[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje syyskuu 2014

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

1. Translakiin ei esitetä laajoja muutoksia – järjestöt vetosivat pääministeriin
2. Avioliittolaki eduskunnalle marraskuussa
3. Tasa-arvovaltuutettu kehottaa kampanjoimaan koulujen syrjintää ja häirintää vastaan
4. Hae tiedonkeruuavustusta ILGA-Euroopalta homo- ja transfobisen kiusaamisen selvittämiseen
5. Seta lausui ulkoministeriölle yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista YK:n periaatteista
6. Turku Pride houkutti tuhansia marssimaan – katso kuvat!

Järjestöuutiset

7. Tietokirjasto vanhustyön kehittämiseksi avattiin verkossa
8. Setan hallituksen johto ja uusia jäseniä haussa!
9. Salla Virtanen aloittaa Setan tiedottajana 1.10. alkaen
10. Transtukipisteen ryhmät kokoontuvat syksyllä
11. Seta luopui kirjastostaan

Tapahtumat ja koulutukset

12. TransHelsinki lähenee – ehdota yhteisöseminaariin ohjelmaa!
13. Vinokinoja Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa
14. Syksyn koulutusten teemoina hlbti-turvapaikanhakijat, hlbti-teemat koulutuksessa ja hlbti-elämänkaarinäkökulma

Toimintakalenteri

1. Translaista runsaasti lausuntoja – järjestöt vetosivat pääministeriin

Kuvassa pääministeri Alexander Stubb kädessään Amnestyn valokuvavetoomus translain uudistamisen puolesta. Pääministerin ympärillä Juha Jämsä Sateenkaariperheistä, Ihmisoikeusliiton Päivi Mattila, Setan Katriina Rosavaara, Amnestyn Tiina Oikarinen, Trasekin Sade Kondelin, Dreamwear Clubin Patricia ja transaktivisti Juudas Kannisto.
Kuvassa pääministeri Alexander Stubb kädessään Amnestyn valokuvavetoomus translain uudistamisen puolesta. Pääministerin ympärillä Juha Jämsä Sateenkaariperheistä, Ihmisoikeusliiton Päivi Mattila, Setan Katriina Rosavaara, Amnestyn Tiina Oikarinen, Trasekin Sade Kondelin, Dreamwear Clubin Patricia ja transaktivisti Juudas Kannisto.

Kotimaa | Suomalaiset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat vedonneet pääministeri Alexander Stubbiin, että translaki saataisiin uudistettua itsemääräämisoikeutta tukevaksi tällä hallituskaudella.

Transgender Europe, ILGA-Eurooppa ja Amnesty International vetosivat kirjeessään pääministeri Stubbiin, että Suomen translaista poistetaan keskeisimpien ihmisoikeusloukkausten – lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimusten – lisäksi 18-vuoden ikäraja ja lääketieteellinen selvitys sukupuolen juridisen vahvistamisen ehdoista.

Maanantaina kotimaiset ihmisoikeustoimijat Seta, Sateenkaariperheet, Trasek, Ihmisoikeusliitto ja Amnestyn Suomen osasto tapasivat pääministeriä. Tapaamisessa keskusteltiin translain uudistamisesta, sateenkaariperheistä ja hlbti-ihmisoikeuspolitiikasta. Järjestöt esittivät toiveen, että pääministeri varmistaa, että translakiuudistus ehditään käsitellä tällä vaalikaudella. Tapaamisessa luovutettiin myös Amnestyn translakia koskeva valokuvavetoomus. Pääministeri kiitti keskustelun olleen hyödyllinen ja kertoi hallituksensa vievän translain uudistusta eteenpäin mahdollisimman paljon.

Translaista annetun luonnoksen lausuntokierros päättyi viime viikon lopulla. Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa esityksessä laista esitetään poistettavaksi lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ja annetaan naimattomuusvaatimuksen muuttamisesta kaksi vaihtoehtoa, joista toinen (A) on Setan mielestä vain kosmeettinen muutos.

