[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje marras-joulukuu

Tässä uutiskirjeessä:

1. Setan poliittinen strategia 2014–2017 hyväksyttiin
2. Katriina Rosavaara Setan varapuheenjohtajaksi, uusia hallituksen jäseniä valittiin
3. Valtiosihteeri tukee itsemäärittelyn ottamista uuden translain pohjaksi
4. Sateenkaarinuorten hyvinvoinnissa tutkimuksen mukaan suuria eroja
5. Järjestöt: Sateenkaariperheiden vanhemmuus kiireellisesti kuntoon

Järjestö
6. Nuorisotyön koordinaattorin sijaiseksi Lotte Heikkinen
7. Vaikuta Setassa – haku transpoliittiseen valiokuntaan ja kansainvälisten asioiden työryhmään avattu
8. Katso seminaaritallenteemme verkossa – keskustelua nuorten hyvinvoinnista, sukupuolen itsemäärittelystä ja transihmisistä työelämässä
9. Seta hakee hlbtiq-ihmisiä valokuvattavaksi 2013–2014
10. Transtukipisteeltä satuja kaikkien lasten iloksi!
11. Lahjoita veronpalautuksesi Setalle

Muita uutisia
12. Haastattelupyyntö: Sukupuolen moninaisuuden käsittely nuorten opetuksessa

Kuukauden vinkki
13. Loppuvuoden vinkki: Stand up koomikko Margaret Cho esiintyy Helsingissä 19.12.

Tapahtumakalenteri

 

1. Setan poliittinen strategia 2014–2017 hyväksyttiin

Uutinen | Setan lähivuosien yhteiskunnalliset tavoitteet vahvistettiin edustajakokouksessa. Poliittinen strategia 2014–2017 osoittaa suuntaa yhdenvertaisuustyölle laajasti eri elämänalueilla.

”Edellisen, vuosia 2009–2013 koskevan poliittisen strategiamme hyväksymisen jälkeen on tapahtunut paljon. Monet Setan tavoitteista ovat liikahtaneet eteenpäin yllättävänkin paljon. Hlbtiq-järjestöjen ja ihmisoikeuspuolustajien näkyvyys ja vaikutusmahdollisuudet ovat kasvaneet”, pääsihteeri Aija Salo sanoo.

Salon mukaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ovat yhä luontevammin esillä suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskustelu aiheesta on vilkastunut viime vuosina. Keskustelussa näkyy usein vastakkainasettelua, mutta näkökulmiin on tullut yhä enemmän sävyjä. Samaan aikaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja perhemuotoihin liittyvä syrjintä sekä vahvat normit ovat yhä arkipäivää monelle.

”Paljon on vielä tehtävää ennen kuin jokaisella niin Suomessa kuin maailmalla toteutuu oikeus elää yhdenvertaisesti ja turvassa omana itsenään, osallistua yhteiskuntaan ja etsiä onneaan haluamallaan tavalla, vailla syrjintää. Muutoksia ei tapahdu itsestään, vaan ne edellyttävät aktiivista ja strategista toimintaa”, Salo toteaa.

Poliittisen strategian teemat:

1 Ihmisoikeudet todeksi yhteistyön voimalla

2 Hlbtiq-kysymykset politiikan agendalle

3 Yhdenvertaisuus toteutumaan jokaisen kotikunnassa

4 Itsemääräämisoikeus ja yksityisyyden suoja turvataan

5 Väkivaltaan puututaan ja uhreja suojataan

6 Hyvä työelämä jokaisen ulottuville

7 Koulutus kasvattamaan toinen toisensa kunnioittamiseen

8 Koko elämänkaari haltuun

9 Perheet samalle viivalle perhemuodosta riippumatta

10 Ihmisoikeustyö ylittää valtioiden rajat

Lue koko strategia: http://www.seta.fi/poliittinen-strategia

2. Katriina Rosavaara Setan varapuheenjohtajaksi, uusia hallituksen jäseniä valittiin

Uutinen | Setan uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin edustajakokouksessa Kauniaisissa helsinkiläinen kuvataiteilija Katriina Rosavaara. 38-vuotias Rosavaara on toiminut kuluneella kaudella hallituksen varajäsenenä. Setalla on kaksi tasa-arvoista varapuheenjohtajaa, jotka valitaan vuorovuosin. Vuosi sitten varapuheenjohtajaksi valitun Mikko Väisäsen kausi jatkuu vielä vuoden.

