[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje syyskuu 2016

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa
1. Seta kommentoi hallituksen ihmisoikeusoikeusohjelman valmistelua: sateenkaariasiat nostettava esiin
2.Seta kommentoi varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä YK:lle Suomen ihmisoikeustilannetta
3.Äitiyslaki eteni lähetekeskustelusta valiokuntaan
4.Seta osallistui Peli poikki -mielenilmaukseen rasismia ja fasismia vastaan
5.Kannanotto: lapsen sukupuolen ilmaisun arvostaminen suojaa lasta
6.Hallitus epäämässä perhevapaat miespareilta
7.Vitit Muntarbhorn YK:n hlbti-erityisraportoijaksi

Järjestöuutiset
8. Seta valmistautuu edustajakokoukseen Turussa
9. Transgender Europe rekrytoi politiikan tekijää Berliiniin

Tapahtumat ja koulutukset
10. Vinokinot lokakuussa Turussa ja marraskuussa Helsingissä
11. Savon Seta 35 vuotta: BeQuuerious Goes Wild 15.10. Kuopiossa
12. Kouluympäristö sateenkaarinuorten kokemana -keskustelutilaisuus 12.11., Helsinki
13. TransHelsinki 14.–20.11.

Muut uutiset
14. Yhdenvertainen seksuaalikasvatus -koulutus, Helsinki
15. Sexpon kirjoittajakutsu: Oikeus määrittää itsensä

Toimintakalenteri

 

1. Seta kommentoi hallituksen ihmisoikeusoikeusohjelman valmistelua: sateenkaariasiat nostettava esiin

Kotimaa| Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo osallistui kansalaisyhteiskunnan kuulemistilaisuuteen valtioneuvoston kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta (PIO). Ohjelma laaditaan nyt toista kertaa. Seta pitää ohjelmaan valittuja teemoja ihmisoikeuskasvatus- ja koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus ja perusoikeudet ja digitalisaatio relevantteina, mutta on huolissaan ohjelmalle varatuista resursseista. Oikeuksia ollaan aikeissa edistää erillisissä pienemmissä hankkeissa.

Vuonna 2014 tehdyssä Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa todettiin, että lhbti-ihmisten oikeudet on määritelty yhdeksi aiemmin katveeseen jääneeksi alueeksi. Myös valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston työryhmä julkaisi 2014 raportin hlbti-ihmisten ihmisoikeustilanteesta Suomessa ja esitti suositukset kehittämistarpeista.

Seta on esittänyt useaan otteeseen, että osana kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa hallitus määrittelee sekä konkreettiset toimenpiteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi kaikilla hallinnonaloilla sekä lhbti-asioiden koordinaatiovastuun valtioneuvostossa ja valtionhallinnon sisällä.

”Mikäli nyt esitellyt teemat tulevat ohjelman pohjaksi, vähintäänkin tulisi varmistaa, että jokaisen teeman alle tulevissa hankkeissa on selvästi määritelty lhbti-ihmisten oikeuksien parantamisen tavoitteet ja toimenpiteet. Nykytilanteessa lhbti-ihmisten oikeuksien kehittämiseen liittyvät hankkeet jäävät toistuvasti poliittisen kiistelyn kohteeksi”, Tarjamo sanoi.

Uutinen Setan sivuilla: http://seta.fi/seta-kommentoi-hallituksen-ihmisoikeusoikeusohjelman-valmistelua-sateenkaariasiat-nostettava-esiin/

 

2. Seta kommentoi varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä YK:lle Suomen ihmisoikeustilannetta

Ihmisoikeudet | Seta antoi syyskuussa lausunnon varhaiskasvatussuunnitelman perusteista Opetushallitukselle. Setan mielestä Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat sisältyvät asiakirjaan hyvin. Järjestö toivoi, että seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus näkyisi perusteasiakirjassa vielä vahvemmin erikseen mainittuna.