Järjestöt pitävät esitettyjä muutoksia erittäin tärkeinä, mutta vaarana on, että ettei lopullinen esitys poista kaikkia translain ihmisoikeusongelmia, joita ovat 18 vuoden ikäraja sekä pitkät, nöyryyttävät ja sukupuolinormatiiviset lääketieteelliset tutkimukset sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona.

”Laista annettiin monipuolisia ja ihmisoikeusjärjestöjen kantoja mukailevia lausuntoja. Kiitämme lämpimästi saamastamme tuesta. Hallituksella on nyt näytön paikka saattaa translaki kerralla kuntoon”, toteaa Setan pääsihteeri Marita Karvinen.

> Kansainvälisten järjestöjen kirje pääministerille ILGA-Euroopan sivuilla

> Uutinen pääministerin tapaamisen annista

> Setan lausunto translaista

> Sateenkaariperheiden lausunto Sateenkaariperheiden sivuilla [pdf]

> Amnestyn lausunto ja kampanjasivusto translaista

2. Avioliittolaki eduskunnalle marraskuussa

Ihmisoikeustyö | Kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista käsitellään eduskunnassa marraskuussa. Käsittelyyn tulee lakivaliokunnan marraskuussa valmistuva lopullinen mietintö, jossa esitetään kansalaisaloitteen hylkäämistä.

Eduskunta äänestää ensin hyväksyykö se kielteisen mietinnön (hylkää lain) vai lähettääkö se asian jatkokäsittelyyn suureen valiokuntaan. Mikäli lakivaliokunnan mietintö voittaa, kansalaisaloitteen käsittely päättyy. Mikäli vastaesitys lain käsittelyn jatkamisesta voittaa, voi suuri valiokunta ottaa sen käsiteltäväkseen ja järjestää mahdollisesti lisää kuulemisia aiheesta. Vasta suuren valiokunnan laatiman mietinnön jälkeen voidaan äänestää lain lopullisesta hyväksymisestä. Käsittely voi siirtyä pitkälle eduskuntakauden loppupuolelle.

”Haasteena siis on voittaa kaksi äänestystä ja luoda painetta, jotta asia saataisiin käsiteltyä tällä hallituskaudella. Toivomme, että tasa-arvoista avioliittolakia kannattavat ja Suomen ihmisoikeustilanteen parantamisesta kiinnostuneet ihmiset jalkautuvat marraskuussa kanssamme eduskuntatalon eteen kannustamaan kansanedustajia antamaan tukensa kansalaisaloitteelle”, sanoo Setan pääsihteeri Marita Karvinen.

 

3. Tasa-arvovaltuutettu kehottaa kampanjoimaan koulujen syrjintää ja häirintää vastaan

Ihmisoikeustyö | | Lasten ja nuorten kokemasta syrjinnästä ja seksuaalisesta häirinnästä keskustellaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Tasa-arvovaltuutettu on tuottanut seksuaalista häirintää nuorten näkökulmasta käsittelevän opetusaineiston kouluille ja haastaa Suomen yläkoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön. Tasa-arvovaltuutetun mukaan häirintään puuttuminen koetaan kouluissa vaikeaksi, vaikka ilmiö tunnistetaan.

Oppilaitosten on tasa-arvolain mukaan edistettävä tasa-arvoa ja puututtava seksuaaliseen häirintään. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva tasa-arvolain uudistus velvoittaa tulevaisuudessa myös peruskoulut samaan.

Myös muualla Euroopassa puhutaan oppilaitoksissa tapahtuvasta syrjinnästä ja sen ehkäisystä. Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen osallistui kesällä eurooppalaiseen homo- ja transfobisen koulukiusaamisen vastaiseen konferenssiin.

”Laajempaan kontekstiin asetettuna esimerkiksi EU:n päätavoitteissa on työllisyyden, talouden ja ilmastonmuutoksen jälkeen puuttuminen koulupudokkaisiin ja syrjäytymiseen. Myös suomalainen tutkimus vahvistaa kansainvälisiä tuloksia, joiden mukaan hlbtiq-nuoret jättävät menemättä kouluun muun muassa siellä tapahtuvan ahdistelun vuoksi.”

