[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje marraskuu 2014

 

 Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

1. ”Muutettiin me lakia, tasa-arvon takia!”
2. Setan edustajakokous: 105 kiitosta – syrjimättömään Suomeen silti vielä pitkä matka
3. Translain pikaista uudistamista vaaditaan

Järjestöuutiset

4. Setan edustajakokous valitsi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäseniä
5. Edustajakokous valitsi Seta-säätiön ja HIV-säätiön hallitukset
6. Setalle kaksi uutta jäsenjärjestöä
7. Hae Setan toimikuntiin!
8. Nitin Sood IGLYO:n hallitukseen
9. Seta jatkaa varainkeruuta venäläisille hlbti-järjestöille
10. Setan edustajat luennoivat Pariisissa ja Pietarissa

Tapahtumat ja koulutukset

11. Avoin Vauvasta vaariin -koulutus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta 16.12.

Toimintakalenteri

1. ”Muutettiin me lakia, tasa-arvon takia!”

Kuvassa halaavia ja juhlivia ihmisiä Kansalaistorilla

Kotimaa | Perjantaina 28.11. Kansalaistorille Helsinkiin kokoontui arvioiden mukaan 6 000 ihmisen joukko osoittamaan rakkauttaan tasa-arvoiselle avioliittolaille. Samaan aikaan eduskunta äänesti kansalaisaloitteesta. Tasa-arvoisen avioliittolain puolesta äänesti 105 edustajaa ja sitä vastusti 92 edustajaa.

Eduskuntakäsittelyn jälkeen asia on edennyt suureen valiokuntaan, joka puolsi kansalaisaloitteen hyväksymistä keskiviikkona 3.12. äänin 17–8.  Valiokunnan jälkeen lakia käsitellään vielä kerran eduskunnan täysistunnossa. Ratkaisevan äänestyksen aika on todennäköisesti myöhemmin joulukuussa.

Asiantuntijat ja poliitikot ovat arvioineet, että vaikka lain kumoamiselle myöhemmin on olemassa teoreettinen mahdollisuus, se on käytännössä erittäin epätodennäköistä.

Jos lakimuutokset etenevät suunnitellusti, samaa sukupuolta olevat parit voivat mennä naimisiin 1.3.2017 alkaen.

2. Setan edustajakokous: 105 kiitosta – syrjimättömään Suomeen silti vielä pitkä matka

Kotimaa | Seta ry:n edustajakokous kiittää sydämellisesti eduskuntaa sen myönteisestä kannasta kansalaisaloitteelle tasa-arvoisesta avioliittolaista. Seta haluaa erityisesti kiittää myös Tahdon2013-kampanjaa valtavan hienosta työstä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä Suomessa.

Suomi on liittymässä 20. valtiona maailmassa niiden maiden joukkoon, joissa entistä useammat ihmiset ovat tasavertaisia avioliittolain edessä. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema paranee merkittävästi lain toimeenpanon kautta. Se on kuitenkin vasta yksi askel kohti yhdenvertaisempaa Suomea.

“Iloa on ilmassa, mutta meillä on vielä paljon tehtävää. Vetoamme nyt päättäjiin, jotta translain muutos viedään loppuun tämän hallituskauden aikana. Lain on taattava yhtäläiset ihmisoikeudet myös transsukupuolisille. Etenkin laissa mainittu sterilisaatiopakko on ihmisarvoa loukkaava ja se tulee poistaa”, linjaa Setan vastavalittu puheenjohtaja Panu Mäenpää.

Avioliittolain toimeenpanon lisäksi tulevassa hallitusohjelmassa tulee panostaa sateenkaarinuorten hyvinvointiin. Suomeen on saatava yksi vanhemmuuslaki päällekkäisten isyys- ja äitiyslakien sijaan. Kansainvälisessä ihmisoikeustyössä on edistettävä määrätietoisesti hlbtiq-ihmisten asemaa sekä puututtava välittömästi ihmisoikeusrikkomuksiin ja vähemmistöjen jatkuvaan vainoamiseen maailmanlaajuisesti ja erityisesti lähialueillamme.

Tasa-arvolain tullessa voimaan ensi vuonna sukupuolen moninaisuus on huomioitava sekä syrjinnän ehkäisyssä että tasa-arvon edistämisessä. Suomen hallituksen ihmisoikeusselonteossaan esiin tuoman hlbti-toimintaohjelman tekemiseen tulee varata riittävästi resursseja, ja siinä on esitettävä konkreettisia toimia ja mittareita hlbtiq-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi.