Seta ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestä Trasek jättivät yhteisen lausunnon YK:lle yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa eli UPR-prosessissa Suomen ihmisoikeustilanteesta. Lausunnossa luetellaan järjestöjen suositukset transsukupuolisten, muunsukupuolisten, intersukupuolisten sekä sateenkaarinuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin varmistamiseksi sekä toimenpiteet viharikoksiin puuttumiseen sekä perheoikeuksien toteutumiseen.

Setan lausunto varhaiskasvatussuunnitelmasta: http://seta.fi/lausunto-ophlle-varhaiskasvatussuunnitelman-perusteista/

UPR-lausunto englanniksi: http://seta.fi/setan-ja-trasekin-lausunto-ykn-upr-prosessista/

 

 

3. Äitiyslaki eteni lähetekeskustelusta valiokuntaan

Ihmisoikeudet | Äitiyslaki-kansalaisaloite kävi eduskunnan lähetekeskustelussa torstaina 29.9. Aloite jatkoi lähetekeskustelusta matkaansa lakivaliokunnan käsittelyyn. Lakivaliokunta antaa aloitteesta mietinnön, josta kansanedustajat lopulta äänestävät.

Kansalaisaloitteen takana seisoo merkittävä joukko järjestöjä, kansanedustajia ja muita vaikuttajia. Helsingin Sanomien uutisen mukaan suuri enemmistö, joka ei osallistunut lähetekeskusteluun, tukee aloitetta ja sillä on hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyksi.

Lastensuojelujärjestöt MLL, Suomen Unicef, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset ja Lastensuojelun Keskusliitto antoivat myös oman kannanottonsa.

”Katsomme, että syntyvän lapsen oikeusturva paranisi huomattavasti, jos hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa olisi selvä jo syntymästä lähtien. Nykyisin lapsi saa oikeuden toiseen vanhempaansa vasta, kun perheen sisäinen adoptio on vahvistettu. Tähän voi mennä useita kuukausia, jopa vuosi”, järjestöt lausuivat.

Lastensuojelujärjestöjen kannanotto: http://www.mll.fi/?x20737=29869732

Hesarin uutinen lähetekeskustelusta: http://www.hs.fi/kotimaa/a1475125455629?jako=cf392c21b88f821fcc0b1c42b3039928&ref=og-url

 

 

4. Seta osallistui Peli poikki -mielenilmaukseen rasismia ja fasismia vastaan

Ihmisoikeudet | Seta osallistui 24.9. Peli poikki! Rikotaan hiljaisuus -mielenosoitukseen Helsingissä. Mielenosoituksessa välitettiin viesti, ettei fasismille ja rasismille ole sijaa tässä yhteiskunnassa eikä väkivaltaisten uusnatsien toimintaa voi katsoa enää läpi sormien. Uusnatsit ovat hyökänneet myös Setan toimintaa ja lhbti-yhteisöä vastaan Helsinki Pridessä 2010 ja Homo-, bi- ja transpakolaisten tilanne ja äärioikeiston uhka -tilaisuuteen Oulussa 2012.

Tapahtuman järjesti puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteenliittymä yksityishenkilöitä. Mukana järjestöinä olivat Setan lisäksi Ihmisoikeusliitto, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Greenpeace, Pelastakaa Lapset ry, UN Women, Plan International Suomi, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Pakolaisneuvonta, Monika-Naiset liitto ry, Naisasialiitto Unioni, Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Yhteiset Lapsemme ry, Naisten Linja, Kynnys ry, Antirasistinen tutkijaverkosto Raster, Näkövammaisten liitto, Invalidiliitto ja Kehitysvammaliitto, Kuurojen liitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Manner Pääkaupungin turvakoti ry, Nytkis ry sekä Meillä on unelma-, Vapaa liikkuvuus- ja Minun Suomeni on kansainvälinen -verkostot.