Vuosiksi 2014–2015 varapuheenjohtajaksi valitulle Rosavaaralle on tärkeää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin varmistaminen kuntatasolla kaikkialla maassa.

”Kuntapalveluihin kohdistuvat rajut paineet ja leikkaukset eivät saa vaarantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämää ja perusoikeuksien toteutumista kuntien asukkaina. Syrjintään ja kiusaamiseen puuttuminen on jokaisen aikuisen velvollisuus. Sateenkaarinuorille tulee tarjota kaikki mahdollinen tuki”, Rosavaara sanoo.

Setan hallitukseen valittiin myös kolme uutta varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen: Katriina Lampinen (Lahti), Otso Arponen (Kuopio), Suvi Kivelä (Inari) ja Henna Vidén (Helsinki, varajäsen). Hallituksessa jatkavat vuonna 2014 lisäksi puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi, varapuheenjohtaja Mikko Väisänen sekä varsinaiset jäsenet Sara Sundell ja Mikko Kivinen ja varajäsen Hanna Leppänen.

Edustajakokous pidettiin Kauniaisissa 30.11.–1.12. Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

3. Valtiosihteeri tukee itsemäärittelyn ottamista uuden translain pohjaksi

Uutinen | Sosiaali- ja terveysministeriön johdolta saatiin TransHelsinki-viikolla vahva tuki translain uudistamiseksi ihmisten itsemäärittelyoikeutta tukevaksi. Ministeri Susanna Huovisen valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas totesi 20.11. Amnestyn Suomen osaston järjestämän itsemääräämisoikeus-seminaarin puheenvuorossaan, että juridisen sukupuolen vahvistamisen tulee perustua itsemääräämisoikeuteen ja että juridinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjaus tulee erottaa toisistaan.

Seta on ilahtunut ministerin edustajan voimakkaasta tuesta transihmisten ihmisoikeuksille. Seta ja Trasek vaativat kannanotossaan 20.11., että sukupuolen vahvistamiselle ei tule asettaa lääketieteellisiä tai muita ehtoja. Myös Amnestyn viesti itsemääräämisoikeusseminaarissa oli selvä: nykyinen sukupuolen vahvistamista koskeva lainsäädäntö rikkoo ihmisoikeuksia, ja tilanne on korjattava pikimmiten. Amnesty julkaisee tammikuussa kansainvälisen tutkimusraportin transihmisten kokemuksista sukupuolen korjausprosessista. Suomi on yksi raportissa käsiteltävistä maista.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä translain lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ja naimattomuusvaatimuksen poistamiseksi. Työryhmä lähettää keväällä esitysluonnoksen lausuntokierrokselle. Tällöin esitykseen voivat ottaa kantaa kaikki asiasta kiinnostuneet.

Setan ja Trasekin kannanotto: http://www.seta.fi/uutiset.php?aid=17995&k=16207

4. Sateenkaarinuorten hyvinvoinnissa tutkimuksen mukaan suuria eroja

Uutinen | Setan ja Nuorisotutkimusseuran Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimuksen mukaan hlbti-nuorten keskuudessa on enemmän huolia hyvinvointinsa suhteen kuin valtaväestöön kuuluvilla nuorilla. Kyselyssä 70 prosenttia homo-, lesbo-, bi- ja transnuorista kertoi kokeneensa kiusaamista ja häirintää. Myös kokemukset väkivallasta olivat huomattavasti tavallisempia kuin suomalaisnuorilla yleensä.

Setan ja Nuorisotutkimusseuran tekemän tutkimuksen mukaan huonompi terveydentila, tyytymättömyys omiin elämäntapoihin ja ihmissuhteisiin sekä mielenterveyden ongelmat olivat sateenkaarinuorilla keskimääräistä yleisempiä. Muihin nuoriin verrattuna heillä on enemmän masennus- ja ahdistusoireita, enemmän itsetuhoajatuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä. Nuorten seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus tulisikin ottaa nykyistä systemaattisemmin huomioon muun muassa opetussuunnitelmissa ja nuorisotyössä sekä opettajien, nuorisotyön ja terveydenhuollon koulutuksissa.