“Nykyisten ja tulevien päättäjien on edistettävä ihmisoikeuksia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden kunnioittaminen on arvo, jota tulee vahvistaa laaja-alaisesti ja normikriittisesti. Näillä toimenpiteillä saavutamme vielä syrjimättömän Suomen”, jatkaa Setan tuore varapuheenjohtaja Sara Sundell.

Setan ry:n edustajakokous kokoontui Kauniaisissa 29.–30.11.2014. Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa. Henkilövalintojen lisäksi Kauniaisissa kokoontunut edustajakokouksen päätti sääntömääräisistä asioista sekä keskusteli muun muassa keväällä koittavista eduskuntavaaleista. Seta ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta.

3. Translain pikaista uudistamista vaaditaan

Ihmisoikeudet | Monet tahot vaativat translain pikaista uudistamista. Jotta asia ehditään käsitellä tällä hallituskaudella, on hallituksen esitys translain uudistamisesta annettava eduskunnalle pikaisesti.

Hallituksen esitysluonnos, johon Setakin on lausunut, pitää sisällään muun muassa lisääntymiskyvyttämyysvaatimuksen poiston. Setan tavoitteena on myös esimerkiksi lääketieteellisen ja juridisen sukupuolen korjaamisen erottaminen toisistaan lainsäädännössä sekä täysi-ikäisyyden vaatimuksen poistaminen sukupuolen juridisesta korjaamisesta. Näitä seikkoja hallituksen esitysluonnoksessa ei ollut huomioitu.

Amnestyn Suomen osasto kerää nimiä pääministeri Alexander Stubbille luovutettavaan vaatimukseen, jotta translakiuudistus saataisiin käsiteltyä tällä hallituskaudella.

Muusikko Paula Vesala ja joukko teatterialan opiskelijoita ja näyttelijöitä ovat tehneet vetoomusvideon ”Pyyntö Suomen hallitukselle”. Videolla vaaditaan translain pikaista uudistamista siten, että juridisen sukupuolen vahvistaminen erotettaisiin lääketieteestä.

> Setan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi translaista

> Amnestyn vetoomus

> Pyyntö Suomen hallitukselle -video

4. Setan edustajakokous valitsi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäseniä

Järjestö | Setan edustajakokous kokoontui Kauniaisissa 29.–30.11.2014. Edustajakokous valitsi Seta ry:n uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2015–2016 Panu Mäenpään.

Varapuheenjohtajaksi Katriina Rosavaaran työpariksi valittiin Sara Sundell. Sundell on tällä hetkellä Setan hallituksen varsinainen jäsen.

Setan puheenjohtajisto 1.1.2015:

Panu Mäenpää, puheenjohtaja (2015–2016)
Sara Sundell, varapuheenjohtaja (2015–2016)
Katriina Rosavaara, varapuheenjohtaja (2014–2015)

Muut hallituksen varsinaiset jäsenet 1.1.2015:

Samuel Susilinna (2015–2016)
Jenni Kemppi (2015–2016)
Otso Arponen (2014–2015)
Suvi Kivelä (2014–2015)
Viima Lampinen (2014–2015)

Varajäsenet 1.1.2015:

Krister Karttunen (2015–2016)
Henna Vidén (2014–2015)

Edustajakokous hyväksyi myös muun muassa Setan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015 sekä valitsi Setan vuoden 2015 viestinnälliseksi teemaksi ”Syrjimätön Suomi”.

5. Edustajakokous valitsi Seta-säätiön ja HIV-säätiön hallitukset

Järjestö | Setan edustajakokous valitsee myös Seta-säätiön hallituksen ja osan HIV-säätiön hallitusta.

Seta-säätiön sääntöjen mukaan Setan edustajakokous valitsee säätiön hallitukseen jäsenet kolmeksi vuodeksi niin, että vuosittain kaksi hallituksen jäsentä on erovuorossa. Erovuorossa olleet Minnis Vierikko ja Timo Sandman valittiin jatkamaan Seta-säätiön hallituksessa 2015–2016. Hallituksessa jatkavat myös Jorma Hentilä (puheenjohtaja, 2014–2016), Pekka Mattila (2014–2016), Kirsti Pohjanpää (2013–2015) ja Jussi Nissinen (2013–2015).

Hiv-säätiön sääntöjen mukaan Setan edustajakokous valitsee säätiön hallituksen jäsenet lukuun ottamatta työntekijöiden edustajaa, asiakkaiden edustajaa ja Setan hallituksen nimeämiä Setan edustajia. Hiv-säätiön hallitukseen 2015–2016 valittiin varsinaisiksi jäseniksi Aino-Kaisa Pekonen, Annika Saarikko, Jussi Sutinen ja Pia Kivelä sekä varajäseniksi Mikko Kivinen, Sami Liukkonen, Kaisa Niittynen ja Manne Maalismaa.