Tunnelmia mielenosoituksesta: https://www.facebook.com/pelipoikki/?fref=ts

Presidentti Tarja Halosen puheenvuoro: https://www.youtube.com/watch?v=c3Z9O2IRtcE

 

 

5. Kannanotto: Lapsen sukupuolen ilmaisun arvostaminen suojaa lasta

Ihmisoikeudet | Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo ja Savon Setan puheenjohtaja Iina Särkkä ottivat kantaa Länsi-Savo-lehden haastatteluun, jossa lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kommentoi lasten sukupuolen ilmaisun rajoittamista.

Sinkkonen sanoi Länsi-Savon jutussa 25.9., että ”Jos neljävuotias poika haluaa pukeutua sisarensa hameeseen, ei häntä pidä laskea hame päällä pihalle, koska hän voi joutua kiusatuksi”. Seta pitää näkemystä haitallisena lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta.

”Lapsella on oikeus turvalliseen sukupuolen ilmaisuun myös julkisessa tilassa. Sukupuoltaan moninaisesti ilmaisevan lapsen, eikä toisaalta muidenkaan lapsien, kasvatusta saa perustaa ajatukselle, että sukupuolen ilmaisua pitää rajoittaa kiusaamisen pelossa. Kasvattajien vastuulle kuuluu olla lapsen tukena, toimia sukupuolinormeihin nojaavaa kiusaamista vastaan ja valistaa kanssa-aikuisia ja lapsia sukupuolen moninaisuudesta. Myös uusi tasa-arvolakimme tunnistaa sukupuolen moninaisuuden ja sukupuoleen ja sukupuolen ilmaisuun kohdistuvan syrjinnän.”

Kannanotto kokonaisuudessaan: http://seta.fi/kannanotto-lapsen-sukupuolen-ilmaisun-arvostaminen-suojaa-lasta/

 

6. Hallitus epäämässä perhevapaat miespareilta

Ihmisoikeudet | Esitys avioliittolain muutoksen vaatimista uudistuksista sosiaaliturvaan jättää yksin lastaan hoitavien isien ja miesparien lapset perhevapaiden ulkopuolelle.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää parhaillaan lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jonka tarkoituksena on toteuttaa tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämät muutokset sosiaaliturvaa koskevaan lainsäädäntöön. Muutoksia on tulossa myös vanhempainpäivärahoja säätelevään sairausvakuutuslakiin.

Sairausvakuutuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että eri ja samaa sukupuolta olevia avio- ja avopareja kohdeltaisiin perhevapaiden osalta yhdenvertaisesti. Kuitenkin nykylain räikein epäkohta jäisi hallitukselta korjaamatta.

Tällä hetkellä miesparilla tai yksin lastaan hoitavalla miehellä (seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta) ei ole lainkaan oikeutta vanhempainpäivärahoihin, jos hän ei asu eikä ole aiemminkaan asunut lapsen äidin kanssa. Oikeutta mihinkään perhevapaaseen ei siis ole, vaikka mies vastaisi lapsen hoivasta yksin eikä äiti osallistu lapsen hoivaamiseen.

Lausunnolla olevan esityksen nykytilanteen kuvauksessa ongelma tunnistetaan, mutta asiaa ei esitetä korjattavaksi. Ministeriössä on kuitenkin valmisteltuna valmiit pykäläesitykset asian korjaamiseksi. Seta ja Sateenkaariperheet vaativat lausunnossaan hallitusta palauttamaan pykälät lopulliseen esitykseensä.

Sateenkaariperheiden kannanotto: http://www.epressi.com/tiedotteet/kotimaa/sateenkaariperheet-ry-hallitus-jattamassa-miesparit-ilman-perhevapaita.html

Setan ja Sateenkaariperheiden lausunto STM:lle: http://www.sateenkaariperheet.fi/userfiles/documents/Lausunto_STMlle_avioliittolain_muutoksen_edellyttamista_lainmuutoksista_05102016.pdf

 

7. Vitit Muntarbhorn YK:n hlbti-erityisraportoijaksi

Ihmisoikeudet | YK:n ihmisoikeusneuvosto on nimittänyt kansainvälisen oikeuden professori Vitit Muntarbhornin lhbt-raportoijaksi. Raportoijan tehtävänä on seuraavan kolmen vuoden aikana muun muassa raportoida ihmisoikeusneuvostolle seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta syrjinnästä, ihmisoikeusloukkauksista ja väkivallasta, tehdä suosituksia valtioille lainsäädännöstä ja muista toimista sekä tukea lhbt-ihmisoikeuspuolustajia.