Tukea syrjinnän vastaiseen työhön saa myös viime vuonna julkaistusta Älä oleta -käsikirjasta, jonka on tuottanut opiskelijajärjestöjen ja Setan yhteinen Normit nurin -hanke. Normikriittisen käsikirjan tarkoituksena on auttaa opettajia ja muita nuorten kanssa työskenteleviä edistämään yhdenvertaisuutta oppilaitoksissa.

Ei meidän koulussa -opetusaineisto kouluille

> Normit nurin -hanke

4. Hae tiedonkeruuavustusta ILGA-Euroopalta homo- ja transfobisen kiusaamisen selvittämiseen

Kotimaa | Setan kattojärjestö ILGA-Eurooppa jakaa pienimuotoisia avustuksia tiedonhankintaan eri aihealueista. ILGA-Euroopan tiedonkeruun ja vaikuttamistyön rahasto aloittaa tiedonkeruun homo- ja transfobisen kiusaamisen vastaisesta työstä. Kutsu keskittyy erityisesti kokoamaan materiaalia syrjivistä käytännöistä, sisältäen hlbtiq-nuorten kohtaaman kiusaamisen koulumaailmassa sekä mahdollisista selviytymiskeinoista. Haku päättyy 20. lokakuuta.

> Lue lisää tarjotusta avustuksesta ILGA-Euroopan sivuilta

5. Seta lausui ulkoministeriölle yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista YK:n periaatteista

Kotimaa | Seta antoi syyskuun alussa lausunnon ulkoministeriölle YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista periaatteista. Lausunto koski luonnosta YK:n ministerikomitean suosituksista jäsenvaltioille.

Seta muistutti lausunnossaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuu syrjintää kaikilla elämän alueilla, myös yritystoiminnassa. Seta on tyytyväinen, että seksuaalinen suuntautuminen on luonnoksessa mainittu yhtenä syrjintäperusteena. Sukupuolivähemmistöjen näkökulma on kuitenkin ohitettu.

”On kuitenkin tärkeää huomioida myös sukupuolen moninaisuus ihmisoikeusnäkökulmasta yritystoiminnassa. Erityiset osa-alueet yritystoiminnassa, joissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutuminen on huomioitava, koskevat muun muassa yritysten henkilöstöpolitiikkaa sekä asiakkuuksien tematiikkaa”.

> Setan lausunto

6. Turku Pride houkutti tuhansia marssimaan – katso kuvat!

Kotimaa | Syyskuun puolen välin tienoilla Turun sateenkaariväki kokoontui Turku Pride -tapahtumiin. Muutamassa kuukaudessa järjestetty Turku Pride vetivät mukaan tuhansia ihmisiä. Kulkueessa 20.9. oli arviolta 3500 marssijaa.

> Ranneliikkeen raportti Turku Pridesta

Kuva-albumeita verkossa:

> Turun seudun Seta

> Antti Ranki

> Luurankorotsi

7. Tietokirjasto vanhustyön kehittämiseksi avattiin verkossa

Järjestö | Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin tietokirjasto on julkaistu projektin verkkosivuilla. Tietokirjasto tarjoaa perustietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta vanhuuden ja vanhustyön näkökulmasta. Kirjasto koostuu kuudesta artikkelista, joissa käsitellään muun muassa lähi- ja perhesuhteita, mielen hyvinvointia ja muistisairauteen liittyviä kysymyksiä hlbtiq-näkökulmasta. Sivuilla käydään läpi myös asetuksia ja lakeja, jotka tukevat ja ohjaavat palveluntuottajien ja vanhustyön ammattilaisten toimintaa. Kokonaisuus tarjoaa lisäksi vinkkejä ja työkaluja moninaisuuden kohtaamiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen vanhuspalveluissa.

Vanhustyön tietokirjasto on suunnattu vanhustyön parissa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, palveluntuottajille sekä alan opiskelijoille. Sen tarkoituksena on tarjota tietoa, tukea ja välineitä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyyn.
Tietokirjaston artikkelit ja videot täydentävät toisiaan. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi osana sosiaali- ja terveysalan opintoja, perehdytystä sekä työyhteisön kehittämispäivillä tai vaikka itseopiskelumateriaalina.