6. Setalle kaksi uutta jäsenjärjestöä

Järjestö | Setan hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.11.2014 Setan uusiksi jäsenjärjestöiksi Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n ja HOT ry:n.

Vuonna 1997 perustettu HOT ry pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia urheilijoita heidän harjoittelussaan sekä henkisesti että taloudellisesti. HOT järjestää jäsenilleen harjoittelumahdollisuuksia ja -paikkoja, joissa urheilijat voivat toimia avoimesti omana itsenään.

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Huhtikuussa 2014 perustettu valtakunnallinen yhdistys tukee hengellistä ja elämänkatsomuksellista ryhmätoimintaa. Sateenkaariyhdistys Malkus myös järjestää erilaisia hengellisiä tapahtumia kuten leirejä ja keskustelutilaisuuksia.

Seta on valtakunnallinen kattojärjestö, joka näiden kahden uuden jäsenjärjestön myötä kokoaa yhteen 23 jäsenjärjestöä, joista osa toimii valtakunnallisesti, osa paikallisella tasolla. Setan kannatusjäseninä on 18 järjestöä.

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

> HOT ry

> Setan jäsenjärjestöt ja kannatusjäsenet

7. Hae Setan toimikuntiin!

Järjestö | Setan nuorisotoimikunnan, kansainvälisten asioiden toimikunnan, transpoliittisen toimikunnan ja koulutuspoliittisen toimikunnan haut ovat käynnissä. Nuorisotoimikunnan haku päättyy 7.12.2014, muiden toimikuntien haku 12.1.2015.

Toimikunnat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa ja toimivat kokousten välillä muun muassa sähköpostilla ja/tai Facebook-ryhmien välityksellä. Toimikunnat toimivat vapaaehtoispohjalta, eikä niihin osallistumisesta makseta palkkiota. Setan hallitus nimittää toimikunnat vuodelle 2015 kokouksessaan tammikuussa.

Nuorisotoimikunta tukee Setan nuorisotyön kehittämistä. 4–5 kertaa vuodessa kokoontuva toimikunta tuo nuorten näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin, osallistuu Setan nuorisotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä edustaa järjestöä eri tilaisuuksissa ja tapaamisissa. Kaikki 14–29 -vuotiaat ovat tervetulleet hakemaan riippumatta sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Nuorisotoimikunnan tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa

Kansainvälisten asioiden toimikunnassa pääset aitiopaikalle tukemaan Setan hallitusta ja valmistelemaan Setan kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamista! Hakea voivat kaikki hlbtiq-politiikasta ja ihmisoikeusvaikuttamisesta kiinnostuneet.

> Kansainvälisten asioiden toimikunnan tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa

Transpoliittinen toimikunta tukee Setan hallituksen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä erityisesti sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Hakea voivat kaikki sukupuolen moninaisuuteen liittyvästä ihmisoikeusvaikuttamisesta kiinnostuneet.

> Transpoliittisen toimikunnan tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa

Koulutuspoliittisessa toimikunnassa pääset tukemaan Setan hallitusta koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. Hakea voivat kaikki koulutuksesta, hlbtiq-asioista ja ihmisoikeusvaikuttamisesta kiinnostuneet.

> Koulutuspoliittisen toimikunnan tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa

8. Nitin Sood IGLYO:n hallitukseen

Järjestö | Marraskuun puolivälissä IGLYO:n yleiskokouksessa Dublinissa Setan nuorisotoimikunnan sekä kansainvälisen työryhmän jäsen Nitin Sood, 25, valittiin järjestön hallitukseen kahdeksi vuodeksi (2015–2016).

IGLYO on kansainvälisesti toimiva seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava nuoriso- ja opiskelijajärjestö. Sen suomalaiset jäsenjärjestöt ovat Seta, Q Union (ent. Homoglobiini) ja HeSeta.

”Tuntuu mielettömän upealta päästä Setan edustajaksi IGLYO:n hallitukseen, jossa voin edistää hlbti-nuorten ja -opiskelijoiden oikeuksien toteutumista kansainvälisellä tasolla. IGLYO tekee uskomattoman tärkeätä työtä Euroopassa ja sillä on vahva läsnäolo eurooppalaisissa instituutioissa, mutta haluan sen tukevan nuoria seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä myös muualla maailmalla. Monissa paikoin hlbti-nuorten oikeudet ovat kärsineet vakavasti viime vuosina kuten media Suomessakin on noteerannut.