ILGAn uutinen nimityksestä: http://ilga.org/vitit-muntarbhorn-first-un-independent-expert-sexual-orientation-gender-identity/

 

 

8. Seta valmistautuu edustajakokoukseen Turussa

Järjestö | Setan edustajakokous järjestään 26.–27.11.2016 Turussa. Edustajakokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan vuosiksi 2017–2018 Setan hallitukseen puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja sekä kolme hallituksen jäsentä (kaksi varsinaista ja yksi varajäsen). Edustajakokouksen yhteydessä on myös jäsenjärjestöjen toivomaa koulutus- ja työpajatoimintaa sekä yhteistä iltaohjelmaa.

Setan valtuuston keväällä nimeämä vaalivaliokunta on julkaissut kuulutuksen hallitukseen pyrkiville. Vaalivaliokunnan koosteeseen päästäkseen tulee halukkaiden vastata vaalivaliokunnan kysymyksiin 10.10. mennessä.

Ennakkokutsu edustajakokoukseen lähetetään jäsenjärjestöille lokakuun alussa ja varsinainen kutsu lokakuun lopussa. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 13.11.

Vaalivaliokunnan kuulutus: http://seta.fi/haluatko-vaikuttaa-hae-setan-hallitukseen-10-10-mennessa/

Edustajakokouksen tapahtumasivu Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1025773910875014/

Tarkempia tietoja edustajakokouksesta antaa tiedottaja Eliisa Alatalo, tiedottaja[at]seta.fi, p. 050 572 3259.

 

 

9. Transgender Europe rekrytoi politiikan tekijää Berliiniin

Järjestö| Setan yksi kattojärjestöistä, Transgender Europe(TGEU), rekrytoi policy officeria Berliiniin. Työ on määrä- ja osa-aikainen: 18kk ja 80% työaika johtuen rahoituksen luonteesta. Hakuaika päättyy 25.10.

”The Policy Officer will be working in the Advocacy and Capacity Building Team. They will be responsible to implement and refine TGEU’s policy and advocacy work, as defined in the Strategic Plan 2014–2020, predominantly with European institutions (EU, CoE, OSCE) in the areas of gender equality, safety & violence, further marginalised groups, healthcare, education, and trans families.”

Hakukuulutus englanniksi: http://tgeu.org/tgeu-notice-of-vacancy-policy-officer/

 

 

10. Vinokinot lokakuussa Turussa ja marraskuussa Helsingissä

Kulttuuri | Turun seudun Setan järjestämä Vinokino on Suomen ainoa vain sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin keskittyvä elokuvafestivaali, joka järjestetään jo 25. kerran. Vinokino on tarkoitettu kaikille hyvän elokuvan ystäville. Vinokino järjestetään tänä vuonna Turussa 26.–30.10. ja Helsingissä 16.–20.11.

Verkossa: http://vinokino.fi/

Facebookissa: https://www.facebook.com/Vinokino/

 

11. Savon Seta 35 vuotta: BeQuuerious Goes Wild 15.10. Kuopiossa

Jäsenjärjestöt | Savon Seta täyttää tänä syksynä 35 vuotta. Järjestö kutsuu kaikki juhlimaan kanssaan 15.10., Kuopion Night Club Puikkariin.

Vuonna 1981 Kuopiossa perustettiin Tarzan’s Club -yhdistys, joka oli lähtölaukaus Savon Setan tulevaisuudelle. Nyt 35 vuotta myöhemmin juhlistetaan Tarzan-hengessä sekä ikääntyvää Savon Setaa että koko sateenkaaren väripalettia Be Queerious Goes Wild bileissä.