Kuvitetut pdf-muotoiset artikkelit voi tulostaa omaksi oppikirjaseksi tai vaikka työpaikan perehdytyskansioon. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä ja käytettävissä. Tietokirjaston materiaalin tarkoituksena on herättää keskustelua ja pohdintaa ikäihmisten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja vanhuudesta.

Tietokirjastoa on koottu koko projektin olemassaolon ajan. Sen rakenne ja sisältö ovat muodostuneet muun muassa projektin ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen ja aivoriihitapaamisten, koulutuspalautteiden sekä selvityksistä ja opinnäytetöistä saatujen tietojen perusteella. Tietokirjastoa täydennetään projektin edetessä. Ensi vuoden puolella on tulossa vielä julkaisu, joka tarjoaa lisätietoa hlbtiq-vanhuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä konkreettisia keinoja edistää yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertainen vanhuus -projektille on haettu jatkorahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Jatkohankkeen tavoitteena on voimauttaa ja osallistaa hlbtiq-ikäihmisiä yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtävään työhön.

> Vanhustyön tietokirjasto

8. Setan hallituksen johto ja uusia jäseniä haussa!

Järjestö | Kiinnostaako sinua vaikuttamistyö Setan hallituksen jäsenenä? Kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan 15.10.2014 mennessä Setan vaalivaliokunnalle: markus.rekinen@pp.inet.fi. Setan verkkosivuilla on kysymyssarja, johon ehdokkaiden toivotaan vastaavan sähköpostitse.

Edustajakokouksessa 29.—30.11. valitaan vuosiksi 2015–2016 Setan hallitukseen puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja, kolme hallituksen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Edustajakokous valitsee ehdokkaat kokouksessa paikan päällä esitetyistä henkilöistä. Ennakkoilmoittautuminen on kuitenkin suotavaa, jotta ehdokas saa oman esittelynsä (eli vastaukset verkkosivuilla oleviin kysymyksiin) mukaan jäsenjärjestöille lähetettävään kokousmateriaaliin.

Yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja avoimuuden kannalta on tärkeää, että ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin täytettäviä tehtäviä. On myös olennaisen tärkeää, että Setan päätösten toteuttajilla ja hallinnosta vastaavilla on moninaiset taustat, he edustavat monia eri sukupuolia ja seksuaalista suuntautumista, ja tuovat alueellista näkökulmaa hallituksen työskentelyyn. Hallituksen työskentelykieli on suomi, mutta toivomme myös muunkielisiä hakijoita.

> Lisätietoa hallitushausta

9. Salla Virtanen aloittaa Setan tiedottajana 1.10. alkaen

Järjestö | Setan toimistolla on syksyn aikana uusia työntekijöitä.

Setan tiedottajaksi valittiin medianomi (AMK) Salla Virtanen. Virtanen on aiemmin toiminut viestintätehtävissä julkishallinnossa. Virtanen työskentelee tiedottaja Eliisa Alatalon vanhempainvapaan sijaisena 1.10.2014–31.7.2015.

”On hienoa päästä tekemään töitä ihmisoikeuksien eteen. Toivon, että ihmiset ottavat minuun rohkeasti yhteyttä.”

Syksyn isoja ponnistuksia Setan viestinnässä ovat TransHelsinki 2014, Setan 40-vuotisjuhlavuoden päättäminen monin tilaisuuksin ja Setan kuvapankin julkaiseminen.

> Henkilökunnan yhteystiedot

10. Transtukipisteen ryhmät kokoontuvat syksyllä

Transtukipiste | Transtukipisteen ryhmätoiminta jatkuu jälleen syksyllä tavanomaiseen tapaansa. TransHelsinki-tapahtumien lisäksi järjestetään väärin sukupuolittuneiden vaatteiden vaihtotori 23.10.–3.11. Vaihtotori Setan toimiston Tom of Finland -odotusaulassa alkaa kahvi-illasta ja päättyy kahvi-iltaan. Tuo omasi kiertoon ja ota uutta pukinetta mukaan!