Lue lisää: http://www.seta.fi/mitakuuluusateenkaarinuorille

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus on ensimmäinen laaja kotimainen seksuaali- ja sukupuolivähemmistönuorten hyvinvointia kartoittavan kyselytutkimus. Tutkimuksen jatko-osan toteuttaa vuonna 2014 Riikka Taavetti VTM, FM.

”Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus jatkuu keväällä 2014 laadullisella osiolla, jossa myös pohditaan, millaisia voimavaroja nuorilla on elämässään ja miten niitä voitaisiin tukea nykyistä paremmin”, Riikka Taavetti kertoo.

Lisätietoa tutkimustuloksista 2013: katarina.alanko@nuorisotutkimus.fi

Lisätietoa jatkotutkimuksesta 2014: riikka.taavetti@nuorisotutkimus.fi

 5. Järjestöt: Sateenkaariperheiden vanhemmuus kiireellisesti kuntoon

Uutinen | Oikeusministeriön työryhmä luovutti marraskuun alussa ministeri Henrikssonille mietinnön, joka sisältää esityksen uudeksi isyyslaiksi. Esitys ei sisällä pykäliä naisparin lapsen aseman määrittymisestä, mutta äitiyden määrittymisestä on tehty muistio, jossa nostetaan esiin ehdotuksia sekä naisparin vanhemmuuden vahvistamisesta nykyistä tasa-arvoisemmin että sukupuoltaan korjaavien henkilöiden vanhemmuudesta.

Sateenkaariperheet, Seta ja Trasek vaativat, että hallitus sisällyttää isyyslakiuudistukseen sateenkaariperheiden asemaa koskevat uudistukset. Työryhmän ehdotukset eivät kuitenkaan ole riittäviä. Järjestöt toivovat isyyslaista vanhemmuuslakia, jossa turvataan kaikenlaisten perheiden asema.

Lue lisää: http://www.sateenkaariperheet.fi/userfiles/documents/Tiedote_-_Sateenkaariperheiden_vanhemmuus_kiireellisesti_kuntoon_12.11.2013.pdf [pdf]

6. Nuorisotyön koordinaattorin sijaiseksi Lotte Heikkinen

Järjestö | Setan nuorisotyön koordinaattorin opintovapaan sijaiseksi vuoden 2014 loppuun saakka on valittu 28-vuotias yhteiskuntatieteilijä (MA) Lotte Heikkinen. Lotte on työskennellyt aiemmin muun muassa Plan Suomi Säätiössä ja luokanopettajana. Hän aloittaa työt 1.2.2014.

”Odotan paljon yhteistyötä nuorten ja eri tahojen kanssa. Minua kiinnostaa erityisesti tehdä monipuolista vaikuttamistyötä, vahvistaa nuorten vaikuttamistaitoja valtakunnallisesti ja edistää ihmisoikeusperustaista työnäkökulmaa”, Lotte kertoo.

Setan nuorisotyö jatkaa ensi vuonna Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanketta ja Normit nurin -kampanjaa yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Nuorisotyön tueksi valitaan vuoden alussa valtakunnallinen nuorisotoimikunta, jonka haku päättyi juuri.

Anders Huldén jää vuoden 2014 loppuun saakka opintovapaalle jatkamaan yliopisto-opintojaan.

7. Vaikuta Setassa – haku transpoliittiseen valiokuntaan ja kansainvälisten asioiden työryhmään avattu

Järjestö | Seta hakee ensi vuodelle jäseniä transpoliittiseen valiokuntaan ja kansainvälisten asioiden työryhmään. Hakuaika päättyy 13.1.2014. Transpoliittinen valiokunta ja kv-työryhmä toimivat vapaaehtoispohjalta eikä niihin osallistumisesta makseta palkkiota. Vuoden aikana pidetään muutama kokous. Kokousten välillä toimitaan pääasiassa sähköpostilla. Jäsenet nimittää Setan hallitus alkuvuodesta 2014.