Tapahtuman sivu: https://www.facebook.com/events/1649202342059308/

 

 

12. Kouluympäristö sateenkaarinuorten kokemana -keskustelutilaisuus 12.11., Helsinki

Sateenkaarinuoret | Voiko sateenkaarinuori tulla kouluun avoimesti omana itsenään? Tunnistetaanko koulussa sateenkaarinuorten tarpeita? Onko koulu tilana turvallinen kaikille?

Setan nuorisotoimikunta järjestää Feministisessä Foorumissa keskustelutilaisuuden Kouluympäristö sateenkaarinuorten kokemana 12.11. Tarkka aika tarkentuu lähempänä tapahtumaa.

Keskustelupaneelissa pureudutaan siihen millainen koulu on ympäristönä hlbtiq-nuorille. Koulu on tärkeä asennekasvattaja, mutta miten kouluissa suhtaudutaan vaikkapa homotteluun, huoritteluun tai transutteluun? Otetaanko syrjintää vakavasti? Nyt kuullaan sateenkaarinuorten omia kokemuksia koulusta ympäristönä sekä millaista kehitettävää sieltä löytyy. Lisäksi pohditaan sitä, miten koulu voisi paremmin palvella sateenkaarinuoria.

Keskustelemassa Miska Karhu, Armin Kellomäki, Jasper Jurvanen, Savu Rökman ja Jaana Tiiri. Paneelin juontaa Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen.

 

13. TransHelsinki 12.–20.11.

transhelsinki2016_logoTapahtuma | TransHelsinki on sukupuolivähemmistöjen valtakunnallinen tapahtumaviikko, jossa on transihmisille ja heidän lähipiirilleen suunnattua ohjelmaa sekä kaikille avoimia seminaareja. Tapahtuma sijoittuu marraskuun viikolle, jolloin vietetään kansainvälistä viharikosten uhreina kuolleiden transihmisten muistotilaisuutta (TDOR).

Ohjelmaan kuuluu TransHelsinki ennakkobileet (jotka ovat myös Feministisen foorumin loppubileet), keskustelutilaisuuksia, ryhmätapaamisia, työpajoja ja seminaareja. Ohjelma julkaistaan lokakuun aikana osoitteessa www.transtukipiste.fi/transhelsinki sekä Facebookissa https://www.facebook.com/transhelsinki/.

Osana TransHelsinkiä Setan Transtukipiste järjestää lauantaina 19.11. klo 10.30–15.30 Pasilan kirjastossa yhteisöseminaarin sukupuolivähemmistöille ajankohtaisista aiheista. Tule mukaan esiintyjäksi tai vinkkaa kaverillesi, joka olisi loistava lisä tilaisuuteen! Toivomme moninaista esiintyjäjoukkoa. Aikaisempina vuosina puheenvuoroissa on ollut niin omakohtaisia kokemuksia, sukupuolentutkimusta, poliittisia tilannekatsauksia, tietoa esimerkiksi ajankohtaisista sukupuolivähemmistöjä koskevista projekteista sekä lyhyitä voimauttavia esityksiä. Esitysten toivottu pituus on 5-30 minuuttia.

Lähetä esityksesi aihe ja kuvaus sen sisällöstä, sekä mahdolliset lisäkysymykset, sähköpostilla tapahtumakoordinaattorille: sasu.mattila@seta.fi.

 

 

14. Yhdenvertainen seksuaalikasvatus -koulutus, Helsinki

Koulutus | Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden verkkokoulutus Yhdenvertainen seksuaalikasvatus alkaa marraskuussa. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle. Koulutus on maksuton. Seta on osallistunut koulutuksen kehittämiseen.