Transtukipisteella aloittaa uusi ryhmä Sukupuoli XL. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran lauantaina 27.9. klo 15–17. Ryhmä on tarkoitettu kaikille niille sukupuolensa korjauttajille, jotka eivät etene hoidoissa, koska lääkärit määrittelevät heidät ”liian lihaviksi”. Muut tapaamiset ovat syksyllä 25.10. ja 6.12. Lisätietoja voi kysellä yhteisötyöntekijä Sami Suhoselta.

Muunsukupuolisten ryhmä aloittaa syksyn toimintansa sunnuntaina 28.9. klo 12–15. Muut syksyn tapaamiset ovat 26.10., 23.11. osana TransHelsinki-tapahtumaa sekä 14.12.

Transtukipisteen kahvi-ilta joka torstai klo 19.00–21.00.

Dreamwear Clubin kahvi-illat joka kuukauden toisena maanantaina ja neljäntenä tiistaina klo 19.00–21.00 transvestiiteille ja heidän läheisilleen. Seuraavat päivämäärät ovat siis 13.10. ja 28.10.. Huom. marraskuun toinen tapaaminen on TransHelsingin aikana jo kuun kolmantena tiistaina.

Transihmisten ja intersukupuolisten läheisten ryhmä tapaa seuraavan kerran perjantaina 3.10. klo 18–20. Loput syksyn tapaamiset ovat 31.10. ja 5.12.

Transihmisten ja intersukupuolisten kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä tapaa seuraavan kerran lauantaina 4.10. Syksyn loput tapaamiset ovat 1.11. ja 6.12.

Transnaisten, feminiinien ja pohtivien ryhmä tapaa seuraavan kerran lauantaina 4.10. Syksyn loput tapaamiset ovat 1.11. ja 6.12.

Transtukipisteen nuorten ryhmä kokoontuu seuraavan kerran sunnuntaina 5.10. klo 14–17. Syksyn muut tapaamiset ovat 2.11., 23.11. ja 7.12.

Transmiesten ryhmä tapaa seuraavan kerran lauantaina 11.10. klo 14–17. Syksyn muut tapaamiset ovat 8.11. ja 13.12.

11. Seta luopui kirjastostaan

Järjestö | Seta päätti syyskuussa luopua käsikirjastostaan. Hlbtiq-teemoja käsittelevät kotimaiset ja ulkomaiset kirjat jaettiin alan tutkijoille, Setan jäsenjärjestöille ja halukkaille avoimissa kirjatoreissa. Setan työntekijöillä on erilliset omat kokoelmat oman työnsä kannalta olennaisista teoksista.

”Kirjastolla ei ole ollut nykyisellään käyttäjiä, niteet ovat vanhentuneita, uusia hankintoja ei tehdä eikä kirjastoa ole nykyisillä resursseilla mahdollista ylläpitää. Tämän lisäksi kirjojen pölyyntyminen ja ilmanvaihto tuottivat sen tasoiset sisäilmaongelmat, ettei kirjojen säilyttäminen tullut enää kysymykseen”, Setan pääsihteeri Marita Karvinen perustelee.

Sateenkaarevaa materiaalia ja vaikkapa kirjallisuutta voi jatkossa tarjota Työväen Arkiston yhteydessä olevalle Työväenliikkeen kirjastolle ja Työväenmuseo Werstaalle. Setan omat arkistot sijaitsevat Työväen arkistossa. Seta- ja Z-lehtiä sekä Setan vanhoja julkaisuja on saatavilla luettavaksi edelleen Setan toimistolla sekä Työväenliikkeen kirjastossa.

Lisätietoa: Marita Karvinen, paasihteeri@seta.fi

12. TransHelsinki lähenee – ehdota yhteisöseminaariin ohjelmaa!

Tapahtuu | TransHelsinki 2014 on sukupuolen moninaisuutta juhlistava ihmisoikeustapahtuma, joka järjestetään Helsingissä tänä vuonna 18.–23.11. TransHelsingin tapahtumia järjestävät Seta ja sen Transtukipiste, Trasek ry, Amnestyn Suomen osasto ja Sateenkaariperheet. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

”TransHelsingin lauantain yhteisöseminaarin on perinteisesti ollut transyhteisön itse luoma kokonaisuus. Ohjelmaa, kuten puheenvuoroja, lauluja tai luentoja, voi esittää järjestäjille mielellään lähiviikkoina”, sanoo Transtukipisteen Sami Suhonen.