Transpoliittinen valiokunta

Transpoliittisessa valiokunnassa pääset toteuttamaan ideoitasi! Valiokunta tukee Setan hallituksen yhteiskunnallista vaikuttamistyötä erityisesti sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Vuonna 2013 valiokunta on mm. kommentoinut tasa-arvolaki- ja translakiuudistuksia, vieraillut nimilautakunnassa, järjestänyt keskustelutilaisuuden Helsinki Pridessa ja pitänyt puheenvuoron Transihmisten muistopäivässä.

Hakea voivat kaikki sukupuolen moninaisuuteen liittyvästä ihmisoikeusvaikuttamisesta kiinnostuneet. Lähetä Setan pääsihteerille sähköpostitse vapaamuotoinen hakemuksesi, jossa kerrot näkemyksistäsi sukupuolen moninaisuudesta yhteiskunnallisena kysymyksenä ja vaikuttamistyön kokemuksestasi. Muista laittaa mukaan yhteystietosi! Kerro hakemuksessasi, saako nimesi julkistaa, jos sinut valitaan valiokuntaan.

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Kansainvälisten asioiden työryhmässä pääset aitiopaikalle tukemaan Setan hallitusta ja valmistelemaan Setan kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamista! Vuonna 2013 työryhmä on muun muassa kommentoinut ulkoministeriön ihmisoikeusstrategiaa, suunnitellut Venäjä-toimintaa, valmistellut Setan lausuntoja kansainvälisille ihmisoikeuselimille ja edustanut Setaa eri tilaisuuksissa.

Hakea voivat kaikki hlbtiq-politiikasta ja ihmisoikeusvaikuttamisesta kiinnostuneet. Lähetä pääsihteerille sähköpostitse vapaamuotoinen hakemuksesi. Kerro, mistä teemoista olet erityisen kiinnostunut kansainvälisessä hlbtiq-politiikassa, millaista vaikuttamistyön kokemusta sinulla on ja oletko toiminut aiemmin kansainvälisten kysymysten parissa. Kerro hakemuksessasi, saako nimesi julkistaa, jos sinut valitaan valiokuntaan.

Hakukuulutukset: http://www.seta.fi/uutiset.php?aid=17998&k=17166

Kysy lisää: pääsihteeri Aija Salo, paasihteeri@seta.fi p. 050 309 8108

8. Katso seminaaritallenteemme verkossa – keskustelua nuorten hyvinvoinnista, sukupuolen itsemäärittelystä ja transihmisistä työelämässä

Uutinen | Marraskuussa järjestettiin sekä sateenkaarinuorten hyvinvointia käsittelevä kaksikielinen seminaari Hanasaaressa että TransHelsinki-viikon tilaisuuksia, joita voi myös jälkikäteen katsella verkossa. Lisäksi Sateenkaariperheiden järjestämä luento TransHelsinki-viikolla on katsottavissa Perheaikaa-sivustolla.

Mitä kuuluu sateenkarinuorille -seminaari Hanasaaressa

Setan, Nuorisotutkimusseuran, Ungdomstyrelsenin ja RFSL Ungdomin seminaari 7.11.

Videotallenteet: http://www.hanaholmen.fi/fi/hanatube/valitse-kategoria/104:mita-kuuluu-sateenkaarinuorille-hur-mar-hbtiq-unga

Itsemääräämisoikeus – Sukupuolen juridinen vahvistaminen ihmisoikeusnäkökulmasta
Amnestyn seminaari 20.11.2013

Videotallenteet puheenvuoroista täällä: http://bambuser.com/channel/amnestyfinland

TransHelsinki Työelämäseminaari – sukupuolen moninaisuus työelämässä

Videotallenne 1: http://bambuser.com/v/4119570

Videotallenne 2: http://bambuser.com/v/4119791

Videotallenne 3: http://bambuser.com/v/4119821

Miten puhua sukupuolen moninaisuudesta lasten kanssa, Tiia Aarnipuun verkkoluento

https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-perheessa/luento:1281/

9. Seta hakee hlbtiq-ihmisiä valokuvattavaksi 2013–2014

Hakukuulutus | Seta tuottaa 2013–2014 yhteistyössä valokuvaaja Aleksi Rinta-Kauppilan kanssa 10 valokuvan sarjan, jossa eri-ikäiset hlbtiq-ihmiset ovat esillä omassa arjessaan yksin tai läheistensä kanssa. Tavoitteenamme on koota moninaisuuden kuvasto, joka tuo esiin hlbtiq-ihmisten arjen ja työn, identiteetin, lähi- ja perhesuhteet sekä yhteisön voiman.