Lisäksi haluan erityisesti toimia intersektionaalisuuden parissa, joka on tällä hetkellä yksi IGLYO:n toiminnan painopisteitä. Hlbti-järjestöille pitää tarjota työkaluja, joiden avulla voimme olla monimuotoisempia sillä nykyisin toiminta ei saavuta hyvin esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia tai vammaisia hlbti-ihmisiä. Intersektionaalisuuden sisällyttäminen monialaisesti hlbti-järjestöjen työssä laajentaisi inkluusiota ja sen pitäisi olla läsnä kaikessa työssämme koko ajan eikä pelkästään yhtenä teemoista.

Lopuksi koen, että IGLYO:n täytyy ajaa hlbti-nuorten mielenterveysasioita sillä asiasta käydään hyvin vähän keskustelua kansainvälisellä tasolla ja usein nuoret itse eivät ole osana kehittämässä ratkaisua.

On todellinen kunnia toimia IGLYO:n hallituksessa, enkä malta odottaa kauteni alkamista! Tehdään yhdessä maailmasta yhdenvertaisempi ja oikeudenmukaisempi kaikille meille!”

> IGLYO

9. Seta jatkaa varainkeruuta venäläisille hlbti-järjestöille

Järjestö | Setan hallitus on päättänyt jatkaa varainkeruuta venäläisille hlbtiq-järjestöille. Lahjoitukset ohjataan lyhentämättöminä venäläisille järjestöille.

> Lahjoitusohjeet

10. Setan edustajat luennoivat Pariisissa ja Pietarissa

Järjestö | Vs. pääsihteeri Marita Karvinen osallistui perjantaina 28.11. Pariisissa Roundtable on LGBTI Health -tilaisuuten. Karvinen koulutti eurooppalaisia sosiaali- ja terveysministeriöiden virkamiehiä ja aktivisteja vähemmistöstressistä.

Varapuheenjohtaja Katriina Rosavaara puolestaan luennoi Tove Janssonin elämästä ja työstä hlbt-elokuvafestivaali Side by Siden tilaisuudessa Pietarissa 21.11.

11. Avoin Vauvasta vaariin -koulutus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta 16.12.

Koulutus | Miten tukea vanhempia, kun heille syntyy intersukupuolinen lapsi? Mitä tehdä, kun Jere haluaa pukeutua prinsessamekkoon tarhassa? Entä kun halu jatkuu koulussakin? Mitä pukuhuonetta muunsukupuolinen nuori käyttää koulun liikuntatunneilla? Miten tukea transnuorta? Miten edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla? Mistä voimavaroja omana itsenä olemiseen? Miksi vuosikymmenien mittaisesta kumppanista tulee vanhuspalveluissa vain ”ystävä”?

Vauvasta Vaariin -koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja muille, jotka haluavat syventää hlbtiq-osaamistaan työnsä tueksi. Koko päivän mittaisessa koulutuksessa keskitytään lapsuuteen ja nuoruuteen (aamupäiväosuus) sekä aikuisuudesta vanhuuteen (iltapäiväosuus). Koulutukseen voi osallistua koko päiväksi tai vaihtoehtoisesti vain aamu- tai iltapäiväksi. Osallistumismaksu koko päivältä on 60 euroa ja puolikkaalta 30 euroa.

Koulutuspaikkana on Setan toimisto Länsi-Pasilassa Helsingissä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Setan koulutussuunnittelija Outi Tjurin, outi.tjurin[at]seta.fi, puh. 050 462 4212.

> Lisätietoa

Toimintakalenteri

Joulukuu

5.12. LGBT in Education: Strategic workshop Helsingissä

5.12. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten läheisten ryhmä Helsingissä

6.12. Täydennyskoulutus Setan kouluttajille ja muille vapaaehtoisille Helsingissä

6.12. Transtukipisteen Sukupuoli XL -ryhmä Helsingissä

6.12. Transtukipisteen transihmisten ja intersukupuolisten kumppaneiden ja puolisoiden ryhmä Helsingissä

6.12. Transtukipisteen transnaisten, feminiinien ja pohtivien ryhmä Helsingissä

7.12. Transtukipisteen nuorten ryhmä Helsingissä

8.12. DreamWearClubin kahvi-ilta Helsingissä

13.12. Transtukipisteen transmiesten ryhmä Helsingissä

14.12. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä Helsingissä

16.12. Vauvasta vaariin -koulutus sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta Helsingissä

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design