkeva yleisesite kertoo Transtukipisteen palveluista ja toimintaperiaatteista, sukupuolen moninaisuudesta sekä avaa aikajanan avulla transhistoriaa Suomessa. Yleisesitettä voi katsella verkossa täällä ja sitä voi tiedustella Transtukipisteen henkilökunnalta.

 

11. Seta julkaisi opetus-dvd:n Moninaisuus on meissä!

UUTINEN | Kahdeksan nuorta, kahdeksan erilaista tarinaa, yksi yhteinen ilta. Moninaisuus on meissä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus nuorten elämässä -dvd kertoo omaa elämäänsä pohtivista nuorista maailmassa, jonka sukupuolittuneisiin muotteihin ja rooleihin kaikki eivät mahdu.

Eri puolilla Suomea kasvaneiden nuorten tarinoissa kuulemme identiteettipohdiskelujen lisäksi ajatuksia ystävyydestä, perheestä ja lähisuhteista, työstä, koulusta, kiusaamisesta ja tuen saamisesta sekä normeista ja niiden rikkomisesta.

20 minuutin kestoinen dvd on suunnattu kaikenikäisille nuorille ja aikuisille. Sitä voi hyödyntää erityisesti kouluissa ja ammatillisissa opinnoissa. Dvd on tekstitetty suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Moninaisuus on meissä -dvd:tä jaetaan kaikille Setan jäsenjärjestöille. Opetuskäyttöön sitä voi tiedustella Setan koulutussuunnittelija Marita Karviselta: marita.karvinen@seta.fi, p. 040 570 4328.

Katso traileri verkossa Setan Vimeo-kanavalla: vimeo.com/setary

 

12. Hakuilmoitus: nuorten leiri Islannissa 23.7.–2.8.

HAKUILMOITUS | Tänä vuonna on jälleen mahdollisuus lähteä kansainväliselle nuorten kesäleirille – tällä kertaa Islantiin, jonne nuoriso- ja opiskelijajärjestö Q kutsuu 15–25-vuotiaita nuoria Suomesta, Alankomaista, Ranskasta ja Saksasta.

Leirille tulee ilmoittautua viimeistään 15.2. Paikkoja on rajoitetusti ja mukaanpääsy vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Euroopan komission Youth in Action -ohjelman ansiosta leirin osallistumismaksu on vain 60 euroa ja matkakuluista korvataan 70 %.

 

13. Ilmoittaudu kevään kouluttajakoulutuksiin

KOULUTUS | 16.–17.2. toteutetaan kouluttajakoulutus Helsingissä Setan toimistolla. Koulutus on suunnattu kaikille Setan ja sen jäsenjärjestöjen vapaaehtoiskouluttajana toimimisesta kiinnostuneille aktiiveille. Koulutus antaa pääsääntöisesti valmiuksia toteuttaa kouluvierailuja ynnä muita nuorille suunnattuja koulutuksia.

3.3. pidetään valtakunnallisen Setan toimistolla kertauskurssi. Se on suunnattu kaikille niille Setan kouluttajien peruskoulutuksen käyneille, jotka eivät ole kouluttaneet lainkaan tai eivät ole kouluttaneet pitkään aikaan, ja kynnys lähteä kouluvierailulle on noussut korkeaksi. Päivän mittaisen koulutuksen aikana kerrataan tuttuja aiheita ja madalletaan kynnystä ryhtyä aktiiviseksi kouluttajaksi.

6.3. toteutetaan yhteistyössä Sateenkaariperheet ry:n ja Yhdenvertainen vanhuus -projektin kanssa kokemuskouluttajakoulutus Tampereella Pirkanmaan Setan toimistolla klo 16.30–19.30. Koulutukseen ovat tervetulleet aktiivit, joilla on kiinnostusta toimia kokemuskouluttajina ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville suunnatuissa koulutuksissa.