Osa valokuvista julkaistaan vapaaseen käyttöön, jolloin esimerkiksi Setan jäsenjärjestöt, media ja viranomaiset voivat käyttää kuvia moninaistamaan omaa materiaaliaan. Osa kuvista jää vain Setan ja valokuvaajan käyttöön. Kuvattavilta kerätään myös pieni tarina, joka tulisi kuvan yhteyteen lainaukseksi. Kuvauksissa on mahdollista myös ottaa pieni videopätkä Setan videotuotantoa varten.

Haemme siis lapsia, aikuisia, perheitä, pariskuntia, ikäihmisiä ja nuoria, jotka haluavat antaa kasvonsa Setan vaikuttamistyön tueksi. Ilmoittaudu kuvattavaksi ja kysy lisää!

Tiedottaja Eliisa Alatalo, p. 044 511 2134, eliisa.alatalo@seta.fi

10. Transtukipisteeltä satuja kaikkien lasten iloksi!

Transtukipiste | TransHelsinki-viikolla julkaistiin kolme kuvitettua satua, joissa käsitellään sukupuolen moninaisuutta. Satuja voi vapaasti tulostaa kaikkien lasten iloksi. Ne ovat saatavilla joko yhdessä tai erikseen. Kuvitukset ovat taiteilija Katriina Rosavaaran käsialaa.

Haluatko myös itse kirjoittaa hlbtiq-teemaisen sadun lapsille? Lähetä oma satuehdotuksesi tiedottajalle: tiedottaja@seta.fi.

Vanhoilla sivuilla 29.12. saakka: http://www.transtukipiste.fi/sadut

Uusilla verkkosivuilla 30.12. alkaen: www.transtukipiste.fi/tarinat-ja-sadut/

11. Lahjoita veronpalautukset Setalle

Järjestö| Saitko veronpalautuksia? Setan ihmisoikeustyö on niille erinomainen sijoituskohde!

Ensi vuonna tulemme tekemään paljon vaikuttamistyötä translain uudistuksen ja tasa-arvoisen avioliittolain suhteen. Myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien sekä isyyslain uudistukset ovat ajankohtaisia. Tarvitsemme niihin apuasi.

Tee lahjoitus nyt: http://seta.fi/lahjoita

12.  Haastattelupyyntö opinnäytetyöhön: Sukupuolen moninaisuuden käsittely nuorten opetuksessa

Hakuilmoitus | Olen sosiaalialan opiskelija Laurea-ammattikorkeakoulusta. Teen opintoihini kuuluvana opinnäytetyönä sukupuolen moninaisuutta käsittelevää yläkouluikäisille suunnattua oppituntimateriaalia osaksi Setan Transtukipisteen nettimateriaalia. Oppituntimateriaali on tarkoitettu opettajien käyttöön. Kerään haastatteluin nuorilta ja nuorten kanssa työskenteleviltä asiantuntijoilta tietoa siitä, millainen oppituntimateriaali vastaisi parhaiten nuorten tarpeisiin. Haastatteluissa käsitellään ennalta määriteltyjä teemoja, jotka liittyvät kouluympäristöön ja sukupuolen moninaisuuteen.

Haastattelut ja niistä kerätty aineisto ovat luottamuksellisia. Haastattelut nauhoitetaan äänitallenteille. Säilytän äänitallenteet ja muun mahdollisen haastatteluaineiston itse. Äänitallenteita ja muuta aineistoa käytetään vain tätä tutkimusta varten ja ne hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen jälkeen. Haastateltavilta kerätään kirjallinen suostumus haastatteluun ja alaikäisten haastateltavien kohdalla myös huoltajilta kerätään suostumus. Suostumuksen voi halutessaan perua. Voit esittää vapaasti haastattelua ja tutkimusta koskevia kysymyksiä. Haastattelut toteutetaan talven 2013–2014 aikana. Haastattelun kesto on noin 1–1,5 tuntia.