TransHelsingin ohjelmaa täydennetään, kun tapahtumat varmistuvat. Ajantasaisin tieto tapahtuman verkkosivuilla. Seuraa myös Facebookissa!

Tiistai 18.11.

Yhteys-liikkeen keskustelutilaisuus, 18.00 Alppilan kirkko

Keskiviikko 19.11.

Yhteislaulutilaisuus, 18.00 Seta/Transtukipiste, Pasilanraitio 5

Torstai 20.11.

Transmuistotilaisuus (DTOR), 17.00, Narinkkatori

Kahvi-ilta Transtukipisteellä, 19.00–21.00, Pasilanraitio 5

Elokuvanäytös Ma vie en rose, 21.30 Elokuvateatteri Orion

Perjantai 21.11.

Meidän historiamme -seminaari (Seta 40 vuotta ja Transtukipiste 20 vuotta
16.00–19.00, Balder-sali

Lauantai 22.11.

TransHelsingin yhteisöseminaari, 9.00–15.00, Kirjan Talo

Kunnioittava kosketus -työpaja, 17.00, Transtukipiste, Pasilanraitio 5

TransHelsinki-bileet

Sunnuntai 23.11.

Nuorten tapaaminen, 14.00–17.00, Transtukipiste

> TransHelsingin verkkosivut

> TransHelsinki Facebookissa

13. Vinokinoja Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa

Tapahtuu | Vinokino on Suomen ainoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin keskittynyt elokuvafestivaali. Vuoden 2014 Vinokino-elokuvia esitetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

• Jyväskylä: 24.–25.10.
• Turku: 24.–26.10.
• Oulu 25.–26.10.
• Tampere: 30.10.–2.11.
• Helsinki: 7.–9.11.

Ohjelmistoon kuuluvat muun muassa:

52 Tuesdays. 16-vuotias Billie joutuu itsenäistymään yllättävän nopeasti, kun hänen äitinsä ilmoittaa aloittaneensa sukupuolenkorjausprosessin. Billie ja äiti viettävät yhteistä aikaa vain tiistai-iltapäivisin ja dokumentti kuvaakin näitä tapaamisia vuoden ajan, kerran viikossa, joka viikko. Ainutlaatuiset olosuhteet tuovat harvinaista autenttisuutta tähän herkkään tarinaan kaipauksesta, vastuullisuudesta ja muutoksesta.

Boy Meets Girl. Eric Schaefferin uusi elokuva on kärkevä, seksikäs ja romanttinen aikuistumiskomedia kolmesta kaksikymppisestä Kentuckylaisesta nuoresta. Robbyn (Michael Welch, Twilight) paras kaveri on Ricky, upea transsukupuolinen tyttö. Sopivien poikamiesten puutetta sureva Ricky harkitsee seurustelua tytön kanssa. Seuraan liittyy kaunis ja nuori debytantti Francesca, joka odottaa merijalkaväessä palvelevan sulhasensa paluuta sodasta. Ricky ja Francesca ystävystyvät ja tunteet alkavat kuumeta, jolloin Robbyn on pakko tutkiskella omia tunteitaan Rickyä kohtaan. Elokuva on seksi- ja ihmismyönteinen moderni taru, johon on helppo samaistua sukupuolesta tai seksuaalisesta orientaatiosta riippumatta.

> 52 Tueasdays -elokuvan traileri

> Boy Meets Girl -elokuvan traileri

> Vinokino Facebookissa

14. Syksyn koulutusten teemoina hlbti-turvapaikanhakijat, hlbti-teemat koulutuksessa ja hlbti-elämänkaarinäkökulma

Tapahtuu | Seta järjestää syksyllä yhden täydennyskoulutuksen ja maksullisen avoimen koulutuksen. Lisäksi syksyllä järjestetään englanninkielinen koulutus hlbti-teemoista koulutusalan ammattilaisille sekä turvapaikkakoulutus Setan jäsenjärjestötoimijoille.