Lisätietoa koulutuksesta: http://campus.palmenia.helsinki.fi/fi/palm/education/yhdenvertainen-seksuaalikasvatus-opetus–ja-o

 

15. Sexpon kirjoittajakutsu: Oikeus määrittää itsensä

Kulttuuri | Oletko transsukupuolinen (mies, nainen tai jotain muuta), transvestiitti ja/tai intersukupuolinen? Haluaisitko olla mukana lisäämässä tietoisuutta sukupuolen ja kehojen moninaisuudesta Suomessa? Sexpo kerää nyt kirjoituksia aiheesta, ihmisten omien kokemusten pohjalta. Niistä tehtävä verkkokirja on suunnattu sekä ihmisille, joita itseään tai joiden läheisiä asia koskettaa, sekä myös avuksi sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille.

Oikeus määrittää itsensä on valmisteilla oleva Sexpo-säätiön verkkokirja, jonka tarkoituksena on jakaa kokemusperäistä tietoa sukupuolisesta ja kehollisesta moninaisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Etsimme siihen lyhyitä kuvauksia (max. 4 sivua 12pt tekstiä, rivivälillä 1,5) erilaisilta ihmisiltä aiheen läheltä, sekä moninaisuutta esiin tuovia muotokuvia (valokuvia, piirroksia, tms.). Molemmat ovat täysin vapaaehtoisia tapoja antaa oma äänensä verkkokirjalle: voit lähettää kuvan, tekstin tai molemmat. Pääosassa on kokijan oma ääni, hänelle itselleen sopivalla tavalla. Kirjaan valittu materiaali julkaistaan kirjoittajan toiveiden mukaisesti joko nimettömänä, nimimerkillä tai omalla nimellä.

Ilmaiseksi jaettavan verkkokirjan on tarkoitus ilmestyä keväällä 2017. Mikäli materiaali sen mahdollistaa, kirja voidaan julkaista myös painettuna. Siinä tapauksessa kaikki siitä saatavat myyntivoitot ohjataan transoikeuksia edistävään työhön.

Kokemuksia voi kertoa esimerkiksi:

– Oman sukupuolen ilmaisemisesta sukupuolittuneessa yhteiskunnassa

– Sukupuolinormeista ja keinotekoisesta sukupuolen kahtiajaosta

– Kehollisuudesta

– Sukupuoli-identiteetin tutkimuksista

– Kehoa muuttavista hoidoista ja hoitavista tahoista

– Yhteiskunnan ja viranomaisten kohtelusta

– Lapsuudessa suoritettujen kirurgisten toimenpiteiden vaikutuksesta elämään

Lisäksi toivomme kokemuksia sukupuolenkorjausprosessin seuraamisesta läheisenä. Teokseen tullaan pyytämään myös muutamia erikseen kutsuttuja keskustelupuheenvuoroja sukupuolen tutkimuksista ja hoitoprosesseista niistä vastaavilta ammattitahoilta. Kirjoituskieliksi sopivat suomi, ruotsi ja englanti.

Lähetä muutaman sanan ehdotus aiheeksesi osoitteeseen omi@sexpo.fi 30.11. mennessä.

 

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät ylhäältä uutisesta sekä Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/.

Sinuiksi-chatit nuorille, transihmisille ja sukupuoltaan pohtiville, seksuaalivähemmistöille ja hengellisistä teemoista kiinnostuneille kuukausittain:

http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-chatvertaisryhmat-syksylla-2016/

 

Lokakuu

15.–16.10. Setan kouluttajakoulutus, Helsinki (TÄYNNÄ)

15.10. Savon Seta 35-vuotta: BeQuuerious Goes Wild, Kuopio

26.–30.10. Vinokino juhlii 25-vuotispäiviään, Turku

 

Marraskuu

2.11. Setan Sateenkaarityökalupakki -koulutus, Helsinki (ilmoittautuminen päättynyt)

12.11. Kouluympäristö sateenkaarinuorten kokemana -keskustelutilaisuus, Feministinen Foorumi, Helsinki

16.–20.11. Vinokino, Helsinki

14.-16.11 Yhdenvertaisuussuunnittelun vauhditusviikko

12.–20.11. TransHelsinki

26.­­­–27.11. Edustajakokous, Turku

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design