Kysy lisää eri koulutuksista ja kouluttajuudesta:

Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen, marita.karvinen@seta.fi, p. 040 570 4328.

 

14. Koskaan ei ole liian aikaista tehdä testamentti

UUTINEN | Testamenttaamalla varoja Setalle voit osallistua yhdenvertaisemman maailman toteuttamiseen vielä sittenkin, kun sinusta on aika jättänyt. Joillekin testamentin tehneille lahjoittajille testamentti voi olla tapa tukea sellaista työtä, jonka tukemiseen heillä ei elinaikanaan ollut jostain syystä mahdollisuutta.

Sinulla ei tarvitse olla suurta omaisuutta voidaksesi tehdä testamenttilahjoituksen. Pienemmätkin summat auttavat meitä työssämme. Testamenttilahjoitusten avulla toteutetaan sosiaali- ja koulutuspalveluita, nuorisotyötä ja ihmisoikeustyötä. Jos testamenttaat koko omaisuutesi tai vaikka pienenkin osan siitä Setalle, kumppaniasianajajamme auttaa sinua testamentin teossa maksutta.

Lue lisää: http://www.seta.fi/testamentti

 

15. Lahjoita esineitä ja tarinoita HLBT-historianäyttelyyn

UUTINEN | Työväenmuseo Werstaan Hilpeys ja ennakkoluulo -näyttely kaipaa edelleen kovasti näytteille pantavaa!

Jos sinulla ja lähipiirilläsi sattuu olemaan Werstaan näyttelyyn sopivaa sateenkaariaineistoa (kuvia, tarinoita, esineitä, vaatteita, yhteiskunnallisia asiakirjoja/dokumentteja, henkilökohtaisia maamerkkejä yms.), niin lahjoitukset tulisi tehdä mieluiten helmikuun aikana, jotta näyttelykokonaisuus ehditään rakentaa kesäkuuhun mennessä. Erityisesti kaivataan valokuvia sekä biseksuaalisuuteen, lesboihin, intersukupuolisiin ja transihmisiin liittyvää aineistoa.

Werstas auttaa mielellään, jotta lahjoittaminen käy vaivattomasti. Näyttely on valtakunnallinen ja se lähtee todennäköisesti kiertämään Suomea kesän jälkeen.

 

16. Tammikuun vinkki: Arctic Pride Rovaniemellä 22.2.

KUUKAUDEN VINKKI | Arctic Pride on rento ja hyväntahtoinen sateenkaarikansan juhla. Se tarjoaa kohtaamispaikan ja tuo esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämää arktisilla leveyksillä. Ennen kaikkea Arctic Pride kannustaa jokaista olemaan rohkeasti oma itsensä ja kunnioittamaan erilaisuutta muissa.

Seuraa tapahtumaa verkossa:
http://www.arcticpride.fi/
http://www.facebook.com/pages/Arctic-Pride/486596204711050

 Tapahtumakalenteri

TAMMIKUU

30.–31.1. Seta Next Step messuilla Jyväskylässä, tule tapaamaan meitä!
HELMIKUU

3.2. Miten tranlakisaktivismia tehdään? -tapaaminen, Helsinki (Helsinginkatu 14A1)
Järjestäjä: Trasek

6.2. TransHelsinki 2013 -tapahtuman avoin aivoriihi, Helsinki (Pasilanraitio 5)

9.2. Talvikin tanssit aikuisille naisia rakastaville naisille ja Mummogamesit, Tampere.
Seuraa tiedotusta: www.facebook.com/TampereenMummolaakso
Järjestäjä: Tampereen Mummolaakso

16.–17.2. Kouluttajakoulutus, Helsinki

MAALISKUU

3.3. Setan kouluttajien kertauskurssi, Helsinki

6.3. Sateenkaariperheet ry:n ja Yhdenvertainen vanhuus -projektin kokemuskouluttajakoulutus, Tampere

9.–10.3. Seta kouluttajakoulutus, Tampere

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design