Hlbti-turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset Suomessa – koulutus turvapaikkajärjestelmästä ja keskustelua Setan tukitoiminnasta 25.10.

Hlbti-turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaisina Suomeen tulleet sateenkaari-ihmiset ottavat usein yhteyttä Setaan ja jäsenjärjestöihin tuen ja neuvonnan toivossa. Tuen tarpeet vaihtelevat hyvinkin paljon. Miten Setan jäsenjärjestöt ja aktiivit voivat tukea ja neuvoa turvapaikanhakijaa? Miten jäsenjärjestöjen jäsenyys ja vapaamuotoiset lausunnot auttavat turvapaikkaprosessissa?

Seta järjestää turvapaikkakoulutuksen lauantaina 25.10. klo 14.15–17.15 Helsingissä. Paikkana on Pasilanraitio 5:n 6. kerroksen kokoustilat. Koulutus on avoin Setan jäsenjärjestöjen luottamushenkilöille ja työntekijöille sekä muille Setan toiminnassa mukana oleville. Seta korvaa matkat (halvimmalla julkisella kulkuneuvolla matkustaessa, kuitteja vastaan) yhdelle henkilölle per jäsenjärjestö. Majoitus ja ruoka ovat omakustanteiset. Pyydämme ilmoittautumisia 1.10. mennessä, jotta voimme tarvittaessa järjestää suuremman tilan koulutukselle.

Koulutus on suunnattu Setan jäsenjärjestöille, hallitukselle, valiokunnille, työryhmille ja työntekijöille sekä muille järjestön aktiiveille. Kulku koulutustilaan on esteetön. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä myös liikkumiseen ja järjestelyihin liittyvistä tarpeistasi!

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
Outi Lepola, outi.lepola@gmail.com

LGBT in Education: Strategic workshop 5.12.

Global Alliance for LGBT Educationin toiminnanjohtaja Peter Dankmeijer saapuu Suomeen ja pitää strategisen työpajan opetusalan viranomaisille, opettajille ja muille toimijoille sekä hlbti-järjestöille. Työpajassa mietitään miten lisätä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta koulutuksessa. Päivän aikana myös verkostoidutaan ja kehitetään uusia yhteistyömuotoja. Työpaja on ilmainen.

Koulutus on englanniksi ja kestää koko päivän, joten se kannattaa merkata kalenteriin jo nyt! Lisätietoja koulutuksesta annetaan pian.

Täydennyskoulutus 6.12.

Setan kouluttajille ja muille vapaaehtoisille suunnattu täydennyskoulutus järjestetään 6.12. Peter Dankmeijer GALE:sta (The Global Alliance for LGBT Education) saapuu Alankomaista Suomeen ja antaa Setan vapaaehtoisille käytännönläheistä koulutusta esimerkiksi homo- tai transfobisiin kommentteihin vastaamisesta koulutustilanteissa. Koulutus on englanniksi. Tarkempaa tietoa annetaan myöhemmin.

Avoin Vauvasta vaariin -koulutus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta 16.12.

Mitä tehdä, kun Jere haluaa pukeutua prinsessamekkoon tarhassa? Entä kun halu jatkuu koulussakin? Mitä pukuhuonetta muunsukupuolinen nuori käyttää koulun liikuntatunneilla? Miten tukea transnuorta? Entä miten kohdata sateenkaariperheitä? Mistä voimavaroja omana itsenä olemiseen? Miksi vuosikymmenien mittaisesta kumppanista tulee vanhuspalveluissa vain ”ystävä”?

Koko päivän mittaisessa koulutuksessa keskitytään lapsuuteen ja nuoruuteen (aamupäiväosuus) sekä aikuisuudesta vanhuuteen (iltapäiväosuus). Koulutukseen voi osallistua koko päiväksi tai vaihtoehtoisesti vain aamu- tai iltapäiväksi. Osallistumismaksu koko päivältä on 60 euroa ja puolikkaalta 30 euroa.

Koulutuspaikkana on Setan toimisto Länsi-Pasilassa Helsingissä. Merkkaa päivä ylös kalenteriisi. Koulutuspäivän tarkempi ohjelma julkaistaan lokakuussa.