Haastateltavilta saatava tieto on todella tärkeää oppituntimateriaalin onnistumisen kannalta. Nuorilla ja nuorten kanssa työskentelevillä on omakohtaista ja tärkeää tietoa sukupuolen moninaisuuden käsittelystä ja kohtaamisesta koulumaailmassa. Haluaisin saada kyseisen tiedon hyödynnettyä työssäni. Pyydän, että voisit osallistua haastatteluun ja jakaa kokemuksiasi ja näkemyksiäsi. Tietosi ja mielipiteesi ovat arvokkaita.

Ystävällisin terveisin,

Linda Korpikoski

sosionomiopiskelija, Laurea-ammattikorkeakoulu

linda.korpikoski@laurea.fi, p. 050 53 77 855

13. Marras-joulukuun vinkki: Stand up koomikko Margaret Cho esiintyy Helsingissä 19.12.

Kuukauden vinkki | Yhdysvaltalainen näyttelijä ja stand up -koomikko Margaret Cho esiintyy Helsingissä 19.12. Savoy teatterissa. Chon esitys Mother käsittelee räväkästi myös hlbtiq-teemoja.

Juttu QX-sivustolla: http://blog.qruiser.com/qx.fi/199571/emmytahti-margaret-cho-helsinkiin

 

Tapahtumakalenteri

Joulukuu

10.12. Älä oleta! Normikriittisen opetusmateriaalin julkaisu verkossa
www.normit.fi

30.12. Setan ja Transtukipisteen uudet verkkosivut aukeavat, keskustelufoorumilla käyttökatko

Tammikuu

11.1. Transtukipisteen miesten ryhmä klo 14–17

24.11. Yhdenvertainen vanhuus -koulutusvideon ja animaation julkistaminen verkossa

24.1. Transtukipisteen läheisten ryhmä 18–20

25.1. Transtukipisteen kumppaneiden ryhmä klo 12–14

25.1. Transtukipisteen naisten ryhmä klo 16–18

26.1. Transtukipisteen muunsukupuolisten ryhmä klo 12–15 HUOM. UUSI AIKA

26.1. Transtukipisteen nuorten ryhmä klo 14:15–16:45

Helmikuu

1.-2.2. Kouluttajakoulutus, Setan toimistolla Helsingissä

Vuoden ensimmäinen kouluttajakoulutus toteutetaan Helsingissä 1.-2.2. (Paikka on vielä avoin). Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki vapaaehtoiskouluttajana toimimisesta kiinnostuneet.

Koulutuksessa annetaan mm. perustiedot hlbtiq-teemasta, tutustutaan normikriittiseen pedagogiaan, perehdytään kouluvierailuiden toteuttamiseen (suunnittelu, toteutus, arviointi) sekä osallistaviin harjoitteisiin ja harjoitellaan omien kokemusten kertomista.

Ilmoittautumiset 28.1.14 mennessä osoitteeseen marita.karvinen@seta.fi

7.2. Täydennyskoulutus: Yhdenvertainen vanhuus, Setan toimistolla Helsingissä

Tavoitteenamme on sisällyttää Yhdenvertainen vanhuus -projektin asiantuntijuutta vahvemmin Setan koulutuksiin ja tiedotukseen mm. messuilla ja muissa yleisötapahtumissa. Tule päivittämään tietojasi tai kuulemaan uutta kouluttajien täydennyskoulutukseen! Tervetulleita koulutukseen ovat muut asiasta kiinnostuneet aktiivit!

Kävit sitten kouluissa, protu-leireillä tai messuilla Setan edustajana, on sinun tärkeää tietää hlbtiq-teemasta myös vanhuuden näkökulmasta. Koulutus toteutetaan Setan tiloissa Pasilassa 7.2.13 klo 18–21. Kouluttajana toimii Yhdenvertainen vanhuus -projektin koordinaattori Salla-Maija Hakola. Ilmoittaudu koulutussuunnittelijalle: marita.karvinen@seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design