Lisätietoja muista kuin turvapaikkakoulutuksesta antaa Setan koulutussuunnittelija Outi Tjurin, outi.tjurin@seta.fi, puh. 050 462 42 12.

Toimintakalenteri

Syyskuu

27.9. Transtukipisteen Sukupuoli XL -ryhmä Helsingissä

28.9. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

Lokakuu

3.10. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten läheisten ryhmä Helsingissä

4.10. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä Helsingissä

4.10. Transtukipisteen transnaisten, feminiinien ja pohtivien ryhmä Helsingissä

4.–5.10. Setan nuorten aktiiviviikonloppu Kuopiossa

5.10. Transtukipisteen nuorten ryhmä Helsingissä

9.–11.10. ILGA-Euroopan konferenssi Riiassa

11.10. Transtukipisteen transmiesten ryhmä Helsingissä

13.10. Dreamwear Clubin kahvi-ilta Helsingissä

20.–26.10 Regnbågshelgen Helsingissä
http://www.regnbagsankan.fi/2014/05/regnbagshelgen-2014-halls-20-25-oktober/

23.10.–3.11. Väärin sukupuolittuneiden vaatteiden vaihtotori Helsingissä

24.–25.10. Vinokino Jyväskylässä

24.–26.10. Vinokino Turussa

25.–26.10. Vinokino Oulussa

25.10. Transtukipisteen Sukupuoli XL -ryhmä Helsingissä

25.10. Hlbti-turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset Suomessa – koulutus turvapaikkajärjestelmästä ja keskustelua Setan tukitoiminnasta Helsingissä
http://seta.fi/tapahtuma/hlbti-turvapaikanhakijat-ja-kiintiopakolaiset-suomessa-koulutus-turvapaikkajarjestelmasta-ja-keskustelua-setan-tukitoiminnasta/

26.10. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

27.–31.10. ILGA Worldin konferenssi Meksikossa

28.10. Dreamwear Clubin kahvi-ilta Helsingissä

30.10.–2.11. Vinokino Tampereella

31.10. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten läheisten ryhmä Helsingissä

Marraskuu

1.11. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä Helsingissä

1.11. Transtukipisteen transnaisten, feminiinien ja pohtivien ryhmä Helsingissä

2.11. Transtukipisteen nuorten ryhmä Helsingissä

5.11. Moninaisuus-seminaari Helsingissä
Järjestää Eloisa ikä -ohjelma yhteistyössä Setan ja muiden järjestöjen kanssa. Ilmoittautumisista lisätietoa Yhdenvertainen vanhuus -projektin verkkosivuilla.

7.–9.11. Vinokino Helsingissä

8.11. Transtukipisteen transmiesten ryhmä Helsingissä

10.11. Dreamwear Clubin kahvi-ilta Helsingissä

18.11. Dreamwear Clubin kahvi-ilta Helsingissä

18.–23.11. TransHelsinki 2014 Helsingissä (katso tarkemmat tapahtumat yllä)
http://transhelsinki.fi/

21.11. Meidän historiamme -juhlavuosiseminaari (Seta ja Transtukipiste) Helsingissä
Ilmoittautuminen alkaa 21.10. ja päättyy 13.11.2014!

23.11. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

23.11. Transtukipisteen nuorten ryhmä Helsingissä

29.–30.11. Edustajakokous Kauniaisissa

Joulukuu

5.12. LGBT in Education: Strategic workshop Helsingissä

5.12. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten läheisten ryhmä Helsingissä

6.12. Täydennyskoulutus Setan kouluttajille ja muille vapaaehtoisille Helsingissä

6.12. Transtukipisteen Sukupuoli XL -ryhmä Helsingissä

6.12. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä Helsingissä

6.12. Transtukipisteen transnaisten, feminiinien ja pohtivien ryhmä Helsingissä

7.12. Transtukipisteen nuorten ryhmä Helsingissä

8.12. Dreamwear Clubin kahvi-ilta Helsingissä

13.12. Transtukipisteen transmiesten ryhmä Helsingissä

14.12. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

16.12. Vauvasta vaariin -koulutus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta Helsingissä

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design